Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYINDIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYINDIR."— Sunum transkripti:

1 2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYINDIR

2 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı

3 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.1. 2014-2023 İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: -Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler -Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması -Haberler, Duyurular, Bültenler -Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması -MDA’ya ilişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması -Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması -www.izmiriplanliyorum.orgwww.izmiriplanliyorum.org

5

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı -Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması -Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu -Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler -Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır 2.1. Vatandaş Toplantısı: rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş -Amaç: -Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması -Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve -Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla -Amaç: -Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, -Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve -Bölge vizyonunun tartışmaya açılması -Girdi: Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu -Çıktı: Paydaşların İzmir’in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri -Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: -Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi -Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörel ve tematik platformlar -Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması -İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması -Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: -Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: -İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması -İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması

11 2014 – 2023 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Prof. Dr. Sezai Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof. Dr. Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi) Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (Yar.Doç Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

14 Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik (Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi DİĞER STRATEJİ ÇALIŞMALARIMIZ

15 Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylara sektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı. Çalıştaylar…

16 2014-2023 İZBP’ye altlık olması amacıyla 2013 MDA’nın hazırlanmasına başlandı. 2009 İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi. Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi. Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı. 2012 yılı sonu itibari ile 2013 MDA taslağı ortaya çıktı. 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

17 www.izmiriplanliyorum.org

18 2013 Mevcut Durum Analizi ve Diğer Analiz Çalışmaları BAYINDIR için ne diyor?

19 Y ü z ö l çü m ü, 2002: 540,22 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 40.988 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 76 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 53 İl merkezine uzaklığı : 79 km İlçenin rakımı: 86 m Doğusunda Ödemiş, güneyinde Tire, batısında Torbalı, kuzeyinde Kemalpaşa ve Turgutlu İlçeleri bulunmaktadır. Coğrafi konumu: Doğusunda Ödemiş, güneyinde Tire, batısında Torbalı, kuzeyinde Kemalpaşa ve Turgutlu İlçeleri bulunmaktadır. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu, DPT, 2004: Türkiye’de 872 ilçe arasında gelişmişlik açısından 392. sıradadır (DPT, 2004). İzmir’de merkez dışındaki ilçeler arasında ise en az gelişmiş 4. ilçedir. (Kiraz, Beydağ, Kınık’ın önünde yer almaktadır.) NÜFUS ve Genel Bilgiler

20 Bayındır Nüfus projeksiyonu, 2026 Yaş Grubu20112016202120232026 0 - 4 25272197222322272232 5 - 9 25912474215121612176 10 - 14 28802587247023412148 15 - 19 29852873258125342464 20 - 24 24832974286327462572 25 - 29 28072474296329182852 30 - 34 27372795246326582950 35 - 39 27242723278026482451 40 - 44 25902703270227252759 45 - 49 28262559267126702669 50 - 54 29792771250925532620 55 - 59 27812885268425832431 60 - 64 22592639273926632548 65 - 69 18072073242124592515 70 - 74 14791570179619172098 75 - 79 13131165123813071411 80 - 84 864879777797827 85-90 386444450429396 90+ 87156191195200 Toplam 4110540942406744053140318

21 Bayındır Nüfus Piramitleri, 2011-2023 Nüfus piramitleri incelendiğinde doğacak çocuk sayısı gözönüne alınarak yapılan projeksiyonlarda; Bayındır’da toplam nüfusun 2023 yılında 2011 yılına göre hemen hemen değişkenlik göstermeyeceği fakat yaş grupları içerisinde önemli değişiklikler olacağı görülmektedir. Örneğin 2023 yılında 10-19 yaş arasındaki bireylerin 2011 yılına göre ortalama %15 azalırken, 60-75 yaş arasındaki bireylerin ortalama %33 ve 90 yaş üstü bireylerin de %125 artacağı görülmektedir.

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları(2000-2023) Sektör Bayındır 2000 Bayındır 2023 İzmir 2000 İzmir 2023 Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 79.59%67.05% 28.54%17.32% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0.03%0.01% 0.15%0.05% İmalat Sanayi 4.79%7.18% 20.09%21.70% Elektrik, Gaz ve Su 0.13%0.31% 0.34%0.56% İnşaat 1.61%3.44% 5.29%8.18% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 4.91%8.27% 14.54%17.63% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 1.16%1.89% 4.39%5.14% Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri 0.84%1.42% 4.59%5.59% Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 6.92%10.42% 21.94%23.81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0.02%0.00% 0.11%0.02% Toplam 100%

23 EĞİTİM İLÇE ADI İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI BAYINDIR14301721 İZMİR27413139 2012-2013 eğitim dönemi verileri

24 EĞİTİM 2011-2012 Eğitim Dönemi Okullaşma Oranları (%)

25 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK

26 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK-devam

27 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK

28 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK- devam

29 TARIM Tarla Alanı Sebze Alanı Meyve Alanı Kavaklık Süs Bitkileri Boş Arazi Toplam Tarım Alanı Tarım Alanı Oranı % İlçelerEkilenNadasToplam Bayındır 10.0700 1.60017.81840065029.95455,5 İzmir141.5834.248145.83140.971141.5481.15973510.875341.11928,2 Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2012

30 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011) İlçeler Toplam Tarım Alanı Sulanan Alan Sulanmayan Alan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Bayındır 29,95412,36517,58841.3 İzmir341,119179,547161,57252.6

31 Bayındır İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011) İlçe AdıKoyun % Keçi % Bayındır 15,6503.81,2500.8 İzmir415,271100.0165,150100

32  Zeytin (İzmir’de üretilen toplam zeytinin %21,3’ü), domates, süs bitkileri ile “Ege Sultani Üzümü” ve “Ege İnciri” kapsamında coğrafi işaretle tescillenmiş üzüm ve incir öne çıkan tarımsal ürünlerdendir.  İzmir genelinde 83 bin ton elde edilen zeytin yağ miktarının %22,5 ‘i (18.750 ton ) Bayındır ilçesindeki zeytin (yağlık) ağaçlarından elde edilmektedir. (Kaynak 2012 İl tarım Müdürlüğü )  Kesme çiçekçilik İzmir’de açık alanda toplam 5479 da alanın %36,5’i Bayındır ilçesinde yapılmaktadır.  Büyükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak Ödemiş ilçesinden sonra 176 bin ton süt üretimi ile ikinci sırada yeralmaktadır. (2012 yılı süt üretim miktarı). Tarım Değerlendirme

33 Kültür Mekanları, Tarihi ve Kültürel Değerler Bayındır’da;  1 tane kütüphane  1 tane sergi salonu  1 kültür etkinlik mekanı  1 kültür sanat merkezi Bulunurken;  Sinema salonu ve müze bulunmamaktadır.  Kültür sanat ile ilgili 27 tane olmak üzere toplamda 35 tane dernek ve 3 tane vakıf bulunmaktadır. Bayındır’da Hacı Sinan Camii ve Külliyesi, Telcioğlu Camii, Recep Hanı, Eskici Dede Türbesi yer almaktadır. Bayındır’da 15 tane taşınmaz kültür varlığı bulunurken sit alanı bulunmamaktadır. Bayındır’da Hacı Sinan Camii ve Külliyesi, Telcioğlu Camii, Recep Hanı, Eskici Dede Türbesi yer almaktadır. Bayındır’da 15 tane taşınmaz kültür varlığı bulunurken sit alanı bulunmamaktadır.

34 Kültürel Etkinlikler, Yarışmalar ve Kütüphane Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuy ucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Per sonel Say ısı [1] [1] Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Verileri, 2012. Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi 4.5284.7751242.3412

35 TURİZM Bayındır Ilıcaları, İzmir’de termal turizm kapsamında önemli merkezlerden bir tanesidir. 29 Kasım 2012 tarihinde Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Bayındır Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Kültür Turizm Bakanlığı ve İl Müdürlüğü verilerinde Bayındır’da Yatırım Belgeli, Belediye Belgeli ve İşletme Belgeli konaklama tesisi bulunmadığı görülmekte ve Termal Turizm Merkezi ilan edilmesinden dolayı bu yatırımlara öncelik verilmesi gerektiği görülmektedir.

36 SAĞLIK Bayındır’da 61 yataklı, 2 ameliyat masası olan Bayındır Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca;  5 tane ASM,  13 tane AHB,  3 tane Sağlık Evi,  1 tane Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır. Bayındır’da 61 yataklı, 2 ameliyat masası olan Bayındır Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Ayrıca;  5 tane ASM,  13 tane AHB,  3 tane Sağlık Evi,  1 tane Diş Hekimi Muayenehanesi bulunmaktadır.

37 YENİLENEBİLİR ENERJİ Balçova, Seferihisar, Çeşme, Dikili, Bergama, Aliağa ve Bayındır ilçeleri önemli jeotermal sahalardır. Bayındır’da sondaj sıcaklığı 42-47 derece arasında, sondaj debisi 12,5 lt/sn olan kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılmasında kullanabilen jeotermal kaynak bulunmaktadır. İzmir’de üretilen arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, tütün, pamuk ve ayçiçeği atıklarından dönüşüm yöntemleriyle elde edilebilecek enerji miktarı 88 milyon GJ/Yıl olarak hesaplanmıştır. Bu üretim miktarlarının İzmir’deki ilçeler bazında değerlendirilmesi durumunda, en yüksek ısıl kapasite değerinin %33 oranla Ödemiş’te, %18.7 oranıyla da Bayındır’da ortaya çıktığı görülmektedir. Balçova, Seferihisar, Çeşme, Dikili, Bergama, Aliağa ve Bayındır ilçeleri önemli jeotermal sahalardır. Bayındır’da sondaj sıcaklığı 42-47 derece arasında, sondaj debisi 12,5 lt/sn olan kaplıca ve kaplıca tesisi ısıtılmasında kullanabilen jeotermal kaynak bulunmaktadır. İzmir’de üretilen arpa, buğday, çavdar, yulaf, mısır, tütün, pamuk ve ayçiçeği atıklarından dönüşüm yöntemleriyle elde edilebilecek enerji miktarı 88 milyon GJ/Yıl olarak hesaplanmıştır. Bu üretim miktarlarının İzmir’deki ilçeler bazında değerlendirilmesi durumunda, en yüksek ısıl kapasite değerinin %33 oranla Ödemiş’te, %18.7 oranıyla da Bayındır’da ortaya çıktığı görülmektedir.

38 Madencilik Bayındır-Sarıyurt Bakır-Kurşun- Çinko % 0.1 Cu, % 7 Pb 3,453,272 ton gör. % 7.5 Zn Bayındır-HelvacıCiva% 0.2 Hg42,120 ton muh. Bulunduğu YerCinsiTenör ve KaliteRezerv Bayındır ve Menderes ilçelerinde bakır-kurşun-çinko oluşumlarına rastlanmaktadır. Karaburun, Ödemiş, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde çok sayıda civa cevherleşmeleri yer almaktadır Bayındır ve Menderes ilçelerinde bakır-kurşun-çinko oluşumlarına rastlanmaktadır. Karaburun, Ödemiş, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde çok sayıda civa cevherleşmeleri yer almaktadır

39 ÇEVRE Çeşme (508 lt/kişi-gün) ve Bayındır (540 lt/kişi-gün) ilçelerinde kişi başı çekilen günlük su miktarının İzmir (192 lt/kişi-gün) ve diğer ilçelere göre çok yüksek oluşudur. Atık su miktarları açısından da bu oran Çeşme’de yüksek iken Bayındır’da düşüktür. Bayındır’da kullanılan bu yüksek miktarın süs bitkileri ve diğer tarım faaliyetleri dolayısıyla olduğu düşünülmektedir. Atıksu açısından bir değerlendirme yapıldığında Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon hizmeti açısından yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. 2010 yılı TÜİK verileri incelendiğinde Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet alan nüfusun belediye nüfusu oranlarının görece düşük olduğu görülmektedir. 2008 yılından bu yana Küçük Menderes havzasındaki ilçelerden Bayındır, Torbalı ve Ödemiş’in atıksu arıtma tesisleri işletmeye açılmıştır. İzmir’de 2 adet yaban hayatı geliştirme sahası (YHGS) mevcuttur. Bunlar, Bayındır-Ovacık YHGS ve Selçuk Gebekirse Gölü YHGS’leridir. Çeşme (508 lt/kişi-gün) ve Bayındır (540 lt/kişi-gün) ilçelerinde kişi başı çekilen günlük su miktarının İzmir (192 lt/kişi-gün) ve diğer ilçelere göre çok yüksek oluşudur. Atık su miktarları açısından da bu oran Çeşme’de yüksek iken Bayındır’da düşüktür. Bayındır’da kullanılan bu yüksek miktarın süs bitkileri ve diğer tarım faaliyetleri dolayısıyla olduğu düşünülmektedir. Atıksu açısından bir değerlendirme yapıldığında Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon hizmeti açısından yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. 2010 yılı TÜİK verileri incelendiğinde Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet alan nüfusun belediye nüfusu oranlarının görece düşük olduğu görülmektedir. 2008 yılından bu yana Küçük Menderes havzasındaki ilçelerden Bayındır, Torbalı ve Ödemiş’in atıksu arıtma tesisleri işletmeye açılmıştır. İzmir’de 2 adet yaban hayatı geliştirme sahası (YHGS) mevcuttur. Bunlar, Bayındır-Ovacık YHGS ve Selçuk Gebekirse Gölü YHGS’leridir.

40 BANKACILIK İlçeler İtibariyle Banka Şubeleri, 2008-2011

41 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR…  Bayındır Organize Çiçekçilik Bölgesi, Bayındır ilçe merkezi ve çevresinde yaygın bir üretim türüne dönüşmüş olan bahçe bitkileri ve çiçekçilik için, jeotermal kaynak olanaklarının da kullanılacağı organize çiçek seralarının bulunacağı bir bölgenin düzenlemesi yapılmıştır  Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu verilerine bakıldığında, Bayındır, Aliağa, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ilçeleri ile birlikte bu konuda çalışmalara ihtiyaç duyan ilçelerdendir. (Özellikle Çırpı ve Zeytinova) (TÜİK, 2008).  Jeotermal sahalarından olması nedeniyle, Bayındır ilçesi sağlık turizmi potansiyeline sahip bir ilçedir.  Ayrıca Bayındır, Seferihisar, Dikili ile birlikte, sera ısıtması potansiyelinin değerlendirilmesi gereken ilçelerdendir.  27-30 Nisan tarihleri arası çiçek şenliği düzenlenmektedir.  Bayındır Organize Çiçekçilik Bölgesi, Bayındır ilçe merkezi ve çevresinde yaygın bir üretim türüne dönüşmüş olan bahçe bitkileri ve çiçekçilik için, jeotermal kaynak olanaklarının da kullanılacağı organize çiçek seralarının bulunacağı bir bölgenin düzenlemesi yapılmıştır  Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu verilerine bakıldığında, Bayındır, Aliağa, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ilçeleri ile birlikte bu konuda çalışmalara ihtiyaç duyan ilçelerdendir. (Özellikle Çırpı ve Zeytinova) (TÜİK, 2008).  Jeotermal sahalarından olması nedeniyle, Bayındır ilçesi sağlık turizmi potansiyeline sahip bir ilçedir.  Ayrıca Bayındır, Seferihisar, Dikili ile birlikte, sera ısıtması potansiyelinin değerlendirilmesi gereken ilçelerdendir.  27-30 Nisan tarihleri arası çiçek şenliği düzenlenmektedir.

42 TEŞEKKÜRLER www.izka.org.tr www.izmiriplanliyorum.org


"2014 -2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları BAYINDIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları