Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HİPERTANSİYON Doç. Dr. Naim NUR CÜTF Halk Sağlığı A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HİPERTANSİYON Doç. Dr. Naim NUR CÜTF Halk Sağlığı A.D."— Sunum transkripti:

1 1 HİPERTANSİYON Doç. Dr. Naim NUR CÜTF Halk Sağlığı A.D

2 Tanım ve Epidemiyoloji: Sistolik kan basıncının 140mmhg, diastolik kan basıncının ise 90mmhg’nın üzerinde olmasına hipertansiyon denir.

3  Hipertansiyon dünyadaki erişkin nüfusun %26.4’nü etkilemekte (972 milyon erişkin)  Hipertansiyon yılda yaklaşık 7.1 milyon kişinin ölüme sebep olmaktadır.

4  1999-2000 Ulusal Sağlık ve Beslenme inceleme anketlerine göre: %30 Hipertansiyon hastası, farkında değil %11 Hipertansiyon hastası olduğunun farkında, tedavi almıyor %25 Tedavi alıyor,hipertansiyonu kontrol altında değil %34 Tedavi alıyor, hipertansiyonu kontrol altında (AKB <140/90 mmHg)

5  Türkiye’de erişkin nüfusun % 33’ü (12 milyon erişkin) etkilenmekte  TEK HARF çalışması, 31 yaş üzerinde 8.8 milyon kişide şiddetli hipertansiyona işaret etmekte  Halen tedavi alan her 3 erkek ve 4 kadından 1 tanesinde kan basıncı kontrol altında

6  Gelişmiş batı ülkelerinde erişkin nüfusta %20-25 hipertansiyon prevalansı olduğu bildirilmektedir  Yine gelişmiş ülkelerde bu hastaların yaklaşık yarısında tanı konabildiği sanılmaktadır  Tanı konanların ABD’de %27.4’ünde, Almanya’da %22,5’inde yeterli etkinlikte tedavi yapılabildiği bildirilmektedir  Hipertansiyon en sık Kuzey Japonya’da, en az ise Hindistan’da görülmektedir

7 Hipertansiyon Toplumda Sık Görülür… Lancet 2005:365:217 972 milyon1,56 milyar (2000) (2010)

8 HİPERTANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI Hipertansiyon hastaları tedavi edilmez ise: - %50’si Kalp hastalıklarından - %33’ü felçten ve - %10-15’i Böbrek yetmezliğinden ölür.

9 Kan Basıncı Sınıflandırması KB sınıfıSistolik KBDiyastolik KB Normal<120 <80 Prehipertansiyon120-13980-89 Evre 1 HT140-15990-99 Evre 2 HT≥160 ≥110

10 Normal Kan Basıncı (Tanım) Tanım için sayısal bir değer verilebilir mi ? >140/90 = HT Zararlı 139/89 Zararsız mı?

11 Kan Basıncı Tanımı “Yüksek kan basıncı için kesin bir sınır yoktur. Arter basıncı ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir, basınç yükseldikçe prognoz kötüleşir.” T Pickering, 1972 Hipertansiyonun fiili tanımı, düşürmenin yararlarının düşürmemenin yararlarından fazla olmaya başladığı seviyedir.” G Rose, 1980 “Doku perfüzyonu sağlayacak kadar yüksek ama zarar vermeyecek kadar da düşük” olan seviye

12 HİPERTANSİYON BİRİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olmayan HİPERTANSİYON Hipertansiyonlu kişilerin %90-%95 ’İ OLUŞTURUR İKİNCİL HİPERTANSİYON Nedeni belli olan HİPERTANSİYON %5 -%10 ’U OLUŞTURUR

13 Sistolik tansiyon (mmHg) Diyastolik tansiyon (mmHg) Toplantı+20+15 Çalışma+16+13 Seyahat+14+9 Yürüyüş+12+6 Giyinme+11+10 Ev işleri+11+10 Telefon konuşması+10+7 Yemek+9+10 Konuşma+7 Masa işi+6+5 Okuma+2 Televizyon izleme0+1 Uyku-10-8

14  Böbrekle ilgili sorunlar  Hormonal sorunlar  İlaca bağlı sorunlar  Nörojenik sorunlar  Hamileliğe bağlı sorunlar (Gebelik toksemisi) Hipertansiyon Nedenleri

15  Kalıtım  Aşırı tuz kullanma  Yaş artışı (65 yaş üzeri)  Irk (Siyah ırk)  Cinsiyet  Stres Hipertansiyon Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler

16 Hipertansiyon Oluşumunu Kolaylaştıran Faktörler  Hava kirliliği  Serum kolesterol yüksekliği  Sigara  Diyabet  Şişmanlık

17 Kan Basıncı Ölçümü  Uygun ayarlanmış ve geçerliliği gösterilmiş bir aletle  Oturur pozisyonda, kol kalp hizasında, kolu bir yere dayanmış olarak  5 dakika dinlendikten sonra  Ölçümden önceki 30 dakika içinde sigara, kahve içilmemeli

18 Kan Basıncı Ölçümü  Uygun boyutta manşonla  En az 2 ölçüm yapılmalı  Ölçülen ve hedef KB değerleri sözlü yazılı olarak hastaya bildirilmeli

19 HT & Hedef Organ Hasarı Adapted from Willenheimer R et al. Eur Heart J. 1999;20:997  1008; Dahlöf B. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl 5): S37  S44; Daugherty A et al. J Clin Invest. 2000;105:1605  1612; Fyhrquist F et al. J Hum Hypertens. 1995;9 (suppl 5): S19  S24; Booz GW, Baker KM. Heart Fail Rev. 1998;3:125  130; Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 1682  1704; Anderson S. Exp Nephrol. 1996;4(suppl 1):34  40; Fogo AB. Am J Kidney Dis. 2000;35:179  188. HT İnme Ölüm Hipertansiyon MI Kalp yetmezliği Böbrek yetmezliği

20 Değişik çalışmalara göre Türkiye’de erişkin nüfusta bazı kronik hastalıkların prevalansları Hastalık% Hipertansiyon (30 yaş + ) 12.0 – 38.0 İskemik kalp hastalıkları (30 yaş +) 3.0 – 6.6 Diyabetes mellitus (20 yaş+) 3.5 – 5.0 Depresyon (20 – 49 yaş) 23.0 – 27.0 Osteoartrit (50 yaş +) 25.5 – 38.8 Astma (20 yaş +) 5.2 – 10.5 Kronik bronşit (20 yaş +) 7.1 – 17.7

21

22 Sistolik kan basıncı Diyastolik kan basıncı Kan Basıncı – Kalp Hastalığına Bağlı Mortalite İlişkisi Mortalite Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Diyastolik kan basıncı mmHg Sistolik kan basıncı mmHg Lancet 2002; 360: 1903–13

23 Sistolik kan basıncı Diyastolik kan basıncı Kan Basıncı–İnmeye Bağlı Mortalite İlişkisi Mortalite Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 Sistolik kan basıncı mmHg Diyastolik kan basıncı mmHg Yaş 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49

24 Prehipertansiyon & KVH Riski Normal KB <120/80 mmHg Yüksek KB >140/90 mmHg Artmış KVH riski Pre-HT 120-139/80-89 mmHg KVH risk ? MI riski 3.7 kat fazla (10 yıllık izlem) “The Framingham Study”

25 Am J Med. 2006;119(2):133 Relatif Risk Kan Basıncı – Kardiyovasküler Risk

26 Hipertansiyon ve Renal Hasar Yıllık kreatinin artış sıklığı / 1000 Diyastolik kan basıncı (mmHg) Whelton PK et al. J Hypertens 1992; 10(Suppl): S77–S84 90–104 105–114 >115

27 Ülkemizde Mevcut Durum  Her üç kişiden biri hipertansif  Her dört kişiden biri obezite sınırlarında  Diabeti de işin içinde katarsak  Her yüz kişiden yedisi diabetli, yedisi diabete aday  Bu durumda koruyucu hekimlik adına birinci basamakta yapmamız gereken çok iş var

28 Kan Basıncı Hedefi Komplike olmayan HT< 140/90 mmHg Diabetes Mellitus< 130/80 mmHg Hedef Organ Hasarı< 130/80 mmHg Proteinüri > 1gr< 125/75 mmHg

29 Kan Basıncını Nereye Kadar Düşürelim 160/100 mmHg140/90 mmHg 130/80 mmHg 115/75mmHg 1 2

30 Hipertansiyonu Önlemek İçin Yaşam Tarzı Değişikleri  Fazla kilolardan kaçınmak  Tuzu kısıtlamak  Fiziki aktiviteleri artırmak  Stresten uzak durmak  Hayvansal besinlerden kaçınmak  Bitkisel besinleri daha fazla tüketmek  Vitamin ve minerali yeterli almak  Alkol alımını kısıtlama ve sigaranın kesilmesi

31 HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE PRENSİPLER - Ömür boyu sürecektir. -Hasta her gün ilacını alacaktır. -Günde tek doz ilaçlar seçilmelidir. -İlaçların yan etkileri hastanın hayatını etkilememelidir. -İlaçlar arası etkileşime dikkat edilmelidir. -İlaçların maliyeti de düşünülmelidir.

32 Tedaviyi Zorlaştıran Faktörler  Hastalığını kabul etmemekte veya kabul etmeleri oldukça zaman almaktadır  Hastalığın ömür boyu süreceğini kabulde zorlanmaktadırlar  İlaçların düzenli alınması gerektiğini kabulde zorlanmakta ve tansiyon normale inince ilaçları bırakmak istemektedirler  İlaçların karaciğer böbrek gibi organlarına zarar vereceğini zannetmektedirler

33 Beyin Kalp Damar Böbrek Göz TEŞEKKÜRLER


"1 HİPERTANSİYON Doç. Dr. Naim NUR CÜTF Halk Sağlığı A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları