Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ YALOVA MODEL ORMANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ YALOVA MODEL ORMANI."— Sunum transkripti:

1 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ YALOVA MODEL ORMANI

2 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR Ormancılık; orman kaynaklarına toplumun refahı doğrultusunda bilinçli müdahale etmektir. Taraf Oldu ğ umuz Uluslararası Sözle ş meler Rio öncesi Rio sonrası Küresel Düzey  1972 Stockholm Konferansı  1987 Brunthland Raporu  Bölgesel Düzey  Avrupa'da Ormanların Korunması Birinci Bakanlar Konferansı (1990 - Strazburg) Rio Öncesi Süreç III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

3 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR Küresel Düzey Rio Çıktıları Rio Deklarasyonu Gündem 21 isimli Eylem Planı Orman Prensipleri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi IPF Eylem Önerileri IFF Eylem Önerileri UNFF Süreci UNFF'e Destek Veren Kuruluşlar (CPF) Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma (NLBI)  Bölgesel Düzey FOREST EUROPE Süreci 19 ilke Kararı 19 İlke Kararı Çerçevesinde Türkiye'deki Çalışmalar Yakın-Doğu Süreci ENA-FLEG Süreci Uluslararası alandaki çalışmaların içine ayrıca ikili ilişkiler sonucu imzalanan anlaşmaları da katabiliriz. Rio Sonrası Süreç III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

4 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR “Model Orman” kavramı, ilk kez 1992 yılında Rio de Janerio ’da ortaya çıkmıştır. Model Orman Nedir? Model Orman, ormanların sürdürülebilirliğini içinde yaşayan insanların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişimleri ile bağdaştıran bir kavramdır. Genel Çerçeve Model Ormanın 3 ana dayanağı bulunmaktadır. Bunlar; Peyzaj, Ortaklık ve Sürdürülebilirlik. III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

5 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR Bir model ormanın kurulmasındaki genel süreç; 1. Yaklaşıma aşina olmak 2. Başlangıç paydaş grubunu tanımlamak 3. Model orman geliştirilmesini tartışmak üzere çalıştaylar düzenlemek 4. Bir alan seçmek 5. Bir model orman stratejik planı hazırlamak 6. Programa başlamak

6 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1-Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, 2-Yalova İl Özel İdare Müdürlüğü, 3-Yalova Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 4-Yalova Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 5-Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 6-Yalova Üniversitesi, 7-Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Müdürlüğü, 8-Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 9-Yalova Kent Konseyi 10-Kooperatifler Birliği Anahtar Paydaşlar (Çekirdek Ekip);

7 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR Kapsamlı ve dinamik bir ortaklık Çeşitli orman kullanımlarını temsil edebilecek yeterli büyüklükte bir alan (peyzaj) olmalı, Ormanlık alanların sürdürülebilir yönetimine bir taahhüt olarak ortaya çıkar, Somut, katılımcı, temsil edilebilen bir yönetişim yapısı, Ortakların ihtiyaçlarını ve değerleri yansıtan program aktiviteleri, Yerel düzeyden uluslar arası düzeye bilgi-paylaşımı, kapasite inşası ve ağ oluşturma, Model Orman Ağının temel prensipleri; III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

8 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

9 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR %41,1%58,9 Orman alanı (Ha)46.613 (% 58,9) Tarım alanı (Ha)23962,80(% 30,3) Diğer alan (Ha)8609,70(% 10,8) Toplam (Ha)79.185,50 III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

10 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR 1.MODEL ORMANIN ÜÇ ANA DAYANAĞININ OLUŞTURULMUŞTUR Yalova alan olarak seçildi. Alanı temsil edebilen yeniliklere açık ve gönüllü paydaş grupları belirlendi. Paydaşlar ile toplumun bu alandaki sürdürülebilir kalkınması için öncelikler çerçevesinde çalışmalara başlandı 2. MODEL ORMAN STRTEJİK PLAN HAZIRLANMIŞTIR Alanın Tanımlanması yapılmıştır Hedefler Belirlenmiştir Paydaş ve ortaklar tanımlanmıştır Yönetişim ve yönetim yapısı oluşturulmuştur İletişim sağlanmıştır Mali plan yapılmıştır ÜYELİK SÜRECİNDE KOŞULLAR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

11 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR 3. ULUSLAR ARASI-AKDENİZ MODEL ORMAN AĞINA KATILIM Türkiye, zaten 2009 yılında mutakabat zaptının imzalanmasına müteakip halihazırda MMFN’nin OGM yoluyla üyesi olmuştur, Yalova Model Ormanı, IMFN koşullarını yerine getirmesiyle 17 şubat 2011 tarihinde Kanada Büyükelçisi ve Orman Genel Müdürünün katılımıyla tören düzenlenmiş ve “Aday Model Orman” sertifikası verilerek ilan edilmiştir, Şu anda ise aday “Yalova Model Ormanı” tam üye olabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmiştir. Bu durum, 26-27 eylül 2011 tarihlerinde Kanada ve İspanyadan gelen uzman değerlendiriciler tarafından da tespit edilmiştir. III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

12 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR Yalova Model Ormanı Stratejik Planı’ndaki Başlıca Konular;  Sürdürülebilir Odun Ormancılığı  Odun Dışı Orman Ürünleri * Envanteri *Planlanması *Yetiştirilmesi *Pazarlanması *Sertifikasyonu  Ekosistem Hizmetleri * Kırsal Turizm *Eko Turizm *Tarım Turizmi *Termal Turizm *Kültür Turizmi III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

13 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALAR YALOVA MODEL ORMANI GENEL KURULU Yönetim Kurulu Biokütle ve Sürdürülebilir Odun Üretimi Çalışma Grubu Mantarcılık Çalışma Grubu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalışma Grubu Kırsal Turizm Çalışma Grubu Çevre Koruma Çalışma Grubu Arıcılık Çalışma Grubu Yabani Meyveler Çalışma Grubu İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu Proje Değerlendirme Kurulu Denetim Kurulu Yalova Model Orman Yönetim ve Organizasyonu III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

14 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR YALOVA ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE BAŞLATILAN PROJELER PROJE 1 : ARMUTLU YARIMADASI FISTIK ÇAMI PLANTASYON AÇIKLIKLARINDA BAZI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJE 2: ORAGANİK KAYIN MANTARI (Pleurotus ostreatus) ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

15 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Pleurotus, shitake ve reishi mantarı aşılama çalışmaları III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

16 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Salep orkidelerin tahrip edilmesini önlemek amacıyla alternatif olarak konyak bitkisi üretimi araştırma çalışması III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

17 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Proje öncesi Lycium barbarum (Kurt üzümü) fidanı üretimi ve deneme dikimleri yapıldı III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

18 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Yöre halkına gelir sağlamak amacıyla İris deneme dikimleri III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

19 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR MACERA ORMANI GIDA ORMANI BAHÇESİ TERAPİ ORMANI EĞİTİM ORMANI BOTANİK BAHÇESİ ENGELLİ ORMANI SPOR ALANLARI Termal Kent Ormanı kuruluyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafında proje ve fizibilite desteği verildi. III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

20 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

21 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Yalova’da yamaç paraşütçülüğü yapılabilecek alanların tespiti yapılıyor. III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

22 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Yalova’daki yürüyüş parkurlarının tespit edilmesi ve haritalanması projesi Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

23 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR “Yalova Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve halkın doğal mantarlar konusunda eğitimi” konulu proje İspanya ve İtalyan ortaklarla birlikte sunulmuştur. AB’YE SUNULAN PROJELER “Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) çeşitliliğinin artırılması için model uygulama” konulu proje arıcılığın disiplin altına alınması ve geliştirilmesi ile ilgili kapsamlı bir projedir. TUBİTAK 1007 ROGRAMI (KAMAG) PROJESİ III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

24 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR yalovamodelormani.org.tr

25 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR  Fıstık çamı:  Kestane :  Ihlamur : Gümüşi ıhlamur  Defne :  Kocayemiş :  Mantarlar :  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler : Karabaş otu, kantaron, İstanbul kekiği, vb  Kestane-Ihlamur Balı:  Süs bitkileri:Erika kökü, ruscus, kacayemiş dalları, Odun Dışı Orman Ürünlerinin değerlendirilmesi Odun Dışı Orman Ürünlerinden küçük ölçekli atölyelerin kurulması turizme yönelik hediye paketi tasarım çalışmaları

26 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR  Kanada Odun Dışı Orman Ürünleri Ağ’ı (Canada NTFP Network)  Güney ve Güneydoğu Asya Odun Dışı Orman Ürünleri Ağ’ı (NTFP Network For South & Southeast Asia)  Nepal Odun Dışı Orman Ürünleri Ağı (NNN Nepal NTFP Network)  Kamboçya Odun Dışı Orman Ürünleri Değişim Programı (Cambodia Exchange Program)  Uluslararası Bambu ve Rattan Ağ’ı (International Network For Bamboo and Rattan)  Bal Bilimi Ağı (Honey Science Network)  ……………………………………………….. Uluslararası Ağlarla Ortak çalışmalar

27 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR Ahşap malzemeye ve diğer orman ürünlerine yönelik el sanatlarının geliştirilmesi Eko turizm, kırsal turizm ve tarım turizminin geliştirilmesi Odun üretimine yönelik eğitim ve setifikasyon çalışmaları Odun dışı orman ürünlerine yönelik eğitim ve setifikasyon çalışmaları Gıda ormanı bahçelerinin kurulması Ağaçlandırma sahalarında tıbbi ve aromatık bitkilerin yetiştirilmesi Bazı orkide, iris gibi türler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınarak yetiştirilmesi

28 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR Toplumun ilgili kişi, kurum ve kuruluşları ile halkın birlikte oluşturduğu katılımcı yaklaşım sonucunda güçlü bir ortaklık oluşturulmaktadır, Alan üzerinde sahip olunan sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik değerlere yönelik farkındalık oluşturulmaktadır, Ormanların sürdürülebilirliğini taahhüt altına alan mekanizmalar oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır, Yalova Model Ormanı aynı zamanda bir Sivil Toplum kuruluşu olması nedeniyle şeffaf bir yönetim yapısı ve kararların serbestçe alınabildiği bir platform oluşturulduğundan yönetişim söz konusu olmaktadır, Yalova Model Ormanı Stratejik Planında var olan amaçlar, hedefler, faaliyetler ve bununla bağlantılı olarak çeşitli proje fikirlerine yer verilmesi gündeme gelmektedir, Çeşitli alanlarda kapasite oluşturma imkanı sağlanırken başta merkezi Kanada’da bulunan Uluslararası Model Orman Ağı Sekreteryası ile İspanya’da bulunan Akdeniz Model Orman Ağı Sekreteryası olmak üzere dünya üzerindeki diğer Model Ormanlarla fikir, bilgi deneyim paylaşımı yapma fırsatı oluşmaktadır, III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

29 YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ GİRİŞ I. GENEL I. GENEL BİLGİLER BİLGİLER IV. SONUÇLAR IV. SONUÇLAR II. YAPILAN II. YAPILAN ÇALIŞMALR TE Ş EKKÜR EDER İ M Dr. Mehmet ÖZDEMİR Yalova Orman İşl. Müdürü III. YAPILACAK ÇALIŞMALAR


"YALOVA MODEL ORMANI KURULU Ş SÜREC İ YALOVA MODEL ORMANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları