Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE TME’NİN LOKAL NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ 5.CERRAHİ KLİNİĞİ M.Çamlıbel, B.Kuru,M.A.Gülçelik,H.Alagöl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE TME’NİN LOKAL NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ 5.CERRAHİ KLİNİĞİ M.Çamlıbel, B.Kuru,M.A.Gülçelik,H.Alagöl."— Sunum transkripti:

1 REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE TME’NİN LOKAL NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ 5.CERRAHİ KLİNİĞİ M.Çamlıbel, B.Kuru,M.A.Gülçelik,H.Alagöl

2 Rektum kanserinin cerrahi tedavisinde 4 temel ilke söz konusudur 1. Tümörün en-blok çıkartılması. 2. İyi bir lokal kontrol. 3. Sfinkter koruyucu cerrahi. 4. Otonom sinir sisteminin korunması.

3 Rektum kanserinde tedavi başarısının en önemli ölçütü lokal nüks oranıdır. Konvansiyonel(non-tme)cerrahi sonrası lokal nüks oranları çok yüksektir.(%20-45) Adjuvan tedaviler ise olumlu katkılarına rağmen lokal nüksü yeterli düzeye düşürememektedirler.

4 1978’de Dr. Heald tanımladığı total mezorektal eksizyon ameliyatı (TME) ile hem lokal nüks hem de sağ kalım açısından çok önemli gelişmeler sağlamıştır.

5 Heald’ın Basingstoke deneyimini takiben 1990 yılından sonra TME tekniğini uygulayan birçok merkez tek başına cerrahi tedavi ile elde ettikleri sonuçları yayımladılar. Heald’ın Basingstoke deneyimini takiben 1990 yılından sonra TME tekniğini uygulayan birçok merkez tek başına cerrahi tedavi ile elde ettikleri sonuçları yayımladılar.

6 Hasta sayısı 5 yıllık Lokal nüks % Hasta sayısı 5 yıllık Lokal nüks % Belli Eu et al Kirwan Carvalho Karanjia Arenas Cawthron Maas Dixon Martling et al Moran Adrian Mac Farlane Bonadea Enker Tocchi Aitken Kapitejin Arbman Bjerkeset

7 ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ 5.CERRAHİ KLİNİĞİNDE YILLARI ARASINDA REKTUM KANSERİ NEDENİYLE MEZOREKTAL REZEKSİYON UYGULANAN 22 HASTA DEĞERLENDİRİLDİ

8 HASTALAR 32(ort.) ay (24-49 ay) İZLENDİ

9 2000 yılında kliniğimizde başlayan TME uygulaması ile elde edilen sonuçlar yıllarını kapsayan tüm hastane genelinde konvansiyonel(non-TME) cerrahi ile ameliyat edilen 179 hastalık seri ile kıyaslandı* * B.Kuru, M.Çamlıbel, :Prognostic Factors Affecting Local Recurrence and Survival for Operable Rectal Cancers. J. Exp. Clin. Cancer Res., 21, 3, 2002

10

11

12

13

14

15

16

17 Mezorektum nedir? Mezorektum nedir? Inferior mezenterik arterin terminal dallarını (superior rektal arter) ve buna eşlik eden ven ve lenfatik damarları ve hasta özelinde farklı çapta destek yağ dokusunu içeren, periferde fasia propria ile net olarak sınırlanmış ve rektumun proksimalinden levator ani seviyesine kadar inen perirektal dokuya mesorektum denilmektedir

18 TME’nin konvansiyonel cerrahiden tamamen farklı daha radikal bir ameliyat tekniği olmadığı öncelikle belirtilmelidir. TME tekniği Heald’ın “Holly Plane”[Kutsal mesafe] olarak tanımladığı rektal fascia propria ile pelvik parietal periton arasındaki avasküler alanın direk görüş altında, fasia propriayı delmeden dikkatli ve keskin disseksiyonuna dayanmaktadır.

19 Avaskuler planda çalışıldığından kanama daha az olmakta ayrıca otonom sinir plexusları (proksimalde sempatik, distalde parasempatik) görülerek korunabilmekte, dolayısıyla üriner ve seksüel fonksiyonların bozulmadan sürdürülmesi sağlanmaktadır

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Sonuç ve çıkarımlar TME, düşük nüks oranları ve daha yüksek sayıda lenf nodu çıkarılabilmesi ile mikroskopik residüel hastalık riskini önemli ölçüde azaltmaktadır..

29 Rektum kanserinde TME sayesinde tek başına cerrahinin küratif sonuçlara yol açabileceğini görülmektedir. Rektum kanserinde TME sayesinde tek başına cerrahinin küratif sonuçlara yol açabileceğini görülmektedir.

30 Tek başına TME ile konvansiyonel cerrahi+adjuvan tedavi yöntemleri ile elde edilenden daha iyi lokal nüks sonuçları elde edilebilmekte böylece radyoterapi ve kemoterapinin yüksek morbidite ve mortalitesinden kaçınılmaktadır..

31 Üst 1/3 tümörlerde 5 cm distal mezorektal eksizyon yeterli iken orta ve alt yerleşimli olanlarda Total Mezorektal Eksizyon (TME) uygulanmalıdır


"REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE TME’NİN LOKAL NÜKS ÜZERİNE ETKİSİ ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ 5.CERRAHİ KLİNİĞİ M.Çamlıbel, B.Kuru,M.A.Gülçelik,H.Alagöl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları