Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ
Fırat COŞKUN (Çevre Mühendisi)

2 ATIK Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddeler atık olarak tanımlanır

3 ATIK ÇEŞİTLERİ • Ambalaj Atıkları •Evsel Atıklar •Tehlikeli Atıklar •Tıbbi Atıklar •Tehlikesiz Atıklar •Elektronik Atıklar

4 TEHLİKELİ ATIK İnsan sağlğına ve çevreye zarar verebilecek , tutuşabilen zararlı, toksik , kansorejen, korozif gibi tehlikeli kabül edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklardır.

5

6 Tehlikeli Atık yönetmeliği
İLGİLİ MEVZUATLAR Tehlikeli Atık yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik

7 Tehlikeli Atık yönetmeliği
İLGİLİ MEVZUATLAR Tehlikeli Atık yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik

8 Tehlikeli Atık yönetmeliği
İLGİLİ MEVZUATLAR Tehlikeli Atık yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik - Atıkların Yakılmasına Dair Yönetmelik

9 TEHLİKELİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine, nakliyesinden bertaraf tesisine ulaşmasına kadar bütün süreçlerden sorumludur. Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla

10 Atıklar en fazla 180 gün depolanabilir
Atıkların tesis sınırları içerisinde beton zemin üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz , emniyetli ve uluslararası kabül görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçiçi olarak muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresinin eklemekle ve depolanan maddenin miktarını, tarihini yazarak kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde depolamakla sorumludur. Atıklar en fazla 180 gün depolanabilir

11

12 Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

13

14

15 ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU (UATF)

16

17

18 Bu tabloda ‘A’ kodu ile gösterilen atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarından bağımsız olarak tehlikeli kabul edilmektedir. ‘M’ kodlu atıklar ise içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı olarak tehlikeli ya da tehlikesiz olarak sınıflandırılabilir. Listede "M" harfi ile gösterilmiş atıklar üzerinde analiz yapılmalı ve analiz sonuçlarına göre atık koduna karar verilmelidir. Eğer yapılan analiz sonu­cunda atık içerisindeki tehlikeli bileşenler Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 3-B'de verilen konsantrasyonların aşıyorsa atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır ve "M" harfi ile gösterilen altı haneli kodla tanımlanmalıdır

19 Bu tabloda ‘A’ kodu ile gösterilen atıklar içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarından bağımsız olarak tehlikeli kabul edilmektedir. ‘M’ kodlu atıklar ise içerdikleri tehlikeli bileşenlerin konsantrasyonlarına bağlı olarak tehlikeli ya da tehlikesiz olarak sınıflandırılabilir. Listede "M" harfi ile gösterilmiş atıklar üzerinde analiz yapılmalı ve analiz sonuçlarına göre atık koduna karar verilmelidir. Eğer yapılan analiz sonu­cunda atık içerisindeki tehlikeli bileşenler Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek 3-B'de verilen konsantrasyonların aşıyorsa atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır ve "M" harfi ile gösterilen altı haneli kodla tanımlanmalıdır

20

21 ATIK SINIFLANDIRMA HİYERARŞİSİ

22 ATIK SINIFLANDIRMA HİYERARŞİSİ

23 EK-III A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

24 CEZAİ SORUMLULUK

25 (Sağlık Uzman Yardımcısı) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Fırat COŞKUN Çevre Mühendisi (Sağlık Uzman Yardımcısı) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Tel: (312)


"BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları