Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endometrial Hiperplazi Prof.Dr.Tufan Bilgin BURSA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endometrial Hiperplazi Prof.Dr.Tufan Bilgin BURSA."— Sunum transkripti:

1 Endometrial Hiperplazi Prof.Dr.Tufan Bilgin BURSA

2 Endometrial Hiperplazi ProliferasyonPrekanseröz

3 Endometrial Hiperplazi Estrojen stimulasyonu Anovulasyon Diffüz vs Fokal Polip içinde Poliklonal vs Monoklonal

4 Sınıflandırma Basit atipisiz hiperplazi Kompleks atipisiz hiperplazi Basit atipik hiperplazi Kompleks atipik hiperplazi Adenokarsinom Kurman RJ, Cancer, 1985

5 WHO Sınıflandırması BASİTKOMPLEKS ATİPİK OLMAYANATİPİK

6 Sorunlar 1)Histolojik tanı ne kadar doğrudur? 2)Tanı sırasında endometrial kanser olmadığından ne kadar eminiz? 3)Endometrial kanser olmayan EH de kansere progresyon riski nedir?

7 Hiperplazi Tanısı Uyumluluğu HistolojiKappa değeri Proliferatif endometrium0.86 Atipisiz Hiperplazi0.60 Atipik Hiperplazi0.47 İyi diferansiye adenokanser0.83 Toplam0.69 Kendall BS, Am J Surg Pathol, 1998 n=100

8 Hiperplazi Tanısı Uyumluluğu UyumKappa Değeri İntraobserver İnterobserver Skov BG, Int J Gynecol Pathol, 1997 n=128

9 Hiperplazi Tanısı Uyumluluğu Uyum 5 aşama (PE,BEH,KEH,AEH,EC) 0,35 2 aşama (Nonatipik-Atipik) 0.87 n=209Sherman ME, Int J Gynecol Pathol, 2008

10 Endometrial İntraepitelyal Neoplazi ( EIN ) Stromal kompartmandan çok glanduler volum artışı ile karakterizedir Volume Percentage Stroma (VPS) < % 55 Lezyon Büyüklüğü > 1 mm Sitolojik değişiklikler Mutter; Gynecol Oncol, 2000

11 Sınıflandırma WHO Sınıflandırması EIN Sınıflandırması Fonksiyonel Kategori Tedavi Basit atipisiz Endometrial hiperplazi Estrojen etkisi Hormonal tedavi Kompleks atipisiz Basit atipik Endometrial intraepitelial neoplazi (EIN) Prekanseröz lezyon Hormonal veya CERRAHİ tedavi Kompleks atipik Adenokarsinom Kanser Evreye göre tedavi

12 WHO & EIN Sınıflandırması Hecht JL, Mod Pathol, 2005

13 WHO & EIN Sınıflandırması Popat VC, Histopathology, 2010 n=150

14 EIN Tanı Uyumu UyumKappa değeri Expert referans vs. 20 observer 0.72 ( ) İnterobserver0.58 ( ) Usubütün A, Modern Pathology, 2012 n= 62 spesmen

15 Tanı Uyumu Usubütün A, Modern Pathology, 2012

16 Atipik Hiperplazi & Kanser YazarAtipik HiperplaziKanser Gusberg (22) Kurman (17) King (15) Janicek (43) Hunter (35) Lambert (21) Liapis (36) Widra (50) Xie (38) Bilgin (24) Merisio (43) Trimble (42) Giede (36) Hahn (10) Toplam (30.6)

17 Atipik Hiperplazi & Kanser Histolojik Tip Histolojik TipnCa% Basit Atipik5120 Kompleks Atipik P=1.0 Bilgin T, JOGR, 2004

18 Atipik Hiperplazi & Kanser BenignMalign Nükleer Atipi27/50 (%54)31/33 (%94) PTEN (-)28/50 (%56)25/33 (%76) Atipi veya PTEN (-)39/50 (%78)33/33 (%100) Pavlakis K, Gynecol Oncol, 2010n=83

19 Atipik Hiperplazi & Kanser Tanı Yöntemi Tanı YönteminCa% Pipelle8225 D&C P=1.0 Bilgin T, JOGR, 2004

20 Tanı’da D&C Postmenopozal kanamalı hastalarda servikal stenoza bağlı başarısızlık %14 (Mestwerdt W, Gynakologie, 1983) Uterin kavitenin %60 kadarı örneklenmeyebiliyor (Stock RJ, Obstet Gynecol, 1975) Yalancı negatiflik kanser için %6, hiperplazi için %10’a dek yükseliyor (Stovall TG, Obstet Gynecol, 1989) Pipelle biopsi %91 doğru tanı veriyor (Dijkhuizen FP, Cancer, 2000)

21 Tanı’da Histeroskopi Patoloji n % Polip Basit Hiperplazi3411,2 Kompleks Hiperplazi20,7 Atipik Hiperplazi31,0 Adenokarsinom124,0 Myom93,0 Atrofi186,0 n=304 Schmidt T, Maturitas, 2009 Postmenopozda Asemptomatik Endometrial Kalınlık

22 Postmenopozal Polip Patoloji AsemptomatikSemptomatik n%n% Müköz Polip Kanser Toplam Domingues AP, Acta Obstet Gynecol, 2009 Tüm polipler histeroskopik olarak çıkarılamamış

23 Polip’te Komşu Endometrial Patoloji Ofis histeroskopi ile polip tanısı konan hastalara operatif histeroskopi ile polipektomi yapılmış Normal görünümlü endometriumdan en az 2 biopsi alınmış Metot; Rahimi S, Int J Gynecol Pathol, 2009

24 Polip’te Komşu Endometrial Patoloji Patoloji PremenopozalPostmenopozal n % n % Normal Basit Hip Kompleks Hip Atipik Hip Kanser Rahimi S, Int J Gynecol Pathol, H/S Polipektomi

25 Atipik Hiperplazi & Kanser Frozen 46 olgunun 30’una frozen inceleme yapıldı Toplam 4 olguda (%13) kanser saptandı Bu 4 olgunun 2’sinde frozen ile kanser saptanamadı Frozen ile tanı konulamayan olgular, evre IA ve IB (1988) idi Bilgin T, JOGR, 2004

26 Atipik Hiperplazi & Kanser Evre & Grade Dağılımı KanserIAIBICToplam Grade I2439 Grade II-2-2 Grade III---- Toplam26311 n=46 Bilgin T, JOGR, 2004

27 Atipik Hiperplazi & Kanser Frozen FrozenPermanent Kanser Oranı29/66 (%44)37/66 (%56) Kansern=37 Evre IB14 Evre II2 Evre IIIA1 KanserFrozen Başarısı Yüksek risk16/17 (%94) Düşük risk11/20 (%55) Morotti, Gynecol Oncol, 2012

28 Atipik Hiperplazi & Kanser Frozen MorottiTuran Sensitivite Spesifisite NPV PPV PS da kanserN=37n=77 Morotti, Gynecol Oncol, 2012 Turan, Asian Pac J Cancer Prev, 2012

29 MR & Myometrial İnvazyon T-2 weightedContrast-Dynamic Sensitivite8878 Spesifisite91100 PPV88100 NPV9185 Doğruluk90 Savcı G, Eur Radiol, 1998

30 MR & Myometrial İnvazyon YazarSensitivite %Spesifisite %Doğruluk % Sironi Yamashita Scoutt Joja Lee Nakao

31 Kansere Progresyon TipnRegresyonPersistansKansere Progresyon Basit93%80%19%1 Kompleks29%80%17%3 Basit Atipik 13%70%23%8 Kompleks Atipik 35%57%14 %29 Kurman RJ, Cancer, 1985

32 Kansere Progresyon Non EINEIN n (%) Toplam Kanser tanısı <12 ay0/87 (0)43/110 (39)197 Kanser tanısı >12 ay2/359 (0)22/118 (19)477 Baak JP, Cancer, 2005

33 Kansere Progresyon Lacey JV Jr, J Clin Oncol, 2010

34 Kansere Progresyon Lacey JV Jr, J Clin Oncol, 2010

35 Kansere Progresyon WHO EIN HER2 neu P53 P16 D skor < 1 n=152 Toplam 11 olgu (%7.2) kansere progrese D Skor= ( X VPS) – ( X Ln) – ( X Dansite) D Skor= -4 ile +5 VPS= Volume percentage stroma Ln= Standard deviation shortest nuclear axis Dansite= Glands outer surface density Steinbakk A, Am J Obstet Gynecol, 2011

36 Kansere Progresyon p Non EIN4/134 (%3.0) EIN7/18 (%38.9) Nonatipik Hiperplazi6/140 (%4.3) Atipik Hiperplazi5/12 (%41.7) D Skor >12/96 (%2.1) D Skor <19/42 (%21.4)0.001 Steinbakk A, Am J Obstet Gynecol, 2011

37 Kansere Progresyon p P16 <%804/139 (%2.9) P16 >%805/8 (%62.5)< P53 >16/98 (%6.1) P53 <12/8 (%25)0.04 Her2 neu (Pozitif)1/27 (%3.7) Her2 neu (Negatif)7/79 (%8.9)0.4 Steinbakk A, Am J Obstet Gynecol, 2011

38 Tedavi Hiperplazinin tipi, şiddeti ve buna bağlı malignite potansiyeli Önceki tedaviye yanıt (persistans, rekürrens, progresyon) Hastanın yaşı ve fertilite arzusu Menopozal status Over tümörü ile birlikteliği Birlikte diğer jinekolojik patolojiler Genel sağlık durumu Hastanın arzusu

39 Tedavi Medikal –Progestogen –Danazol –GnRH analogları –Mirena Cerrahi –Endometrial rezeksiyon –Histerektomi

40 Tedavi Medikal TedaviTam yanıt Parsiyel + Tam yanıt Yanıt yok Gözlem 8/29 (28)20/29 (69) 9/29 (31) Mirena12/18 (67)13/18 (72) 5/18 (28) Progestogen20/58 (35)34/58 (59)24/58 (41) N=105 Clark; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006

41 Gözlem Hiperplazi tipiTam yanıt Parsiyel + Tam yanıt Yanıt yok Basit 1/7 (14) 4/7 (57) 3/7 (43) Kompleks6/18 (67)14/18 (78) 4/18 (22) Atipik 1/4 (25) 2/4 (50) N=29 Clark; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006

42 Lokal Progestogen (Mirena) Hiperplazi tipiTam yanıt Parsiyel + Tam yanıt Yanıt yok Basit3/3 (100) 0/3 (0) Kompleks9/14 (64)10/14 (71)4/14 (29) Atipik 0/1 (0) 1/1 (100) N=18 Clark; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006

43 Sistemik Progestogen Hiperplazi tipiTam yanıt Parsiyel + Tam yanıt Yanıt yok Basit6/15 (40)10/15 (67)5/15 (33) Kompleks14/38 (37)24/38 (63)14/38 (37) Atipik0/5 (0) 5/5 (100) N=58 Clark; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006

44 Sistemik Progestogen Tedavi süresiTam yanıt Parsiyel + Tam yanıt Yanıt yok 3 ay3/14 (21)7/14 (50) 6 ay16/38 (42)25/38 (67)13/38 (33) 12 ay1/6 (17)2/6 (33)4/6 (67) N=58 Clark; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2006

45 Tedaviye Yanıt Atipik HiperplaziKanserp İnisiyal Yanıt Tam Yanıt Tam Yanıt & Rekürrens Yanıtsız Gebelik Oranı28/111 (%41)86/280(%35)0.39 Canlı Doğum2889n/a Gunderson CC, Gynecol Oncol, 2012

46 Özet Adolesan ve genç kadınlarda medikal tedavi seçilir 3-6 ay siklik progestogen ve sonrasında biopsi kontrolu yapılır 40 yaş üzerinde eşlik eden endikasyonlarla ve atipik hiperplazide histerektomi seçilir Postmenopozal hastalarda cerrahi öncelikle seçilir

47 Atipik Hiperplazi’de Öneri Patolojik referans değerlendirme Tedavi öncesi pelvik MR 40Yaş fertilite arzusu (+) MR (-) 40Yaş fertilite arzusu (-) veya MR (+) Progesteron 3-6 ayHisterektomi + Frozen


"Endometrial Hiperplazi Prof.Dr.Tufan Bilgin BURSA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları