Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖDGED

2 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE İLKELERİ
FORMATÖR YETİŞTİRME KURSU 08-19 EKİM 2001 AKSARAY Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

3 SEMİNER KONULARIMIZ 8. TKY’nin Temel İlkeleri Liderlik 1. Değişim
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır SEMİNER KONULARIMIZ 8. TKY’nin Temel İlkeleri Liderlik Müşteri Odaklılık Herkesin Katılımı ve İletişim Sürekli İyileştirme “Kaızen” “Kaızen” ve Liderlik Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Süreç Yönetimi Önlemeye Dönük Yaklaşım Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon 1. Değişim 2. Yönetim Anlayışında Değişim 3. Kalite Nedir ? 4. Hizmet Sektöründe Kalite Göstergeleri 5. Toplam Kalitenin Evrimi 6. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? 7. TKY ile ilgili Kavramlar

4 DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır DEĞİŞİM İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim Yönetim anlayışında değişim

5 YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM “Önce insan” anlayışıyla şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan, Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi.

6 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Hizmet % % % % % 15 YILLAR Bilgi % % % % % 67 Üretim % % % % % 15 Tarım % % % % % 3 Kaynak: İlhan Fındıkçı, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, 1996 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler (Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı)

7 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

8 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır, Çok masraflı olur, Yeni sistemler gerekir, Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil Doğru olabilir ama... O konuda bir yazı yaz, Belki sonra, Bütçemiz buna imkan vermiyor, Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var, Eski köye yeni adet mi getireceksiniz? Biz böyle iyiyiz.

9 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer; Başka düşünceler var mı? Bize uygun seçenekleri kontrol edelim, Daha önce hangi bilgileri alabiliriz? Eğer olmazsa, Nasıl geliştirebiliriz? Başka kim katkıda bulunabilir? Neden hep böyle yapıyoruz? Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin? Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim, güzel fikir...

10 KALİTE

11 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

12 Kurum dışında vatandaşlara saygı,
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir : Kurum dışında vatandaşlara saygı, Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı Çalışma grupları içinde, işgörenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

13 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi İnsan Kalitesi Süreç Kalitesi Sistem Kalitesi Donanım Kalitesi İletişim Kalitesi Hedeflerin Kalitesi

14 TASARIM (Kağıt Üzerinde) KALİTESİ UYGUNLUK (Uygulama) KALİTESİ
Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Genellik ve Eşitlik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkan Eşitliği Süreklilik Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği Demokrasi Eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma Eğitim Okul ve Ailenin İşbirliği Her Yerde Eğitim KAL İTE 1. Mevzuat 2. Altyapı 3. Uygulayıcılar 4. Teknoloji Kullanma 5. Bilgi Üretme 6. İletişim 7. Motivasyon 8. Koordinasyon KALİTENİN İKİ BOYUTU

15 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE

16 HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ Erişilebilirlik, Zamanlılık, Profesyonellik, Güvenilirlik, Doğruluk, Tamlık, Süreklilik, Esneklik, Ortam, Güvenlik, Görünüm, Anlaşılabilirlik olarak ortaya konmuştur.

17 Sunulmak istenen hizmetin talep sahibinin
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1-Erişilebilirlik: Müşterinin hizmeti sunana ulaşabilmesidir. Ayrıca, amirlerin iç müşteri konumunda bulunan personelin öneri ve tekliflerine her zaman açık olmaları anlamında da anlaşılmalıdır. 2-Zamanlılık: Sunulmak istenen hizmetin talep sahibinin beklediği ve istediği zamanda verilmesi esastır. 3-Profesyonellik: Hizmet veren kişi veya kuruluşun hizmet alan ile olan ilişkilerindeki hata payının minimum düzeyde olmasını gerektirir.

18 Hizmet alanın, hizmet verenden beklediği
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 4-Güvenilirlik : Hizmet alanın, hizmet verenden beklediği davranışların başında dürüstlük gelir. Hizmet verenlerin sözleri ile işlerinin güven duyabilecek şekilde uyumluluk göstermesidir. (Öğüt verme örnek ol) 5-Doğruluk : Müşteriler hizmetlerin ilk defada ve doğru olarak yapılmasını isterler. Yapılan iş, o iş için belirlenen kriterlere uygun olmasını gerektirmektedir. 6-Tamlık : Hizmetin eksik bırakılmadan tamamının sunulmasını ifade eder.

19 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
7-Süreklilik : Hizmet sunumu sürecince ortaya çıkan hataların ve eksikliklerin giderilmesi için gösterilen gayretin derecesini açıklar.(test etme ve uygulamadan kaldırma) 8-Esneklik : Sunulan hizmetin değişen koşullarda, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yeni koşullara uyum gösterebilecek kabiliyette olmasıdır . 9-Ortam Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunu açıklar. (Kurum kültürü)

20 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
10-Güvenlik : Sunulan hizmette riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olmanın derecesini belirler. (Fiziksel güvenlik, gizlilik vb.) 11-Görünüm : Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümünün durumunu açıklar. (Araç ve gerecin, fiziksel donanımın, personelin ve müşterilerin görünümü. Estetik görüntü) 12-Anlaşılabilirlik : Hizmetler karmaşık değil, müşterinin anlayacağı şekilde sade ve basit olarak sunulmalıdır. Müşterinin anladığı dil konuşulmalıdır.

21 TOPLAM KALİTE EVRİMİ

22 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ Muayene Düzeltme Verimlilik - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi 1900 F.W.Taylor W.A. Shewhant 1950 W.E. Deming

23 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ Kalite Planlama ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik Japonya’da Toplam Kalite Bilinci 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi

24 TKY Japon Endüstrisi Bir Dünya Devi Haline Gelmiştir 1980 1950

25 DEMING JURAN FEIGENBAUM

26 beş yıl içinde dünya’yı
TKY’NİN ÖNCÜLERİ Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünya’yı yakalayabilirsiniz, eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır. Dr. Edwards DEMING 1951

27 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

28 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ?
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ? İÇ VE DIŞ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM ÇALIŞMALARIYLA TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

29 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI,
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI, GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ TÜM TEORİ VE UYGULAMALARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE ULAŞTIKLARI PRAGMATİK VE BÜTÜNCÜL BİR GÖRÜŞE DAYANIR.

30 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğunu sağlamayı hedefler. MEB OKULLAR TOPLUM Öğrenci Eğitim çalışanları ÜNİVERSİTELER Önceki okullar Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Aileler İşverenler Rakip okullar

31 TANIMI METOD USÜL İŞLEMLER MAL HİZMETLER GELİŞTİRME GELİŞTİRME TÜM
PAYDAŞLARIN TATMİNİ GELİŞTİRME GELİŞTİRME STANDARTLAR ŞARTLAR ORTAM

32 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ
ÜRÜNDE YÖNETİMİN HER ALANINDA FİKİR ALANINDA HİZMETTE KALİTE KALİTE İLETİŞİMDE

33 TKY TANIMLARINDA ORTAK NOKTALAR

34 TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜREKLİ EĞİTİM

35 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

36 TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

37 AKILLI YÖN TUTMAK “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

38 MİSYON: Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.
HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

39 PLANLA KONTROL ET UYGULA ÖNLEM AL P U K Ö PUKÖ DÖNGÜSÜ

40 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

41 EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ
BAŞKASI Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. BEN Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür.

42 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

43 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ

44 TKY’nin TEMEL İLKELERİ
1- LİDERLİK 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM 4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” “KAIZEN” ve LİDERLİK 5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 6- SÜREÇ YÖNETİMİ 7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM 8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

45 LİDERLİK

46 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir."
YÖNETİMDE LİDERLİK "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." “HATALARIN %80’DEN FAZLASI SİSTEMDEN KAYNAKLANIR .”

47 Astlarını yetkilendirir.
YÖNETİMDE LİDERLİK KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ KLASİK YÖNETİCİ LİDER YÖNETİCİ Yönetir. Yönlendiricidir. Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi kendisindendir. Yetkileri kendisinde toplar. Astlarını yetkilendirir. İtaati vurgular. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar. İşi doğru yapar. Doğru işi yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.

48 LİDER YÖNETİCİ KLASİK YÖNETİCİ
Ekibini başarıya götürür. Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Ekibini korur. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sorunları basite indirger. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Dinlemesini bilir. Konuşmaya bayılır. DEVAMI

49 LİDER YÖNETİCİ KLASİK YÖNETİCİ
Personeline zaman ayırır. Kendisine ulaşmak zordur. İnsanlara güvenir. Hiç kimseye güveni yoktur. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Onunla çalışmak bir eziyettir. Onunla çalışmak bir zevktir. İnsanlara adil davranır. Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz. İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir, erken gider. Kendisiyle gurur duyar. Ekibiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır.

50 “Gelecek yüzyıllar için insanımızın potansiyelini
“Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsünüz.” Abraham Maslow “Gelecek yüzyıllar için insanımızın potansiyelini özgürleştirmeliyiz.” Tony BLAIR

51 MÜŞTERİ ODAKLILIK

52 Müşterinin Tanımı Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanan

53 Müşteri Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir.

54 Müşteri : Dün Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan
Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

55 Müşteri : Bugün Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen
Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

56 Müşteri Beklentileri Nelerdir ?
Özel İlgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği Satış Sonrası İyi Servis Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik Konfor

57 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Müşteri Memnuniyeti (mm) = algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.) . . a) a.k b.k . . b) a.k. = b.k. . . c) a.k. b.k.

58 MÜŞTERİ KAVRAMI KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç
KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişi KURUM İÇİ SÜREÇ A B Ürünü kullanan, hizmetten faydalanan KURUM DIŞI Müşteri Kraldır.

59 HERKESİN KATILIMI

60 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

61 İNSAN HERKESİN KATILIMI Kuruluşun performansını geliştirmesinde
İNSAN FAKTÖRÜ İNSAN Kuruluşun performansını geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR

62 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül Gücü
HERKESİN KATILIMI Fiziksel güç Zihinsel beceri + Gönül Gücü Grupsal katılım Bireysel katılım

63 HERKESİN KATILIMI TKY’de tam katılımın iki önemli
unsuru bulunmaktadır. Tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği, Takım çalışması ve takım ruhunun teşvik edilmesidir.

64 İLETİŞİM

65 Olumlu çalışma atmosferi
İLETİŞİM Sağlıklı iletişim Olumlu çalışma atmosferi

66 İLETİŞİM ÜÇGENİ aşağı yukarı yatay

67 YUKARIDAN AŞAĞIYA İLETİŞİM
Politikalar Hedefler Beklentiler Gerçekleşmeler Başarılar Sosyal etkinlikler

68 AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM
Yönetim yaklaşımı Çalışma ortamı İhtiyaçlar İyileştirme önerileri

69 Komiteler (fonksiyonlar arası yönetim) Süreç Yönetimi
YATAY İLETİŞİM Fonksiyonel duvarlar Komiteler (fonksiyonlar arası yönetim) Süreç Yönetimi A B C Müşteri

70 SAĞLIKLI İLETİŞİMİN SONUÇLARI
Kurum amaçlarına odaklanmak Müşteri isteklerine odaklanmak Katma değer yaratmak Gri alanları yok etmek Hızlı Karar almak

71 Gazete, dergi, bültenler Görsel panolar Anketler Toplantılar
İLETİŞİM ARAÇLARI Kapalı devre TV Gazete, dergi, bültenler Görsel panolar Anketler Toplantılar Kutlamalar Onurlandırmalar Yemekler

72 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAİZEN”

73 Sürekli İyileştirme STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Bu işi nasıl
daha mükemmel yapabilirim? STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

74 KAİZEN Zaman Şekil:1 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri

75 KAİZEN Zaman Şekil:2 Gerçekte Buluş Yaklaşımı

76 KAİZEN Buluş Buluş Zaman Şekil:4 Buluş Artı KAİZEN Yeni Standard

77 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KARŞILAŞTIRMA GELİŞME ZAMAN KAIZEN YAKLAŞIMI
BULUŞ YAKLAŞIMI ZAMAN

78 Sonsuz Yolculuk SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Ö P K U Ö P K U Zaman İyileştirme
Yenilik İyileştirme Ö P Yenilik K U İyileştirme Yenilik Zaman

79 TKY’nin Arkasındaki Zihniyet: KAİZEN
Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama Batı: Kendine aşırı güven Bizim kültürümüzde karşılığı var mı? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer” “Bir lokma bir hırka” “Küçük olsun benim olsun” “Azıcık aşım kaygısız başım”

80 “KAİZEN” ve LİDERLİK

81 KAİZEN VE LİDERLİK Geliştirme Mevcudu Sürdürme Müsteşar ve Yrd.
Genel Müdür Daire Başkanı Şube Müdürü Memur Geliştirme Mevcudu Sürdürme Şekil:5 Japonlara Göre İş Fonksiyonları

82 KAİZEN VE LİDERLİK Mevcudu Sürdürme Müsteşar ve Yrd. Genel Müdür
Daire Başkanı Şube Müdürü Memur Geliştirme KAİZEN Mevcudu Sürdürme Şekil:6 Japonlara Göre İş Fonksiyonları

83 KAİZEN VE LİDERLİK Mevcudu Sürdürme Geliştirme Müsteşar ve Yrd.
Genel Müdür Daire Başkanı Şube Müdürü Memur Mevcudu Sürdürme Şekil:7 Batılılara Göre İş Fonksiyonları

84 Şekil:8 Türkiye’de İş Fonksiyonları ?
KAİZEN VE LİDERLİK Geliştirme Bakan Müsteşar ve Yrd. Genel Müdür ve Yrd. Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Memur Mevcudu Sürdürme Şekil:8 Türkiye’de İş Fonksiyonları ?

85 HEDEFLERLE ve VERİLERLE YÖNETİM

86 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ, GELİŞTİREMEZSİNİZ”

87 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ SÜREÇLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYET

88 SÜREÇ YÖNETİMİ

89 SÜREÇ YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1- Süreçlerin tanımlanması 2- Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3- Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 4- Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

90 TOPLAM KALİTE SADECE ÜRÜNDE DEĞİL SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN KALİTE

91 TÜM FAALİYETLERDE KALİTE
TOPLAM KALİTE TÜM FAALİYETLERDE KALİTE SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN KALİTE

92 KLASİK SİSTEM SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN İnsan ürüne müdahale eder

93 MODERN SİSTEM SÜREÇ TEDARİKÇİ ÜRÜN İnsan sisteme müdahale eder

94 KLASİK SİSTEM SİSTEM YÖNETİM ÜRÜN İNSAN

95 TKY’DE SİSTEM SİSTEM YÖNETİM ÜRÜN İNSAN

96 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

97 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM
TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir. Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek, Hata kaynaklarının kurutarak, Süreç bazında kontroller yaparak, Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

98 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

99 EĞİTİM HER LİDER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ, PLANLAMALI
ALMALARINI SAĞLAMALI VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR.

100 Öğrenen organizasyon;
bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini anlayışını çevresini zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

101 Öğrenen organizasyon; ürün ve hizmetler yaratan
Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR

102 Kaynak: Doç. Dr. Gülser KÖKSAL ODTÜ Öğretim Üyesi
YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Kaynak: Doç. Dr. Gülser KÖKSAL ODTÜ Öğretim Üyesi

103 ÇALIŞMADAN YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI İTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER; EVVELA HASSASİYETLERİNİ SONRA HÜRRİYETLERİNİ VE DAHA SONRA İSTİKLALLERİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR. K. ATATÜRK

104 YARARLANILAN KAYNAKLAR
AKGÜL, A. Yeni Türkiye Dergisi Kalite Özel Sayısı. AKTAN, C. Yeni Türkiye Dergisi Kalite Özel Sayısı. CAFOĞLU, Z Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. FINDIKÇI, İ. Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme. KalDer Öğrenen Organizasyon II. KalDer TKY Sunumları KAVRAKOĞLU, İ. Toplam Kalite Yönetimi. KÖKSAL, G. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. MASAKİ, I. Kaizen. ÖZDEN, Y. Eğitimde Dönüşüm. PEKER, Ö. Toplam Kalite Yönetimi. YÖDGED (MEB-PGM) Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları ve Bültenleri

105 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER...


"PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları