Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1975-1988 DESİYAB Dönemi 1989-1990 Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüşüm 1989 Turizm Bankası’nın Kalkınma Bankası’na devri 1990- Günümüze Sermaye 500 Milyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1975-1988 DESİYAB Dönemi 1989-1990 Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüşüm 1989 Turizm Bankası’nın Kalkınma Bankası’na devri 1990- Günümüze Sermaye 500 Milyon."— Sunum transkripti:

1 1 1975-1988 DESİYAB Dönemi 1989-1990 Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüşüm 1989 Turizm Bankası’nın Kalkınma Bankası’na devri 1990- Günümüze Sermaye 500 Milyon TL kayıtlı, 160 Milyon TL ödenmiştir.

2 2 Kalkınma,  Özel hukuk hükümlerine tabi,  Hazine Müsteşarlığı’na ait,  Genel Müdürlüğü Ankara’da,  Bir şubesi İstanbul’da olan,  641 personelin istihdam edildiği, bir Kalkınma ve Yatırım Bankasıdır. Misyonumuz, Ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda,  İstihdam  Gelir  Refah düzeyinin artmasını sağlamaktır.

3 3 Toptancı Bankacılık Proje Finansmanı Bölgesel Kalkınma Yatırım Bankacılığı Ekonomik Araştırma Teknik Yardım Girişimci Desteği Kobi Finansmanı

4 4 KREDİLER BÜYÜKLÜĞÜ Milyon TL

5 İmalat Sanayi Turizm Enerji Eğitim ve Sağlık Kalkınma, YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ Sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların işletme sermayesi ihtiyacı ve sabit yatırımlarının finansmanı için YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ vermektedir. KREDİ ALANLARI

6 6

7 7 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji Verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji Verimliliği Kapsamındaki Projeler Enerji tüketimini en az %20 oranında azaltan Veya Projeden sağlanacak faydanın en az % 50’sinin enerji verimliliğinden kaynaklanan maliyet tasarrufundan oluşması kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

8 8 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Bu kriterler kapsamında; - Binalarda sağlanacak iyi bir yalıtım sistemi - Enerji tasarruflu makine teçhizat kullanımı - Enerji tasarruflu yakıt sistemlerine geçilmesi - Isıtma ve elektrik üretiminde kojenerasyon sistemler kullanılması vb Enerji Verimliliği’ne yönelik projeler olarak değerlendirilebilir.

9 9 ENERJİ VERİMLİLİĞİ Otellerde Enerji Verimliliği - Isıtma, havalandırma, soğutma sistemleri - Elektrik tüketimi - Yalıtım sistemi - Su tüketimi alanlarında yapılacak yatırımlar şeklinde özetlenebilir.

10 10 KOJENERASYON Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. İşlem sırasında açığa çıkan ısı ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Açığa çıkan ısının soğutma amaçlı kullanılması durumunda ise sistem trijenerasyon veya polikojenerasyon olarak adlandırılmaktadır. Kojenerasyonun bir başka tanımlaması ise Birleşik Isı ve Güç (Combined Heat and Power, CHP) Sistemleridir.

11 50 MW gücünde Gaz Yakıtlı Enerji Santrali ile şirketin elektrik giderlerinde %70 oranında bir azalma meydana gelecektir. Ülkemizin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından birisine atık baca gazlarından elektrik üretimi amaçlı enerji verimliliği finansmanı Bankamızca sağlanmaktadır.

12 Bankamız Çimento fabrikalarında atık ısılardan enerji elde edilmesi konusunda da finansman sağlamaktadır. Bankamızca sağlanan finansman, çimento sektöründe bu konuda ilk tahsis edilen kredi olma özelliğini taşımaktadır. Yatırımların tamamlanması ile, 40 MW kurulu güce sahip bir hidroelektrik santralin bir yıllık enerji üretimi kadar tasarruf sağlanmış olacaktır.

13 Tahsis Edilen Kredi Miktarı4.049 Milyon TL Sözleşmeye Bağlanan Kredi Miktarı2.205 Milyon TL Firmalara Ödenen Toplam Kredi Miktarı 1.860 Milyon TL Tahsis Toplam MW1.761 MW Değerlendirilen Proje Sayısı211 Adet Tahsis Edilen Proje Sayısı146 Adet Kredilendirilmiş Proje Sayısı 86 Adet 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Üretime Giren: 41 HES 1 RES 2 Jeotermal 3 Çöpgazı 5 Enver 2 GES 54 Adet 687,58 MW 13

14 Trabzon ilinde kurulu yılda toplam 32 MW elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip Hidroelektrik Santral tesisleri Bankamızca kredilendirilmiştir.

15 İstanbul’da kurulu yılda 32 MW elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun çöp gazından enerji üreten en büyük tesisi Bankamızca kredilendirilmiştir. Bu proje ile elektrik satışlarına ek olarak sertifikalı karbon emisyonu azaltım geliri sağlanacaktır.

16 Bankamız yenilenebilir enerji alanında jeotermal enerji üretimi finansmanını sağlayan ilk bankadır.

17 17 AYB Geliştirme KOBI-MIDCAP (KOBİ ve Büyük İşletmeler) Kredisi AYB Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre Kredisi Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi JBIC Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi İKB Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi Alman Kalkınma Bankası (KFW) Kaynaklı Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği Kredisi Alman Kalkınma Bankası (KFW) Kaynaklı Alt Yapı Yatırımları Kredisi

18 18 Kimler Yararlanabilir KOBİ’ler, toplam yatırım tutarı 25 Milyon Avro’ dan fazla olamayacak ve AYB Kaynaklı kredi tahsis tutarı 5 Milyon Avro’yu geçemeyecektir. Büyük İşletmeler, Yatırım tutarı 25 Milyon Avro’dan büyük 50 Milyon Avro’dan küçük olmalıdır. Büyük işletmeler için yapılacak AYB kaynaklı tahsis tutarı 12,5 Milyon Avro’yu geçemeyecektir. Kredilendirme Oranı & Vade Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %2,24 - %3,24 Kimler Yararlanabilir KOBİ’ler, toplam yatırım tutarı 25 Milyon Avro’ dan fazla olamayacak ve AYB Kaynaklı kredi tahsis tutarı 5 Milyon Avro’yu geçemeyecektir. Büyük İşletmeler, Yatırım tutarı 25 Milyon Avro’dan büyük 50 Milyon Avro’dan küçük olmalıdır. Büyük işletmeler için yapılacak AYB kaynaklı tahsis tutarı 12,5 Milyon Avro’yu geçemeyecektir. Kredilendirme Oranı & Vade Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %2,24 - %3,24

19 19 Kimler Yararlanabilir Türkiye genelinde turizm sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri modernizasyon (ek kapasite artışı getirmeyecek) ve enerji verimliliği projelerine ilişkin yatırımların finansmanında kullandırılır. Kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin toplam yatırım tutarı maksimum 25.000.000 EUR’ dur. Kredilendirme Oranı & Vade Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,73 - %2,73 Kimler Yararlanabilir Türkiye genelinde turizm sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri modernizasyon (ek kapasite artışı getirmeyecek) ve enerji verimliliği projelerine ilişkin yatırımların finansmanında kullandırılır. Kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin toplam yatırım tutarı maksimum 25.000.000 EUR’ dur. Kredilendirme Oranı & Vade Kredi değerlendirme çalışması sonucu belirlenir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,73 - %2,73

20 20 Kimler Yararlanabilir Türkiye’de yerleşik işletmeler tarafından yürütülen yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevresel performanslarını arttıracak yatırımı söz konusu olan endüstriyel tesislerin projelerinin finansmanında kullandırılacaktır. Kredilendirme Oranı Toplam yatırım tutarının maksimum %50’si finanse edilecektir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,73 - %2,73 Kimler Yararlanabilir Türkiye’de yerleşik işletmeler tarafından yürütülen yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevresel performanslarını arttıracak yatırımı söz konusu olan endüstriyel tesislerin projelerinin finansmanında kullandırılacaktır. Kredilendirme Oranı Toplam yatırım tutarının maksimum %50’si finanse edilecektir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor + AYB sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,73 - %2,73

21 21 Kimler Yararlanabilir Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Proje bazında kullandırılabilecek kredi limiti 50 Milyon USD veya eşdeğeri olup, gruba tahsis edilen kredi tutarı ise yasal limitlere tabidir. Kredilendirme Oranı Proje yatırım tutarının en fazla % 75’idir. Faiz Oranı Libor/Euribor + Değişken spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,87 - %2,87 Kimler Yararlanabilir Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Proje bazında kullandırılabilecek kredi limiti 50 Milyon USD veya eşdeğeri olup, gruba tahsis edilen kredi tutarı ise yasal limitlere tabidir. Kredilendirme Oranı Proje yatırım tutarının en fazla % 75’idir. Faiz Oranı Libor/Euribor + Değişken spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %1,87 - %2,87

22 22 Kimler Yararlanabilir Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limiti/Vadesi/Kredilendirme Oranı Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. Faiz Oranı 6 aylık Libor + JBIC sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran: Yenilenebilir Enerji:%3,41- %4,41 Enerji Verimliliği:%2,91 - %3,91 Kimler Yararlanabilir Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limiti/Vadesi/Kredilendirme Oranı Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. Faiz Oranı 6 aylık Libor + JBIC sabit spread + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran: Yenilenebilir Enerji:%3,41- %4,41 Enerji Verimliliği:%2,91 - %3,91

23 23 Kimler Yararlanabilir Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limiti/Kredilendirme Oranı Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. Kredi Vadesi 3 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 10 yıldır. Mark-up Oranı USD Swap rate + 1,35 + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran: Yenilenebilir Enerji:%4,60 - %5,60 Enerji Verimliliği:%4,35 - %4,85 Kimler Yararlanabilir Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limiti/Kredilendirme Oranı Kredi değerlendirme çalışması sonucunda belirlenir. Kredi Vadesi 3 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 10 yıldır. Mark-up Oranı USD Swap rate + 1,35 + Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran: Yenilenebilir Enerji:%4,60 - %5,60 Enerji Verimliliği:%4,35 - %4,85

24 24 Kimler Yararlanabilir Türkiye’de yerleşik, şirketlerin yenilenebilir enerji (güneş, hidro, biyokütle, jeotermal, rüzgar) ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limit En fazla 15.000.000.-EUR’dur. Kredilendirme Oranı Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 80’i finanse edilmektedir. Vadesi Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor+ KFW sabit spread+ Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %3,45 - %4,45 Kimler Yararlanabilir Türkiye’de yerleşik, şirketlerin yenilenebilir enerji (güneş, hidro, biyokütle, jeotermal, rüzgar) ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kredi Limit En fazla 15.000.000.-EUR’dur. Kredilendirme Oranı Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 80’i finanse edilmektedir. Vadesi Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı 6 aylık Euribor+ KFW sabit spread+ Banka spread 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %3,45 - %4,45

25 25 Kimler Yararlanabilir Proje konusu belediyecilik alt yapı hizmetleri olan (içme suyu temini, atık su ve atık sektörleri), nüfusun sosyo- ekonomik koşullarına ve çevreye pozitif etki sağlayan belediyeler ve/veya özel sektör yatırımcılarının projelerinin finansmanında kullandırılır. Kredi Limit Bir şirkete kullandırılabilecek kredi tutarı maksimum 15.000.000.-EUR olabilecektir. Kredilendirme Oranı Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 80’i finanse edilmektedir. Vadesi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı: Kredinin faizi, KfW sabit spread + Banka spread olacaktır. 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %3,45 - %4,45 Kimler Yararlanabilir Proje konusu belediyecilik alt yapı hizmetleri olan (içme suyu temini, atık su ve atık sektörleri), nüfusun sosyo- ekonomik koşullarına ve çevreye pozitif etki sağlayan belediyeler ve/veya özel sektör yatırımcılarının projelerinin finansmanında kullandırılır. Kredi Limit Bir şirkete kullandırılabilecek kredi tutarı maksimum 15.000.000.-EUR olabilecektir. Kredilendirme Oranı Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 80’i finanse edilmektedir. Vadesi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Faiz Oranı: Kredinin faizi, KfW sabit spread + Banka spread olacaktır. 14.04.2015 tarihi itibariyle indikatif oran %3,45 - %4,45

26 26 Yatırım Kredileri İşletme Kredileri Kısa ve Orta Vadeli Krediler

27 27 Ekonomi Bakanlığı, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji(yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Projenin verimliliği esas alınarak belirlenecektir. Kredilendirme Oranı & Vadesi Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Ekonomi Bakanlığı, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünce teşvik edilebilir konular ve Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji(yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti Projenin verimliliği esas alınarak belirlenecektir. Kredilendirme Oranı & Vadesi Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

28 28 Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanmakta olup, bankamız kaynaklı yatırım kredisi ile birlikte kullandırılmaktadır. Kredi Limiti En çok değerlendirme çalışmaları esnasında hesaplanacak işletme sermayesi tutarı kadar olabilir. Kredilendirme Oranı & Vade Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanmakta olup, bankamız kaynaklı yatırım kredisi ile birlikte kullandırılmaktadır. Kredi Limiti En çok değerlendirme çalışmaları esnasında hesaplanacak işletme sermayesi tutarı kadar olabilir. Kredilendirme Oranı & Vade Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

29 29 Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir. Kullandırma Şartları Bu kredi proje değerlendirme raporu hazırlanmadan daha kısa sürede devreye girebilmesi amacıyla durum tespit raporu çerçevesinde kullandırılabilmektedir. Vadesi 1 yıl ila 3 yıl arasındadır. Faiz oranı Değişken olup, üç ayda bir Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir. Bankamız yıllık iş programlarında belirlenen alanlarda faaliyette bulunan şirketlerin ihtiyaçlarının belirli oranda finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir. Kullandırma Şartları Bu kredi proje değerlendirme raporu hazırlanmadan daha kısa sürede devreye girebilmesi amacıyla durum tespit raporu çerçevesinde kullandırılabilmektedir. Vadesi 1 yıl ila 3 yıl arasındadır. Faiz oranı Değişken olup, üç ayda bir Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

30 30

31 31 TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ. KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Hasan ÜSKÜPLÜ Daire Başkanı Necatibey Cad. No:98 06100Tel : (0312) 229 40 00-231 49 24 Bakanlıklar – ANKARA Faks : (0312) 231 96 27 kredipazarlama@kalkinma.com.tr


"1 1975-1988 DESİYAB Dönemi 1989-1990 Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüşüm 1989 Turizm Bankası’nın Kalkınma Bankası’na devri 1990- Günümüze Sermaye 500 Milyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları