Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İÇERİĞİ Ar-Ge Öncelik Alanlarımız Ar-Ge Projelerimiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İÇERİĞİ Ar-Ge Öncelik Alanlarımız Ar-Ge Projelerimiz"— Sunum transkripti:

1

2 SUNUM İÇERİĞİ Ar-Ge Öncelik Alanlarımız Ar-Ge Projelerimiz
Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması İhtiyaçlarımız Beklentilerimiz Ar-Ge Projeleri Geliştirme Şekilleri

3 AR-GE Öncelik Alanlarımız

4 AR-GE Öncelik Alanlarımız
Enerji Verimliliği Hizmet Kalitesi Araştırma Operasyon İyileştirme Kaçakla Elektrikle Mücadele

5 AR-GE Projelerimiz

6 Operasyon İyileştirme Kaçak Elektrikle Mücadele
Ar-Ge Projelerimiz Operasyon İyileştirme Enerji Verimliliği Hibrit Haberleşmeli Ölçüm ve Kontrol Sistemi Projesi Hava Koşullarının GES ve RES Enerji Üretim Santrali Verimliliğine Etkisi Projesi Akıllı Sayaç Ayar Masası Projesi LED Sokak Aydınlatmalarının Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü Projesi Dağıtım Transformatörlerinin İzlenmesi ve Kontrolü projesi Amorf Trafo Projesi Sayaç Tasarımı İyileştirme Projesi Klemens Tasarımı İyileştirme Projesi Araştırma Hizmet Kalitesi Sensör Verilerinin GSM ve/veya RF Bağlantı ile Alınması, İzlenmesi ve Raporlama Sisteminin Kurulması Geliştirilmesi Enerji Ölçüm Cihazları Donanım Mimarisinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Dağıtık Üretimlerin Şebekedeki Kısa Devrelere Etkisi ve Yönlü Koruma Sağlanması Projesi Orta Gerilim(OG) Gerilim Regülasyonu Projesi İzolatör Tasarımı İyileştirme Çalışmaları Kaçak Elektrikle Mücadele GSM Haberleşmeli Mobil Enerji Ölçüm Cihazı Projesi RF Bağlantılı OG Kaçak Tespit Cihazı Projesi

7 AR-GE Projeleri Kısa Açıklaması

8 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
A) Enerji Verimliliği 1) LED Sokak Aydınlatmalarının Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü Projesi 4 dağıtım şirketinde belirlenecek pilot noktalarda LED Armatürlerin ve LED Armatür Uzaktan İzleme, Kontrol ve Yönetim Sisteminin Uygulamalı olarak Test Edilmesinin ve orta vadede, dağıtım şirketlerinin LED teknolojisini şebekelerine başarılı bir şekilde uygulamak konusunda hazır olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmesi ile ilgili proje 2) Dağıtım Transformatörlerinin İzlenmesi ve Kontrolü Projesi GSM Haberleşmeli yeni özgün bir teknik kayıp ölçüm cihazının tasarlanması ve prototipinin yapılması ile optimum trafo konumlandırma ve trafo yüklenmelerini belirleyerek şebeke teknik kaybının azaltılmasının, uzun vadede dağıtım şirketlerinin ihtiyacı cihazların yerel sermaye ve Ar-Ge çalışmaları ile sağlanması anlamında bilgi birikiminin oluşturulması ile ilgili proje 3) Amorf Trafo Projesi Standart tip trafolara göre teoride teknik kayıpları düşük olduğu ifade edilen amorf trafoların pilot bölgelerde uygulamalı olarak teknik kayıp ve fayda maliyet analizlerinin yapılması ile yeşil trafo olarak da belirtilen amorf trafolar konusunda bilgi birikiminin oluşturulması ve elektrik dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin ve tasarrufunun artırılması ile ilgili proje

9 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
A) Enerji Verimliliği 4) Sayaç Tasarımı İyileştirme Projesi Nominal gerilimde ve farklı akımlarda sayaç klemsi ve elektronik devre kartının termal kamera ile ısı kontrolünün yapılması ve kart tasarımında muhtemel hatalı yerlerin belirlenmesi ile kart tasarımı ve kullanılan malzeme iyileştirildiği ve proje neticesinde iç tüketim ve akım kayıpları en aza indirilmesi ile ilgili proje 5) Klemens Tasarımı İyileştirme Projesi Şebekede çok sayıda kullanılan bıçaklı sigorta, kontaktör, TMŞ, otomatik sigorta vb. cihazların yerine kullanılabilecek aynı işlevde aynı yükte farklı marka alternatiflerinin kayıplarının çok farklı olduklarının testler sonucu ortaya çıkarılmasını, bu kayıpları en aza indirebilme çalışmalarının yapılmasını ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları içerilmesi ile ilgili proje

10 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
B) Hizmet Kalitesi 1) Dağıtık Üretimlerin Şebekedeki Kısa Devrelere Etkisi ve Yönlü Koruma Sağlanması Projesi Dağıtık üretim tesisleri entegrasyonun şebekedeki kısa devreler ve koruma koordinasyonu üzerine etkisinin analizinin yapılarak dağıtık üretimlerin bağlantı başvurularının değerlendirilmesinde bir yöntem oluşturulması ve şebeke teknik kalitesinin yükseltilmesinin hedeflenmesi ile ilgili proje 2) Orta Gerilim(OG) Gerilim Regülasyonu Projesi Elektrik dağıtım sistemi içerisinde gerilim regülatörü(booster transformatör) kullanılması ile sistemin beklenen kayıp ve gerilim profili faydaları sağlayabilmesi için güç sistemi topolojisi içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerin belirlenmesi, optimal kademe değiştirme oranının ve kademe sayısının belirlenmesi ve bu kapsamda problemli bir fider üzerinde pilot uygulama yapılarak analizlerin deney sonuçları ile doğrulanması ile ilgili proje 3) İzolatör Tasarımı İyileştirme Çalışmaları İzolatör tasarımının iyileştirilmesi ile güvercin, atmaca, şahin gibi kuş çarpılmalarının büyük oranda engellenmesi, buna bağlı enerji kesilmelerinin büyük oranda azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili proje

11 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
C) Operasyon İyileştirme 1) Hibrit Haberleşmeli Ölçüm ve Kontrol Sistemi Projesi Farklı şebeke altyapılarında en efektif uzaktan okuma, açma ve kesme sistemleri donanım ve yazılım mimarisini belirlemek, ilgili değerlendirme metodolojisini oluşturmak, bu sistemlerin geliştirilmesinde yerel üreticilerin geliştirilmesini desteklemek ve OSOS haberleşme ve donanım teknolojilerinde yeterli bilgi birikiminin oluşturulması ile ilgili proje 2) Hava Koşullarının GES ve RES Enerji Üretim Santrali Verimliliğine Etkisi Projesi Dağıtım şirketi bünyesinde şebekeye bağlantısı yapılan Güneş ve Rüzgar Enerji Santrallerine ait Bölgesel Verimlilik Veri tabanının Oluşturulması yönünde altyapının oluşturulması, ‘Güneş Paneli ve Rüzgar Türbini İzleme ve Raporlama Yazılımının’ tamamen dağıtım şirketi bünyesinde geliştirilmesi ve uzaktan enerji izleme sistemi yazılımlarına alternatif yazılımın geliştirilmesinin temelinin atılması ile ilgili proje 3) Akıllı Sayaç Ayar Masası Projesi Sayaçların sökülmesinden en son işlemine kadar insan faktörünü minimize edilmesi, sayaç ayar istasyonlarında kişi başı günlük testi yapılabilen sayaç sayısının muazzam derecede artırılması; zaman, işgücü, kağıt israfı, insan zaaf ve hatalarının minimize edilmesi ve abonelerin 3 gün içerisinde sayaç testinin ve tahakkuk’a bağlanma süreçlerinin yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili proje

12 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
D) Kaçak Elektrikle Mücadele 1) GSM Haberleşmeli Mobil Enerji Ölçüm Cihazı Projesi Proje ile yeni özgün bir GSM Haberleşmeli Mobil Enerji Ölçüm cihazının tasarlanarak kaçak kullanım yapan müşterilerin daha efektif tespit edilmesi, kayıp-kaçak oranının düşürülmesi hedeflenmiş ve patent başvurusun yapıldığı ‘Mobil Enerji Ölçüm Cihazının’ prototipinin üretilmesi ile ilgili proje 2) RF Bağlantılı OG Kaçak Elektrik Tespit Cihazı Projesi GSM Haberleşmeli RF Bağlantılı OG seviyesinde kaçak tespiti yapacak yeni özgün bir kaçak elektrik tespit cihazının tasarlanması ve prototipinin yapılması ile OG seviyesinde kaçak elektrik kullanımının daha hızlı, efektif ölçümü ve orta vadede OG seviyesinde kayıp-kaçak oranının ciddi oranda düşürülmesinin hedeflenmesi ile ilgili proje

13 Ar-Ge Projeleri Kısa Açıklaması
E) Araştırma 1) Sensör Verilerinin GSM ve/veya RF Bağlantı ile Alınması, İzlenmesi ve Raporlama Sisteminin Kurulması Akım, gerilim, güç, nem, sıcaklık, hava kirliliği vb. sensör verilerinin farklı haberleşme teknolojileri ile merkezi bir yazılım sistemine aktarılarak istenilen formatta raporlanmasını sağlayan gömülü ve raporlama yazılım altyapısının kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 2) Enerji Ölçüm Cihazları Donanım Mimarisinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Dağıtım şirketi bünyesinde şebekede farklı amaçlarla geliştirilmesine karar verilen cihazlarda (OG Kaçak Tespit Cihazı vb.) şebeke parametrelerinin alınmasından kontrol ekranına aktarılması aşamaları kapsamında klemens tasarımlarının yapılması ve devre kartlarının geliştirilmesi vb. ile ilgili çalışmalar

14 İhtiyaçlarımız

15 İhtiyaçlarımız Enerji Verimliliği Hizmet Kalitesi
Şebeke Teknik Kayıplarımızın Azaltılmasını Sağlayan Cihazların Tasarlanması ve Geliştirilmesi İhtiyacı Verimli aydınlatma sistemlerinin tasarlanması ve saha pilot uygulamasının yapılması ihtiyacı Enerji verimlilik analizini yapan ve optimum çalışma koşullarını belirleyen yazılımların geliştirilmesi ihtiyacı Kayıp analizini daha kolay ve etkin bir şekilde yapan yazılımların geliştirilmesi ihtiyacı Hizmet Kalitesi Şebeke kesinti sürelerinin azaltılmasını sağlayan cihazların(Recloser vb.) sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi ihtiyacı Şebeke kesinti yeri izolasyonunun hızlı yapılmasını sağlayan(FID sistemi vb.) sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi ihtiyacı

16 Operasyon İyileştirme
İhtiyaçlarımız Araştırma Dağıtım şebekesinden bazı şebeke parametrelerinin belirli standartlarda ölçülmesini sağlayan yerelleşme oranı yüksek enerji ölçüm cihazlarının(analizör, kalite kaydedici vb.) tasarlanması ve geliştirilmesi ihtiyacı Enerji Tüketim değerlerinin belirli bir kalitede ölçümünü yapabilecek yerelleşme oranı yüksek sayaçların tasarlanması ve geliştirilmesi ihtiyacı Şebeke cihazlarında teknik kaybın düşmesine ve verimin artmasına neden olacak teknolojik malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesi ihtiyacı Operasyon İyileştirme Dağıtım Şebekesi operasyonlarının belirli hedefler doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayan Temel Performans Göstergelerinin raporlanması ile ilgili yazılım altyapısının oluşturulması ve dünyadaki örneklerle kıyaslama çalışmasının yapılması ihtiyacı

17 Kaçak Elektrikle Mücadele
İhtiyaçlarımız Kaçak Elektrikle Mücadele Kaçakların tespitini daha kolay ve etkin bir şekilde yapan yazılımların geliştirilmesi ihtiyacı Kaçak oranlarımızın iyileştirilmesine yardımcı olan, kaçak tespitinde farklı bir yöntem getiren cihazların geliştirilmesi İhtiyacı

18 Beklentilerimiz

19 Beklentilerimiz Başvurusunu yapmış olduğumuz Ar-Ge projelerinin dağıtım şebekesi dinamikleri içerisinde yer alan konulara ilişkin projeler olması sebebiyle EPDK tarafından desteklenmesi 28 Mayıs 2014 tarihli 5036 sayılı Ar-Ge Kurul Kararlarının, enerji sektöründe Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve Ar-Ge alanında yapılacak çalışmalar konusunda şirketlerin motivasyonunun artırılması amacına yönelik düzenlenmesi EPDK Ar-Ge destekleri kapsamında ‘Ar-Ge projeleri başarı kriterlerinin’ daha iyi yorumlanabilmesi amacıyla interaktif görüşmelerin yapılabileceği çalıştay ve organizasyonların düzenlenmesi

20 Ar-Ge Projeleri Geliştirme Şekilleri

21 Danışmanlık Hizmeti Alımı
Ar-Ge Projeleri Geliştirme Şekilleri Ar-Ge Proje Katılım Şekilleri Ortaklık Yapısı Şekilleri Ar-Ge Proje Amaçları Yeni bir Proje Fikri Yerelleştirme Oranının Yükseltilmesi Stratejik Ortaklık Danışmanlık Hizmeti Alımı Taşere Etmek UEDAŞ Ar-Ge proje hazırlama ve geliştirme yetkinliklerinin artırılması Pilot Bölge Uygulaması Dağıtım şirketinin teknolojiye dayalı ihtiyaçlarının yerel şirketlerden sağlanması Mevcut Projeye Katılım Destek Kapsamını Belirlemek ve Proje Değerlendirmesini Yapmak


"SUNUM İÇERİĞİ Ar-Ge Öncelik Alanlarımız Ar-Ge Projelerimiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları