Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KiTLE iLETiŞiM ARAÇLARINDA ŞİDDET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KiTLE iLETiŞiM ARAÇLARINDA ŞİDDET"— Sunum transkripti:

1 KiTLE iLETiŞiM ARAÇLARINDA ŞİDDET
BİLİNÇLİ AİLE BİLİNÇLİ TOPLUM KiTLE iLETiŞiM ARAÇLARINDA ŞİDDET SÜMEYYE DERİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 Eskiden, bundan on beş yirmi yıl öncesinde, arkadaşlarınıza 'hadi oyun oynayalım!' dediğinizde aklımıza ya saklambaç, ya kör ebe ya da çelik çomak gelirdi.

3 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVLERİ
Bilgilendirmek, Haber vermek, Mal ve hizmet tanıtımı yapmak, Eğlendirmek Televizyonun günümüzde;  Eğlendirme Tüketme amacı kalmıştır.

4 TELEVİZYONUN GÖRÜLEN ETKİLERİ!!!

5 Her toplum ve kültüre göre televizyonun etkileri bazı farklılıklar gösterebilmektedir.
Okuma ve Düşünme geleneğinin yerleşmediği toplumlarda televizyondan etkilenme çok daha yoğun olur.

6 ÇOCUKLARIN TELEVİZYONDAN ETKİLENDİKLERİ KONULAR

7 Tüketim toplumu bireyi olmaları üzerine
etkileri Cinsel kimliğin oluşması ve karşı cinsle olan ilişkiler üzerine etkisi, Anne ile ilişkisi üzerine etkisi, Baba ile ilişkisi üzerine etkisi Dildeki yozlaşmaya etkisi Şiddet eğilimlerine etkisi Okumaya, düşünmeye ve başarıya etkisi Kültürel yabancılaşmaya etkisi

8 TÜKETİM TOPLUMU BİREYİ OLMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ
TV her bir çocuğa tüketim toplumu hale getirmektedir. Reklam endüstrisi çocukları hedef almıştır. Nedenleri; Çocuğun elinde eskisinden daha fazla para olması Marka seçimlerinde aileyi etkilemesi Marka sadakatini aşılamanın çocuklarda kolay olması

9 Reklamlarda yer alan sloganların, mesajların altında mutlu hayatlar vadedilmekte ve bu hayata ulaşmanın tek yolunun o ürüne sahip olmaktan geçtiği mesajı verilmektedir.

10 ANNE İLE İLİŞKİ ÜZERİNE ETKİSİ
Reklamlarda, çocuğunun sağlığını ve mutluluğunu düşünen tüm annelerin hangi ürünleri kullanması gerektiği bilinçaltına öylesine yerleştirilmektedir ki bu ürünleri kullanmayan anneler, çocuklarını düşünmeyen kötü annelerdir imajı verilmektedir. Tüm bunlar da çocuğun anneyle olan iletişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.

11 BABA İLE İLİŞKİ ÜZERİNE ETKİSİ
"İnsanlar ne kadar çok şeyi olursa o kadar çok mutlu olacağını sanır. Baba, daha çok nesne alamazsa, yada çocuklarının daha fazla tüketmelerini sağlayamazsa, onların mutluluğunu sağlayamayan bir baba konumuna düşürülmektedir.

12 DİLDEKİ YOZLAŞMAYA ETKİSİ
Gelcem, gitcem denmeye, soğuk yapılı bir kişi demek yerine “cool” biri demeye, trend, intersting, mersi kelimeleri sanki Türkçe’ymiş gibi kullanılmaya başlandı.

13 ŞİDDET EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
TV’deki şiddet sahneleri ŞİDDETİN SIRADANLAŞTIRILMASI gibi çok tehlikeli bir durumu beraberinde getirmektedir.

14 Çocuk izlediklerinin gerçek mi. hayal mi
Çocuk izlediklerinin gerçek mi? hayal mi? yetişkinler kadar kolay algılayamaz. Bazı çizgi filmlerde karakterler onca şiddetten sonra ayağa kalkabilmektedir. Yani orada uygulanan şiddetin zarar vermediği gibi bir algılama da söz konusu olabilmektedir.

15 OKUMAYA, DÜŞÜNMEYE VE BAŞARIYA ETKİSİ
TV izlerken etkileşim tek yönlü bir biçimde gerçekleşmekte, yani sadece televizyondan çocuğa doğru olmaktadır.

16 Çocuğun sosyal ilişkileri zayıflamakta ve içe kapalı bir hale gelebilmektedir.

17 Çocuğun aşırı bir biçimde televizyon izlemesi, çoğu kez oyun oynamaktan bile yoksun bırakmaktadır.

18 Televizyon izlenirken programların sık sık reklamlarla kesilmesi, dikkatin sürekliliğinin yitirilmesine yol açmakta, yoğunlaşma kapasitelerinin bozulmasına neden olmaktadır.

19 KÜLTÜREL YABANCILAŞMAYA ETKİSİ
Çocuklar, kendi öz kültür ürünleri ile değil, başka ülkelerde üretilen kahramanlar ve farklı değerlerin işlendiği programlarla büyümektedirler. Bu da çocukları kendi ulusal kültürümüze yabancılaşmayı doğurmaktadır.

20 Tüketim ve şiddet başta olmak üzere tüm bu etkilenmelerin sonucu artık eski çocuklara benzeyen çocukları görebilmemiz neredeyse olanaksız hale gelmiştir.

21 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR ! ! !

22 Çocuk yetişkini örnek aldığı için yetişkinlerinde televizyon izleme alışkanlığını gözden geçirdikten sonra çocuklar için olumlu model olabilecek kitap okuma, üretme ve paylaşmaya dayanan bir takım etkinliklere önem vermesi gerekmektedir.

23 Mutlaka çocukların izlediği programlar çocuklar ve yetişkinlerle birlikte izlenmelidir.
Televizyon izleme ile ilgili kesin kurallar konulmalıdır. Hangi programları izlemek istediğiyle ilgili çocuklarla birlikte plan yapılmalıdır.

24 Eğer çocuklar şiddet içeren sahneleri izlemek durumunda kalırsa bu durumda çocuklara bu gibi davranışların insanları incittiğinden bahsedilmeli Bir olayın şiddet kullanmadan nasıl çözebileceği hakkında düşünmeye sevk edilmeli.

25 Zarar verdiğini düşündüğümüz programların saatinde ise küçükse çocuğu başka bir etkinlikle oyalamak, büyükse zararları üzerinde açıklama yapmak doğru olacaktır

26 Kontrollü şekilde televizyon izleme olumsuz olabilecek davranışların ortaya çıkmasını engelleyip çocukların kendileri için yararlı olan bir takım becerileri kazanmasında yardımcı olabilecektir. Sevdiği bir televizyon kahramanının resmini yapması, izlediği programdaki olayların öyküsünü yazmasını veya resimlerini yapmasını, o günkü programda öğrendiği yeni kelimeleri sözlükten araştırmasını, kendi bir program hazırlamak istese nasıl bir program hazırlayacağını kaleme almasını vb... sağlamak yararlı olacaktır.

27 TELEVİZYONU ASLA ÇOCUKLAR İÇİN BİR OYALAMA ARACI OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR!!!

28 YAPILAN ARAŞTIRMALAR ve ÇARPICI SONUÇLAR

29 Televizyonda yer alan şiddetin, izleyicileri özellikle de çocukları olumsuz yönde etkileyerek, şiddet eğilimlerini arttırdığı savunulmaktadır.

30 EGE ÜNİVERSİTESİ’NCE 1997 YILINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
Çocukların % 56'sı günde 2 saat, % 44'ü de üç saat televizyon seyrediyor

31 “İlköğretim Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Araştırması” (Mayıs 2006) araştırmasında son derece önemli veriler elde edilmiştir. Bu araştırma 7-14 yaş arasındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları üzerine yapılmıştır.

32 ilköğretim çağındaki çocuklar sırasıyla, en çok çizgi filmler, yerli diziler, yarışma programları, filmler ve çocuk programlarını izlemektedirler. Çocukların en sevdikleri dizi filmler arasında şiddet özelliği ile öne çıkan Kurtlar Vadisi’nin listede olduğu görülüyor. İzleme saatleri açısından bakıldığında gün içerisinde çocukların 19:00-22:00 arasındaki dönemde daha çok televizyon izledikleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu prime time diye tabir edilen ve genellikle reklamların da yoğunlaştığı, önemli yapımların izleyiciye verildiği saatlerde televizyon izliyorlar.

33 Televizyon izleme eğilimleri araştırmasında çocuklara sorulan “televizyonlarda görmekten rahatsız olduğunuz yayınlar nelerdir?” sorusuna verilen cevapta beşinci sırada korku ve şiddet içeren yayınlar yer almıştır

34 “En beğenilen kahraman” sorusuna araştırmanın yapıldığı dönemde Kurtlar Vadisi yayında olmadığı halde Polat Alemdar’ın üçüncü sırada yer alması önemli bir bulgudur.

35 Başka bir araştırmaya göre, ilkokul çağında şiddet öğesi içeren televizyon programları seyretme miktarı ile 19 yaşındaki şiddet davranışları arasında önemli bir ilişki bulunmuştur

36 İstanbul’da ki öğrencilerden toplanan verilere göre 6-17 yaş döneminde toplam saat ders görülmesine karşın 12552 saat televizyon izlemektedirler. İzmir’de Alsancak Gazi İlkokulunda yapılan bir araştırmada (1999) öğrencilerin %30’unun evinde 1, %56’sının evinde 2 ve %13’ünün evinde ise televizyon bulunduğu tespit edilmiştir

37 Şiddet medyasını kullananlar üzerine yaptığı çalışmaları, şiddet medyasını kullanmayanlarla kıyaslayarak, bu gruptaki değişiklikleri kaydediyor. Burada da algı değişimi ve faklı zihin haritalarının oluşumundan söz ediyor. Şiddet medyası mağdurlarının bilgileri tehdit olarak algılamak, kendini ve çevreyi umursamama tutumunda belirginlik ve düşmanca davranışlarında artış olduğunu ortaya koyuyor.

38 Haber bültenleriyle ilgili olarak kuruma ulaşan 1512 şikayet konusunun 208’nin şiddet içerikli olmasıdır. Konulara göre sıralandığında Bedensel şiddet % 37, Sözel şiddet % 36, Toplumu şiddete sevk edici yayınlar % 10, Haber programlarında şiddete yer verilmesi % 5 şeklinde sıralanmıştır

39 Aile Araştırma Kurumu tarafından iki özel kanal (ATV ve SHOV TV) üzerinde yapılan bir çalışmaya göre şiddet içeren yayınların %78.3’ünde kurgusal şiddete rastlanırken, %21.7’sinde rastlanmamaktadır. Şiddet içeren programların türü ise şöyle sıralanmaktadır; Yerli filmler/diziler %23.3, Reality Shov’lar %21.7, Yabancı filmler/diziler %20, Haberler %10, Müzik programları %5, Spor programları %5, Haber programlar %3.3, Magazin programları %1.7, Diğer programlar %10’dur.

40 Amerika’da yaklaşık olarak her evde (%99) bir televizyon; evlerin %74’ünde birden fazla televizyon bulunmaktadır. Ayrıca, Amerikan çocuklarının yarıdan fazlası kendi odalarında televizyona sahiptir

41 Fransa'da çocukların % 30'u her gün 3 saat 28 dakika televizyon seyrediyor,
2 yaşındaki çocuklar televizyon açmayı biliyor, 3 yaşındaki çocuklar her gün televizyon seyrediyor.

42 Medyada yer alan sürekli ve dramatik şiddetin gençlerde beden ve ruh sağlığını tehdit eden semptomların ortaya çıkmasına sebep olduğu pek çok araştırmada ortaya konmuştur. Yurtdışında yapılan araştırmalarda ilkokul düzeyine kadar çocukların yaklaşık yüz bin şiddet eylemine tanıklık ettikleri ve sekiz bin cinayet izledikleri söyleniyor. 18 yaşına gelinceye kadar da bu şiddet eylemlerinin sayısı 200 bin gibi çok ciddi bir rakama ulaşıyor.

43 Şiddeti problem çözmede bir yöntem olarak görüyorlar
Şiddeti problem çözmede bir yöntem olarak görüyorlar. Şiddete karşı duyarsızlaşmaya başlıyorlar. Kızgınlık, kin, nefret, öfke, intikam gibi duyguları ve duyuları ortaya çıkıyor.

44 Televizyondaki şiddet eylemleri daha çok iki kişi arasında geçmekte (%47), on saniye kadar sürmekte, şiddet eylemlerinin yarıya yakını bir silahı da içermekte ve söz konusu eylemlerin %64’ü kentlerde yaşanmaktadır

45 Şiddet içeren programların en yoğun yayınlandığı yayın kuşağı,
Prime-time (%38.3) Gece kuşağı (%36.7) Öğlen kuşağı (%15.7) Sabah kuşağı (%10) olarak saptanmıştır.

46 Aile, zararlı gördüğü yayını Alo RTÜK 178’e bildirmelidir
Aile, zararlı gördüğü yayını Alo RTÜK 178’e bildirmelidir. Çünkü televizyonun ticârî mantığı, kâr elde etme güdüsü, reyting kaygısı; kamuyu bilgilendirme ve eğitme görevinin önüne geçmiştir.

47 İNTERNETTEKİ ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR!!!

48 İnternet bağımlılığının çocuklarda asosyal kişilik gelişimine neden olmaktadır.
İnternette yer alan GTA, Max Payne, Counter gibi şiddet içeren oyunlarda, polis öldürme eylemine 300, otomobil çalmaya 100 puan, tanker yakmaya 500 puan, adam öldürmeye de 300 puan veriliyor.

49 Adam öldürerek puan almanın, hırsızlık yaparak tur atlamanın çocukları olumsuz davranışlara özendiriyor. Bilinçaltına yerleşen şiddet zamanla saldırganlığa dönüşüyor. Polisi öldürmenin ödül olarak gösterildiği, araç yakmanın puan getirdiği oyunların, çocuklarımıza psikolojik yansımasını toplumumuzda artan şiddet olayları olarak bire bir gözlüyoruz.

50 Simülasyon, fantastik oyunlar ergenlik dönemindeki gençler üzerinde derin izler bırakmaktadır.
Ailesiyle problem yaşayan gençlerin sanal dünyaya yönelmekte, şiddet içeren bilgisayar oyunlarının bağımlılık yapmasının psikolojik sorunların başlangıcını oluşturmaktadır.

51 Şiddet içeren internet oyunlarının merhamet duygusunu köreltmektedir bu nedenle psikolojik sorunlar başlamadan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesi gerekmektedir.

52 'Ogame' isimli oyunun 2 milyona yakın üyesi bulunuyor
'Ogame' isimli oyunun 2 milyona yakın üyesi bulunuyor. Site yöneticilerinin verdiği bilgiye göre Türkiye'de 220 bin aktif kullanıcı bu oyunu oynuyor. Günde kaç saat online'sınız? 1-2 saat (505) 3-6 saat (902) 6-12 saat (745) 12-18 saat (494) 18 ve üstü (601)

53 AB şiddet içeren bilgisayar oyunlarının küçüklere satışının yasaklanması konusunda görüş birliğine vardı. Bazı hukukçulara göre 5 yaşındaki bir çocuk her gün programları seyrederek 15 yaşına geldiğinde 18 bin cinsel taciz, saldırı, kavga ve işkence yolu öğrenmiş oluyor.

54 Dünya genelinde yapılan tüm araştırmalarda şiddet içeren filmleri seyreden ve oyunları oynayan çocukların sözel ve fiziksel saldırganlık düzeyinin arttığı görülmüştür

55 Şiddet olayları sonucunda bir başkasını yaraladığını belirtenlerin yarıya yakını bunu ilk kez yaşları arasında yaptıklarını belirtmişlerdir. 12 yaşından önce birisini yarayanların oranı ise %39 olarak saptanmıştır. Hayatı boyunca en az bir kez bir başkasını yaralayanların oranı % 26.3 olarak bulunmuştur. Erkeklerde hayatları boyunca kavga sonucu birisini yaralama riskinin kız öğrencilere göre 3.2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.

56 Columbia'daki Missouri Üniversitesi'nde şiddet üzerine araştırmalar yapan psikolog Bruce Bartholow “Video oyunlarındaki şiddet, beynin gerçek hayattaki şiddete daha az tepki vermesine yol açıyor.” Bruce Bartholow, ölü bir hayvan görünce üzülmekten değil, bir haber programında silahlı bir çatışma görüp hiç umursamadan kanal değiştirmekten bahsediyor ve bu kanıksama ruh halinin günlük hayatta daha saldırgan davranışlara yol açabileceğini, çünkü bunun normal olduğu yanılgısına düşülebilineceğini söylüyor.

57 ''Piyasada satılan ve çocukları özendiren oyun ve oyuncakların yüzde 89'u şiddet içeriyor. Şiddet içerikli bu video ve internet oyunları, televizyondan daha fazla etkili oluyor. Çocuklar televizyon karşısında izleyici olarak kalıyor, ancak video oyunlarında etkin bir rol alarak oynadıkları oyunun kahramanı oluyor.

58 Prof. Dr. Haluk Yavuzer: “Şiddet içeren kontrolsüz yayınlar, internet oyunları, filmler... Ergenler o dizilerdeki, filmlerdeki oyuncular gibi davranmaya çalışıyor. Şiddete karşı duyarsızlaşıyor. Diğer neden de ebeveynin ilgisizliği ve ailede içi şiddet.” Şiddet içeren video oyunu oynayanların beyinlerinin kendine hakimiyet, çekingenlik ve konsantrasyonla ilgili bölgesindeki aktivitenin yavaşladığı belirlendi

59 MERAK ETTİĞİNİZ SORULAR

60 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"KiTLE iLETiŞiM ARAÇLARINDA ŞİDDET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları