Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1 (DERS ÇALIŞMAYA HAZIROLUŞ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1 (DERS ÇALIŞMAYA HAZIROLUŞ)"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1 (DERS ÇALIŞMAYA HAZIROLUŞ)

2 *Yanlış çalışma alışkanlığı,
Çok sayıda öğrenci ders çalışma ile ilgili yakınmalarını ve sorunlarını sık sık dile getirir. Bunlardan bir kısmı ders çalışmaya başlamakta güçlük çektiğinden, bir kısmı çalışmayı sürdüremediğinden, bir kısmı da çalıştığı halde başarılı olamadığından şikayetçidir. Öğrencilerin ders çalışma konusundaki sorunları başlıca şu nedenlerden kaynaklanmaktadır: *Öğrencilerin, küçük yaştan itibaren çalışma alışkanlığını edinmemiş olması, *Yanlış çalışma alışkanlığı, *Temel bilgi eksikliğinden dolayı dersleri anlayamama, *Ailevi sorunlar,

3 Öğrenciler arasında en yaygın olan neden “Yanlış Çalışma Alışkanlıkları” dır.
Yanlış Çalışma Alışkanlıkları genellikle şunlardır: Amaçsız çalışma, Plansız ve programsız çalışma, Evin değişik yerlerinde çalışma, Yatarak, uzanarak çalışma, Kaynaklardan yararlanmama, Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma, Dersle ilgili ön yargılar.

4 Sevgili öğrenciler, ders çalışma konusunda sorunlarınız varsa öncelikle yukarıda sıralanan yanlış çalışma alışkanlıkları’ nı inceleyip, hangisinin ya da hangilerinin sizde olup olmadığını düşünün. Eğer yanlış çalışma alışkanlıklarına sahipseniz, ders çalışma konusundaki sorunlarınız büyük ölçüde bundan kaynaklanmaktadır. Unutmayın ki yanlış çalışma alışkanlıklarınızın farkında iseniz,sorunlarınızı %50 çözümlemişsiniz. Bu durumda ilk yapacağınız 4 sunu olarak hazırladığım doğru ve etkili ders çalışma konusundaki önerileri dikkatle okumak ve eksiksiz uygulamaktır. Göreceksiniz ki, önerileri eksiksiz uygulamaya başladıktan bir süre sonra sorunlarınız azalmaya başlayacaktır.

5 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK YÖNDEN HAZIR OLMAK

6 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
Başarılı olmak ve çalışmalardan verim almak için çalışılan konuya konsantre olabilmek, konsantrasyon için ise, iyi bir ruhsal duruma ve moral yapıya sahip olabilmek gerekir. Sizi olumsuz etkileyen problemlerin farkında olmalı, çözmeye çalışmalı, eğer çözmekte zorlandığınız bir problem var ise Rehberlik Servisi’nden destek almalısınız.

7 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
Ders çalışmaya psikolojik olarak hazır olup olmadığınızı belirleyen bir diğer durum ise kendinize olan güven duygunuzun niteliğidir. Bazı öğrenciler kendi kendilerini diğer arkadaşlarına göre değerlendirdiklerinde kendilerini onlardan çok üstün ve yetenekli görürler. Kendisini aşırı olarak üstün gören ve kendisine olması gerektiğinden daha fazla güvenen öğrencilerle, kendisini pasif ve zayıf olarak gören öğrencilerin bu durumlarından kurtulmaları için yapması gereken ilk iş kendi kendilerini oldukları gibi değerlendirip, güçlü ve zayıf yönlerini samimiyetle kabul etmeleridir. Eğer farklı alanlar ve yetenekler olmasaydı meslekler olamazdı.

8 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
Hataları kabul etmek onlarla mücadele etmenin ve onların olumsuz etkisinden kurtulmanın tek şartıdır. Hatasını eksikliğini görmeyen kişinin bu hatasını düzeltmesi veya onun etkisinden kurtulması söz konusu değildir.

9 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
Ders çalışmada morali ve psikolojik hazırlığı etkileyen bir başka unsurda heyecan durumudur. Yeterli düzeyde kaygı bizde motivasyon yaratır. Aşırı kaygı, kıskançlık, rekabet ve kızgınlık gibi heyecanlar insanı bedence olduğu gibi zihince de karışıklığa uğratır. Aşırı heyecanın nedenleri, kendine güvensizlik, derse yeteri kadar hazırlanamama, başarısızlığı kabullenmeme vs. durumlarıdır. Aşırı heyecan başarıyı olumsuz etkilediği için, heyecanınızı kontrol altına almayı denemelisiniz. Bunu başaramıyorsanız Rehberlik Servisi’nden destek alabilirsiniz.

10 Sınav kaygısı ile ilgili olarak şunları dikkate almalısınız:
*Devamlı sınavı başaramayacağınızı düşünüp karamsarlığa düşmeyin. *Kendinize ve sistemli çalışmalarınıza güvenin. Başkalarının sizden daha iyi çalıştığı ve daha iyi öğrendiği ön yargısına kapılmayın. *Sınavda soruları aldığınızda birkaç soruyu bilememeniz nedeniyle diğer soruları da cevaplandıramayacağınız yargısına kapılmayın. Her soruya tek tek bakın, bütününe bakınca genel bir başarısızlık duygusu yaşayabilirsiniz. *Sınav sırasında rahat, sakin, ciddi ve uyanık bir ruhsal durum içinde olmaya çalışın.

11 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
Ders çalışmaya olan psikolojik hazırlık için gerekli olan bir diğer şart da tüm olaylara ciddiyetle bakabilmektir. En küçük ayrıntılara bile değer verebilmektir. Bazı öğrenciler, hayata tüm etkinliklere ve derse alaycı ve şakacı bir biçimde bakarlar, onlara değer vermezler, ciddiye almazlar. Başarılı olmak için kendinizi, hayatı ciddiye alın. Gelecekle ilgili hayallerinize bugünden hedefler koyarak ulaşabilirsiniz.

12 Özetle ders çalışmaya moral ve psikolojik yönden hazır olmak için kişisel ve toplumsal sorunlarınızdan arınmış, kendinize olan güveninizi dengelemiş, heyecanlarınızı kontrol altına almış olmanız ve hayata ciddiyetle bakmanız gerekmektedir.

13 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

14 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1.)Başarılı öğrencinin bir ideali ve somut bir hedefi vardır. 2.)Kendine olan güveni ve inancı yüksektir.Başarılı olacağına dair inancı vardır.Yapamam, edemem gibi sözcükler kullanmaz.Çünkü çevresinde başarılı olanların kendisinden pek farklı özellikte olmadığının farkındadır. 3.)Israrcıdır.Hayatta başarılı olanlar hep ısrarcı kişilerdir. Edison’un ampulü buluncaya kadar 1000’e yakın deney yaptıran güç, bu özelliğidir.Başarılı öğrencilerde anlamadığı ve çözemediği konularda hemen pes etmez. 4.)Sürekli ve düzenli olarak çalışır. Zamanını planlamayan ve sürekli çalışma alışkanlığı oluşmayan bir kişinin başarısı beklenemez. 5.)Düzenli bir kitap okuma alışkanlığı vardır.Kitap okumak hem kişinin kültür seviyesini yükseltir, hem de öğrenme isteğini arttırır.

15 DERS ÇALIŞMAYA MORAL VE PSİKOLOJİK HAZIR OLUŞ
6.)Arkadaş seçimine özen göstermektedir. Başarının en önemli kuralı, birlikte olduğu arkadaşını itinayla seçmektir.Bilinmelidir ki, iyi seçilmemiş arkadaş grubu, kaybedilmiş bir başarı demektir. 7.)Öğretmenleriyle iyi bir diyalog kurmadan, onların önerilerini dikkate almadan ve öğretmenlerin emeklerine saygıyla karşılık vermeden bir başarı beklenebilir mi? Öğretmene gösterilen saygı, kişinin kendisine gösterdiği saygı ve değerdir. 8.)Çevresiyle iyi bir iletişim içindedir.Çevresindeki insanları iyi tanıma, onlarla örnek bir diyalog kurma, onların güzel yönlerinden yararlanma ve deneyimlerinden istifade etme, iyi bir iletişim yoludur.Özellikle de başarısıyla kendisini ispatlamış insanlarla beraber olunmalıdır.Bunu yapan öğrenciler iyi bir kazanım elde ederler. 9.)Ailesine bağlıdır. Her başarı, aileyle başlar ve aileyle devam eder.Ailenin maddi ve manevi desteğini alamamış bir öğrencinin başarıya ulaşması çok zordur.

16 BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Yapılan araştırmalar başarıda IQ’nun yeterli olmadığını ortaya koymuştur.Peki yüksek IQ’ya sahip birinin çuvalamasında, vasat IQ’ya sahip birinin çok başarılı olamasında rol oynayan etmenler nedir? Daniel Goleman «Duygusal Zeka» isimli kitabında bunu şu şekilde açıklamaktadır: «Bu fark duygusal zeka denilen yeteneklerde yatıyor ve özdenetim, azim, sebat ve kendi kendini harekete geçirebilmeyi kapsıyor.»

17 Yine kişilik ve akademik başarı üzerinde yapılan bir araştırmada, öz disiplin, başarma duygusu ve düzenli olma gibi sorumluluk özelliklerine sahip olmak; yeni fikirleri kavrama becerisine sahip olmak, meraklı olmak ve deneyime açık olmanın başarı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

18 Snyder’ göre umutlu olan kişilerin kendini motive edebilme, hedefe ulaşmaya yeterli becerilere sahip olduklarını hissetme, köşeye sıkıştıklarında kendilerini «daha iyi günlerin gelebileceği» tesellisiyle yatıştırabilme, hedeflere ulaşmak için değişik yollar bulabilme esnekliğini gösterebilme, imkansızlığı gördüklerinde hedef değiştirebilme ve zor bir işi baş edilebilir küçük parçalara bölebilme gibi ortak özellikleri bulunuyor.

19 İyimserlik, tıpkı umut gibi, zorluklara ve engellere rağmen genel olarak hayatta her şeyin iyi gideceğine dair güçlü bir beklentidir.Seligman iyimserliği kişilerin başarı ve başarısızlıklarını kendilerine nasıl açıkladıkları bağlamında tarif etmektedir. İyimser kişiler başarısızlığı değiştirilebilir bir nedene bağlar ve böylece bir sonraki denemelerinde başarılı olacaklarına inanırlar; kötümser ise başarısızlığın nedenini kendilerinde bulup değiştirmeyecekleri, sabit bir özelliğe atfederler.Bu farklı açıklamalar insanların hayata karşı tepkisini derinden etkiler.Umut gibi iyimserlik de gelecekteki akademik başarının göstergesi olabiliyor.

20 DERS ÇALIŞMAYA FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAK

21 DERS ÇALIŞMAYA FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAK
Ders çalışmaya yoğunlaşamamanızın nedeni onu algılayış biçiminizdir. Bu davranış hakkında öğrencilerin zihinlerinde çeşitli genellemeler vardır. “Ders çalışma nasıl bir faaliyettir? Sorusuna öğrenciler: “Sıkıcı buluyorum, nefret ediyorum, sınırlayıcı, çalışmak için istek olmalı, çalışmamak daha eğlenceli” vb. şeklinde cevaplar vermişlerdir.

22 DERS ÇALIŞMAYA FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAK
Vücudunuzu ders çalışmaya önce bedensel olarak hazırlamalısınız. İstenmeyen sıkıcı bir davranış gerçekleşmeden önce bacaklar dizlerden kırılmaya, sırt eğilmeye, omuzlar çökmeye ve vücut coşkulu halini kaybetmeye başlar. Vücuttaki canlılık yerini bıkkınlığa bırakır. Beyinde vücudun şekline göre davranışa duygusal boyut kazandırır.

23 DERS ÇALIŞMAYA FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAK
Bu beden duruşunda isteksizlik ön plana çıkar, öğrenci ders çalışmaya henüz başlamadan çalışma isteği kaybolur. Bu durumda çalışmaya başlasanız bile bir süre sonra isteksiz oluşunuzdan çalışmaya son verirsiniz. Vücudu coşkulu hale getirmeniz gerekir. Dik bir duruş, alınan birkaç derin nefes, biraz gülümseme bunu sağlayabilir. Bu durumda beyne yapılacak olan davranışa istekli olunduğu mesajı gider. Beyin gelen bu mesaja göre ders çalışma davranışına olumlu bir duygusal boyut kazandırır.

24 Bizi engelleyen çevremiz değildir. Kendimize olan inançsızlığımızdır
Bizi engelleyen çevremiz değildir. Kendimize olan inançsızlığımızdır. Kendi kendimizden şüphelerimiz, potansiyelimizin kapılarında bekleyip, önümüzde uzanan güzel bir geleceğe doğru adım atmaktan bizi alıkoyar.  Başarının dört basamağı vardır. Ne istediğini bilmek Harekete geçmek Yaptıklarının sonuçlarını fark etmeyi öğrenmek Peşinde olduğunuz sonuçları alana dek davranışlarınızı değiştirmeye hazır olmak. Virgilius' un dediği gibi; "Bir şey yapmazsanız, hiçbir şey elde edemezsiniz! "

25 BİR ŞEY YAPMAYA KENDİNİZE ŞU SORULARIN CEVABI VEREREK BAŞLAYIN
NEDEN BU OKULDAYIM? NEDEN ÇALIŞMALIYIM? NASIL ÇALIŞMALIYIM? KAZANACAKLARIMIN FARKINDA MIYIM? KAYBEDECEKLERİMİN FARKINDA MIYIM?

26 Hayatta başarılı olmak için sahip olmanız gereken ilk şey nedir?

27 “BİR AMACA SAHİP OLMAKTIR”.
Doğru cevap “BİR AMACA SAHİP OLMAKTIR”. HEDEFİNİZİ ON İKİDEN VURABİLMEK İÇİN ÖNCE BİR HEDEFİNİZİN OLMASI GEREKİR.

28 ÇALIŞABİLMEK İÇİN AMAÇ BELİRLEMEK ÇOK ÖNEMLİDİR
ETKİLİ ÇALIŞABİLMEK İÇİN AMAÇ BELİRLEMEK ÇOK ÖNEMLİDİR

29 Bu durum, amaçlarını belirlemenin gücünü göstermektedir.
Bir Üniversitenin mezunları arasında yapılan bir araştırma; (Yale Üniversitesi) Mezunlarla yapılan görüşmede onlardan açık ve belirli amaçlara sahiplerse bunlara nasıl ulaşacaklarına ilişkin planlarını yazmaları istenmiştir. Mezunların sadece %3’ünün böyle yazılı amaçlara sahip olduğu görülmüştür. Yirmi yıl sonra 1973’te araştırmacılar, 1953’te görüşme yaptıkları kişilere tekrar gitmişler, daha önce yazılı amaçlara sahip olan %3’lük kesimini finansal açıdan ; geri kalan %97’nin toplamından daha iyi durumda olduklarını görmüşlerdir. Bu sadece kişilerin finansal gelişmelerini göstermektedir. Araştırmacılar ölçümü zor olan; mutluluk, neşeli olma gibi subjektif durumlarda da %3′lü’ kesimin çok daha iyi olduklarını belirlemişlerdir. Bu durum, amaçlarını belirlemenin gücünü göstermektedir.

30 BÜYÜK İNSANLARIN İDEALLERİ, SIRADAN İNSANLARINSA HEVESLERİ VARDIR.
Unutmayın BÜYÜK İNSANLARIN İDEALLERİ, SIRADAN İNSANLARINSA HEVESLERİ VARDIR. WASHİNGTON IRVİNG

31 AMAÇLARIMIZI BELİRLEMEK
Geçmişte ve günümüzde önemli işler başarmış, insanlar sizlerin yaşında iken amaçlarını belirlemişler ve bu amaçlarına ulaşabilmek için çalışmalarını bu yönde sürdürmüşlerdir.Sizler de bundan 10 yıl sonraki hayatınızda olmak istediğiniz yeri düşünerek kendinize uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli ve günlük amaçlar belirlemelisiniz.Bunu gerçekleştirdiğinizde sürekli olarak “anlayamıyorum, derse kendimi veremiyorum,bir başlayabilsem, benden adam olmaz vb….” şikayetlerinizin de zamanla yok olacağını göreceksiniz.Çünkü bunları düşünmeye fırsatınız ve zamanınız olmayacak.

32 1.UZUN VADELİ AMACIMIZ ÖSS SINAVINDA BAŞARILI OLARAK KENDİME UYGUN BİR BÖLÜM KAZANMAK. Bu bölümü artık netleştirmenin zamanı gelmedi mi? Örneğin “BEN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ KAZANACAĞIM” bu şekilde uzun vadeli amacını belirleyen kişi bunu bir kartona yazarak evinde ders çalışma odasında veya masasında tam karşısına yerleştirerek sürekli hedefini görebilmeli ve ders çalışma esnasında kendisini dersten uzaklaştıracak olumsuz etkilere karşı koz olarak kullanabilmelidir.

33 2.ORTA VADELİ AMACIMIZ *Uzun vadeli amacımızı gerçekleştirmeye yönelik olarak ve onu gerçekleştirmemizi sağlayacak “BU YIL NOT ORTALAMAM 4.50 OLACAK, BU YILIN SONUNDA EN AZ SORU ÇÖZECEĞİM, ÖSS’YE YÖNELİK OLARAK 8 KİTABIN KONU ÇALIŞMASINI BİTİRECEĞİM, 30 TANE KİTAP (roman vb.) OKUYACAĞIM.” gibi buna benzer bir amaç ta sizin sene başında belirleyeceğiniz orta vadeli bir amacınız olabilir. Bu amacınızı da bir kağıda yazarak sürekli görebileceğiniz bir yerde bulundurun ki amacınızdan sapmaya başladığınızda bu sizin karşınıza çıkacak ve sizin rahatsız olmanıza sebep olacak böylece sizin tekrar çalışmalarınıza yarım bıraktığınız yerden devam etmenizi sağlayacaktır.

34 3.KISA VADELİ AMACIMIZ *Orta ve uzun vadeli amaçlarımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak olan bir aylık gibi kısa zamanları kapsayan “BÜTÜN DERSLERDE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARDA, PROJELERDE VE DÖNEM ÖDEVLERİNDEKİ NOTLARIM 4.50’DEN AZ OLMAMALI, BU AY EN AZ 2000 SORU ÇÖZMELİYİM,KONULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE HER KİTAPTAN ŞU KADAR ÜNİTE ÇALIŞMALIYIM, BU AY 4 TANE KİTAP OKUMALIYIM.” Yine bu amacınızı da bir kağıda yazıp karşınızda bulundurun ki ay sonunda orta ve uzun vadeli amacınızı gerçekleştirmek için hangi aşamada olduğunuzu görebilesiniz.Eksiklerinizi görüp tamamlamak için bir sonraki ayda temponuzu artırmanız gerekebilir.

35 GÜNLÜK AMACIMIZ Bugün gerçekleştireceklerim A-Tam verimlilik:
a)Ön Hazırlık b)Dersi derste öğrenme(aktif dinleme, aktif katılım) c)Konu tekrarı, ödevlerin yapılması B-En az 80 tane ÖSS sorusu çözmeliyim (konu çalışması yapılırken çözülenlerle birlikte) C-ÖSS kitaplarındaki sırası gelen konuyu bitirmeliyim.

36 DEĞERLENDİRME *Günlük Tutma:Amaçlarınızı gerçekleştirmek için yaptığınız çalışmaları günlük olarak not edebilirsiniz.Zaman zaman kontrol ederek aksaklıkları tespit edip giderebilirsiniz.Böylece kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirebilmenizde hangi aşamalarda olduğunuzu görebilirsiniz. *Vicdanınızın Rahatlığı: “Günün sonunda başınızı yastığa koyduğunuzda ben bu gün yaptığım çalışmalarla bir insan olarak kendime karşı görevimi yerine getirdim, rahatça uyuyabilirim.” diyebilmelisiniz.

37 *Planlama uygulamaya yani hayata dönüşmezse hiç bir işe yaramaz.
*Yaşam, siz başka planlar yaparken olup biten şeylerin toplamıdır. *Yaşam bir şeyler yapmaktır. Peki siz ne yapacaksınız?

38 *Kendinize bir hedef belirlemeli ve o yönde hareket etmelisiniz.
Hedef belirlerken çok özen göstermelisiniz. Fazla hırslı olmayın; her ay kalıcı ve başarılı bir değişiklik yapmak sekiz değişikliği başaramamaktan iyidir. Alışkanlıklar, kaslar gibi kullanıldıkça güçlenir. *Zamanınızı ve yaşamınızın kontrolünü elinizde tutun.

39 GİDECEĞİ LİMANI BİLMEYEN YELKENLİYE HİÇBİR RÜZGAR YARDIM EDEMEZ

40 *Yaşam sizin yaşamınızdır. *Şimdi harekete geçin…
*Gün bugündür. *Yer burasıdır. *Yaşam sizin yaşamınızdır. *Günü yakalayın. *Bu anı kullanın. *Şimdi harekete geçin…

41 KENDİNİZ İÇİN GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEMENİZ
VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIZ DİLEĞİYLE Nurcan AKÇAKAL Psikolojik Danışman KAYNAKÇA: Psikolog Dr. Acar BALTAŞ Stres Altında Ezilmeden Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı MARTİN SCOOT-Zaman Yönetimi DANİEL GOLEMAN-Duygusal Zeka Fem dershaneleri Mef eğitim kurumları Gençeğitimciler Dergisi Eğitim bilim dergisi Etkili çalışma teknikleri


"ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1 (DERS ÇALIŞMAYA HAZIROLUŞ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları