Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRİYE’DEKİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRİYE’DEKİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRİYE’DEKİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ
Turquie Organismes environnementaux

2 1 ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)
ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. "Doğal kaynakları", "kültürel mirası"ve "insan"ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir. In order to protect the natural and cultural heritage of our country was founded in To protect the natural and cultural environment, "urban-watershed-area-countries" are developing scale projects.

3 2 DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)
Amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır. Turkey's exceptionally rich plant and animal species to recognize the value of their natural habitat, taken under protection

4 3 TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI (TÇV)
Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşamayı hedefleyen vakıf 1978 yılında kurulmuştur. Türkiye Çevre Vakfı’nın hizmetleri; araştırma, yayın ve kamuoyu aydınlatma şeklinde devam ederken, Vakfın bugüne kadar yayınladığı ve çevre konusunun hemen her yönünü işleyen kitapların sayısı 172 ‘ yi bulmuştur.. A cleaner, more organized, more beautiful to live in an environment aimed at the foundation was established in 1978.

5 4 TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)
ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak our country's natural assets and the protection of environmental health, erosion control, soil cover, and every sector of society to tell a love of trees and forests, combating desertification example to the world from Turkey to start a movement

6 DOĞA İLE BARIŞ DERNEĞİ Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur. Hızla artan nüfus, buna bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu doğal ortamların yok olması, şehir içi yeşil alanların normalin çok altına düşmesi karşısında gerekli koruma bilincini İnsan eli ile değişmekte olan iklim konusunda halkı bilgilendirmek, Türk Boğazlarının ve Karadeniz su havzasının sorunları karşısında ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarına katılmak, yön vermek, başlıca amaçlarındandır. environment for the solution of all problems, including knowledgeable, informed, organized society has been established to create.

7 6 DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)
Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır. Protection of the sea and coasts, and in this regard to ensure the implementation of national and international laws and agreements for future generations to live in the most effective power is intended to leave an environment, their seas economy, health and well-being is to get the benefit of their contributions

8 7 (TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU
TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRÇEK about the environment and nature protection, developing environmental policies, democratic, participatory understanding, respecting diversity, a non-profit public benefit and non-governmental organization.

9 Hand in hand for a clean environment ...


"TÜRİYE’DEKİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları