Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM MART 2015 Güncelleme Tarihi: 24/03/2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM MART 2015 Güncelleme Tarihi: 24/03/2015."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM MART 2015 Güncelleme Tarihi: 24/03/2015

2 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM…………………………. 4 B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ …………………………. 20 1) MAL TİCARETİ………………………………………….. 21 2) HİZMETLER TİCARETİ………………………………. 34 C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK….. 40 D- SERBEST BÖLGELER…………………………………… 48 E- İKİLİ, BÖLGESEL, ÇOKLU ve ÇOK TARAFLI TİCARET... 53 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 2

3 A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 3

4 Bazı Ekonomilere İlişkin Büyüme Tahminleri Bazı Ekonomilere İlişkin Büyüme Tahminleri  Türkiye ekonomisi 2013 yılında Orta Vadeli Program’da (2014-2016) belirtilen %3,6’lık gerçekleşme tahminin üstünde %4,1 oranında büyümüştür.  IMF, Türkiye’nin 2014 yılında %3 ve 2015 yılında %3,4 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 4

5  IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %3,1 ve %3,8 oranında artacaktır.  DTÖ tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla %3,1 ve %4 oranında artacaktır. Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler Kaynak : IMF ve DTÖ Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 5

6 En Büyük 20 Ekonomi (SGP-Cari) En Büyük 20 Ekonomi (SGP-Cari) Kaynak: Dünya Bankası  2013 yılı itibarıyla Türkiye Dünya’nın 17. (SGP’ye göre 17.), Avrupa’nın 6. (SGP’ye göre 6.) büyük ekonomisidir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 6

7 2015-2017 Orta Vadeli Program Hedefleri 2015-2017 Orta Vadeli Program Hedefleri *Gerçekleşme 2015-2017 Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı (1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir.  2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; büyüme performansını yükseltirken cari işlemler açığını düşürmeye devam etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmektir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 7

8 Başlıca Bölgeler ve Ülkeler İtibariyle GSYH Gelişmeleri (2013)  2013 yılında %4,1 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %2,8 artış kaydetmiştir. Kaynak: TÜİK ve IMF Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 8

9 Yıllık Büyüme Oranları Yıllık Büyüme Oranları Kaynak: TÜİK  Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten göreli olarak az etkilenen ülkelerdendir. 2003-2013 döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5 olmuştur. 2014 ilk 3 çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,8 oranında büyümüştür. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 9

10 Kişi Başına Düşen GSYH Kişi Başına Düşen GSYH Kaynak: Dolar değeri TÜİK, SGP Dolar değeri Dünya Bankası  Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında, 2002 yılına göre 3 kattan fazla artarak 3.492 dolardan 10.807 dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine göre ise kişi başına gayri safi milli gelir, 19 bin dolara ulaşmıştır. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 10

11 Kapasite Kullanım Oranı (%) Kapasite Kullanım Oranı (%) Kaynak: TCMB  2015 Şubat ayında kapasite kullanım oranı 0.9 puan düşüşle, 72.8 olarak gerçekleşmiştir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 11

12 Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Kaynak: TÜİK  Sanayi üretim endeksi, 2015 Ocak ayında 112,3 (2010=100) olmuş, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 oranında azalış göstermiştir. Mart 2015Ekonomi Bakanlığı 12

13 Satınalma Yöneticileri Endeksi(PMI) Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı Kaynak: Markit Economics  PMI değeri, 2015 Şubat ayında 49,6 olarak bir önceki aydaki değerin (49,8) altında gerçekleşmiştir. 13

14 Enflasyon (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Enflasyon (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)  2015 Şubat ayında, önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE’de %7,6 oranında, Yİ-ÜFE’de ise %3,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Kaynak: TÜİK Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 14

15 İstihdam-İşsizlik  2014 Aralık döneminde işsizlik oranı %10,9 mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise %10,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında işsizlik oranı %9,9 olmuştur.  Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 2015 Ocak ayında Avro Bölgesi’nde %11,2 ve AB(28) ülkelerinde %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Ülkelerin mevcut en güncel verileri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin işsizlik oranı 7 AB üyesinden daha düşük seyretmektedir.  Türkiye; Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. (2013, Dünya Bankası) Kaynak: TÜİK Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 15

16 Türkiye-CDS (23.03.15) Kaynak: DB Research * CDS primi yükseldikçe, algılanan risk düzeyi artmaktadır. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 16

17 Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı Kaynak:Eurostat,T.C. Maliye Bakanlığı  Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2013 yılında %1,2 olarak 22 AB ülkesinden daha iyi konumda gerçekleşmiş ve %3 olan Maastricht kriterini gerçekleştirmiştir.  2015 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe fazlası 1.4 milyar TL olmuştur. 17

18 AB Tanımlı Kamu Borcu / GSYH (%)  Türkiye’nin AB tanımlı borç oranı, 2013 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %36,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 25 AB ülkesinden daha iyi performans göstermiştir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı Kaynak: Eurostat, T.C. Hazine Müsteşarlığı 18

19 Ödemeler Dengesi Mart 2015Ekonomi Bakanlığı *Ocak Kaynak: TCMB 19

20 B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 20

21 I) MAL TİCARETİ 21 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

22 Mal Ticaret Hedefleri *Gerçekleşme (Kaynak: TÜİK) **Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı 2015-2017) ***2023 İhracat Stratejisi 22 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

23 Türkiye'nin Küresel Mal İhracatındaki Payı Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payı 2013 yılında %0,81 düzeyindedir. 23 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

24 Türkiye'nin Küresel Mal İthalatındaki Payı Türkiye’nin dünya mal ithalatındaki payı 2013 yılında %1,33 düzeyindedir. 24 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

25 Dış Ticaretin Gelişimi 2015 yılının Ocak ayında, 2014 yılının aynı ayına kıyasla; İhracat %0,6, ithalat ise %13,7 oranında azalış kaydetmiştir. Dış ticaret açığı %37,5’lik azalışla 4,3 milyar dolara gerilemiştir Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 2013-2014/ 2014-2015 Ocak * Enerji, 27. fasıla karşılık gelmektedir. 25 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

26 İhracatın Aylık Gelişimi 2015 Ocak ayında, 2014 Ocak ayına göre, ihracat %0,6 azalarak 12,3 milyar dolar, ithalat ise %13,7 azalarak 16,6 milyar dolar olmuştur. Aylara Göre İhracat ve İthalat, Milyar Dolar 26 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı

27 Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması (BEC) İHRACAT 27 İTHALAT Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 27

28 Başlıca İhraç Ürünleri Kaynak: TÜİK * Değişim ihracata göredir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 28

29 Başlıca İthal Ürünleri Kaynak: TÜİK * Değişim ithalata göredir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 29

30 Başlıca İhraç Ürünleri (Yıllık) Kaynak: TÜİK * Değişim ihracata göredir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 30

31 Başlıca İthal Ürünleri (Yıllık) Kaynak: TÜİK * Değişim ithalata göredir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 31

32 İhracatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) İhracat ve İthalatta İlk Beş Ülke (Ocak 2015) Mart 2015Ekonomi Bakanlığı 32 İthalatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) Kaynak: TÜİK

33 İhracatın Bölgesel Dağılımı 33 Mart 2015Ekonomi Bakanlığı Kaynak: TÜİK

34 İthalatın Bölgesel Dağılımı 34 Mart 2015Ekonomi Bakanlığı Kaynak: TÜİK

35 2) HİZMETLER TİCARETİ Mart 2015Ekonomi Bakanlığı 35

36 Hizmetler Sektörüne İlişkin Hedefler 36 Mart 2015Ekonomi Bakanlığı

37 Türkiye'nin Küresel Hizmet İhracatındaki Payı (%) Mart 2015Ekonomi Bakanlığı 37 Kaynak: DTÖ Türkiye’nin 2013 yılı küresel hizmet ihracatındaki payı %0,95 düzeyindedir.

38 Türkiye'nin Küresel Hizmet İthalatındaki Payı (%) Mart 2015Ekonomi Bakanlığı 38 Kaynak: DTÖ Türkiye’nin 2013 yılı küresel hizmet ithalatındaki payı %0,51 düzeyindedir.

39 Ödemeler Dengesi-Hizmet Kalemleri Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 39 Kaynak: TCMB *Ocak

40 Yurtdışında Müteahhitlik Hizmetleri Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketi listesinde 2014 yılında 42’si Türk firmasıdır. Türkiye, bu bakımdan Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır. Sektörün ekonomiye katkıları: Döviz girdisi, ihracata katkı, istihdama katkı, teknoloji transferi, makina parkına etki, dışa açılma sürecine etki Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 40

41 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 41 C- YATIRIM ORTAMI YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK

42 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 42 94 ülke ile imzalanan ve 75 adedi yürürlüğe giren YKTK Anlaşmaları ile;  Taraf ülkeler arasındaki uluslararası doğrudan yatırımların artmasını teşvik etmek;  Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde; uluslararası doğrudan yatırımların doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasını sağlamak;  Ev sahibi ülkenin yabancı yatırımcılara ve bunların yatırımlarına “milli muamele” ve “en çok kayırılan ulus muamelesi”ne tabi olarak adil ve eşit bir muamelede bulunmasını güvence altına almak;  Yabancı yatırımcıların elde ettiği karların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak;  Yabancı yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında çıkan uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim seçeneğini çözüm yolu olarak sunmaktır.

43 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ABD; Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Avusturya (Revize); Azerbaycan; BAE; Bahreyn; Bangladeş; Belçika; Beyaz Rusya; Bosna Hersek; Bulgaristan; Cezayir; Çek Cumhuriyeti; Çin Halk Cumhuriyeti; Danimarka; Endonezya; Estonya; Etiyopya; Fas; Finlandiya; Fransa; Güney Afrika; Güney Kore; Gürcistan; Hindistan; Hırvatistan; Hollanda; İngiltere; İran; İrlanda; İspanya; İsrail; İsveç; İtalya; Japonya; Katar; Kazakistan; Kırgızistan; Kuveyt; K.K.T.C.; Letonya; Litvanya; Lübnan; Lüksemburg; Macaristan; Makedonya; Malezya; Mısır; Moğolistan; Moldova; Norveç; Özbekistan; Pakistan; Polonya; Portekiz; Romanya; Rusya; S. Arabistan; S. Arabistan (Hava Taşıma); Sırbistan-Karadağ; Singapur; Slovakya; Slovenya; Suriye; Sudan; Tacikistan; Tayland; Tunus; Türkmenistan; Ukrayna; Umman; Ürdün; Yemen; Yunanistan Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 43

44 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı  1984-2002 döneminde 14,6 milyar ABD Doları olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003-2014 döneminde 149,3 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.  2015 yılının Ocak ayında doğrudan yabancı yatırım tutarı önceki yılın aynı ayına göre %44 artarak 1,8 milyar ABD Doları olmuştur. Kaynak: TCMB 44

45 Yabancı Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı O Ocak 2015 Ekonomi Bakanlığı 45 *Ocak ayı verisidir *Ocak ayı verisidir.

46 Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı *Ocak Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 46

47 Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 47

48 Teşvik *Ocak Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 48

49 D- SERBEST BÖLGELER Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 49

50  Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı  Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı  Kâr Transferi İmkânı  Ticaret Kolaylığı İmkânı  Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı  AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı  Eşitlik Prensibi  Zaman Kısıtlaması Bulunmaması  Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı  Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı  Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı  Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi  Stratejik Avantaj  Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı  Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 50

51 Serbest Bölgeler  19 Serbest Bölgede 2014 yılında toplam 61.505 kişi istihdam edilmiştir. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 51

52 Serbest Bölgelerin Ticaret Hareketleri  2014 yılında Serbest Bölgelerdeki toplam ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %3,5 oranında azalarak 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 52

53 Serbest Bölgelerde Sektörel Yoğunlaşma Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 53

54 E- İKİLİ, BÖLGESEL, ÇOKLU ve ÇOK TARAFLI TİCARET Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 54

55 Ticari İlişkiler  İkili Ticari İlişkiler Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Amerika  Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler AB, EİT, D8, KEİ, İİT, İSEDAK  Çok Taraflı Ticari İlişkiler DTÖ, OECD, G20 Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 55

56 1.EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein) 2.İsrail 3.Makedonya 4.Bosna Hersek 5.Filistin 6.Tunus 7.Fas 8.Suriye 9.Mısır 10.Arnavutluk STA Ülkeleri 11. Gürcistan 12. Karadağ 13. Sırbistan 14. Şili 15. Ürdün 16. Güney Kore 17. Morityus 18. Lübnan* 19. Kosova* 20. Malezya* (*) İç Onay Sürecinde Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 56

57 1.Moldova* 2.Gana* 3.Ukrayna 4.Kolombiya 5.Ekvador 6.Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7.Kamerun 8.Seyşeller STA Ülkeleri (Devam Eden Müzakereler) 9.Körfez İşbirliği Konseyi 10.Libya 11.MERCOSUR 12.Faroe Adaları 13.Japonya 14.Singapur 15.Peru 16.Meksika Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı * Müzakere süreci tamamlanmıştır. 57

58 Çok Taraflı Ticari İlişkiler Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı Hizmet Ticareti Anlaşması (TISA)  Doha Kalkınma Turu müzakerelerinin kesintiye uğraması ve hizmetler alanında rekabetçi ülkelerin iddialı bir anlaşma hedeflemeleri nedeniyle Hizmetler ticaretinin %70’ini oluşturan katılımcılar arasında serbesti düzeyini büyük ölçüde arttıracak bir anlaşma olan TISA müzakereleri Türkiye’nin katılımıyla devam etmektedir. Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş (NAMA)  Toplam dünya mal ihracatının yaklaşık %90’ını oluşturan DTÖ Tarım Anlaşması kapsamı dışında kalan ürünlerde (sanayi ürünleri + yakıt + madencilik ürünleri + balık ve balıkçılık ürünleri + ormancılık ürünleri) tarife ve tarife dışı engellerin azaltılarak ticaretin bu ürünlerde daha fazla serbestleştirilmesi hedeflenmektedir. G-20 Dönem Başkanlığı  ABD, Almanya, Arjantin, Avrupa Birliği Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den oluşan G-20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %90’ını; dünya ticaretinin %80’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir. G–20, dönem başkanlığı her sene bir üye ülke tarafından yürütülmektedir. G-20 dönem başkanlığı 2015 yılında Türkiye tarafından deruhte edilecektir. 58

59 İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı  2014 yılında 2013 yılına göre, EFTA Ülkelerine ihracat seçilen özel bölgeler içerisinde yıllık bazda en hızlı artışı yaşayarak %128,4 oranında artmıştır. **Henüz STA’ları yürürlüğe girmeyen Lübnan ve Kosova hariç Kaynak: TÜİK Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 59

60 Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Halihazırda 110 ülke 160 Merkez ve 5 ofiste 179 Ticaret Müşaviri/Ataşesi görev yapmaktadır. Mart 2015 Ekonomi Bakanlığı 60

61 Daimi Temsilci Yardımcılığı Ticaret Müşavirliği Ticaret Ataşeliği İrtibat Büroları EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI AFRİKA Kahire Nairobi Pretoria Rabat Trablus Tunus Kazablanka ASYA Astana Aşkabat Bangkok Bişkek Cakarta Duşanbe Hanoi İslamabad Kabil Kuala Lumpur Manila Pekin Seul Singapur AVRUPA/KAFKASYA AB DTÖ OECD Atina Bakü Belgrad Berlin Bern Bratislava Brüksel Budapeşte Bükreş Dublin Helsinki Kiev Kişinev Kopenhag Lahey Lizbon Lefkoşa Londra Lubliyana Madrid Minsk Moskova Oslo Paris Podgorica Prag Priştine Roma Saraybosna Sofya Stokholm Tiflis Tiran Üsküp Varşova Viyana Zagreb Barselona Batum Düsseldorf Hamburg Hannover Kazan Marsilya Milano Münih Novorossisk Odessa Rotterdam Selanik St. Petersburg Stutgart Birmingham Krasnodar Novosibirsk Yekaterinbur g Taşkent Tokyo Ulan Bator Yeni Delhi Almatı Guangzhou Hong Kong Karaçi Mumbai Şangay Georgetown Abuja Addis Ababa Akra Cezayir Dakar Darüsselam Hartum İskenderiye Buenos Aires Karakas Mexico City Ottava Santiago Vaşington Houston Los Angeles AMERİKA ORTA DOĞU Abu Dhabi Amman Bağdat Beyrut Doha Kuveyt Manama Muskat Riyad Sana Şam Tahran Tel Aviv Basra Cidde Dubai Erbil Halep Kudüs Musul Tebriz Sidney Melbourne AVUSTRALYA New York Sao Paulo Şikago Toronto Miami San Francisco Seattle GEORGETOWN


"EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK GÖRÜNÜM MART 2015 Güncelleme Tarihi: 24/03/2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları