Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 7 Mayıs 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 7 Mayıs 2013."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 7 Mayıs 2013

2 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ VAKA SUNUMU

3 Şikayet-Hikaye:  G5P3Y1D2  30 yaşında sağlıklı anne (Tiroid CA nedeniyle opere olmuş)  Ağır konnektif doku hastalığı nedeniyle postnatal 1. saatinde hastanemizde ex olan kardeş öyküsü  İntrauterin fetal kardiyak anomali

4 Şikayet-Hikaye:  38+2 GH  C/S  Apgar 9/10  3370 g

5 Özgeçmiş:  Prenatal: Fetal kardiyak anomali öyküsü 32.GH: Fetal EKO: Normal sınırlarda (Anevrizmatik foramen ovale) 35.GH: Fetal EKO: Sağ ventrikül hipertrofisi, inen aorta anomalisi, anevrizmatik foramen ovale  Natal: C/S, Apgar 9/10, 3370 g  Postnatal: K vit+, göz bakımı+

6 Soygeçmiş:  Anne: 30 yaş, ev hanımı, sağ, tiroid ca’dan opere  Baba: 33 yaş, şöfor, ss  Anne-Baba 1. derece akraba (kuzen, hala-dayı çocukları)  Kardeşi: 1. gebelik: Düşük (ilk trimestrda) 2. gebelik, 1.çocuk: Adapazarı Devlet hastanesinde zamanında C/S ile doğmuş. Doğumdan sonra yoğun bakıma alınmış ve 2. saatinde ölmüş. İstanbul Üniversitesinde otopsi yapılmış. Konjenital kalp hastalığı olduğu söylenmiş. 3. gebelik, 2. çocuk: Postnatal 1. günde ağır konnektif doku hastalığı nedeniyle hastanemizde ex 4. gebelik: Fetal kalp atımı alınamadığı için küretaj 5. gebelik, 3. çocuk: Hastamız  Babanın amcasının çocuklarında benzer bebek ölüm öyküsü mevcut (Amcada akraba evliliği +)

7 Fizik Muayene:  Solunum sayısı: 56/dk  Nabız: 162/dk  Ateş: 36,4 C  Oksijen Sat:%96(Hoodiçi)  TA: Sağ kol:52/36 (38)mmHg Sol kol: 52/26(38)mmHg Sağ bacak:71/33(52)mmHg Sol bacak:75/34(52)mmHg  Baş Çevresi:34cm(75p)  Boy:50cm(75-90p)  D.A:3370g(75-90p)

8 Fizik Muayene:  Genel durum: İyi, aktif, hareketli, ağlıyor.  Cilt: Esnek, turgor, tonus doğal. Ödem, sarılık, peteşi, purpura yok.  Baş-Boyun: Doğal, kafa yapısı simetrik, ön fontanel 2x1 cm, normal bombelikte, arka fontanel kapalı.  Gözler: Konjonktiva ve skleralar doğal, göz kürelerinin her yöne hareketi doğal, IR +/+  KBB: Doğal.

9  KVS: S1+,S2+,N, ek ses yok, üfürüm yok. KTA 4. interkostal aralıkta, solda.  Solunum Sistemi: Solunum sesleri doğal, inleme, burun kanadı solunumu yok, pektus ekskavatum+  GİS: Batın rahat, defans-, rebound-, organomegali yok. Anüs açık. NG sonda mideye ulaşıyor.  GÜS: Haricen erkek, anomali yok, testisler +/+  NMS: Kas tonusu iyi, yenidoğan refleksleri canlı.  Ekstremiteler: Kas kitlesi doğal, deformite yok.

10

11

12 EKO:  Kalp kontraksiyonları normal, EF %62  Sağ ventrikül hipertrofisi  Soldan sağa şantlı PFO  Duktus arteriyozus açıklığı  Arkus aorta ve descendan aorta anomalisi

13 MRI:  Akciğer ve mediasten  Tüm abdomen


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Olgu Sunumu 7 Mayıs 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları