Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

192 ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI )
Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011

193 Bir konunun öğrenilmesi için izlenen yoldur TEKNİK
KURAM ( MODEL) Öğretimin örgütlenmesinde temele alınan felsefeyi yansıtan bakış açısıdır STRATEJİ Hedeflere ulaşmak amacıyla , kullanılacak yöntem, teknik , araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel yoldur YÖNTEM Bir konunun öğrenilmesi için izlenen yoldur TEKNİK Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma da yapılan işlemlerin tümüdür

194

195 ÇOKLU ZEKA KURAMI ( GARDNER)

196 Ona göre 8 zeka alanı vardır
ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Gardner, çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Ona göre 8 zeka alanı vardır

197

198 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR
1.    Bütün bireyler çoklu zekâ alanlarına potansiyel olarak sahiptir. 2.   Bireyler, çoklu zekâ alanlarını belli bir düzeye kadar geliştirebilirler. 3.    Çoklu zekâ alanları büyük sıklıkla karmaşık bir şekilde ve korelasyon örüntüleriyle çalışırlar.

199 Sözel-Dil Zekası Özellikleri: Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını.
Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever.Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu 199

200 Mantıksal / Matematiksel Zeka
Özellikleri: Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. yaşayarak öğrenme Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formül ve örüntülerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı 200

201 Görsel / Uzamsal Zeka / Resim Zekası
Özellikleri: Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görsel hafıza Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı 201

202 Müziksel / Ritmik Zeka Özellikleri: Meslekler:
Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, 202

203 Bedensel / Kinestetik zeka
Özellikleri: Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş, Cerrah, Aktör, 203

204 Sosyal / Kişilerarası Zeka
Özellikleri: Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma . İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi 204

205 İçsel / İçsel / Özedönük Zeka
Özellikleri: Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal 205

206 Doğa Zekası Özellikleri: Meslekler:
Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci . Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog 206

207 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ:
1.    Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2.    Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 3.    Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur.

208 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ:
4.    Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 5.    Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 6.    Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 7.    Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar.

209 Politikacıların, Öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, Öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük D) Görsel E) Mantıksal A

210 2. Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen gösterme­lidir? (2008) A) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. B) Öğrenciler, hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır. C) Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. D) Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. E) Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermelidir. D

211 3. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? (2008) A) Öze dönük ve doğacı B) Doğacı ve mantıksal C) Mantıksal ve sözel D) Sözel ve öze dönük E) Öze dönük ve müziksel A

212 4. Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin'in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. Sezgin'in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? (2007) A) Mantıksal B) Kişisel C) Sosyal D) Sözel E) Görsel E

213 Sözel Görsel Sosyal Bedensel Öze dönük
Hasan ve Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede oturan Sibel’ in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Sibel’ in yanına Hüseyin gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’ in hangi çoklu zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? (KPSS 2010) Sözel Görsel Sosyal Bedensel Öze dönük

214 YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI) ÖĞRENME KURAMI

215

216 Bu kuram Wittrock tarafından geliştirilmiş olup,
Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır.

217 En önemli temsilcileri Piaget, Vygotsky, Bruner , Ausubel ve Gestalt gösterilebilir.

218 Bu düşünceye göre öğrenci yeni kazandığı bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgilerle karşılaştırarak yorumlar ve anlamlı hale getirerek zihnine yerleştirir.

219 Geleneksel Görüş Yapılandırmacı Görüş
Bilgi, bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere aktarılır. Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler duyduklarını ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır.

220 Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi Yeni bilginin kazanılması
Yapılandırmacı öğretimin temel öğeleri 5 başlık altında toplanır: Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi Yeni bilginin kazanılması Bilginin anlaşılması Bilginin uygulanması Yeni bilginin farkında olunması

221 Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre öğrenme şu şekilde gerçekleşir:
Özümleme Yerleştirme Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Sürekli özümleme Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme)

222 Yapılandırmacı Sınıflar
Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar Eğitim programını, temel becerilerin kazanılması ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru işlenir. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusudur. Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders kitapları ile sınırlıdır. Öğrenciler, öğretmenin bilgi ile dolduracağı boş kutular veya boş depolar olarak algılanır. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve bütünden parçaya doğru işlenir. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğrenimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar.

223 Yapılandırmacı Sınıflar
Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğren olarak öğrencilerle karşılıklı etkileşime girerler ve öğrenme çevresini düzenlerler. Öğretmenler, öğrencilerin çeşitli görüş ve fikirlerini anlamak için çaba harcarlar. Öğrenci değerlendirilmesinin öğretim sürecine kaynaşması sağlanır, öğrenciler sınıfta genellikle grup içinde ve diğerleriyle birlikte çalışırlar. Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktaran tek kaynak olarak algılanır. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru cevap beklerler. Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve genellikle eğitim sonunda gerçekleştirilir. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız çalışırlar.

224 YAPILANDIRMACI SINIF

225 YAPILANDIRMACI SINIF

226

227 KURAMININ SINIFTA UYGULANMA MODELLERİ
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMININ SINIFTA UYGULANMA MODELLERİ

228 DÖRT AŞAMALI MODEL Birinci Aşama: Bu aşamada öğrencilerin dikkatleri öğrenilecek kavram üzerine çekilir ve onların kavrama yönelik yaşantıları ve varsa yanlış öğrenmeleri belirlenmeye çalışılır. İkinci Aşama (Odaklama Aşaması): Bu aşamada öğrencilerin öğretilecek kavramla ilgili zengin yaşantılar geçirmeleri sağlanır. Öğretmen öğrencilerin aktif olduğu veya öğrencilerin dikkatini çekip onları konuya odaklayacak değişik öğretim yöntemlerinden yararlanılır. Üçüncü Aşama (Mücadele Aşama): Bu aşama öğrencilerin kavramla ilgili yeni öğrendiklerini ön bilgileriyle karşılaştırdığı, sorguladığı, değerlendirdiği ve yorumladığı aşamadır. Dördüncü Aşama (Uygulama Aşaması): Bu aşama öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni ve farklı durumlara uyguladıkları aşamadır. Bunun sağlanması için kavramla ilgili öğrencilere farklı örnek ve etkinlikler sunulur, değişik uygulamalar yaptırılır.

229 5E MODELİ 1. Girme (enter/engage) aşaması : Öğrencilerin eski fikirlerinin farkında olmalarının sağlanması amacıyla, konu hakkında bildiklerini tanımlamalarına yardımcı olunur. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Ön bilgilere erişim sağlanır Merak uyandırılır Neden? Sorusu sorulur Öğrenme isteği yönünde motive edirlirler İlgileri çekilir

230 Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler
2. Keşfetme (explore) aşaması : Öğrenciler birlikte çalışarak sorunu çözmek için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Öğrencilerin en aktif oldukları aşamadır. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak laboratuar etkinlikleri yapılır Öğrenciler birlikte çalışırlar Kendi kararlarını kendileri verirler Soru ve fikir üretirler

231 3. Açıklama (explain) aşaması : Bu aşamada öğretmen öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olur. Modelin en öğretmen merkezli evresidir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Ulaştıkları yargılar konusunda sorular sorulur Sınıfta tartışma yaratılır Daha fazla soru sorulur Yeni tanımlar araştırılır

232 Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler
. 4. Derinleşme (elaborate) aşaması : Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce varolmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Öğrenciler kendi yargılarını oluştururlar, bu konuda baskı yapılmaz Diğer kavramlarla bağlantı kurarlar

233 Değerlendirme (evaluate) aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Öz değerlendirme Öğretmen gözlemi Performans değerlendirme Portfolyo Rubrik

234 7E MODELİ Teşvik Etme (excite) aşamasi : Bu basamakta öğretmen öğrencinin derse ilgisini çekmek için çeşitli sorular sorar ve öğrencilerin yeni öğretilecek kavram hakkında ne bildiklerini, hangi ön bilgilere sahip olduklarını ve ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için değerlendirme yapar Keşfetme (explore) aşaması : Bu aşamada öğrenciler yeni karşılaştıkları olayı keşfetmek ve gözden geçirmek için sorgulama yöntemini kullanıp, serbest düşünerek tahminler yapar ve hipotezler kurarlar. Açıklama (explain) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile seçilen kavramları açıklamaya ve tanımlamaya çalıştıkları , öğretmenin ise sorduğu sorularla onlardan daha derin açıklamalar yapmalarını istediği aşamadır. Genişletme (expand) aşaması : Öğrencilerin önceki bilgilerinin yardımıyla yeni sorular oluşturdukları, çözüm yolları önerdikleri, kararlar aldıkları ve deneyler tasarlayıp yaptıkları aşamadır. Kapsamına alma (extend) aşaması : Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve bu yolla yeni kavramlar oluşturur. Değiştirme (exchange) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaptıkları, diğer gruplar veya kendi grubundaki arkadaşlarıyla iş birliği yaptıkları aşamadır. İnceleme / Sınama (examine) aşaması : Bu modelin son basamağında öğretmen yeni kavram ve becerilerini uygulayan öğrencileri inceler, bilgi ve becerilerini ölçerek davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır.

235 1. Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (2009) A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama B

236 'te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen' yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2008) A) Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde Öğrenciye sunmalıdır. B) Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kulanılacağını, ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. C) Öğrencilerin, önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. D) Öğrenciler, öğretmenden, öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir. E

237 yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007)
Öğrenenlere, bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerinde yardımcı olur. Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir öğretmenin, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007) A) Proje tabanlı B) Davranışçı C) Konu merkezli D) Geniş alan E) Yapılandırmacı E

238 Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky )
İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK ) ÖĞRENME Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky )

239 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Öğrencilerin ortak amaç için , küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Grupla öğrenme modelidir. Heterojen kümelerle çalışılır

240

241 Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme Özsaygı geliştirme
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin ( Kubaşık ) Eğitim Uygulamasında Yer Alma Nedenleri: Başarıyı arttırma Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme Özsaygı geliştirme Olumlu tutum geliştirme Toplumsal beceriler kazandırma Sosyal beceriler Grup bilinci geliştirme

242 Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)
!!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini yapılandırmaktadır. İşbirlikli Kümenin Özellikleri Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları) Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma. Olumlu bağlılık) Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim) Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel Sorumluluk)

243 Kubaşık öğrenme kümelerinde, üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. (Geleneksel kümelerde, nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk duyulur). Öğrencilerde sosyal beceri (liderlik, iletişim yeteneği, çatışma çözme vb.) olmalıdır ve bunlar kümede öğrenilir. (Sosyal Beceriler) Kubaşık öğrenme kümelerinde her üyenin en üst düzeyde öğrenebilmesi ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır. (Geleneksel kümelerde, öğrenciler genellikle tek başlarına çalışır).

244 Öğretmen kümeleri ve çalışmalarını izler, sorunlar çıktığında rehberlik eder, dönüt verir.

245 2 - 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)
Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler küme içindeki liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar, (geleneksel küme - tek lider) 2 - 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü) Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir. (Karma Küme) Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi)

246 Etkili Kullanım İlkeleri
Öğrenciler arasında yarışma yoktur, rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir. İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde öğretmen rehberdir. Öğrencileri yönlendirme, gruplar arasındaki ilişkileri düzenleme ve grup içindeki işbirliğine ve etkileşime rehberlik etmektir.

247 Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.
Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir. Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır. Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir. Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir. İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı için olduğunu bitmesidir.

248 Faydaları Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler.
Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder. Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar. Özelikle yavaş öğrenen ve düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır.

249 Öğrencinin kendine güvenini, özsaygısını ve motivasyonunu artırır.
Grup üyeleri "birlikte kazanır ve kaybeder." Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme, tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir.

250 Toplumsal davranışlar kazandırılır.
Birlikte çalışıldığı için toplumsal değer ve demokratik değerleri kazandırır. Toplumsal davranışlar kazandırılır. Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir. Öğrencilerin "ait olma ve bağlılık" gereksinimlerini karşılamalarına yardım eder. En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş vardır.

251 Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )
Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır. Değerlendirme zordur. Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir. işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel grup çalışmasıyla karıştırılabilir.

252 Ortak ürün ya da grup ödülü • Olumlu bağımlılık
SORU: Ortak ürün ya da grup ödülü • Olumlu bağımlılık • Bireysel değerlendirilebilirlik • Yüz yüze etkileşim • Sürecin değerlendirilmesi • Eşit başarı fırsatı Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama C) Rol oynama İstasyon İşbirlikli öğrenme E

253 Birlikte öğrenme önemlidir.
Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının özellikleri verilmiştir. II Birlikte öğrenme önemlidir. Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir. Liderlik paylaşılmıştır. Öğretmen, süreci gözler ve yönlendirir. I Öğrenciye öğretim sürecinde bireysel olarak sorumluluk verilmez. Sosyal becerilerin geliştirilmesi öncelikle hedeflenmez. Bir lider belirlenir. Öğretmen, süreci yönetir. Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? (KPSS 2008) I II A) Geleneksel Bireyselleştirilmiş B) Geleneksel İşbirlikli C) Büyük grupla Bireyselleştirilmiş D) Büyük grupla Düzey gruplarında E) İşbirlikli Geleneksel B

254 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

255

256 John Dewey tarafından ortaya atılmıştır.
PDÖ John Dewey tarafından ortaya atılmıştır.

257 PDY, öğrencilerin, gerçek yaşamla ilişkili problem durumları üzerinde problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri kullanarak belirlenen hedeflere ulaşması sürecidir

258 Bireysel ve grupla uygulanabilir
Probleme dayalı öğrenme bir bakıma kendi kendine yönlendirilen öğrenmedir. Bireysel ve grupla uygulanabilir

259 Probleme dayalı öğrenmenin adımları
Problemin farkına varılması Problemin tanımlanması Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması Veri toplama Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma

260 Ele alınan problemin sahip olması gereken özellikler
Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesidir. Hedefe ulaştırıcı ve öğrencinin zihinsel yapısına uygun olmalıdır Problemler yapılandırılmamış olmalıdır (Problem senaryo olarak verilir. Tanımlanması ve açıklanması öğrenciye bırakılır.) Problem öğrencinin ilgisini çekmeli ve güdülenmeyi artırmalıdır. Çok sayıda çözüm üretilecek yapıda olmalıdır.

261 Probleme dayalı öğrenmenin ilkeleri
Öğretmen problem senaryosunu sunar Öğrenciler öğrenme sürecinde problem durumunu merkeze alırlar. Problem durumu, birçok beceri ve fikri bütünleştirerek kullanmayı gerektirir. Problem çözme sürecinde işbirlikli çalışma sürecinin kolay ve etkili olmasını sağlar. Öğrenci, kendi öğrenmesinden sorumludur. Öğrenciler, aktif problem çözücüdür. Öğretmenler ise, öğrencilerin Öğrenmesini yönlendiren bir "bilişsel rehber" rolüne bürünürler. Öğrenme süreci, disiplinler arası bir yaklaşım ile planlanır ve uygulanır.

262 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları
Problem çözme becerilerini geliştirir, "nasıl öğrenileceğini öğrenme" ye teşvik eder. Yüzeysel öğrenmeyi değil, derinlemesine öğrenmeyi geliştirir. Öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama \ teoriyi birleştirebilmelerine olanak sağlar. Öğrenci bilimsel düşünme becerileri kazanarak, yaşamdaki problemlere bu pencerede bakmayı öğrenir.

263 • Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları
Karar verme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini geliştirir. Yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur. Bilgiyi elde etme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirir.

264 Değerlendirme öğrenme sürecinin içindedir ve performansa dayalıdır.

265 SORUUULAAAR

266 1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007) A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir. B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır. D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır. E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır. D

267 2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006) A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim B

268 3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005) A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün olması B) Araştırmayı gerektirmesi C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi E) Gözlem yapmayı gerektirmesi D

269 SORU : Dersinde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayırmış ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Grupların, verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları önermelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmalarını istemiştir. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2009 ) A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme

270 5. Aşağıdakilerden hangisi, probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?2001
A) Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilere sunması B) Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlaması C) Problemin çözümü için belli bir formül ya da kalıbın olmaması D) Öğrencilerin bilgi toplamada aktif olarak rol alması E) Öğrencilerin, problemin çözümünde bireysel olarak ya da grup içinde sorumluluk alması A


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları