Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.TEOG SINAVI (26-27 KASIM 2014) ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Ertan GÖL 10 Ekim 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.TEOG SINAVI (26-27 KASIM 2014) ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Ertan GÖL 10 Ekim 2014."— Sunum transkripti:

1 1.TEOG SINAVI (26-27 KASIM 2014) ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Ertan GÖL 10 Ekim 2014

2 Ortaöğretime Geçiş Sistemi Tanıtımı

3 Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından ‘Birinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavı’nın yapılacağı tarihe kadar (26-27 Kasım 2014) olan konu/kazanımları içerecek.

4 İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından ‘İkinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavı’nın yapılacağı tarihe kadar (27-28 Nisan 2015) işlenmiş olan tüm konulardan oluşacak.

5 Birinci Dönem Merkezi Ortak Sınav’ının ve İkinci Dönem Merkezi Sistem Ortak Sınavı’nın yapılış tarihine kadar, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu-kazanımların sırasıyla öğrenciye aktarılmalı ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler tüm önlemleri almalıdır.

6 Öğretmenlerimiz mutlaka ünitelendirilmiş yıllık planları ile ders kitaplarının Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı konu/kazanım tablosunun uyumunu kontrol etmeli. Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce

7 ssssssbs  Bu soru ‘Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.’ kazanımıyla ilgilidir.  Bu soruya çok benzer bir soru çalışma kitabı sayfa 61 de yer almaktadır. Ayrıca ders kitabı sayfa 92 ve öğretmen kitabı sayfa 94 ‘te bulunan ‘Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri’ etkinlikleri ile yakından ilişkilidir.

8 Bu soru Sayılar Ünitesi “Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini yapar." kazanımıyla ilgilidir. Çalışma kitabı sayfa 15’te 21. soru bu soruya çok benzerdir. Ayrıca ders kitabı sayfa 20 ‘Tam Sayıların Kuvvetleri’ etkinliği soruyla birebir rakamları dahi benzerdir.

9 ç Bu soru “Koordinat düzleminde bir çokgeni eksenler boyunca öteler.’ ‘Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.’ kazanımları ile ilgilidir. Ders kitabı sayfa 81 etkinliği konu ile ilişkilidir.

10 Bu soru ‘Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.’ kazanımıyla ilgilidir ve ders kitabı sayfa 135 etkinliği ve çalışma kitabı sayfa 89 12. soruyla ilgilidir.

11 ÖĞRETMEN NELER YAPMALI? (1) Okullarda eğitim ve öğretim yılı başında ve İkinci dönem başında TEOG Sınavına yönelik olarak zümre toplantıları yapılmalı. Branşına ait müfredatı incelemeli.

12 Dersler ders saatinde kazanım ve etkinliklere dayalı olarak kılavuz kitaptaki yönergeler doğrultusunda öğrenci merkezli işlenmelidir. Çalışma kitabında yer alan kazanım etkinlikleri kılavuz kitapta belirtildiği zamanda yapılmalı, ertelenmemeli, eve ödev olarak verilmemelidir.

13 Yazılı Sınav sorularını, zümreler bir araya gelerek hazırlamalı, sorular konu/kazanım tablosuna uyumlu olmalı, öğrenci ders ve çalışma kitabı esas alınarak hazırlanmalı. Yazılı sınavlarda sorulacak sorular ezber bilgi yerine, bilgiyi kullanan ve yorumlayan, sorgulayan, çıkarımda bulunmayı, eleştirel düşünmeyi ve günlük hayatla ilişkilendirmeyi gerektiren özelliklerde olmalı.

14 Okuldaki ders saatlerinde MEB tarafından ücretsiz gönderilen ders kitapları dışında yardımcı kaynaklardan ders işlenmemelidir. Ev çalışmalarının, kazanımları kalıcı hale getirici ve pekiştirici alternatif etkinlikler olmasına özen gösterilmeli.

15 Ev Ödevleri Ev ödevleri öğrencilerin: Kişisel gelişim, öz disiplin ve öğrenme sorumluluğuna katkıda bulunmalı, Okulda öğrendiği veya geliştirdiği düşünceleri pekiştirmeli, Başkalarının yardımı ile veya böyle bir yardım almadan çalışma becerilerini ve öz güvenlerini geliştirmeli,

16 Sosyal ve kültürel şartlara uygun olmalı, Neyi ne kadar öğrendikleri hakkında düşünme fırsatı sağlamalı, Ev ödevleri, derste araştırılan konuları gözden geçirme fırsatı vermeli ve öğrencilere bilimsel düşünme becerisi kazandırmalıdır.

17 Kitap okuma sürekli teşvik edilmeli, okulda haftanın günlerinde çaprazlama yapılarak okuma saatleri gerçekleştirilmelidir. TEOG Sınavlarında doğrudan bilgi ölçen sorular yerine, öğrenilen bilgileri ölçmekle birlikte yorum ve muhakeme gücüne dayalı sorular sorulmaktadır. İyi yorum ve muhakeme yapmanın yolu da çok okumaktan geçmektedir. Dolayısıyla okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler daha iyi yorum yapabilmekte ve sorulara daha doğru cevap verebilmektedirler.

18 EĞİTİM YÖNETİCİSİ NELER YAPMALI? Öğretim programlarının uygulanmasına liderlik yapmalıdır. Zümre toplantılarına bizzat katılarak ortak kararlar alınmalıdır. Sürecin takip ve kontrolünü sürekli yapmalı, aksayan durumlarda acil çözümler geliştirmeli, Kılavuz kitapların, öğrenci ders ve çalışma kitaplarının etkin kullanımını denetlemeli,

19 ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI? Okula, derslerine hazırlanmış olarak gitmeli, Öğretmeninin rehberliğinde ders ve çalışma kitaplarını etkin olarak kullanmalı, etkinliklerde rol almalıdırlar. Sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalıdırlar. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmelidir, Okula devamları sağlanmalı, derslere katılmalıdır.

20 VELİLER NELER YAPMALIDIR? Çocuğuyla sağlıklı bir iletişim içinde olmalıdır. Öğretmenlerle sürekli bir iletişim sağlamalı, okul yöneticileri ve rehber öğretmenden destek almalıdır. Çocuğun çalışacağı uygun ortamı sağlamalıdır. Arkadaş çevresini de iyi bilmelidir, çocuğunu her yönüyle tanımalıdır.

21 Öğrencinin ders çalışmalarında, proje ve performans görevlerinde destek olmalı, materyal/araç-gereç temininde fedakarlık göstermelidir. Sosyal yaşamdan koparmadan eğitim desteği sağlanmalıdır.

22 Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler… Ertan GÖL Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 0 505 297 13 33 ertangol46@hotmail.com


"1.TEOG SINAVI (26-27 KASIM 2014) ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER Ertan GÖL 10 Ekim 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları