Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 1 TÜBİTAK-MAM’NDE ZER0-M PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI Ahmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 1 TÜBİTAK-MAM’NDE ZER0-M PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI Ahmet."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 1 TÜBİTAK-MAM’NDE ZER0-M PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI Ahmet Baban, Kemal Gunes, Selma Ayaz, Selda Murat, Elif Atasoy, Ozgur Dogan, Stephanie Dikec

2 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 2 Amaç-kapsam Zer0-M Barselona konvansiyonu ve AB direktifleri çerçevesinde Akdeniz koşulları için sürdürülebilir bir su yönetimi konsepti geliştirilmesi Yeni yaklaşım, kullanılmış su – atık değil faydalı bir kaynak Proses, yeni bakış açısı yaşamsal alışkanlıklarda modifikasyonlar yeni su temini ve sanitasyon sistemleri yeni arıtma teknolojileri Tanıtım ve bilgi değişimi

3 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 3 Akdeniz ülkeleri için yıllık yenilenebilir su miktarı 1990 2025 and 2050 in UN Population Division 1994

4 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 4

5 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 5 Küresel su darboğazları 1.1 milyar kişi sağlıklı içmesuyundan yoksun 2.4 milyar - kanalizasyon ve içmesuyu şebekesi yok 3 milyon her yıl su ile geçen hastalıklardan hayatını kaybeder Durumun düzelmesi için 10 yıl için hergün 200,000 kişi için su getirme ve kanalizasyon şebekesi yapılmalıdır.

6 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 6 MDG-UN 2000 (küresel gelişme hedefleri) - 2030 - sürdürülebilir kalkınma - yoksullukla mücadele suyun efektif kullanımı su tasarrufu kapalı su çevrimleri sağlanması alternatif su kaynakları yağmursuyunun akılcı kullanımı su döngüsünde risk yönetimi daha gelişmiş arıtma teknolojileri su kalitesinin etkin izlenmesi atıksudan ve arıtma çamurundan yararlı ürünler elde edilmesi......................

7 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 7 Johannesburg zirvesi - mektup – konvansiyonel su yönetiminin bazı darboğazları Konvansiyonel hijyen aşırı su tüketimi ile sağlanabilir Su/besin elementi geri kazanımı bulunmaz Büyük debideki suya karışan az miktarda dışkı (%1) patojenleri alıcı ortama taşır Yağışta kanalizasyon taşkınları şehirlerde kirlilik kaynağı Ralph Otterpohl, Willi Gujer, Mogens Henze, Peter Wilderer....Feb.2002

8 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 8 Bellagio Prensipleri Dairesel kaynak yönetimi Sınırlar arası atık dolaşımının azaltılması Atık minimizasyonu Maksimum geri kazanma alternatiflerinin özendirilmesi–her dairede Atık kullanılmayan bir kaynaktır Böylece mansaptaki kirliliğin azaltılması I - ev II - yakın çevre/komşular düzeyi III – yerel belediye düzeyi IV - büyükşehir belediyesi V - ülke düzeyi

9 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 9 Konvansiyonel Yaklaşım Su sıkıntısı– suyun atıkların taşınımı için kullanımı Besin elementlerinin deşarjı Arıtma çabaları (N 2 havaya), Ötrofikasyon Tarım için gübre üretimi -ikilem Yüksek maliyet – Kanalizasyon ömrü 50-70 yıl, Periyodik yatırım Çamur problemi

10 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 10 Konvansiyonel Yaklaşım Kanalizasyon sistemi riskleri (birleşik-ayrık, infiltrasyon) Kanalizasyonda yüksek kalış süreleri, kirleticilerin transformasyonu, korozyon Su bütçesine negatif etki

11 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 11 Sürdürülebilir su yönetimi / desantralize yönetim Düşük su kullanımı- kullanılmayan su arıtmasız geri kazanılmış su kaynağı Su-besin elementleri geri kazanım Ötrofikasyonun azalması Atıkların kaynakta kontrolu Su bütçesinin korunması Düşük - yüksek teknoloji arıtma yöntemleri uygulamaları Sosyo- ekonomik uyum

12 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 12 Sürdürülebilir su yönetimi / desantralize yönetim Gri ve siyah suyun ayrı toplanıp arıtılması - ekonomik geri kazanma Enerji üretimi Düşük ilk yatırım ve işletme gideri Kentsel ikilem (evsel atıksu-sulama suyu) – harmoni gereksinimi

13 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 13 evsel atıksu – yeni yaklaşım Komponentlere ayrılabilir, Miktar ve kompozisyon değiştirilebilir ve atık yükü azaltılabilir Bileşenler Patojen besin elementi içeriği Toprak ve bitkilere faydası ayrı değerlendirilebilir

14 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 14 evsel atıksu bileşenleri

15 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 15 evsel atıksu bileşenleri

16 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 16 Mineral gübre kullanımının 1/3’den fazlası evselatıksudan elde edilebilir 15 milyar USD gübre karşılığı her yıl tuvaletlere atılmaktadır

17 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 17 Urin N:P:K10:1:2 bitki kullanımı için ideal form N üre formunda bitkiler tarafından kolay kullanılabilir P-süper fosfat Genelde steril, kolay uygulanabilir, 6 ay depolama Dışkı Bakteri, virus protozoa, helmith Proses edilmiş haliyle org. madde, su tutma kapasitesi, besin elementi ve faydalı MO miktarını arttırır Gri Su Kolay arıtılabilir, Önemli parametre, yağ, sabun kimyasallar vb Sulama ve tuvaletlerde kullanılabilir

18 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 18 Zer0-M Proje Hedefleri (uzun dönem) Su kullanımının azaltılması Alıcı ortam su kalitesinin yükseltilmesi Biyojeokimyasal çevrimin restorasyonu Kalitesi uygun olmayan su kullanımı sebebiyle oluşan sağlık ve sosyal problemlerin çözümü Proje iş paketleri 1. Su ve atıksu yönetiminde ortak ülkeler arasında bilgi değişimi 2. Ortak ülkelere bilgi transferi 3. Sürdürülebilir su yönetimi uygulamaları (demostrasyon ve pilot) 4. Örnek çalışmalar-sürdürülebilir su yönetimi tasarım yöntemi – karar verme destek mekanizması geliştirilmesi (DSS) 5. Sürdürülebilir su yönetimi katılımının arttırılması

19 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 19 Eğitim ve Demostrasyon Merkezi Sürdürülebilir su yönetimi için konsept ve teknoloji geliştirilmesi – Akdeniz koşullarında ve desentralize alanlar için Turistik bölgeler Kırsal alanlar, köyler, küçük belediyeler Kanalizasyona bağlı olmayan büyükkentlerin varoşları

20 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 20 Turistik bölgelerde su yönetimi problemleri - Mevsimsel nufus ve debi salınımları - Otellerde yüksek su sarfiyatı - Kıyı alanlarında yüksek arıtma verimi gereksinimi - Hassas bölgeler - Deniz deşarjlarının yüksek maliyet-işletme zorluğu - Yazın yüksek sezonda artan sulama suyu gereksinimi - Arıtma çamuru problemi - Ve sorunların akdenizdeki su sıkıntısı ile artması

21 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 21 Kırsal alanlar için sürdürülebilir su yönetim sistemi Kırsal alanda, kolay uygulanabilir ve işletilebilir, yatırım ve işletme maliyeti düşük,yöntem geliştirilmesi Yağmur suyu toplama 640 mm ortalama yıllık yağış Roma zamanından beri kullanılmaktadır. Bu alanlarda, uygulanabilecek yerel koşullara, sosyo ekonomik yapıya uygun sürdürülebilir su yönetim metodları adaptasyonu ve geliştirilmesi, Eğitim

22 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 22 Uygulanacak teknolojiler, gri, siyah ve sarı su ayrılması ayrı arıtılması yeniden kullanım alternatifleri - sulama, - gübre, - enerji üretimi Alternatif kaynaklar – yağmur suyu, desalinasyon Dolayısıyla, eğitim ve demonstrasyon tesisinde 0 atık içeren kapalı çevrim

23 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 23 Seçilen binada su tüketimi

24 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 24 Results of Segregated WW Analysis Technological issues Black Water

25 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 25 Results of Segregated WW Analysis Technological issues Composite WW

26 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 26 Wastewater characterization- measured

27 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 27 Siyah Su

28 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 28 Gri Su Arıtma

29 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 29 Yağmur Suyu Toplama

30 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 30 Sari Su 3 MAM binası, 1 eğitim demonstrasyon tesisinde- susuz urinal kullanılacak Ayrılmış urin depolama Gübre olarak uygulama denemeleri

31 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 31 Genel Yerleşim

32 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 32 Araştırma Faaliyetleri Komponentlerin detaylı karakterizasyonu, konvansiyonel, hijyenik,ağır metal, KOİ fraksiyonları Farklı yüklemelerde verim Ulusal ve uluslarası standartlar ile uyum Risk değerlendirmesi, LCA Desantralize sistemlerin yerel koşullara uyacak şekilde modifikasyonu Tasarım ve işletme parametrelerinin optimizasyonu Akdeniz koşulları için su geri kazanım kriteri geliştirilmesine yardım

33 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 33 ileri aşama araştırma faaliyetleri Akdeniz’de sürdürürülebilir ve ekonomik bir su kaynağı geliştirmek amacıyla, RO membran desalinasyon - güneş enerjisi ve - rüzgar enerjisi ile çalışan

34 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 34 Beklenen Sonuçlar Konseptin ülkedekim kurum ve kuruluşlara tanıtılması Araştırma ve eğitim faaliyetleri için bir merkez oluşturması Bilginin dağılımı, MSc, PhD tezleri için olanak sağlaması Ulusal ve uluslararası ortak proje alma şansını arttırması Yenilenebilir ve sürdürülebilir su kaynaklarının geliştirilmesine olanak tanıması

35 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 35 TEŞEKKÜRLER


"TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 1 TÜBİTAK-MAM’NDE ZER0-M PROJESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI Ahmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları