Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNLENDİRME

2 ALANIMIZI SEÇERKEN ASLINDA MESLEK GRUBUMUZU DA SEÇMİŞ OLURUZ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER: 1-Bireyin kendini tanıması 2-Bireyin meslekleri/alanları tanıması 3-Kendi özellikleri ve mesleğin /alanın özellikleri arasındaki ortak noktaların araştırılması 4-Akademik başarının hangi alanda güçlü olduğunun bilinmesi 5-Üniversiteye öğrenci alan sınav sisteminin çok iyi bilinmesi

3 Bireyin Kendini Tanıması  Ben neler yapabilirim? (Yeteneklerimiz)  Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? (İlgilerimiz)  Ben ne istiyorum? (Değerlerimiz, Beklentilerimiz)  Karakterim nasıl? (Kişilik Özellikleri)

4 YETENEK  Soru: Seramik ve Cam Teknolojisi bölümünü kazanan herkes bu mesleği başarılı bir şekilde yapabilir mi?  Cevap: Öğrencinin akademik başarısı Seramik ve Cam Teknolojisi bölümünü kazanmaya elverişli olabilir, anacak el-göz koordinasyonu, el becerisi yoksa o öğrencinin bu meslekte başarılı olması çok zordur.  Yetenek belli bir eğitimden yararlanma gücüdür. Bireyin hangi eğitim programında başarılı olabileceğini gösterir. Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir.

5 İLGİ  Soru: İnsanlarla konuşmaktan pek hoşlanmayan, çocukları sevmeyen, yalnız kalmaktan hoşlanan biri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde ve bölümle ilgili meslekte başarılı ve mutlu olabilir mi?  Cevap: İlgi alanlarına uygun olmayan seçimler yapan kişilerin o mesleği icra ederken başarılı ve mutlu olması çok zordur.  Yetenekler bireyin hangi eğitim programında daha başarılı olabileceğini gösterirken; ilgiler bireyin hangi alanlarda hangi faaliyetlerde uğraşmaktan zevk duyacağını belirler.

6 DEĞER,BEKLENTİ  Soru: Çalışma saatlerinin belirli olmasını yani düzenli yaşamı olmasını isteyen bir kişi öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilir mi?  Cevap: İnsan davranışlarının amacı bir takım ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. İnsanlar ömürlerinin yaklaşık üçte birini kapsayan meslek faaliyetlerinden doyum beklerler. Düzenli yaşamı değer haline getiren bir kişi için öğretmenlik mesleği ona göre bir meslektir.  İş değerleri, bireyin meslekte nelere değer verdiğini, mesleki faaliyetin sonunda elde etmek istediği olanakları gösterir. Kazanç, yaratıcılığı kullanma, liderlik, işbirliği, ün sahibi olma gibi iş değerleri vardır.

7 Bireyin Meslekleri Tanıması  Mesleğin tanımı  Meslek mensuplarının yaptığı başlıca faaliyetler  Kazanç durumu  Mesleğin gerektirdiği özellikler  Çalışma ortamı ve koşulları  Çalışma alanları ve iş bulma olanakları  Mesleğin geleceği  Meslek eğitiminin verildiği yerler, eğitim süresi ve içeriği (kaç yıl, hangi bölüm, okutulan dersler)  Meslekte ilerleme (master, doktora, meslekte ilerleme)  Meslek elemanlarının mesleğe ilişkin görüşleri

8 Akademik Başarının Hangi Alanda Güçlü Olduğunun Bilinmesi  Okul başarısı  En çok başarılı olunan ders  En az başarılı olunan ders

9 Üniversiteye Öğrenci Seçen Sınav Sisteminin Çok İyi Bilinmesi  Puan türleri neler?  Sınavın özellikleri neler?  Hangi dersleri ve konuları kapsıyor?  Hangi bölüm, hangi alanda?  Okul başarısının etkisi nasıl?

10 ÖZETLE BİR ÖĞRENCİ;  Kendini; ilgilerini, yeteneklerini ve yaşam değerlerini tanımalıdır.  Meslekleri değişik yönleriyle tanımalıdır  Akademik başarısının hangi alanda güçlü olduğunu göz önünde bulundurmalıdır  Sınav sistemini çok iyi bilmelidir  Tüm bu çalışmalar sonunda edindiği bilgileri bütünleştirerek geleceğiyle ilgili önemli kararı kendisi vermelidir.

11  Öğrenci 9.Sınıfın sonunda başarılı olması halinde ildeki en fazla 3 meslek lisesini ve her birinden en fazla 5’er alanı tercih ederek ön kayıt başvurusunda bulunabilir. *** (SBS SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR HARİÇ ) ALANLARA YÖNLENDİRME

12  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır.  Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerindeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir. ALAN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

13 ALAN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?  Yönelme ve yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yılsonu notları ya da yılsonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.  Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yılsonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması yüksek olduğu alana yönlendirilir.

14 ALAN DEĞİŞTİRME 10’uncu sınıf sonunda; a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır. Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluğu devam eder. Alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır. b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir.

15 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ VE STAJ  Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, 3308 sayılı Yasa’ya göre işletmelerde meslek eğitimine 11. ve 12. sınıfta gönderilebilmektedir.  İşletmelerde meslek eğitimi yapan öğrencilerin sigortaları Bakanlıkça yapılmakta ve brüt asgari ücretin en az % 30’u da işyerleri tarafından öğrencilere ödenmektedir.  Teknik ve Anadolu Teknik Lise öğrencileri ise; yaz döneminde toplam 300 saat endüstri stajı yapmak üzere işletmelere gönderilmektedir.

16 YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ  Alanında tercih yapan bir öğrencinin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0,15 katsayısı ile çarpılırken (en fazla 75 puan) meslek lisesi mezunu bir öğrencinin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı ayrıca 0,06 katsayısı ile de çarpılacaktır. (en fazla 30 puan)  Teknoloji Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Turizm Fakültelerinin bazı bölümlerine okulumuz öğrencileri Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına tanınan kontenjan dahilinde AOBP 0,15 katsayısı ile çarpılarak girebilirler.

17 SINAVSIZ GEÇİŞ  Öğrencilerimiz bölümlerin devamı niteliğindeki meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilme hakkına sahiptirler. Sınavsız geçişte mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun)adaylara öncelik verilir. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi sırasında olacaktır. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEP içinde olanlara, mezuniyet yılı, okul türü ve METEP bilgileri aynı olan adaylardan Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olana, yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.

18 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (Anadolu) -Bilgi Teknolojileri Yüksekokulu (4 Yıl) _ (YGS-1) -Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Yüksekokulu (4 yıl)_ (YGS-1) -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 yıl)_ (YGS-1) -Yönetim Bilişim Sistemleri (yüksekokul) (4 yıl)_(TM-1) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Basım ve Yayın Teknolojileri (2 yıl)_(YGS-5) -Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri (2 yl)_(YGS-1) -Bilgi Yönetimi (2yl)_(YGS-6) -Bilgisayar Operatörlüğü (2yl)_(YGS-1) -Bilgisayar programcılığı (2yl) –(YGS-1) -Bilgisayar Teknolojisi (2yl) _(YGS-1) -Coğrafi Bilgi Sistemleri (2yl)_(YGS-1) -İnternet ve Ağ teknolojileri (2yl)_(YGS-1) -Pazarlama (2yl)_(YGS-6) TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programlarının Anadolu ve Teknik bölümleri için geçerli olan kontenjan dahilinde AOBP” 0,15 “ ile çarpılarak girebilecekleri bölümler.) -Bilgisayar Mühendisliği (YGS-1) -Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YGS-1) -Yazılım Mühendisliği (YGS-1)

19 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (Anadolu,Teknik) -Çocuk Gelişimi (yüksekokul) (4yl)_(YGS-5) -Görme Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4) -İşitme Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4) -Okul Öncesi Öğretmenliği (4yl)_(YGS-5) -Okul Öncesi Öğretmenliği (açıköğretim) (4yl)_(En büyük YGS puanı ) -Özel Eğitim Öğretmenliği(4 yl)_(YGS-4) -Sosyal Hizmetler (yüksekokul) (4yl)_(YGS-5) -Üstün Zekalılar Öğretmenliği (4yl)_(YGS_6) -Zihin Engelliler Öğretmenliği (4yl)_(YGS-4) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Çocuk Gelişimi(2yl)_(YGS-4) -Sosyal Hizmetler (2yl)_(YGS-5)

20 KİMYA TEKNOLOJİSİ (Meslek,Teknik) -Kimya Öğretmenliği (5yl)_(YGS-2) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2yl)_(YGS_2) -Deri Teknolojisi (2yl)_(YGS_2) -Boya Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği(2yl)_(YGS_6) -Gıda Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Kağıt Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Kimya Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Kozmetik Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Laboratuvar Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Lastik ve Plastik Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Maden Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Oto Boya ve Karoseri(2yl)_(YGS_2) -Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Rafineri ve petrokimya Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Sondaj Teknolojisi(2yl)_(YGS_1) -Şarap Üretim Teknolojisi(2yl)_(YGS_2) -Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi(2yl)_(YGS_6) -Tıbbi Aromatik Bitkiler(2yl)_(YGS_6) -Yağ Endüstrisi(2yl)_(YGS_6) -Yapı Yalıtım Teknolojisi(2yl)_(YGS_1) -İşçi Sağlığı ve işgüvenliği(2yl)_(YGS_2) -Eczane Hizmetleri(2yl)_(YGS_2) -Endüstriyel Cam ve Seramik(2yl)_(YGS_2) -Seramik Cam Ve Çinicilik(2yl)_(YGS_2) -Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2yl)-(YGS-6) TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programlarının Anadolu ve Teknik bölümleri için geçerli olan kontenjan dahilinde AOBP” 0,15 “ ile çarpılarak girebilecekleri bölümler.) -Enerji Sistemleri Mühendisliği (4yl)-(YGS-1) -Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4yl)-(YGS-1)

21 GIDA TEKNOLOJİSİ (Meslek,Teknik) -Beslenme ve Diyatetik(yüksekokul) (4yl)_(YGS2) -Yiyecek İçecek işletmeciliği (yüksekokul) (4yl)_(YGS6) -Gıda Teknolojisi (yüksekokul)(4yl)-(YGS-2) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Aşçılık(2yl)_(YGS-4) -İkram Hizmetleri(2yl)_(YGS-5) -Et ve Ürünleri Teknolojisi(2yl)_(YGS-6) -Gıda Kalite Kontrol ve Analizi(2yl)_(YGS-2) -Gıda Teknolojisi(2yl)_(YGS-2) -Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği(2yl)_(YGS-6) -Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi(2yl)_(YGS-6) -Süt ve Ürünleri Teknolojisi(2yl)_(YGS-6) -Yağ Endüstrisi(2yl)_(YGS-6) -Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi(2yl)_(YGS-6) -Hayvansal Üretim(2yl)-(YGS-2) TURİZM FAKÜLTELERİ (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler) -Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4yl)(YGS-4)

22 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ (Anadolu) -Gastronomi (4yl)_(YGS-4) -Konaklama İşletmecilği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Konaklama ve Turizm İşletmeciliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Seyahat İşletmeciliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) - Seyahat İşletmeciliği veTurizm Rehberliği (yüksekokul) (4yl)_(YGS-5) -Turizm Rehberliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-?) -Turizm İşletmeciliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Turizm ve Otelcilik(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Turizm ve otel işletmeciliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Yiyecek İçecek işletmeciliği(yüksekokul) (4yl)_(YGS-6) -Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(yüksekokul)(4yl)-(YGS-6) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Aşçılık (2yl)_(YGS-4) -İkram Hizmetleri(2yl)_(YGS-5) -Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2yl)_(YGS-5) -Kültürel Miras ve Turizm(2yl)-(YGS)(Açıköğretim) -Otobüs Kaptanlığı(2yl)-(YGS-5) -Turizm Animasyonu(2yl)-(YGS-4) -Turizm Rehberliği(2yl)-(Dil-1) -Turizm ve Otel İşletmeciliği(2yl)-(YGS_6) TURİZM FAKÜLTESİ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler) -Rekreasyon Yönetimi(4 yl)-(YGS-3) -Turizm işletmeciliği(4yl)-(YGS-6) -Turizm Rehberliği(4yl)-(Dil-1)

23 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (Anadolu) -Moda Tasarımı(Y.O)(4yl)-(YGS-5) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Deri Teknolojisi (2yl)_(YGS-2) -Giyim Üretim Teknolojisi(2yl)_(YGS-1) -Moda Tasarımı(2yl)_(YGS-5) -Tekstil Teknolojisi(2yl)_(YGS-1) SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİ ( Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler) -Moda Tasarımı (4yl)-(YGS-5) -Tekstil Tasarım ve Üretimi(4yl)-(YGS-6)

24 GRAFİK VE FOTOĞRAF(Meslek) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Basım ve Yayın Teknolojileri (2yl)_(YGS-5) -Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2yl)_(YGS-4) -Grafik Tasarımı (2yl)_(YGS-5) -Halıcılık ve kilimcilik (2yl)_(YGS-4) -Marka İletişimi (2yl)_(YGS-4) -Mimari Dekoratif sanatlar (2yl)_(YGS-4) -Basın ve Yayıncılık (2yl)_(YGS-3) SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİ (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler) -Grafik Tasarımı(4yl)-(YGS-5)

25 RADYO TELEVİZYON(Anadolu) -Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(yüksekokul)(4yl)(YGS-4) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Basım ve Yayın Teknolojileri (2yl)_(YGS-5) -Basın ve Yayıncılık (2yl)_(YGS-3) -Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2yl)_(YGS-4) -Halkla İlişkiler ve Tanıtım((2yl)-(YGS-4) -Marka İletişimi (2yl)_(YGS-4) -Medya ve İletişim(2yl)-(YGS-4) -Radyo ve Televizyon Programcılığı(2yl)-(YGS-4) - Radyo ve Televizyon Programcılığı(2yl)-(YGS)(Açıköğretim) -Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2yl)-(YGS-1) SANAT VE TASARIM FAKÜLTELERİ (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları kontenjanı dahilinde AOBP 0.15 ile çarpılarak girebilecekleri bölümler) -Rekreasyon Yönetimi(4yl)-(YGS-3)

26 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİLERİ (Anadolu) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Endüstriyel Cam ve Seramik (2yl)_(YGS-2) -Mimari Dekoratif sanatlar (2yl)-(YGS-4) -Seramik Cam ve Çinicilik (2yl)-(YGS-2) -Çini İşletmeciliği (2yl)-(YGS-2)

27 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ( Meslek) SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI -Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2yl)_(YGS4) -Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2yl)_(YGS-6)

28  İşletmeler personel istihdamında kendi meslek alanında temel bilgi ve beceriler kazanan mesleki ve teknik okul mezunlarını tercih etmektedir. Kamu işyerlerinde ise; mesleki eğitim görenlere öncelik tanınmaktadır. MEZUNLARIN İSTİHDAMI

29 İL MERKEMİZDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK OKUL TÜRLERİ VE BÜNYESİNDEKİ MESLEK ALANLARI

30 Mesleki ve Teknik Öğretimde Okul Türleri  Meslek Liseleri  Teknik Liseler  Anadolu Meslek Liseleri (SBS)  Anadolu Teknik Liseleri (SBS)

31 Meslek Lisesinin öğrenim süresi 4 yıl olup ilköğretim sonrasında ortak 9. sınıfı başaran Öğrenciler, 10. sınıfta alanlara yönlendirilmektedir. MESLEK LİSELERİ

32 Teknik Lisenin öğrenim süresi 4 yıl olup ortak 9. sınıfta Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden 3.00 ve üzerinde yıl sonu başarı ortalamasına sahip öğrenciler Teknik Liseye geçebilmektedir TEKNİK LİSELER

33 Anadolu Meslek Lisesinin öğrenim süresi 4 yıldır. Anadolu Meslek Lisesinde haftalık ders saati sayısı tüm sınıflarda 40 dır. Anadolu türündeki okullarda 9. sınıfta 10 saat olmak üzere toplam 22 saat; Diğer okul türlerinde ise 9. ve 10. sınıfta toplam 6 saat yabancı dil dersi verilmektedir. Anadolu Meslek Lisesindeki genel bilgi derslerinin oranı % 46; meslek derslerinin oranı ise %54’ tür. ANADOLU MESLEK LİSELERİ

34 Anadolu Teknik Lisesinin öğrenim süresi 4 yıldır. Anadolu Teknik Lisesinde haftalık ders saati sayısı 9. sınıfta 37, diğer sınıflarda ise 45 tir. Genel bilgi derslerinin oranı % 69; meslek derslerinin oranı ise % 31’ dir. ANADOLU TEKNİK LİSELERİ

35 ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ M. Kemal Atatürk Cad. No:55 Tel: 230 15 67 http://www.esata.k12.tr MESLEK LİSESİ Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bilişim Teknolojileri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi Matbaa Teknolojisi Metal Teknolojisi Metalurji Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi TEKNİK LİSE Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bilişim Teknolojisi Metal Teknolojisi

36 ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ M. Kemal Atatürk Cad. No:55 Tel: 230 15 67 http://www.esata.k12.tr ANADOLU MESLEK LİSESİ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi ANADOLU TEKNİK LİSESİ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

37 TEPEBAŞI TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Batı kent Mah. Ulusal Egemenlik Bulvarı No:62 Tel: 335 05 60 http://www.tepebasiatl.meb.k12.tr MESLEK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Elektrik-Elektronik Teknolojisi TEKNİK LİSE Bilişim Teknolojileri ANADOLU TEKNİK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

38 TURGUT REİS TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Gökmeydan Mah. Kâğıthane Sok. Tel: 237 57 25 www.turgutreis26.com MESLEK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi Metal Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi TEKNİK LİSE Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine Teknolojisi ANADOLU TEKNİK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Makine Teknolojisi

39 YUNUS EMRE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Vişnelik Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Tel: 230 68 10 www.yunusemreeml.k12.tr ENDÜSRİ MESLEK Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Makine Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Harita Tapu Kadastro TEKNİK LİSE Elektrik-Elektronik Teknolojisi ANADOLU TEKNİK LİSESİ Elektrik-Elektronik Teknolojisi Harita Tapu Kadastro İnşaat Teknolojisi Makine Teknolojisi

40 SABİHA GÖKÇEN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Gazipaşa mah. Güvenir sokak No:5(Açık Cezaevi Yanı) Tel: 322 31 51-322 43 79 www.eskisehiratl.k12.tr ANADOLU MESLEK Uçak Bakım Teknolojisi Bilişim Teknolojileri ANADOLU TEKNİK Uçak Bakım Teknolojisi Bilişim Teknolojileri ENDÜSTRİ MESLEK Bilişim Teknolojileri

41 TÜRK TELEKOM TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Organize Sanayi Bölgesi Bilim Parkı Tel: 236 14 36 www.telekomatl26.com Bilişim Teknolojileri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Radyo Televizyon

42 GAZİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Akarbaşı Mah. Arkeoloji Müzesi Yanı Tel: 230 31 90 www.eskisehirgazimeslek.meb.k12.tr MESLEK LİSESİ Grafik ve Fotoğraf Gıda Teknolojisi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kimya Teknolojisi ANADOLU MESLEK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Giyim Üretim Teknolojisi Seramik ve Cam Teknolojisi Yiyecek İçecek Hizmetleri Radyo Televizyon TEKNİK LİSE Kimya Teknolojisi Gıda Teknolojisi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

43 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GAZİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ (9. Sınıf)  Bilişim Teknolojileri Alanı 30  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 30  Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 30  Radyo Televizyon Alanı 30  Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı 30  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 30 ----------------- TOPLAM ………… 180 öğrenci KIZ MESLEK LİSESİ (9. Sınıf) 3 Şube (30+30+30) 90 öğrenci 43

44 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GAZİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI TEKNİK LİSE (10. Sınıf)  -Gıda Teknolojisi25  - Kimya Teknolojisi25  -Çocuk Gelişimi ve Eğitimi30 KIZ MESLEK LİSESİ (10. Sınıf)  -Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri30  -Kimya Teknolojisi30  -Gıda Teknolojisi30  -Grafik Ve Fotoğraf30 ------------------ TOPLAM ………………… 120 öğrenci 44

45 HABİP EDİP TÖREHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Tunalı Mah. Muştucu Sok. No:23 Tel: 321 11 88 www.torehankml.meb.k12.tr Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Giyim Üretim Teknolojisi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı

46 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Akarbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:57 Tel: 230 68 34 www.eskisehirolgunlasma.meb.k12.tr MESLEK LİSESİ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Giyim Üretim Teknolojisi Kuyumculuk Teknolojisi Seramik ve Cam Teknolojisi Yiyecek İçecek Hizmetleri ANADOLU MESLEK LİSESİ Yiyecek İçecek Hizmetleri

47 HASAN ÖNAL KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 71 Evler Mahallesi Tel: 227 94 00  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  Giyim Üretim Teknolojisi  Yiyecek İçecek Hizmetleri

48 TİCARET MESLEK LİSESİ Akarbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:59 Tel: 230 68 44 www.eskisehirtml.meb.k12.tr MESLEK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe ve Finansman Ulaştırma Hizmetleri(Lojistik) Pazarlama ve Perakende ANADOLU MESLEK LİSESİ Bilişim Teknolojileri Büro Yönetimi ve Sekreterlik Muhasebe ve Finansman Ulaştırma Hizmetleri(Lojistik) Pazarlama ve Perakende

49 ALİ GÜVEN OTELCİLİK ve TURİZM MESLEK LİSESİ Uluönder Mah. Erzurum Kongresi Cad. No:7 Tel: 330 04 20 www.agaotml.k12.tr Yiyecek İçecek Hizmetleri Konaklama Seyahat Hizmetleri (Öğrenciler alanlara 9.Sınıf sonunda ayrılmaktadır.) (Öğrenciler bu alanlara SBS sınavı ve mülakat ile alınmaktadır.)

50 ESKİŞEHİR ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LİSESİ Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Çifteler Cad. Tel: 237 45 29 http://962354.egitimportalim.com Laboratuar Teknisyenliği Radyoloji Teknisyenliği Anestezi Teknisyenliği Diş Protez Teknisyenliği Hemşirelik (Öğrenciler bu alanlara SBS sınavı ile alınmaktadır.)

51 SARAR İMAM HATİP LİSESİ Gökmeydan mahallesi Ziya Paşa Cd. Sarper sokak No:20 Tel: 240 21 89 www.sararihl.k12.tr  İmam-Hatip Alanı

52 BAKSAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (ÇIRAKLIK E.M.) Baksan Küçük Sanayi Sitesi Tel:(0222)340 1222  ÇOK SAYIDA ALAN VE DALLAR BULUNMAKTADIR.

53 BİLGİ EDİNME Mesleki eğitim ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web adreslerinden yararlanılabilir. - Okulların internet siteleri - http://www.meb.gov.trhttp://www.meb.gov.tr - http://www.iskur.gov.trhttp://www.iskur.gov.tr - http://www.megep.meb.gov.trhttp://www.megep.meb.gov.tr - Bakanlığımızın ilgili birimleri - Meslek Odaları

54 TEŞEKKÜRLER AYSUN SAYGIDE Ğ ER GAZ İ KIZ TEKN İ K VE MESLEK L İ SES İ REHBERL İ K VE PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MA SERV İ S İ


"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları