Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 26.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 26.04.2015."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK

2 KURAM ( MODEL) Öğretimin örgütlenmesinde temele alınan felsefeyi yansıtan bakış açısıdır STRATEJİ Hedeflere ulaşmak amacıyla, kullanılacak yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel yoldur YÖNTEMBir konunun öğrenilmesi için izlenen yoldur TEKNİKBir öğretme yöntemini uygulamaya koyma da yapılan işlemlerin tümüdür

3 194

4 ÇOKLU ZEKA KURAMI ( GARDNER)

5 Gardner, çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Gardner, çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Ona göre 8 zeka alanı vardır Ona göre 8 zeka alanı vardır ÇOKLU ZEKA TEORİSİ

6

7 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR 1. Bütün bireyler çoklu zekâ alanlarına potansiyel olarak sahiptir. 1. Bütün bireyler çoklu zekâ alanlarına potansiyel olarak sahiptir. 2. Bireyler, çoklu zekâ alanlarını belli bir düzeye kadar geliştirebilirler. 2. Bireyler, çoklu zekâ alanlarını belli bir düzeye kadar geliştirebilirler. 3. Çoklu zekâ alanları büyük sıklıkla karmaşık bir şekilde ve korelasyon örüntüleriyle çalışırlar. 3. Çoklu zekâ alanları büyük sıklıkla karmaşık bir şekilde ve korelasyon örüntüleriyle çalışırlar

8 199 Özellikleri: Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever.Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Sözel-Dil Zekası

9 200 Özellikleri: Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. yaşayarak öğrenme Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formül ve örüntülerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Mantıksal / Matematiksel Zeka

10 201 Özellikleri: Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görsel hafıza Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Görsel / Uzamsal Zeka / Resim Zekası

11 202 Özellikleri: Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Müziksel / Ritmik Zeka

12 203 Özellikleri: Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş, Cerrah, Aktör, Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Bedensel / Kinestetik zeka

13 204 Özellikleri: Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma. İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Sosyal / Kişilerarası Zeka

14 205 Özellikleri: Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. İçsel / İçsel / Özedönük Zeka

15 206 Özellikleri: Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci. Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Doğa Zekası

16 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: 1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur. 3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur

17 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: 4. Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 4. Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 5. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 5. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 6. Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 6. Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 7. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 7. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar

18 1. Politikacıların, Öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, Öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük D) Görsel E) Mantıksal A

19 2. Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen gösterme­lidir? (2008) A) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. B) Öğrenciler, hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır. C) Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. D) Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. E) Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermelidir. D

20 3. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? (2008) A) Öze dönük ve doğacı B) Doğacı ve mantıksal C) Mantıksal ve sözel D) Sözel ve öze dönük E) Öze dönük ve müziksel A

21 4. Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin'in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. 4. Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin'in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. Sezgin'in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? (2007) Sezgin'in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? (2007) A) Mantıksal B) Kişisel A) Mantıksal B) Kişisel C) Sosyal D) Sözel C) Sosyal D) Sözel E) Görsel E) GörselE

22 Hasan ve Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede oturan Sibel’ in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Sibel’ in yanına Hüseyin gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Hasan ve Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede oturan Sibel’ in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Sibel’ in yanına Hüseyin gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’ in hangi çoklu zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? (KPSS 2010) Bu örnekte çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’ in hangi çoklu zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? (KPSS 2010) A. Sözel B. Görsel C. Sosyal D. Bedensel E. Öze dönük

23 YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI) ÖĞRENME KURAMI

24

25 Bu kuram Wittrock tarafından geliştirilmiş olup, Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır. Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır

26 En önemli temsilcileri Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel ve Gestalt gösterilebilir. En önemli temsilcileri Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel ve Gestalt gösterilebilir

27 Bu düşünceye göre öğrenci yeni kazandığı bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgilerle karşılaştırarak yorumlar ve anlamlı hale getirerek zihnine yerleştirir

28 Geleneksel Görüş Yapılandırmacı Görüş Bilgi, bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere aktarılır. Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler duyduklarını ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır

29 Yapılandırmacı öğretimin temel öğeleri 5 başlık altında toplanır: 1. Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi 2. Yeni bilginin kazanılması 3. Bilginin anlaşılması 4. Bilginin uygulanması 5. Yeni bilginin farkında olunması

30 Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre öğrenme şu şekilde gerçekleşir: Özümleme Özümleme Yerleştirme Yerleştirme Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Sürekli özümleme Sürekli özümleme Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme) Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme)

31 Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar Eğitim programını, temel becerilerin kazanılması ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru işlenir. Eğitim programını, temel becerilerin kazanılması ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru işlenir. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusudur. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusudur. Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders kitapları ile sınırlıdır. Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders kitapları ile sınırlıdır. Öğrenciler, öğretmenin bilgi ile dolduracağı boş kutular veya boş depolar olarak algılanır. Öğrenciler, öğretmenin bilgi ile dolduracağı boş kutular veya boş depolar olarak algılanır. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve bütünden parçaya doğru işlenir. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve bütünden parçaya doğru işlenir. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğrenimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğrenimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar

32 Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktaran tek kaynak olarak algılanır. Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktaran tek kaynak olarak algılanır. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru cevap beklerler. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru cevap beklerler. Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve genellikle eğitim sonunda gerçekleştirilir. Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve genellikle eğitim sonunda gerçekleştirilir. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız çalışırlar. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız çalışırlar. Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğren olarak öğrencilerle karşılıklı etkileşime girerler ve öğrenme çevresini düzenlerler. Öğretmenler, öğrencilerin çeşitli görüş ve fikirlerini anlamak için çaba harcarlar. Öğrenci değerlendirilmesinin öğretim sürecine kaynaşması sağlanır, öğrenciler sınıfta genellikle grup içinde ve diğerleriyle birlikte çalışırlar. Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar

33 YAPILANDIRMACI SINIF

34 YAPILANDIRMACI SINIF

35

36 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMININ SINIFTA UYGULANMA MODELLERİ

37 Birinci Aşama: Bu aşamada öğrencilerin dikkatleri öğrenilecek kavram üzerine çekilir ve onların kavrama yönelik yaşantıları ve varsa yanlış öğrenmeleri belirlenmeye çalışılır. İkinci Aşama (Odaklama Aşaması): Bu aşamada öğrencilerin öğretilecek kavramla ilgili zengin yaşantılar geçirmeleri sağlanır. Öğretmen öğrencilerin aktif olduğu veya öğrencilerin dikkatini çekip onları konuya odaklayacak değişik öğretim yöntemlerinden yararlanılır. Üçüncü Aşama (Mücadele Aşama): Bu aşama öğrencilerin kavramla ilgili yeni öğrendiklerini ön bilgileriyle karşılaştırdığı, sorguladığı, değerlendirdiği ve yorumladığı aşamadır. Dördüncü Aşama (Uygulama Aşaması): Bu aşama öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni ve farklı durumlara uyguladıkları aşamadır. Bunun sağlanması için kavramla ilgili öğrencilere farklı örnek ve etkinlikler sunulur, değişik uygulamalar yaptırılır. DÖRT AŞAMALI MODEL

38 5E MODELİ 1. Girme (enter/engage) aşaması : Öğrencilerin eski fikirlerinin farkında olmalarının sağlanması amacıyla, konu hakkında bildiklerini tanımlamalarına yardımcı olunur. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ön bilgilere erişim sağlanır 2. Merak uyandırılır 3. Neden? Sorusu sorulur 4. Öğrenme isteği yönünde motive edirlirler 5. İlgileri çekilir

39 2. Keşfetme (explore) aşaması : Öğrenciler birlikte çalışarak sorunu çözmek için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Öğrencilerin en aktif oldukları aşamadır. 2. Keşfetme (explore) aşaması : Öğrenciler birlikte çalışarak sorunu çözmek için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Öğrencilerin en aktif oldukları aşamadır. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak laboratuar etkinlikleri yapılır 2. Öğrenciler birlikte çalışırlar 3. Kendi kararlarını kendileri verirler 4. Soru ve fikir üretirler

40 3. Açıklama (explain) aşaması : Bu aşamada öğretmen öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olur. Modelin en öğretmen merkezli evresidir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ulaştıkları yargılar konusunda sorular sorulur 2. Sınıfta tartışma yaratılır 3. Daha fazla soru sorulur 4. Yeni tanımlar araştırılır

41 . 4. Derinleşme (elaborate) aşaması : Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce varolmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öğrenciler kendi yargılarını oluştururlar, bu konuda baskı yapılmaz 2. Diğer kavramlarla bağlantı kurarlar

42 Değerlendirme (evaluate) aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Değerlendirme (evaluate) aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öz değerlendirme 2. Öğretmen gözlemi 3. Performans değerlendirme 4. Portfolyo 5. Rubrik

43 Teşvik Etme (excite) aşamasi : Bu basamakta öğretmen öğrencinin derse ilgisini çekmek için çeşitli sorular sorar ve öğrencilerin yeni öğretilecek kavram hakkında ne bildiklerini, hangi ön bilgilere sahip olduklarını ve ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için değerlendirme yapar Keşfetme (explore) aşaması : Bu aşamada öğrenciler yeni karşılaştıkları olayı keşfetmek ve gözden geçirmek için sorgulama yöntemini kullanıp, serbest düşünerek tahminler yapar ve hipotezler kurarlar. Açıklama (explain) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile seçilen kavramları açıklamaya ve tanımlamaya çalıştıkları, öğretmenin ise sorduğu sorularla onlardan daha derin açıklamalar yapmalarını istediği aşamadır. Genişletme (expand) aşaması : Öğrencilerin önceki bilgilerinin yardımıyla yeni sorular oluşturdukları, çözüm yolları önerdikleri, kararlar aldıkları ve deneyler tasarlayıp yaptıkları aşamadır. Kapsamına alma (extend) aşaması : Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve bu yolla yeni kavramlar oluşturur. Değiştirme (exchange) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaptıkları, diğer gruplar veya kendi grubundaki arkadaşlarıyla iş birliği yaptıkları aşamadır. İnceleme / Sınama (examine) aşaması : Bu modelin son basamağında öğretmen yeni kavram ve becerilerini uygulayan öğrencileri inceler, bilgi ve becerilerini ölçerek davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. 7E MODELİ

44 1. Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (2009) A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama B

45 'te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen' yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2008) A) Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde Öğrenciye sunmalıdır. B) Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kulanılacağını, ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. C) Öğrencilerin, önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. D) Öğrenciler, öğretmenden, öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. E) Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir. E

46 Öğrenenlere, bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerinde yardımcı olur. Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir öğretmenin, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007) yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007) A) Proje tabanlı B) Davranışçı C) Konu merkezli D) Geniş alan E) Yapılandırmacı E

47 İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK ) ÖĞRENME ÖĞRENME Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky )

48 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Öğrencilerin ortak amaç için, küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Öğrencilerin ortak amaç için, küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Grupla öğrenme modelidir. Grupla öğrenme modelidir. Heterojen kümelerle çalışılır Heterojen kümelerle çalışılır

49

50 241 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin ( Kubaşık ) Eğitim Uygulamasında Yer Alma Nedenleri:  Başarıyı arttırma  Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme  Özsaygı geliştirme  Olumlu tutum geliştirme  Toplumsal beceriler kazandırma  Sosyal beceriler  Grup bilinci geliştirme

51 242 !!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini yapılandırmaktadır. İşbirlikli Kümenin Özellikleri  Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)  Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma. Olumlu bağlılık)  Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim)  Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel Sorumluluk)

52 243  Kubaşık öğrenme kümelerinde, üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. (Geleneksel kümelerde, nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk duyulur).  Öğrencilerde sosyal beceri (liderlik, iletişim yeteneği, çatışma çözme vb.) olmalıdır ve bunlar kümede öğrenilir. (Sosyal Beceriler)  Kubaşık öğrenme kümelerinde her üyenin en üst düzeyde öğrenebilmesi ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır. (Geleneksel kümelerde, öğrenciler genellikle tek başlarına çalışır)

53  Öğretmen kümeleri ve çalışmalarını izler, sorunlar çıktığında rehberlik eder, dönüt verir

54 245  Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler küme içindeki liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar, (geleneksel küme - tek lider)  kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)  Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir. (Karma Küme)  Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi)

55 246 Etkili Kullanım İlkeleri  Öğrenciler arasında yarışma yoktur, rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir.  İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde öğretmen rehberdir. Öğrencileri yönlendirme, gruplar arasındaki ilişkileri düzenleme ve grup içindeki işbirliğine ve etkileşime rehberlik etmektir

56  Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir. Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır.  Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir.  Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.  İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı için olduğunu bitmesidir

57 248 Faydaları  Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler.  Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.  Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar.  Özelikle yavaş öğrenen ve düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır

58  Öğrencinin kendine güvenini, özsaygısını ve motivasyonunu artırır.  Grup üyeleri "birlikte kazanır ve kaybeder."  Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme, tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir

59 250  Birlikte çalışıldığı için toplumsal değer ve demokratik değerleri kazandırır.  Toplumsal davranışlar kazandırılır.  Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir.  Öğrencilerin "ait olma ve bağlılık" gereksinimlerini karşılamalarına yardım eder.  En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş vardır

60 251 Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )  Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır.  Değerlendirme zordur.  Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir.  işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel grup çalışmasıyla karıştırılabilir

61 SORU: Ortak ürün ya da grup ödülü Olumlu bağımlılık Bireysel değerlendirilebilirlik Yüz yüze etkileşim Sürecin değerlendirilmesi Eşit başarı fırsatı Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama C) Rol oynama D)İstasyon E)İşbirlikli öğrenme E

62 253 Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? (KPSS 2008) I II A) Geleneksel Bireyselleştirilmiş B) Geleneksel İşbirlikli C) Büyük gruplaBireyselleştirilmiş D) Büyük grupla Düzey gruplarında E) İşbirlikli Geleneksel B I  Öğrenciye öğretim sürecinde bireysel olarak sorumluluk verilmez.  Sosyal becerilerin geliştirilmesi öncelikle hedeflenmez.  Bir lider belirlenir.  Öğretmen, süreci yönetir. II  Birlikte öğrenme önemlidir.  Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir.  Liderlik paylaşılmıştır.  Öğretmen, süreci gözler ve yönlendirir. Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının özellikleri verilmiştir

63 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

64

65 PDÖ John Dewey tarafından ortaya atılmıştır

66 PDY, öğrencilerin, gerçek yaşamla ilişkili problem durumları üzerinde problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri kullanarak belirlenen hedeflere ulaşması sürecidir

67 Probleme dayalı öğrenme bir bakıma kendi kendine yönlendirilen öğrenmedir. Bireysel ve grupla uygulanabilir

68 Probleme dayalı öğrenmenin adımları 1.Problemin farkına varılması 2.Problemin tanımlanması 3.Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması 4.Veri toplama 5. Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 6.Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma

69 Ele alınan problemin sahip olması gereken özellikler  Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesidir.  Hedefe ulaştırıcı ve öğrencinin zihinsel yapısına uygun olmalıdır  Problemler yapılandırılmamış olmalıdır (Problem senaryo olarak verilir. Tanımlanması ve açıklanması öğrenciye bırakılır.)  Problem öğrencinin ilgisini çekmeli ve güdülenmeyi artırmalıdır.  Çok sayıda çözüm üretilecek yapıda olmalıdır

70 Probleme dayalı öğrenmenin ilkeleri 1.Öğretmen problem senaryosunu sunar 2.Öğrenciler öğrenme sürecinde problem durumunu merkeze alırlar. 3.Problem durumu, birçok beceri ve fikri bütünleştirerek kullanmayı gerektirir. 4.Problem çözme sürecinde işbirlikli çalışma sürecinin kolay ve etkili olmasını sağlar. 5.Öğrenci, kendi öğrenmesinden sorumludur. 6.Öğrenciler, aktif problem çözücüdür. Öğretmenler ise, öğrencilerin Öğrenmesini yönlendiren bir "bilişsel rehber" rolüne bürünürler. 7.Öğrenme süreci, disiplinler arası bir yaklaşım ile planlanır ve uygulanır

71 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Problem çözme becerilerini geliştirir, "nasıl öğrenileceğini öğrenme" ye teşvik eder. Yüzeysel öğrenmeyi değil, derinlemesine öğrenmeyi geliştirir. Öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama \ teoriyi birleştirebilmelerine olanak sağlar. Öğrenci bilimsel düşünme becerileri kazanarak, yaşamdaki problemlere bu pencerede bakmayı öğrenir

72 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Karar verme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini geliştirir. Yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur. Bilgiyi elde etme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirir

73 Değerlendirme öğrenme sürecinin içindedir ve performansa dayalıdır

74

75 1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007) A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir. B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır. D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır. E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır. D

76 2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006) A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim B

77 3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005) A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün olması B) Araştırmayı gerektirmesi C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi E) Gözlem yapmayı gerektirmesi D

78 SORU : Dersinde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayırmış ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Grupların, verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları önermelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmalarını istemiştir. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2009 ) A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme

79 5. Aşağıdakilerden hangisi, probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?2001 A) Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilere sunması B) Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlaması C) Problemin çözümü için belli bir formül ya da kalıbın olmaması D) Öğrencilerin bilgi toplamada aktif olarak rol alması E) Öğrencilerin, problemin çözümünde bireysel olarak ya da grup içinde sorumluluk alması A


"ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 26.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları