Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 EYLEM 4 – GENÇLİK DESTEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 EYLEM 4 – GENÇLİK DESTEK."— Sunum transkripti:

1 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 EYLEM 4 – GENÇLİK DESTEK SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ULUSAL AJANS)

2 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri EYLEM 4- GENÇLİK DESTEK SİSTEMLERİ 4.3- Gençlik çalışanları ve gençlik organizasyonları için eğitim ve ağ kurma

3 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 3 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr EYLEM 4- GENÇLİK DESTEK SİSTEMLERİ Bu eylemin iki temel amacı vardır: 1.Avrupa gençlik çalışmalarında değişimlerin, işbirliğinin ve eğitimin geliştirilmesi 2. Gençlik programı kapsamındaki projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

4 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 4 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr KİMLER KATILABİLİR? Bir program ülkesinde ikamet eden ve yaygın eğitim ve Gençlik alanında faaliyet gösteren ya da ilgilenen tüm aktörler projeye katılabilir. Örneğin,  Yerel veya bölgesel düzeyde gençlik politikalarına katılanlar  Gençlik önderleri  Genç grupları  Eğitmenler/rehberler  Gençlik görevlileri Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

5 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 5 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr ETKİNLİKLER: 1. İşbaşı Eğitimi 2. Fizibilite Ziyareti 3. Değerlendirme Toplantısı 4. Çalışma Ziyareti 5. Ortaklık Oluşturma Faaliyeti 6. Seminer 7. Eğitim Kursu 8. Ağ Kurma Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

6 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 6 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 1. İŞBAŞI EĞİTİMİ (JOB SHADOWING) Bu etkinlik, Gençlik görevlilerinin sınırlı bir zaman içerisinde, ortak bir kuruluşta çalışmak suretiyle ulus ötesi projeler geliştirebilmek için gerekli beceriler kazanmasını sağlamaktadır. Etkinlik süresi: 10-20 iş günü (yolculuk hariç). Etkinliğe iki ülke/ortak dahildir. En fazla 2 katılımcı Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

7 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 7 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 2. FİZİBİLİTE ZİYARETLERİ Bu ziyaretler aracılığıyla, proje yöneticileri Eylem 1 ve Eylem 2 kapsamında yaptıkları başvuruyu göndermeden önce projenin fikri hakkında tartışma yapma olanağı bulurlar. Bu etkinlik, Potansiyel proje ortaklarının bir araya gelmesini ve proje düşüncesini tartışmalarını ve sonunda da bir başvuru hazırlamalarını sağlamalıdır. Süre: 2-3 gün Kuruluş başına en fazla iki kişi Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

8 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 8 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Proje Başlığı : Genç Ses Süre : 3 gün (Fizibilite Ziyareti) Başvuran Kuruluş :Yerel Gündem 21 Antalya Gençlik Meclisi Katılımcılar : Polonya(2), İngiltere (2), Türkiye(2). Projenin Amacı : Amaç 2004 yılında olası bir Eylem 1 projesinin detaylarını konuşmak ve anlaşma halinde gelecek projenin nasıl olması gerektiği konusunda anlaşmaktır. Olası partnerlerle ilişkileri geliştirmek, çalışma metodları üzerinde araştırma yapmak da projenin hedeflerindendir ÖRNEK PROJE Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

9 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 9 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri  3.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Daha önce gerçekleştirilen toplantıları, seminerleri ve eğitim kurslarını değerlendirmek için yapılan toplantılardır. Süre: 10 güne kadar (yolculuk hariç) Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır.

10 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 4. ÇALIŞMA ZİYARETLERİ Bu ziyaretler, diğer ülkelerdeki gençlik işleri düzenlemelerini öğrenme fırsatı sunarlar. Çalışma ziyaretlerinin, Gençlik programının hedefleri doğrultusunda somut bir teması olmalıdır. Süre: 10 güne kadar. Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max: 50 kişi Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

11 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 11 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Proje Başlığı : UYUS’MA Süre : 6 gün (Çalışma Ziyareti) Başvuran Kuruluş :Yalova Yerel Gündem 21 Gençlik Merkezi Katılımcılar : Malta(2), İtalya (2), Almanya (2), Türkiye(3), Belçika (1). Projenin Amacı : Avrupa gençliği uyuşturucu madde bağımlısı olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Uyuşturucu maddeye başlamanın en önemli nedeni yeterli bilincin olmamasıdır. Bu proje ile Yalova’daki uygulamaları ve Türkiye’de yapılan çalışmaları diğer ülkelerden gelen organizasyonlara aktarmak ve onların uygulamaları hakkında fikir edinmek amaçlanmaktadır. ÖRNEK PROJE Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

12 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 12 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 5. ORTAKLIK OLUŞTURMA FAALİYETİ Bu seminerler, GENÇLİK projeleri için ortak olma potansiyeli taşıyanları bir araya getirir. Kuruluşlara yeni GENÇLİK projeleri başlatmaları için yeni ortaklar bulma fırsatı sunar. Katılımcı listesi ve oluşacak projeye ilişkin tahminler ortaya konur. Süre: 10 güne kadar(yolculuk hariç). Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Toplam 50 katılımcıya kadar Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

13 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 13 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr ÖRNEK PROJE Proje Başlığı : Yeni Ortaklıklar Keşfetmek Başvuran Kuruluş : Çukurova Üniversitesi Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu (AEGEE-Adana) Süre : 3 gün (Ortaklık oluşturma faaliyeti) Katılımcılar : Almanya(2), İtalya(4), İspanya(2), Polonya(4), İngiltere (4), Estonya(2), Fransa(2), Türkiye(4). Projenin Amacı : Gelecekteki gençlik projeleri için ortak bulmak, proje partnerlerini daha yakından tanımak bu projenin amacıdır. Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

14 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 14 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 6. SEMİNERLER Seminerler, GENÇLİK programı ve gençlik projelerine ilişkin deneyim ve iyi örneklerin değişimi, danışma ve siyaset geliştirme vb. araçlardır. GENÇLİK programıyla ya da bu çerçevedeki Eylemler ile bağlantısının kurulması gerekmektedir. Katılımcıların, uluslararası bir grup ile bir öğrenme sürecine katılımını sağlamalı ve yaygın eğitim alanında tartışmalar, iyi uygulamaların değişimi için bir platform sunmalıdır. Gençlik Programı hakkında bilgi artırıcı olmalıdır. Süre: max. 10 gün Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max. 50 kişi Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

15 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 15 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Proje Başlığı : Mor Dünyanın Saklı Melekleri Süre : 5 gün (Seminer) Başvuran Kuruluş : Ege Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitimi ve Gençlik Programları Ofisi Katılımcılar : Polonya(5), İngiltere (2), Almanya (5), Türkiye(5), Macaristan (4). Projenin Amacı : Kent yaşamı kadınların sosyal ve ekonomik statüsünde değişmelere neden olmaktadır. Köyden kente göç eden insanlar uyum konusunda bazı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu durumdan en çok etkilenenler ise kadınlar olmaktadır. Bu durumda ülkelerin geleceklerinde büyük öneme sahip olan genç kadınlar uyum süreçlerinde sosyal olarak dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu koşullara sahip genç kadınların topluma kazandırılması, proje partnerleri tarafından bir ihtiyaç olarak düşünülmektedir. ÖRNEK PROJE Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

16 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 16 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 6. EĞİTİM KURSLARI Eğitim kursları, gençlik görevlerinde ve yaygın eğitimde yer alan kişilerin, etkinlikleri için beceriler kazanıp geliştirmelerine ve bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Kültürlerarası iletişim; imkânları kısıtlı gençlerle çalışma; proje geliştirip uygulama vb. gibi konularda örgütsel / idari beceriler kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Vurgu, gençlik işlerinin pratik yönü üzerindedir Süre: max. 10 gün Farklı program ülkelerinden en az 4 ortak olmalıdır. Katılımcı sayısı: max. 50 kişi Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

17 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 17 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr 8. AĞ KURMA Bu etkinliğin hedefi, GENÇLİK programı altında yeni ağlar geliştirmektir. Sürekli iş ilişkileri kurmak, iyi örnek değişimini sağlamak ve ulusötesi etkinliklerin süreklilik temelinde geliştirilmesine yönelik yapılar kurmak bu etkinliğin temelini oluşturmaktadır. GENÇLİK programının Eylemleri ile sıkı bir bağ olması gerekmektedir. Farklı ülkelerden en az altı ortak olmalıdır. (18 aya kadar). Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

18 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 18 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr FİNANSMAN KURALLARI Katılımcıların seyahat masrafları: Seyahat masraflarının %70’i. Yeme içme ve konaklama giderleri: 35 Avro/gün/katılımcı. Faaliyet masrafları: 900 Avro + katılımcı başına 35 Avro. Eğitim araçları: Günlük 280 Avro. (Eğitim Kursları için) İstisnai masraflar: %100’e kadar. Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

19 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 19 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr BAŞVURU Ağ kurma projeleri için, herhangi bir ortak koordinatör rolünü üstlenmeli ve diğer ortaklar adına kendi ulusal ajansına başvurmalıdır. Diğer etkinlikler için başvuru ev sahibi organizasyon tarafından kendi ulusal ajansına yapılmalıdır. Eylem 4.3’te de aynı proje içinde farklı etkinliklerin birleştirilmesi mümkün. Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri

20 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 20 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri Faaliyet Süresi (iş günü) Katılımcı sayısıKuruluş sayısı İşbaşı Eğitimi 10-20En fazla 2 En fazla 2 (1 AB’den) Fizibilite Ziyareti 2-3 En fazla 2/Kuruluş En az 2 (1 AB’den) Değerlendirme Toplantısı 1050 En az 4 (1 AB’den) Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eitim Kursu Ağ kurma 3-15 aySınır yok En az 6 (1 AB’den)

21 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 21 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Eğer gerçekleştireceğiniz projeye aşağıdaki ülkelerden de ortak almak isterseniz Eylem 3.1 başvurusu yapmalısınız. Güneydoğu AvrupaDoğu Avrupa ve Kafkaslar Akdeniz Ortak Ülkeleri Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Ermenistan Azerbeycan Gürcistan Moldova Rusya Federasyonu Ukrayna Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Filistin Suriye Tunus Eylem 3- Dünya Gençliği

22 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 22 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr Faaliyet Süresi (iş günü) Katılımcı sayısıKuruluş sayısı İşbaşı Eğitimi 10-20En fazla 2 En fazla 2 (1 AB’den 1 KOÜ’den) Fizibilite Ziyareti 2-3 En fazla 2/Kuruluş En az 2 (1 AB’den 1 KOÜ’den) Değerlendirme Toplantısı 1050 En az 4 (1 AB’den 2 KOÜ’den) Çalışma Ziyareti Ortaklık Oluşturma Faaliyeti Seminer Eitim Kursu Ağ kurma 3-15 aySınır yok En az 6 (1 AB’den 3 KOÜ’den) Eylem 3- Dünya Gençliği


"AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 1 Eylem 4- Gençlik Destek Sistemleri www.ua.gov.tr GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 EYLEM 4 – GENÇLİK DESTEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları