Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DO Ğ ANH İ SAR İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü 31 ARALIK 2012-01 TEMMUZ 2012 TAR İ HLER İ ARASINI KAPSAYAN II.DÖNEM SUNUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DO Ğ ANH İ SAR İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü 31 ARALIK 2012-01 TEMMUZ 2012 TAR İ HLER İ ARASINI KAPSAYAN II.DÖNEM SUNUSU."— Sunum transkripti:

1 DO Ğ ANH İ SAR İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü 31 ARALIK 2012-01 TEMMUZ 2012 TAR İ HLER İ ARASINI KAPSAYAN II.DÖNEM SUNUSU

2 4+4+4 S İ STEM İ İ Ç İ N UYGUNLUK DURUMLARI DE Ğ ERLEND İ RME ÇALIŞMALARI giris DO Ğ ANH İ SAR İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü

3

4 İ lkö ğ retim Müdürlü ğ ümüze ba ğ lı ilçemiz merkezinde 3, kasabalarda 6,köylerde 7 tane olmak üzere toplam 16 ilkö ğ retim okulunda 2205 ö ğ renci ile e ğ itim ö ğ retime devam edilmektedir.

5 İlköğretim Okulları Güncel Öğrenci Say ı ları S. N. OKUL ADI Derslik sayısıÖğrenci Sayısı 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI22271 2 AYASLAR ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI İBRAHİM AY İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI12132 3 BAŞKÖY ŞH.UZ.JAN.ÇAVUŞ İZZET SOLUK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI22353 4 CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI17364 5 ÇINAROBA İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI1227 6 DEŞTİĞİN İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI22174 7 GÜVENDİK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI347 8 KOÇAŞ ŞEHİT HASAN BEYAZIT İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI884 9 HİSAR İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI972 10 ILYASLAR İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI680 11 KARAAĞA YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU TOPLAMLARI16232 12 KONAKKALE İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI13106 13 UNCULAR İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI977 14 YAZLICA İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI10106 15 YENİCE İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAMLARI1167 16 KEMER İLKÖĞRETİM OKULU213 GENEL TOPLAM 1942205

6

7

8 İ lkö ğ retim Bir okulumuz Y İ BO olarak faaliyet göstermekte. 100 kişilik yatılı pansiyon kontenjanı bulunmaktadır.

9 İ lkö ğ retim İ lçemizde YSOP sınıfı bulunmamakta 7 okulumuzda ise ö ğ renci yetersizli ğ i nedeniyle birleştirilmiş sınıf programı uygulanmaktadır.

10 Karaa ğ a Y İ BO Ö ğ renci Durumu YATILI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYILARI MEVCUT YATILIMEVCUT GÜNDÜZLÜMEVCUT TOPLAM KIZ ERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAM 3852903852906875143107126233

11 Birleştirilmiş Sınıf Programı Uygulanan Okullarımız: S. N. OKUL ADI BİRLEŞTİRİLEN SINIFLAR 1 ÇINAROBA İLKÖĞRETİM OKULU1-2-34-5 2 GÜVENDİK İLKÖĞRETİM OKULU1-2-34-5 3 KOÇAŞ ŞEHİT HASAN BEYAZIT İLKÖĞRETİM OKULU 1-2-34-5 4 ILYASLAR İLKÖĞRETİM OKULU1-2-34-5 5 KONAKKALE İLKÖĞRETİM OKULU 1-2-34-5 6 UNCULAR İLKÖĞRETİM OKULU1-2-34-5 7 KEMER İLKÖĞRETİM OKULU1-2-3-4-5

12 İ lkö ğ retim İ lçemiz üç ilkö ğ retim okulunda özel e ğ itim sınıfı bulunmakta toplam 5 şubede 10 ö ğ renciye e ğ itim verilmektedir. Cumhuriyet İ.Ö.O ve Yenice İ.Ö.O 2 ö ğ renciye Evde E ğ itim Hizmeti Yapılmaktadır.

13 OKULLARDA KAYNAŞTIRMA E Ğİ M İ ALAN Ö Ğ RENC İ VER İ LER İ İLİİLÇESİ YETERS İ ZL İ K TÜRÜSAYI KONYADOĞANHİSARBedensel Yetersizlik 5 KONYADOĞANHİSARHafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 14 KONYADOĞANHİSARAğır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 3 KONYADOĞANHİSARİşitme (Tedbir Gerektirmeyen) 1 KONYADOĞANHİSARNormal 4 KONYADOĞANHİSARÖzel Öğrenme Güçlüğü 2 KONYADOĞANHİSARBedensel Yetersizlik (Tedbir Gerektirmeyen) 1 KONYADOĞANHİSAROtizm 1 KONYADOĞANHİSARÇok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 1 KONYADOĞANHİSAROrta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 4

14 ORTA Ö Ğ RET İ M İ lçede 5 ortaö ğ retim okulunda 541’i erkek,221’i kız olmak üzere 672 ö ğ renci bulunmaktadır. Bu ö ğ rencilerden 36’si kız 61’ İ erkek olmak üzere 97 ö ğ renci Köy ve Kasabalarından taşımalı e ğ itimden yararlanmaktadırlar.Do ğ anhisar Çok Programlı Lisenin de Muhasebe, Çocuk Gelişimi, Giyim Bilgisayar, Lise Programları bulunurken, Do ğ anhisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin de Tesviye, Bilgisayar, Mobilya – Dekorasyon, Elektrik – Metal İ şleri programları bulunmaktadır. Do ğ anhisar İ mam Hatip Lisesi ile Şht Ahmet Baş Güz.San Spor Lisesinde pansiyon bulunmaktadır.

15 Şehit Ahmet Baş Güz.San Spor Lisesi Ö ğ renci Durumu YATILI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYILARI MEVCUT YATILIMEVCUT GÜNDÜZLÜMEVCUT TOPLAM KIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAM 27791062779106-222781107

16 Do ğ anhisar İ mam Hatip Lisesi Ö ğ renci Durumu YATILI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYILARI MEVCUT YATILIMEVCUT GÜNDÜZLÜMEVCUT TOPLAM KIZERKEK TOPLA M KIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAMKIZERKEKTOPLAM -------105 -101 2620462620135

17 İ lçemiz Okulları Derslik ve Ö ğ renci Sayıları Okul TürüOkul Sayısı TOPLAM Toplam öğrenci Sayısı Toplam Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı İLKÖĞRETİM16220520211 GENEL ORTAÖĞRETİM22111316,23 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM23182015,9 OKUL ÖNCESİ (BAĞIMSIZ ANAOKULU İLE OKUL ÖNCESİ(SINIF DAHİL)153201817,7 TÜM OKULLARDoğanhisar307125312,13

18 DO Ğ ANH İ SAR İ LÇES İ ANA-KIZ OKULDAYIZ KALPANYASI ÇALIŞMA RAPORU YILLAR / AYLAR 2009201020112012 KURS SAYISI KİŞİ SAYISI BELGE SAYISI KURS SAYISI KİŞİ SAYISI BELGE SAYISI KURS SAYISI KİŞİ SAYISI BELGE SAYISI KURS SAYISI KİŞİ SAYISI BELGE SAYISI OCAK 121 9544516 ŞUBAT 136 ….. MART NİSAN 121256 MAYIS 536 HAZİREN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM 12215201 ARALIK 258 9366189 TOPLAM 638371527526020966761136 …

19

20 MÜDÜRLÜ Ğ ÜMÜZCE HAZIRLANAN PROJELER Okullarımıza İ nteraktif (Akıllı )Tahta ve Projeksiyon kazandırma projesi: Hayırsever vatandaşların katkılarıyla okullarımızın teknolojik alt yapılarını desteklemek e ğ itim ö ğ retim faaliyetlerinden en üst seviyede yararlanmak amacıyla hazırlanan projede okullarımıza 100,000 TL de ğ erinde 58 adet akıllı tahta ve 58 adet projeksiyon makinesi kazandırılmıştır.projeksiyon makinesi ve akıllı tahta bulunmayan okullar için çalışmalar devam etmektedir. Aile ziyareti Ö ğ retmenli ğ i Projesi (AZÖP): İ lkö ğ retim / ortaö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin ailelerinin e ğ itime katılımını sa ğ layarak, okul-aile arasındaki e ğ itimsel birlikteli ğ i gerçekleştirmek ve ö ğ rencilerin akademik başarısını arttırmaktır E ğ itim Ö ğ retimde Başarıyı Artırma ve Sınav Becerisi Kazandırma Projesi: E ğ itim-Ö ğ retim yılı içerisinde projenin safhalarını uygulamaya geçilmesi ile birlikte e ğ itim ö ğ retimdeki kalitenin artırılarak ö ğ rencilerin sınav becerilerinin geliştirilmesidir Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında “Her Çocu ğ un Bir A ğ acı Olsun” kampanyası düzenlenmiş ve her ö ğ rencinin dikili bir a ğ acı olması sa ğ lanmıştır.

21 F İ Z İ K İ DURUM İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Hükümet Kona ğ ı nın en üst katında 1 müdür, 2 şube müdürü, 2 memur odasıyla hizmet vermektedir. Kuruma ait bölüm, kurumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 4 oda ve bir holden oluşan bölüm büro sistemini kurmakta zorluklar çıkarmakta, arşiv bölümü İ lçemiz Atatürk İ lkö ğ retim Okulunda kullanılmaya bir derslikte tutulmaktadır.

22 Halk E ğ itim Merkezinin görev yaptı ğ ı Atatürk İ lkö ğ retim Okulu bahçesinde bulunan tek katlı bina İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne tahsis edilmiş olmasına ra ğ men Halk E ğ itim Merkezinin yerleştirebilece ğ i başka bir bina olmadı ğ ından geçiş gerçekleşmemiştir. F İ Z İ K İ DURUM

23 Onarıma ve çevre düzenlemesine ihtiyacı bulunan okullar bulunmakla birlikte yatılı bölge okulu hariç hiçbir okulda kapalı spor salonu bulunmamaktadır. Ö ğ rencilerin spor faaliyetlerini gerçekleştirecekleri saha alanları yetersizdir. Okullardaki çok amaçlı salon, kütüphane, spor odası gibi alanlar yetersizdir. F İ Z İ K İ DURUM

24 ARAÇ-GEREÇ ve TEKNOLOJ İ K ALTYAPI İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ümüz tarafından kurumumuza geçici olarak tahsis edilmiş 1984 model Renault marka motorlu taşıt bulunmaktadır. Do ğ anhisar İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Merkezinde teknolojik imkanlar olabilecek en üst seviyede kullanılmaya çalışılmaktadır. Kurumda bilgisayar, fotokopi makinesi, belgegeçer, telefon, yazıcı gibi donanım eksikli ğ i renkli yazıcı haricinde bulunmamakta, kablosuz a ğ ile bütün personele internet ba ğ lantısı verilmekte, fotokopi makinesi ayrıca a ğ yazıcısı görevi görmektedir. Milli e ğ itim bakanlı ğ ının sa ğ ladı ğ ı internet hizmeti özellikle ba ğ lantı hızı sorunlarına yol açtı ğ ı için ayrıca ücret karşılı ğ ı başka bir hesap kullanılmaktadır.

25 SORUNLAR ARAÇ GEREÇ EKS İ KL İ KLER İ : İ lçemizde üç adet pansiyonlu okul bulunmakta ö ğ rencilerin sosyal faaliyet ve benzeri durumlarda ulaşımlarını sa ğ lamak amacıyla 1(bir) adet minibüse ihtiyaç duyulmaktadır. İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü’nün resmi makam aracı modeli ve fiziki durumu eski oldu ğ undan dolayı modeli yüksek araca ihtiyaç duyulmaktadır.

26 SORUNLAR B İ NA: İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ünün fiziki yerleşim ve çalışma alanı çok dar durumdadır. İ şler bu sıkışık ortamda yapılmaktadır. Daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne ait müstakil ve geniş bir binaya ihtiyaç vardır.

27 SORUNLAR Okullarımızın onarım olarak öncelikli sorunu Deprem Dayanıklılık Testlerinin yapılmamış olmasıdır. Deprem dayanıklılık testlerinin yapılması için ödene ğ in olmadı ğ ı ve yapılacak bu testlerin mahalli imkanlarla yapılması gerekti ğ i bildirilmiştir. İ lçemizde bulunan 5 ortaö ğ retim okul binasının Deprem Dayanıklılık testinin maliyeti okul başına 25.000.-TL olup 5 ortaö ğ retim okul binasının deprem dayanıklılık testi 125.000.-TL’dir. Mahalli imkanlarla bu parayı karşılanması mümkün olmadı ğ ı için okullarımızın deprem dayanıklılık testi yapılamamıştır.ayrıca ilçemizdeki ilkö ğ retim okullarının da deprem dayanıklılık testlerinin yapılması gerekmektedir.

28 Arz Ederim Selahattin Ç İ MEN İ lçe Milli E ğ itim Müdürü


"DO Ğ ANH İ SAR İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü 31 ARALIK 2012-01 TEMMUZ 2012 TAR İ HLER İ ARASINI KAPSAYAN II.DÖNEM SUNUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları