Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAKLIK YAPISI. SPL’NİN LİSANSLAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAŞLICA GÖREVLERİ NELERDİR ? Sermaye piyasalarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAKLIK YAPISI. SPL’NİN LİSANSLAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAŞLICA GÖREVLERİ NELERDİR ? Sermaye piyasalarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya."— Sunum transkripti:

1 ORTAKLIK YAPISI

2 SPL’NİN LİSANSLAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAŞLICA GÖREVLERİ NELERDİR ? Sermaye piyasalarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin; Bilgi beceri ve mesleki yeterliliklerini tespit etmek amacıyla sınavlar yapmak, Yapılan sınavlarda başarılı olanlara lisans vermek, Sermaye piyasalarında ve halka açık ortaklıklarda ihtisas alanlarında çalışanların sicil bilgilerini tutmak, Lisans yenileme ve mesleki eğitimler vermek, Eğitim amaçlı seminer, konferans ve kurslar düzenlemek, Ülke çapında finansal eğitim organizasyonlarında bulunmak

3 Sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının lisanslama ve sicil faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’i (VII-128.7) ile düzenlenmiştir. MEVZUAT

4 Temel Görevler Lisanslama ve Sicil Bölümü Sınav Faaliyetleri Lisanslama Faaliyetleri Sicil Tutma Faaliyetleri

5 SINAV FAALİYETLERİ

6 1)Sınav Kurulu ―Sınav Kurulu bağımsızdır, ―5 üyeden oluşur, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve diğer üyeler) ―Üyelerden en az 3 tanesi Kurul meslek personeli veya SPF Düzey 3 lisans sahibi kişiler arasından seçilir, ―Sınav Kurulu üyeleri Kurul Başkanı tarafından belirlenir, ―Sınav Kurulunun operasyonel işlemleri SPL tarafından yerine getirilir

7 2)Sınav Türleri Lisanslama sınavlarında 8 farklı sınav türü bulunmaktadır. Sınav Türleri; 1)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sınavı, 2)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Sınavı, 3)Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınavı, 4)Türev Araçlar Lisansı Sınavı, 5)Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sınavı, 6)Kredi Derecelendirme Lisansı Sınavı, 7)Konut Değerleme Lisansı Sınavı, 8)Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavı.

8 3)Sınav Konuları ―Lisanslama sınavlarında toplam 19 adet ders(sınav konusu) yer almaktadır. ―8 derse ait sorular Kurul tarafından hazırlanırken 11 derse ait sorular ise Üniversite tarafından hazırlanmaktadır. Sınav Konuları; 1)Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları, 2)Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları, 3)Sermaye piyasası araçları 1, 4)Sermaye piyasası araçları 2, 5)Yatırım kuruluşları, 6)Finansal piyasalar, 7)Finansal yönetim ve mali analiz, 8)Genel ekonomi, 9)Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri, 10)Ticaret hukuku, 11)Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi,

9 3)Sınav Konuları Sınav Konuları 12)Takas, saklama ve operasyon işlemleri, 13)Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme, 14)Gayrimenkul değerleme esasları, 15)İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi, 16)Muhasebe ve finansal raporlama, 17)Kredi derecelendirmesi, 18)Kurumsal yönetim, 19)Gayrimenkul mevzuatı.

10 3)Sınav Konuları 2 NOSINAV TÜRÜDERS ADEDİ 1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 4 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 9 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 12 4 Türev Araçlar Lisansı 8 5 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 5 6 Kredi Derecelendirme Lisansı 5 7 Konut Değerleme Lisansı 2 8 Gayrimenkul Değerleme Lisansı 4 Sınav Türü bazında başarılı olunması gereken ders adetleri

11 4) Sınav Muafiyetleri Lisanslama sınavlarına ilişkin ilgili şartların sağlanmış olması halinde 2 tür sınav muafiyeti bulunmaktadır. 1- Uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan kuruluşlardan sertifika almış olanlar. 2- Kurul meslek personeline tanınan sınav muafiyeti

12 6) Sınav Notları ve Geçerlilik Esasları ―Sınavlarda modüler bir yapı mevcuttur, ―Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir, ―Sınavlarda en son alınan notlar geçerlidir, ―Notların geçerlilik süresi 3 yıldır, ―Sınavlara giriş hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır, ―Ortak ders sistemi bulunmaktadır,

13 7) Sınav İtiraz Süreçleri ―Sınav sonuçlarına itiraz yapılabilmektedir, ―Sonuçların açıklandığı günü izleyen 15 iş günü içerisinde elektronik olarak yapılır,

14 LİSANSLAMA FAALİYETLERİ

15 2) Lisansa Tabi Personel ―Halka açık ortaklıklarda, ―Yatırım kuruluşlarında, ―Kollektif yatırım kuruluşlarında, ―Derecelendirme kuruluşlarında, ―Gayrimenkul değerleme şirketlerinde, ―Kanunda yer alan diğer kurumlarda, Çalışanlardan belirli unvan veya niteliklere sahip olanlardan zorunlu tutulması halinde ilgili lisanslardan bir veya bir kaçına sahip olunması gerekmektedir.

16 2) Lisansa Tabi Personel 2 ―SPF Düzey 3 lisansına sahip olanlar Düzey 1 veya 2, ―SPF Düzey 2 lisansına sahip olanlar Düzey 1, ―Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar Konut Değerleme, Lisansının gerekli olduğu görevlerde çalışabilirler. ―Lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması mümkündür. ―Ancak, yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda dahi olsa 3 yılı geçemez.

17 3) Lisans Alma Şartları Bir lisans sahibi olunabilmesi için; ―İlgili lisansın sınavından başarılı olunması, ―Belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması, ―Ve lisans başvuru koşullarının, Yerine getirilmesi gerekmektedir. ―Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde ―Diğer tüm lisanslar için 4 yıllık üniversite düzeyinde, Eğitim alınmış olması gerekmektedir.

18 4) Yabancı Belgelerle Çalışma Hakkı Yabancı BelgelerÇalışılabilecek Unvan ve Görevler The Chartered Financial Analyst Level 1Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler The Chartered Financial Analyst Level 2Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler The Chartered Financial Analyst Level 3Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler General Securities Representative Examination (Series 7) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler Chartered Institute for Securities and Investment Level 2 Award in Fundamentals of Financial Services Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı aranan unvan ve görevler Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investment Operations Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı aranan unvan ve görevler Chartered Institute for Securities and Investment Level 3 Certificate in Investments (Securities and Financial Derivatives) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve/veya Türev Araçlar Lisansı aranan unvan ve görevler Yabancı belgeler ile çalışılabilecek unvan ve görevler

19 5) Üniversite Sonrası Hangi Kurumlarda Lisanslı Olarak Çalışabilirim 1)YATIRIM KURULUŞLARI a) Aracı Kurum b)Bankalar 2) KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI a)Portföy Yönetim Şirketi b)Portföy Saklama Kuruluşu c)Emeklilik Yatırım Fonu d)Serbest Fon e)Garantili ve Koruma Amaçlı Fon f)Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu g)Gayrimenkul Yatırım Fonu h)Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı i)Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı j)Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

20 5) Üniversite Sonrası Hangi Görevlerde Lisanslı Olarak Çalışabilirim 3)HALKA AÇIK ŞİRKETLER 4)GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ 5)KREDİ DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ 6)KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ

21 5) Üniversite Sonrası Sermaye Piyasası Kurumlarda Genel Olarak Hangi Görevlerde Lisanslı Olarak Çalışabilirim ―Genel Müdür ―Genel Müdür Yardımcısı ―İhtisas Personelinin Görev Yaptığı Birimin Bağlı Bulunduğu Kademelerdeki Yöneticiler ―Birim Yöneticisi ―Birim Yöneticisi ile İhtisas Personeli Arasındaki Yöneticiler( Ara Yöneticiler ) ―Kurumsal finansman uzmanı ―Araştırma uzmanı

22 5) Üniversite Sonrası Sermaye Piyasası Kurumlarda Genel Olarak Hangi Görevlerde Lisanslı Olarak Çalışabilirim ―Yatırım danışmanı ―Risk yönetim elemanının bağlı olduğu birimin yöneticileri ―Teftiş Birimi Yöneticisi ―Müfettiş ―İç Kontrol Elemanı ―Portföy Yöneticisi ―Kurumsal Finansman Uzmanı ―Risk Yönetim Elemanı

23 5) Üniversite Sonrası Sermaye Piyasası Kurumlarda Genel Olarak Hangi Görevlerde Lisanslı Olarak Çalışabilirim ―Portföy Yöneticisi ―Yönetim kurulu üyesi ―Fon Müdürü ―Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ―Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ―Konut Değerleme Uzmanı ―Kredi Derecelendirme Uzmanı ―Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı

24 SİCİL FAALİYETLERİ

25 Sicil İşlemleri Faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) kapsamı uyarınca; ―Lisansa tabi kişileri istihdam eden sermaye piyasası kurumları, ―ve halka açık ortaklıklar, Lisans tabi kişilerin işe giriş işten çıkış ve görev değişiklikleri işlemleri için 10 iş günü içerisinde Kuruluşumuza bildirimde bulunması zorunludur. Söz konusu bildirimler kurum insan kaynakları personellerince Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

26 Sicil İşlemleri Faaliyetleri Başlıca Sicil Bildirim Türleri; ―Personel İşe Başlama Bildirimi ―Personel Görev Görev Yeri/Unvan Değişikliği Bildirimi ―Personel İşten Ayrılma Bildirimi ―Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgileri Değişiklik Bildirimi ―İlan Yükümlülüğü Bildirimi/Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzini Bildirimi ―İlan Yükümlülüğü Bildirimi/Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Sürekli Durdurulması Bildirimi ―İlan Yetki Belgesi Tescil Bildirimi ―Ortaklık Yapısı Bildirimi

27 Sicil İşlemleri Faaliyetleri Sicil Faaliyetlerine Tabi Kurum ―Sicil işlemleri Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden takip edilmektedir ―Sistemde 365 adet çeşitli sermaye piyasası kurum ve halka açık ortaklık bulunmaktadır, ―Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklarda 30 bin civarı çeşitli lisans sahibi personel bulunmaktadır

28 EĞİTİM FAALİYETLERİ

29 Kuruluşumuzda iki tür eğitim faaliyeti yürütülmektedir; 1) Yenileme Eğitimleri 2) Mesleki Gelişim Eğitimleri

30 EĞİTİM FAALİYETLERİ 1)Yenileme Eğitimleri ―Lisans sahibi olanlar her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorundadırlar ―Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır ―Lisans yenileme eğitimleri sonunda sınav yapılmaz, ―Zamanı geldiği halde lisans yenileme eğitimlerine katılmayanların lisansı askıya alınır ―Lisansı askıya alınanlar lisans konusu faaliyette bulunamazlar, ―Yenileme eğitimlerine katılmak suretiyle askıya alınan lisans tekrar geçerli hale getirilir, ―Lisans yenileme işlemeleri online ortamda gerçekleştirilmektedir. ―SPK muafiyeti kapsamında alınan lisanslar yenileme eğitimine tabi değildir.

31 EĞİTİM FAALİYETLERİ 2) Mesleki Gelişim Eğitimleri ―Mesleki gelişim eğitimleri; sermaye piyasası profesyonellerinin alanlarındaki yetkinliklerini artırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerdir, ―Sermaye piyasaları, devamlı gelişme gösteren, yeni ürünler sunan dinamik piyasalardır, ― Ülkemize yatırım yapmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcılar, bu eğitimlerin yaygınlaşması sayesinde ülkemiz piyasalarındaki güven ortamında daha ciddi yatırım için teşvik edileceği düşülmektedir, ―Kuruluşumuz, başta finansal okuryazarlık olmak üzere bu tip faaliyetleri daha da artırmayı planlamaktadır


"ORTAKLIK YAPISI. SPL’NİN LİSANSLAMA TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAŞLICA GÖREVLERİ NELERDİR ? Sermaye piyasalarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları