Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25.04.20151. 2 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1 Değişim 2. Yönetim Anlayışında Değişim 3. Toplam Kalitenin Evrimi 4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25.04.20151. 2 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1 Değişim 2. Yönetim Anlayışında Değişim 3. Toplam Kalitenin Evrimi 4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)"— Sunum transkripti:

1 25.04.20151

2 2 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1 Değişim 2. Yönetim Anlayışında Değişim 3. Toplam Kalitenin Evrimi 4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? 5. Yönetimde Anlayış Değişikliği 6. Kalite ve İlkeleri 7. TKY ile ilgili Kavramlar 8. TKY’in Temel İlkeleri  Liderlik  Müşteri Odaklılık  Herkesin Katılımı Ve İletişim  Sürekli İyileştirme “Kaızen”  “Kaızen” ve Liderlik  Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim  Süreç Yönetimi  Önlemeye Dönük Yaklaşım  Sürekli Eğitim ve Öğrenen Organizasyon SEMİNER KONULARIMIZ

3 25.04.20153 KARAR VERME NİTELİK İŞLEV GERİ BİLDİRİM YÖNELTMEDEĞERLENDİRMEPLANLAMAÖRGÜTLEMEKOORDİNASYON TASARIM + E Y L E M KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA) + = + YÖNETİM

4 25.04.20154 SÜREÇLERİYÖNETİM Problem Çözme İletişim Problem Tanımlama Değerlendirme Teşhis Karar verme Amaçları Belirleme Planlama Koordinasyon Uygulama Yetki Göçerme BAŞLATMA TAKIM ÇALIŞMASI

5 25.04.20155 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır DEĞİŞİMİN YAŞANDIĞI ALANLAR İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim Yönetim anlayışında değişim

6 25.04.20156 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM  “Önce insan” anlayışıyla şekillenen,  Müşteri odaklı,  Süreçlerle yönetilen,  Verilere dayanan,  Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi.

7 25.04.20157 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Daha önce denedik olmadı,  Çok zaman alır,  Çok masraflı olur,  Yeni sistemler gerekir,  Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil  Doğru olabilir ama...  O konuda bir yazı yaz,  Belki sonra,  Bütçemiz buna imkan vermiyor,  Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,  Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?  Biz böyle iyiyiz.

8 25.04.20158 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Başka düşünceler var mı?  Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,  Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?  Eğer olmazsa,  Nasıl geliştirebiliriz?  Başka kim katkıda bulunabilir?  Neden hep böyle yapıyoruz?  Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?  Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var.  Teşekkür ederim, güzel fikir...

9 25.04.20159 1. Değişim kaçınılmazdır. 2. Değişime tepki doğaldır. 3. Organizasyon kültürleri kuruluştan kuruluşa farklıdır. 4. Değişim zaman ve sabır gerektirir. 5. Değişim etkilediği kimselere anlam ifade etmelidir. 6. Değişim bazen rollerin/görevlerin yükünü artırabilir. 7. Değişim daima teknik ve idari destek gerektirir. 8. Her değişimin bir öğrenme sürecine ihtiyacı vardır. DEĞİŞİMLERDE GÖZDEN UZAK TUTULMAMASI GEREKEN ANA NOKTALAR

10 25.04.201510 Hizmet % 15 %15 % 15 % 15 % 15 YILLAR 1700 1800 1900 1988 1995 Bilgi % 5 % 5 % 5 % 56 % 67 Üretim % 10 % 15 % 40 % 26 % 15 Tarım % 70 %65 % 40 % 3 % 3 Kaynak: İlhan Fındıkçı, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, 1996 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler (Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı)

11 25.04.201511 Kurumsal özdeğerlendirme artık bir zorunluluktur. “Kurumlar, ilerlemeye başlayan toplumlara dar gelen elbiseler gibidir.” Henry Ford Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanıklılığına bağlıdır. Zayıf halkaların sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

12 25.04.201512 “Okyanusu geçmekte olan bir gemi üzerinde en fazla kimin kontrolü vardır?” KAPTAN MAKİNE DAİRESİNİN ŞEFİ DÜMENCİ Dr. Deming’in yanıtı ise; “Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz”

13 25.04.201513 “Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması, iyileşme sağlar mı?”

14 25.04.201514 Dr. Deming’in yanıtı : “Ne yazık ki, hayır: iyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir.”

15 25.04.201515 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur ( Dr.J.M. JURAN ) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur ( P.B.CROSBY ) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. ( TS 9005-ISO 8402 ) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır. Kalite öncüleri, bir kurum veya kuruluşta TKY anlayışıyla kalitenin geliştirilmesini bir kültür değişikliğinin amaçlanmasına ve bu yönde girişimlerde bulunulmasına bağlamışlardır.

16 25.04.201516 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır  Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir :  Kurum dışında vatandaşlara saygı,  Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı  Çalışma grupları içinde, işgörenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

17 25.04.201517 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları :  Liderlik Kalitesi  Yönetim Kalitesi  İnsan Kalitesi  Sistem Kalitesi  Süreç Kalitesi  Donanım Kalitesi  İş Kalitesi  Hizmet Kalitesi  İletişim Kalitesi  Hedeflerin Kalitesi

18 25.04.201518 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır KALİTE İLKELERİ  Kalite, denetlenmez, üretilir.  Kalite, her yerdedir.  Kalite, herkesin işidir ve devredilemez.  Kalite, bir bütündür.  Kalite, kurum çapında bir faaliyettir.  Kalite, hem ferdi hem de takım çalışmasını gerektirir.  Kalite ve yenilik birbirinden ayrılmaz iki unsurdur.  Kalite ve maliyet birbirinin tamamlayıcısıdır.

19 25.04.201519 TASARIM (Kağıt Üzerinde) KALİTESİ UYGUNLUK (Uygulama) KALİTESİ KALİTEKALİTE Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri 1. Genellik ve Eşitlik 2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 3. Yöneltme 4. Eğitim Hakkı 5. Fırsat ve İmkan Eşitliği 6. Süreklilik 7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği 8. Demokrasi Eğitimi 9. Laiklik 10. Bilimsellik 11.Planlılık 12. Karma Eğitim 13. Okul ve Ailenin İşbirliği 14. Her Yerde Eğitim 1. Mevzuat 2. Altyapı 3. Uygulayıcılar 4. Teknoloji Kullanma 5. Bilgi Üretme 6. İletişim 7. Motivasyon 8. Koordinasyon KALİTENİN İKİ BOYUTU

20 25.04.201520 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ  Süreklilik,  Esneklik,  Ortam,  Güvenlik,  Görünüm,  Anlaşılabilirlik  Erişilebilirlik,  Zamanlılık,  Profesyonellik,  Güvenilirlik,  Doğruluk,  Tamlık, olarak ortaya konmuştur.

21 25.04.201521 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1-Erişilebilirlik: Müşterinin hizmeti sunana ulaşabilmesidir. Ayrıca, amirlerin iç müşteri konumunda bulunan personelin öneri ve tekliflerine her zaman açık olmaları anlamında da anlaşılmalıdır. 2-Zamanlılık: Sunulmak istenen hizmetin talep sahibinin beklediği ve istediği zamanda verilmesi esastır. 3-Profesyonellik: Hizmet veren kişi veya kuruluşun hizmet alan ile olan ilişkilerindeki hata payının minimum düzeyde olmasını gerektirir.

22 25.04.201522 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 4-Güvenilirlik : Hizmet alanın, hizmet verenden beklediği davranışların başında dürüstlük gelir. Hizmet verenlerin sözleri ile işlerinin güven duyabilecek şekilde uyumluluk göstermesidir. (Öğüt verme örnek ol) 5-Doğruluk : Müşteriler hizmetlerin ilk defada ve doğru olarak yapılmasını isterler. Yapılan iş, o iş için belirlenen kriterlere uygun olmasını gerektirmektedir. 6-Tamlık : Hizmetin eksik bırakılmadan tamamının sunulmasını ifade eder.

23 25.04.201523 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 7-Süreklilik : Hizmet sunumu sürecince ortaya çıkan hataların ve eksikliklerin giderilmesi için gösterilen gayretin derecesini açıklar.(test etme ve uygulamadan kaldırma) 8-Esneklik : Sunulan hizmetin değişen koşullarda, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yeni koşullara uyum gösterebilecek kabiliyette olmasıdır. 9-Ortam (Ergonomi): Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunu açıklar. (Kurum kültürü)

24 25.04.201524 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 10-Güvenlik : Sunulan hizmette riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olmanın derecesini belirler. (Fiziksel güvenlik, gizlilik vb.) 11-Görünüm : Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümünün durumunu açıklar. (Araç ve gerecin, fiziksel donanımın, personelin ve müşterilerin görünümü. Estetik görüntü) 12-Anlaşılabilirlik : Hizmetler karmaşık değil, müşterinin anlayacağı şekilde sade ve basit olarak sunulmalıdır. Müşterinin anladığı dil konuşulmalıdır.

25 25.04.201525 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ Muayene Düzeltme Verimlilik ®1900 F.W.Taylor ®1930 W.A. Shewhant ® 1950 W.E. Deming - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi

26 25.04.201526 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ Kalite Planlama ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi Japonya’da Toplam Kalite Bilinci

27 25.04.201527 DEMING JURAN FEIGENBAUM

28 25.04.201528 TKY 1980 1950 Japon Endüstrisi Bir Dünya Devi Haline Gelmiştir

29 25.04.201529 TKY’NİN ÖNCÜLERİ Dr. Edwards DEMING 1951 Eğer Beni Dinlerseniz Beş Yıl İçinde Dünya’yı Yakalayabilirsiniz, Eğer Dinlemeye Devam Ederseniz Dünya Sizi Yakalamak İçin Çok Uğraşır

30 25.04.201530 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ? İÇ VE DIŞ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM ÇALIŞMALARIYLA TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

31 25.04.201531 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI, GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ TÜM TEORİ VE UYGULAMALARIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE ULAŞTIKLARI PRAGMATİK VE BÜTÜNCÜL BİR GÖRÜŞE DAYANIR.

32 25.04.201532 TANIMI KULLANICILARIN (Müşteriler) TATMİNİ MAL HİZMETLER METOD USÜL İŞLEMLER ŞARTLAR ORTAM STANDARTLAR GELİŞTİRME

33 25.04.201533 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğudur. Eğitim çalışanları MEB Aileler Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Öğrenci ÜNİVERSİTELER İşverenler TOPLUM OKUL Önceki okullar Rakip okullar

34 25.04.201534 1 2 3 4 Bir şeyler yapmaya çalışan az sayıda kahraman var Herkes işlerini daha iyi yapmaya çalışmaktadır Pek çok çalışan geliştirmelerde aynı yönü hedeflemektedir Herkes planlı olarak kuruluş hedefleri doğrultusunda müşteri odaklı çalışmaktadır TOPLAM KALİTE

35 25.04.201535 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ, ÜRÜNDE HİZMETTE İLETİŞİMDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA

36 25.04.201536 TANIMLARDAKİ ORTAK NOKTALAR

37 25.04.201537 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

38 25.04.201538 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır YÖNETİMDE ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRILMASI Kalite Tanımı TKY’DEN ÖNCETKY’DEN SONRA Vatandaşın Toplam Tatmini Ürün Özellikleri Örgütsel Özellikler FinansalKalite Problemlerin Sebepleri Çalışanların Hatası Yönetim Uygulamaları ve Sistemden Kaynaklanan Hatalar Kalite Sorumluluğu Kalite Bölümüne Ait Herkese Ait Kurum İklimi/Kültürü Korku ve Suçlamaya Dayalı Sürekli İyileştirmeye ve Yeniliğe Dayalı

39 25.04.201539 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Problem Çözümleri TKY’DEN ÖNCETKY’DEN SONRA Yetkilendirilmiş Takımlar Tarafından Yapılır Üst Kademe Yöneticiler Tarafından Yapılır Yönetim Sitili Sıkıcı ve Uzun Karar alma Sürecine Dayanan Düzenli ve Hızlı Çalışmalara Dayanan Ödüllendirme Sonuçlara DayalıSüreç ve Sonuçlara Dayalı İnsanlara Karşı Davranış Yönetim ve Kontrole Dayalı Gelişmeye Dayalı Yönlendirme Yönetimin Sorumluluğu Performans İçin Kontrol ve Baskı Çalışanları Sürekli İyileştirme, Yönlendirme

40 25.04.201540 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ISO 9000 nedir? Bir Kalite Güvence Sistemi Standardıdır. Kuruluşun tüm sistemini ilgilendirir ve kalite güvence sisteminde olması gereken özellikleri tanımlar Önemli bir altyapı standardıdır. Tanımlanmış, dokümante edilmiş ve etkin biçimde işleyen bir sistemin kanıtıdır.

41 25.04.201541 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır ISO 9000 VE TKY KARŞILAŞTIRMASI ISO 9000 iyileştirme faaliyetleri iyileştirme faaliyetleri TKY YOLCULUĞU BAŞLANGIÇBAŞLANGIÇ DÜNYAMARKASIDÜNYAMARKASI

42 25.04.201542 TKY İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

43 25.04.201543 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir.Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

44 25.04.201544 VİZYON (VISION) ORGANİZASYONUN ULAŞMAK İSTEDİĞİ EN UÇ NOKTA VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR. BU GÜNGELECEK

45 25.04.201545 “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 AKILLI YÖN TUTMAK “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977 “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950 “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895 “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

46 25.04.201546 MİSYON: Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol. HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

47 25.04.201547 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır PUKÖ Döngüsü: Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al. EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

48 25.04.201548 BAŞKASI Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. BEN Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Yapmıyorsam, meşgulümdür. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür. EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ

49 25.04.201549 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

50 25.04.201550 TKY’nin TEMEL İLKELERİ

51 25.04.201551 1- LİDERLİK 2- MÜŞTERİ ODAKLILIK 3- HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM 4- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” 5- HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM 6- SÜREÇ YÖNETİMİ 7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM 8- SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON TKY’nin TEMEL İLKELERİ

52 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

53 25.04.201553 TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ LİDERLİK

54 25.04.201554 TOPLAM KALİTE LİDERLİĞİ LİDERLİK

55 25.04.201555 Paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon yaratır, Karşılıklı etkileşimci bir örgüt tasarlar İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlar, Çalışanları yetkilendirir, Öğrenen bir örgüt iklimi oluşturur, Sorun çözmede kararlı davranır, Örgütsel gelişme için strateji çizer ve bunu tartışır. YÖNETİMDE LİDERLİK

56 25.04.201556 “Sahip olduğunuz tek şey çekiçse herkesi çivi olarak görürsürüz.” Abraham Maslow “Gelecek yüzyıllar için insanımızın potansiyelini özgürleştirmeliyiz.” özgürleştirmeliyiz.” Tony Blair

57 25.04.201557 Otoritesi kendisindendir. KLASİK YÖNETİCİLİDER YÖNETİCİ Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır.Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. Yetkileri kendisinde toplar. Yenilik peşindedir. Yönetir.Yönlendiricidir. Kontrolü vurgular. İşi doğru yapar. KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ İtaati vurgular. Mevcut düzeni sürdürür. YÖNETİMDE LİDERLİK

58 25.04.201558 Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Ekibini korur.Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları basite indirger. En basit sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincini ve kederini personeliyle paylaşır. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Konuşmaya bayılır. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Ekibini başarıya götürür.Başarıları kendine mal eder. Dinlemesini bilir. Personeliyle beraber olmaktan mutluluk duyar. DEVAMI LİDER YÖNETİCİ KLASİK YÖNETİCİ

59 25.04.201559 Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. LİDER YÖNETİCİ Onunla çalışmak bir zevktir. Onunla çalışmak bir eziyettir. İnsanlara adil davranır.Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz. İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir, erken gider. Ekibiyle gurur duyar. Kendisiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır. İnsanlara güvenir.Hiç kimseye güveni yoktur. Personeline zaman ayırır.Kendisine ulaşmak zordur. KLASİK YÖNETİCİ

60 25.04.201560 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." YÖNETİMDE LİDERLİK “HATALARIN %80’DEN FAZLASI YÖNETİMDEN / SİSTEMDEN KAYNAKLANIR.”

61 25.04.201561 ÖĞRENEN LİDER Öğrenen liderin en büyük özelliği “Gerçekliği yeniden tanımlama”dır. ÖĞRENEN LİDERİN ÖZELLİKLERİ:  Gerçekliği ve kendisini olduğu gibi algılayabilme ve sezgi.  Değişim ve değişimin getirdiği yeni öğrenmeler için kendini motive edebilme.  Sürekli değişim ve onun getirdiği yeni öğrenmelerin doğurduğu sürekli gerilime dayanabilme. DEVAMI

62 25.04.201562 ÖĞRENEN LİDER ÖĞRENEN LİDERİN ÖZELLİKLERİ:  Kurum kültüründeki işlevsel ve işlevsel olmayan kabullenmeleri analiz edebilme ve örgüt kültürünü kendi güçlü yanları üzerinde yeniden inşa edebilme yeteneği.  Başkalarının katılımını sağlama istek ve yeteneği. Liderin başarısı giderek artan oranlarda yanındakilerin başarısına bağlı olmaktadır.  Güç ve kontrolü, ilgi ve yeteneklerine göre çalışanları ile paylaşma istek ve yeteneği.

63 25.04.201563 DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ Mevcut değerlerin geçerli olduğu ve geleceğin rahatça kestirilebildiği dönemlerde "yönetici"ler yeterlidirler. Ancak mevcut değerlerin geçerliliğini yitirip yeni değerlerin geliştiği ve geleceğin pek kestirilemediği dönemlerde ise "dönüşüm liderliği"ne ihtiyaç vardır.

64 25.04.201564 Dönüşümcü Liderlere Düşen Görevler: 1. İşini yeniden tanımlamak, 2. B aşarıya ulaştıracak bir strateji yaratmak, 3. İkna edici olmak, 4. Dürüst davranmak, 5. B aşkalarına saygılı olmak, 6. Eyleme geçme gücünü sahip olmak.

65 25.04.201565 DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK Dönüşüm, mevcut değerlerin geçerliliklerini yitirdiklerinde, mevcut yapının istenilen sonucu vermediğinde gereklidir. Sistem tıkanıklığı: Dönüşüm ancak kendi gerçekliklerini kontrol edebileceklerine inanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Dönüşümü gerçekleştirecek liderin düşünceye değer vermesi, mevcut problemlere analitik yaklaşımlarda bulunabilmesi veya bu tür çözümlemelerin yolunu açması gerekmektedir.

66 25.04.201566 MÜŞTERİ ODAKLILIK

67 25.04.201567 Müşterinin Tanımı Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanan............

68 25.04.201568 Müşteri Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir.

69 25.04.201569 Müşteri : Dün Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen

70 25.04.201570 Müşteri : Bugün Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan

71 25.04.201571 Müşteri Beklentileri Nelerdir ? Özel İlgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği Satış Sonrası İyi Servis Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik Konfor

72 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Müşteri Memnuniyeti (mm) = algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.) a) a.k b.k b)a.k.=b.k. c)a.k.b.k.

73 25.04.201573 KURUM İÇİNDE : Bir sonraki bölüm veya süreç KURUM İÇİ SÜREÇ A SÜREÇ B Ürünü kullanan, hizmetten faydalanan KURUM DIŞI MÜŞTERİ KAVRAMI KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişi

74 25.04.201574 HERKESİN KATILIMI

75 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

76 İNSAN FAKTÖRÜ Kuruluşun performansını geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSAN HERKESİN KATILIMI

77 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül Gücü Grupsal katılım Bireysel katılım HERKESİN KATILIMI

78 25.04.201578 TAM KATILIM  TKY’de Tam Katılımın İki Önemli Unsuru Bulunmaktadır.  Tüm TKY Çalışmalarında Üst Yönetimin Liderliği,  Takım Çalışması ve Ruhunun Teşvik Edilmesidir.

79 25.04.201579 ÇALIŞANLARIN KATILIMI

80 25.04.201580 KATILIM GRUP ÇALIŞMASI Problemlerin Çözümünde Tüm Çalışanların Enerjilerinden Faydalanmak

81 25.04.201581 KATILIM KALİTEYE ULAŞMAK Herkesin Sorumluluğunu Gerektirmektedir.

82 25.04.201582 SİNERJİ ETKİSİ

83 25.04.201583 SİNERJİ ETKİSİ KUVVET ÇARPANI

84 25.04.201584 Sağlıklı iletişim Olumlu çalışma atmosferi İLETİŞİMİLETİŞİM

85 25.04.201585 yatay yukarı aşağı İLETİŞİM ÜÇGENİ

86 25.04.201586 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” “KAIZEN”

87 25.04.201587 Sürekli İyileştirme STATÜKO Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

88 25.04.201588 Japonlar: Noksanlık duygusu, tatmin olmama TKY’nin Arkasındaki Zihniyet: KAİZEN Batı: Kendine aşırı güven Bizim kültürümüzde karşılığı var mı? “İki günü denk olan zarardadır” “Damlaya damlaya göl olur” “Bin adıma da bir adımla başlanır” “Dağ ne kadar yüce de olsa, yol üstünden aşar” “Boynuz kulağı geçer” “Bir lokma bir hırka” “Küçük olsun benim olsun” “Azıcık aşım kaygısız başım”

89 25.04.201589 Şekil:1 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri Zaman KAİZEN

90 25.04.201590 Şekil:2 Gerçekte Buluş Yaklaşımı Zaman KAİZEN

91 25.04.201591 Şekil:4 Buluş Artı KAİZEN Zaman KAİZEN Buluş Yeni Standard KAİZEN Buluş Yeni Standard KAİZEN

92 25.04.201592 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KARŞILAŞTIRMA GELİŞME ZAMAN BULUŞ YAKLAŞIMI KAIZEN YAKLAŞIMI

93 25.04.201593 SÜREKLİ GELİŞME Sürekli İyileştirme Diğer Bir İfade ile Kaizen Anlayışında Önemli Bir Yere Sahip Olan Süreçlerden Biri de PUKÖ Çevrimi Olarak İfade Edilen Yönetim Sürecidir.

94 25.04.201594 Ö ÖNLEM AL P PLANLA K KONTROL ET U UYGULA P : Ne Yapmak Gerektiğini ve Nasıl Yapılacağını Belirle U : Planı ve Ölçüm Araçlarını Uygula K : Sonuçları Değerlendir ve Varsa Sapma Nedenlerini Belirle Ö : İyileştirmeyi Kararlı Hale Getir ve Yeni Çalışma Kurallarını Düzenle PUKÖ ÇEVRİMİ

95 25.04.201595 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GEREKLİLİKLER 1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan kaynaklarını geliştirmek 3. Problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmak 4. Sinerji yaratmak

96 25.04.201596 “KAIZEN” ve LİDERLİK

97 25.04.201597 Müsteşar ve Yrd. Genel Müdür Daire Başkanı Şube Müdürü Memur Geliştirme Mevcudu Sürdürme Şekil:5 Japonlara Göre İş Fonksiyonları KAİZEN VE LİDERLİK

98 25.04.201598 Müsteşar ve Yrd. Genel Müdür Daire Başkanı Şube Müdürü Memur Geliştirme Mevcudu Sürdürme Şekil:7 Batılılara Göre İş Fonksiyonları KAİZEN VE LİDERLİK

99 25.04.201599 Bakan Müsteşar ve Yrd. Genel Müdür ve Yrd. Daire Başkanı Şube Müdürü Şef Memur Geliştirme Mevcudu Sürdürme Şekil:8 Türkiye’de İş Fonksiyonları ? KAİZEN VE LİDERLİK

100 25.04.2015100 HEDEFLERLE ve VERİLERLE YÖNETİM

101 25.04.2015101 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME “ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ” GELİŞTİREMEZSİNİZ”

102 25.04.2015102 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ SÜREÇLERİN PERFORMANSI SÜREÇLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYET MALİYET

103 25.04.2015103 SÜREÇ YÖNETİMİ

104 25.04.2015104 SÜREÇ YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1-Süreçlerin tanımlanması 2-Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3-Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 4-Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

105 25.04.2015105  Dairesini/Şubesini yeteneklerin keşfedilip geliştirildiği bir yer haline getirir. SÜREÇ ODAKLI BİR YÖNETİCİ:  Birimin işleyişinde personelin katılımını sağlar.  Etik değerlerin bir savunucusu ve koruyucusudur. Hak, adalet, ve özgürlük gibi değerleri kurumunda yaşatmanın çabasını gösterir.  Sağlıklı iletişim kanalları oluşturur. İletişim kanallarının açık olması, kurumda bir çok sorunun tanımlanmasına ve çözülmesine yardımcı olacaktır.

106 25.04.2015106 ÇALIŞANLARIN SÜREÇLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞMASINI VE SORGULAMASINI SAĞLAMA 5 “N” ve 1 “K”nın KULLANILMASI KİM? Kim yapıyor? Kim Yapmalı? NE? NEREDE? NE ZAMAN? NİÇİN? NASIL? Ne yapılıyor? Ne Yapılmalı? Nerede yapılıyor? Nerede Yapılmalı? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman Yapılmalı? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde Yapılıyor? Nasıl yapılmaktadır? Nasıl yapılmalıdır?

107 25.04.2015107 BU İŞİ ŞİMDİ KİM YAPACAK ? Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve HERKES, BİRİSİNİN o işi yapacağından emindi. HERHANGİ BİRİ o işi yapabilirdi, ama HİÇKİMSE yapmadı. BİRİSİ buna çok kızdı çünkü, bu HERKESİN işi idi. HERKES, HERHANGİ BİRİNİN o işi yapabileceğini düşündü, fakat HİÇKİMSE, HERKESİN yapmadığını farketmedi. HERHANGİ BİRİNİN yabapileceği işi HİÇKİMSE yapmayınca, HERKES BİRBİRİNİ suçladı.

108 25.04.2015108 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM YAKLAŞIM

109 25.04.2015109 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir.  Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,  Hata kaynaklarının kurutarak,  Süreç bazında kontroller yaparak,  Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

110 25.04.2015110 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

111 25.04.2015111 HER LİDER YÖNETİCİ; HER LİDER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ, ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ,  PLANLAMALI  ALMALARINI SAĞLAMALI  VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ  SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI  TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR. EĞİTİMEĞİTİM

112 25.04.2015112 Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisinianlayışınıçevresini bir organizasyondur. zaman içinde geliştirebilen ÖĞRENEN ORGANİZASYON

113 25.04.2015113 Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBU YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBU Öğrenen organizasyon; olarak da görülebilir. ÖĞRENEN ORGANİZASYON

114 25.04.2015114 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Kaynak: Doç. Dr. Gülser KÖKSAL ODTÜ Öğretim Üyesi

115 25.04.2015115

116 25.04.2015116 HOŞGELDİNİZ PROBLEMLER ÇÜNKÜ ÇÜNKÜ,...

117 25.04.2015117 PROBLEMLER Problemler, Büyük Kısmı Su Altında Kalmış Potansiyel Sorunların Su Yüzüne Çıkan Kısımlarıdır, Su Alçaldıkça Daha Çok Görünür Hale Gelirler Problem Olmayan Yerde Gelişme Olamaz Problemleri Çözebilmek İçin Birimler Arası Engellerin Kaldırılması Gerekir

118 25.04.2015118 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TKY Uygulamasını Destekleyen GüçlerTKY Uygulamasını Engelleyen Güçler * Üst yönetimin kararlılığı * Başarı için işbirliği gereksinimi * Artan değişim hızı * Toplumun değişim beklentisi * Yaşam kalitesi * Dünyada artan rekabet * Teknolojideki hızlı gelişmeler * Bağımsız, yaratıcı düşünme * Globalleşmenin gerektirdiği bilgi ve beceriler * TKY ile artan başarı örnekleri * Özel öğretim * Okulların ve öğrencilerin kıyaslanması  Eski köye yeni adet  Yabancı özentiliği  Bunlar zaten var !..Biz zaten bunları uyguluyoruz !..  Bilgisizlik  Nasıl olsa işe yaramaz  Bu sadece fabrika alanında geçerlidir, diğer alanlarda uygulanamaz  Birileri yeni puan yarışında !..  Yetkilerim ya elden giderse ?!  İşimizi mi yapalım, yoksa TKY ile mi uğraşalım ?  Daha hazır değiliz !..  Önce ücretlerimiz düşünülsün !

119 25.04.2015119 UNUTMA ! Dünya da Hiçbir Şey Üzerinde Çalışılmadan Kolaylıkla Elde Edilememektedir.

120 25.04.2015120


"25.04.20151. 2 YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır 1 Değişim 2. Yönetim Anlayışında Değişim 3. Toplam Kalitenin Evrimi 4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları