Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 May 2015DAÜ FZR1 Karaciger ve Safra yolları ve Sinir sistemi hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 May 2015DAÜ FZR1 Karaciger ve Safra yolları ve Sinir sistemi hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar."— Sunum transkripti:

1 6 May 2015DAÜ FZR1 Karaciger ve Safra yolları ve Sinir sistemi hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar

2 6 May 2015DAÜ FZR2 Karaciğer ve Safra yolları hastalıkları Genel Prensipler Çok çeşitli metabolik, toksik, mikrobik, dolaşımsal ve neoplastik hastalıklar karaciğeri etkiler. Primer veya sekonder olaylar karaciğeri etkiler Kalp hastalıkları, kanser, alkolizm ve yaygın kanser gibi durumlar sekonder olarak karaciğeri etkiler Erken hepatik hasarlar karaciğer rezervi sebebi ile belli sınırlara kadar maskelenebilir.

3 6 May 2015DAÜ FZR3 Karaciğer sistemi

4 6 May 2015DAÜ FZR4

5 6 May 2015DAÜ FZR5

6 6 May 2015DAÜ FZR6

7 6 May 2015DAÜ FZR7

8 6 May 2015DAÜ FZR8 Kolestaz Hepatosellüler fonksiyon bozukluklarından yada intrahepatik ya da ekstrahepatik safra kanalları tıkanmasından kaynaklanan kolestatik hastalıklar yada sarılıkla kendilerini gösteren hastalıklar. Pruritis ( yaygın kaşıntı), cilt ksantomları (fokal kolesterol depolanması) ve alkalen fosfatın aşırı artışı ile karakterizedir. Karaciğer parankiminde safra göllenmesi görülür.

9 6 May 2015DAÜ FZR9 Karaciğer yetmezlikleri Karaciğer hastalıklarının en ağır formudur. Daha sık olarak ta progresif karaciğer harabiyeti sonrasında görülür Karaciğer yetmezliğinin görülebilmesi için hepatik fonksiyonun % 80-90 nını kaybetmesi gereklidir. Karaciğer yetmezliği ile sonuçlanan morfolojik değişiklikleri 3 kategoride incelemek mümkündür Masif hepatik nekroz: Viral hepatitler Kronik karaciğer hastalığı: En sık siroza görülür Nekroz olmadan meydana gelen hepatik fonksiyon kaybıdır. Hepatositler canlıdır. Ama görev göremezler. Reye send. Tetrasiklin zehirlenmesi

10 6 May 2015DAÜ FZR10 Karaciğer yetmezliği Klinik özellikler Sarılık var Hipoalbuminemi Hiperamonemi (üre siklus defekti olur) Hiperöstrojenemi (östrojen metabolizması bozukluğu sonucu, palmar eritem ve spider angiom) Koagülopati gelişir

11 6 May 2015DAÜ FZR11 Hepatik Ensefalopati Hem akut hem de kronik karaciğer yetmezliğinde korkulan bir komplikasyonudur. Hafif dereceli davranış bozukluğundan derin komaya ve hatta ölüme sebebiyet verebilir Fulminant karaciğer yetmezliğinde saatler ve günler içerisinde ilerleyerek oluşabilir. Nörolojik bulgular ile seyreder Rijitide Hiperrefleksi konvülsiyonlar

12 6 May 2015DAÜ FZR12 SİROZ Karaciğer iflası anlamını taşır Batı ülkelerinde başta gelen 10 ölüm nedeninden biridir. Üç karakteristik özeliği vardır Köprüleşen fibroz septumlar Parankimal nodüller Tüm karaciğerin bozulması

13 6 May 2015DAÜ FZR13

14 6 May 2015DAÜ FZR14

15 6 May 2015DAÜ FZR15 Sirozun başlıca sebepleri Alkolik karaciğer hastalığı %60-70 Viral Hepatitler %10 Safra Hastalıkları %10 Genetik hemokromatozis %5 Kriptojenik siroz %10

16 6 May 2015DAÜ FZR16 Portal Hipertansiyon Potal akıma karşı direnç gelişmesi Prehepatik (tromboz, masif splenomegali, kalpyetmezliği) İntrahepatik (siroz) Posthepatik Asit: Periton boşluğuna sıvı birikmesi anlamındadır

17 6 May 2015DAÜ FZR17 Viral Hepatitler Hepatit A ( oral fekal, kronikleşmez) Hepatit B (Kan, kronikleşebilir, aşısı var) Hepatit C (Kan, kronikleşebilir, aşısı yok) Hepatit D Hepatit E Hepatit G

18 6 May 2015DAÜ FZR18 Safra Kanalları Hastalıkları Kolelitiazis: Safra taşları Gelişmiş ülkelerde toplumun %10-20 sini etkiler %80’ninden fazlası sessizdir %80 kolesterol taşlarıdır Diğerleri pigment taşlarıdır. Biluribin ve kalsiyum tuzlarıdır

19 6 May 2015DAÜ FZR19

20 6 May 2015DAÜ FZR20 Kolesistit Safra kesesi inflamasyonu Akut, kronik yada kronigin üzerine binmiş akut olabilir Akut taşlı kolesistit Akut taşsız kolesistit Belirtiler Sessiz, sağ omza vuran üst karın ağrısı ikincil enfeksiyon sıktır

21 6 May 2015DAÜ FZR21 Sinir Sistemi Hücreleri Nöronlar: Sinir hücreleridir. Motor sinir hücrelerinden duyu hücrelerine kadar farklılaşma gösteren heterojen bir ailedir Asrositler: Destekleyici hücrelerdirler Oligodendrositler: Miyelin oluşturmak için nöronların aksonlarını kuşatırlar. Periferik sinirlerde bu görev Schwann hücreleri tarafından yerine getirilir. Epandimal hücreler: Serebral ventrikülleri kaplarlar. Koroid pleksusun örtücü küboidal hücreleri ile yakın ilişki içindedirler. Mikroglialar: Kandaki monositlerden farklılaştığı düşünülen merkezi sinir sisteminin savunma hücreleridirler.

22 6 May 2015DAÜ FZR22 Hidrosefali Beyin Omurilik sıvısı koroid pleksuslar tarafından yapılır Sıvı beyin boşlukları olan ventriküllerde dolaşarak emilir Beyin omurilik sıvısının emilememesi durumunda veya tıkanıklık ile tek bölgede ortaya çıkan aşırı sıvı birikiminin ismine Hidrosefali denir

23 6 May 2015DAÜ FZR23 Beyini ilgilendiren damar hastalıkları 3 grupta incelenir. Kan akımındaki genel azalma global iskemik hipoksik ansefalopati durumu Lokal vasküler tıkanmalar: İnfaktüsler Kanamalar: Beyin parankimi veya subaraknoid mesafeye olan kanamalar

24 6 May 2015DAÜ FZR24

25 6 May 2015DAÜ FZR25

26 6 May 2015DAÜ FZR26 Kanama… Subaraknoid mesafe olarak bilinen bölgeye anevrizma sebebi ile kanmalar görülebilir

27 6 May 2015DAÜ FZR27 Nöral Tüp Defektleri Beyin ve medulla spinalis nöral tüpü oluşturmak üzere ektodermal elemanlardan türetilmiştirler Anne karnında 22. günde başlar 28.günde sonlanan bir olaydır Nöral tüp kapanma sorunu oluşması sırasında anomaliler gelişir. Anansefali: en sık beyin anomalisidir. Beyin dokusunda yokluk ve gelişmeme ile karakterizedir Medulla spinalis kapanma defektleri spina bifida olarak isimlendirilirler

28 6 May 2015DAÜ FZR28

29 6 May 2015DAÜ FZR29

30 6 May 2015DAÜ FZR30 Sinir sistemi enfeksiyonları Leptomenenjitler: Leptomeninkslerin iltihabı olarak tariflenebilir. Menenjit olarak bilinir. Akut ve kronik olabilir. Ansefalit: Beyin parankim hastalığıdır Beyin apseleri

31 6 May 2015DAÜ FZR31

32 6 May 2015DAÜ FZR32

33 6 May 2015DAÜ FZR33 Santral Sinir Sistemi Tümörleri Astrositomlar: En sıktır. Kötü huyludur. Oligodenrogliomlar Epandimomlar Primitif nöroektodermal tümörler: En sık Medulloblastoma dır. Çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülür Menengiomlar: Genellikle iyi huyludurlar

34 6 May 2015DAÜ FZR34

35 6 May 2015DAÜ FZR35 Multipl Sklerosis (MS) Santral Sinir Sisteminin en sık demiyelinizan hastalığıdır Genç yaşlarda sıklıkla izlernir Görme ve duyu kaybı ile gidebilir Konuşma ve yürüme bozuklukları görülebilir Demiyelinizan bölgeler olan plaklar ile karakterizedirler

36 6 May 2015DAÜ FZR36

37 6 May 2015DAÜ FZR37 Alzheimer hastalığı Yaşlılardaki demansın en sık sebebidir Atrofik beyin dokusu görülebilir Hafıza ve kavramaya ait beyin fonksiyonları bozulmuştur. 5-15 yıl içinde tam oriantasyon kaybı ile sonlanır Hayat kaybı araya giren enfeksiyonlar ile gelişir

38 6 May 2015DAÜ FZR38

39 6 May 2015DAÜ FZR39 Parkinson hastalığı Gevşeyememe Anlamsız yüz İstemli hareketlerde yavaşlama Hap yuvarlar tarzda tremor ile karakterizedir Dopaminerjik yolların bozukluğu temelinde gelişir

40 6 May 2015DAÜ FZR40

41 6 May 2015DAÜ FZR41 Teşekkürler


"6 May 2015DAÜ FZR1 Karaciger ve Safra yolları ve Sinir sistemi hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları