Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖSYS SİSTEMİ. T.C. ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI ÇALDIRAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖSYS SİSTEMİ. T.C. ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI ÇALDIRAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI ÇALDIRAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

2 ÖSYS SİSTEMİ

3 YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )
Yeni ÖSYS Sistemi 1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) 2. LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı )

4 Yükseköğretime Giriş Sınavı
Birinci Aşama Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS)

5 01 NİSAN 2012 Pazar günü sınav yapılacaktır.
Tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı ile yapılacaktır (Bu anlamda LYS’ den farklı çünkü LYS’ de birden fazla soru kitapçığı kullanılacaktır.) Toplamda 160 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecektir. ( *Her soru için bir ( 1 ) dakika )

6 YGS deki Testler ve İçerikleri

7 Türkçe Testi 40 Soru Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Cümle Yorumu, Anlatım Teknikleri, Paragraf Yapısı, Paragraf Yorumu, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar,   Edat-Bağlaç-Ünlem, Eylem – Ekeylem, Tamlamalar, Eylemsi (Fiilimsi) Sözcük Yapısı ve Ekler, Cümlenin Öğeleri, Eylem Çatısı, Cümle Türleri, Anlatım Bozuklukları,Ses Bilgisi, Yazım,Noktalama…gibi

8 Temel Matematik Testi 40 Soru
( 28 matematik;12 Geometri ) Doğal S. ve Tam S., Basamak ve Taban Aritmetiği., Bölünebilme Kuralları, EBOB-EKOK, Rasyonel ve Ondalık S., Derece Denklemler, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Problemler, Geometri…vb.

9 Sosyal Bilimler Testi 40 Soru
TARİH: (17 soru) İlk çağ medeniyetleri ( Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler…vb) Eski Türk tarihi (Hunlar, Göktürkler…vb), İslam tarihi, Selçuklular, Osmanlı Dev., İnkılap Tarihi. COĞRAFYA: (13 soru) Dünyanın şekli hareketleri, Türkiye coğrafyası (Konumu Yeryüzü şekilleri, İklim, Bitki örtüsü, Tarım, Hayvancılık, Turizm…vb) FELSEFE: (10 soru) Temel felsefe kavramları, Felsefe alanları(Ahlak fels. Bilgi fels.,Estetik fels…vb) ile ilgili yorum düzeyinde sorular.

10 Fen Bilimleri Testi 40 Soru
FİZİK: (14 soru)Vektör,Kuvvet, Kütle, Isı- Sıcaklık, Moment, Basit makineler, Ağırlık merkezi, Elektrik…vb KİMYA: (13 soru) Bileşikler, Çözeltiler, Çözünürlük, Madde ve özellikleri, Kimyasal bağlar, Periyodik cetvel…vb BİYOLOJİ: (13 soru) Canlıların sınıflaması, Hücre, Üreme ve Gelişme, canlılar ve çevre…vb

11 Puan Türü ve Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe Matematik Sosyal Fen YGS YGS YGS YGS YGS YGS

12 Öğrenci Alan Programlar
YGS1 ve YGS2 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 1: Bilgisayar programcılığı,bilgisayar teknolojisi,elektrik teknolojisi,harita ve kadastro,inşaat teknolojisi, gibi önlisans programları tercih edilebilir (matematik ağırlıklı sayısal puanıyla) YGS 2 :Ebelik, , Hemşirelik,Metal öğr…gibi lisans; Anestezi, radyoloji, iklimlendirme,kimya teknolojisi gibi önlisans programları tercih edilebilir. (fen ağırlıklı sayısal puanıyla)

13 Öğrenci Alan Programlar
YGS3 ve YGS4 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 3: Adalet, Basın yayıncılık, Görsel iletişim, Grafik-Reklam,tıbbi dokümantasyon gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Sözel puanı) YGS 4: Zihin-işitme-görme engelliler ögr Din kült.Öğr. gibi lisans; Halı kilim des.,Turizm animasyonu, Büro yönetimi sekreterlik,aşcılık,halkla ilişkiler ve tanıtım gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Sosyal ağırlıklı Sözel puanı)

14 Öğrenci Alan Programlar
YGS5 ve YGS6 Puan türü ile Öğrenci Alan Programlar YGS 5: Okul öncesi öğrt. Giyim endüstrisi öğrt. Sosyal hizmetleri gibi lisans; Basın yayın teknolojileri,kuyumculuk ve takı tasarımı,İnsan kaynakları gibi önlisans programları tercih edilebilir. (Türkçe ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı) YGS 6: Uluslar arası ticaret, finans, Turizm- otelcilik,bankacılık sigortacılık gibi lisans ve İşletme yönetimi, muhasebe, bankacılık,pazarlama,liman işletmeciliği gibi önlisans programları tercih edilebilir (Matematik ağırlıklı Eşit Ağırlık puanı)

15 YGS puanıyla öğrenci alan bölümlerde meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarıyla ilgili yapacakları tercihlerin AOBP 0,06 ile çarpılıp ek puan olarak eklenecektir. AOBP 100 ile 500 arasında olacağından alınabilinecek en yüksek ek puan 30 olurken en düşük ek puan 6 olmaktadır.

16 YGS Her puan türünde 100 ile 500 arasında bir puan hesaplanacaktır.
Önlisans ve Açık Öğretim programlarına giriş için gerekli taban puan 140, Lisans programlarına giriş için ise taban puan 180’dir

17 YGS Ne İşe Yarar? Önlisans programları, tüm Açık Öğretim programlarını tercih etmek için; LYS sınavlarına katılmak için alınacak bir taban puan için; YGS puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme; Buradan alınacak puan LYS puanına eklenerek nihai puan oluşur.

18 YGS'DE HANGİ TESTTEN KAÇ SORU ÇIKACAK? Türkçe Temel Mat. ( 40 Soru )
Sosyal Bil. ( 40 Soru ) Fen Bil. ( 40 Soru ) Matematik Geometri Tarih Coğrafya Felsefe Fizik Kimya Biyoloji 40 28 12 17 13 10 14 Toplam 160 Soru Sorulacak. / 160 Dakika YGS'DE PUANLAR VE TESTLERİN AĞIRLIKLARI Puan Türü Türkçe Mat Sosyal Fen Bölüm Örnekleri YGS-1 20% 40% 10% 30% Bilgisayar prog-öğremenliği., makine, optisyenlik… YGS-2 Hemşirelik, FTR, Otopsi yardımc., kağıt teknolojisi, diyaliz, eczane hizmetler,anestezi,radyoloji YGS-3 Adalet, grafik ve reklamcılık, yerel yönetimler… YGS-4 İşitme, görme, zihin eng.öğr.,Turizm animasyonu, çocuk gelişimi, aşçılık… YGS-5 37% 33% Okul öncesi öğr, sosyal hizm, grafik tasarımı, hava lojistiği… YGS-6 Uluslar arası tic., finans,Tıbbi Dök. ve aromatik bitkiler, su ürünleri, dış ticaret…

19 Lisans Yerleştirme Sınavları
İkinci Aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

20 Haziran 2012 de toplam 5 farklı sınav uygulaması yapılacaktır.
Bu sınavların her birinde birden fazla farklı test kitapçığı kullanılacak olup; birinci test bittikten sonra ikinci-üçüncü teste geçilecektir. Bu sınavlarda her soru için 1,5 dakika verilmiş olacaktır.

21 LYS Sınav Günlüğü 16 Haziran 2012 Cumartesi Sabah Oturumu: Matematik-Geometri Sınavı 16 Haziran 2012 Cumartesi Öğleden Sonraki Oturum: Yabancı Dil Sınavı 17 Haziran 2012 Pazar Sabah Oturumu: Sosyal Bilimler Sınavı

22 LYS Sınav Günlüğü 23 Haziran 2012 Cumartesi Sabah Oturumu: Edebiyat-Coğrafya Sınavı 24 Haziran 2012 Pazar Sabah Oturumu:Fen Bilimleri Sınavı yapılacaktır.

23 Matematik+Geometri Sınavı
Matematik testi 50 Soru 75 dakika Geometri testi 30 Soru (8’i analitik Geometri) 45 dakika TOPLAM 80 Soru 120 dakika

24 Matematik+Geometri Sınavı
Matematik soruları:(50 soru) Örnek Konular: Fonksiyon, 2. Derece Denklemler, Parabol, 2. Derece Eşitsizlikler, Logaritma, Matris-Determinant, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık...Vb Geometri-Analitik Geometri soruları:(30 S.) 22 Geometri ve 8 analitik geometri sorusunun daha çok bilgi+yorum ölçen soru olması beklenmektedir. Örnek konular: Üçgende Benzerlik,Çokgenler – Dörtgenler, Paralel ve Eşkenar Dörtgen, Yamuk – Deltoit, Kare ve Dikdörtgen, Çemberde Açılar, Çemberde Uzunluk, Daire, Katı Cisimler, elips, çember denklemi Not: Yukarıda sıralanan konular tüm Matematik ve Geometri sınavı konularını içermemektedir.

25 Fen Bilimleri Sınavı Fizik testi 30 Soru 45 dakika Kimya testi
Biyoloji testi TOPLAM 90 Soru 135 dakika

26 Fen Bilimleri Sınavı FİZİK : Basit Harmonik Har.,İtme ve Momentum, Durgun Elektrik, Elektriksel Kuvvet, Elektrik Alan-Potan En. Kondonsatörler, Elektirk Akımı, Manyetizma, Elektromanyetik İndik, Yay ve Su Dalgaları… KİMYA: Tepkimelerde Hız ve Denge, Çözünürlük Dengeleri, Asit ve Bazlar-2, Elektrokimya, Hidrokarbonlar,Gazlar, Radyoaktifler… BİYOLOJİ : Solunum, Sindirim, Boşaltım, İskelet-Kas-Örtü Sistemleri, Endokrin Sistemler, Sinir Sistemleri ve Duyu Org., Üreme ve Gelişme, Kalıtım, Populasyon Genetiği, Evrim

27 LYS’de Puanlar - MF(Sayısal) ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-2 ( Fizik + Kimya + Biyoloji ) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Mat Geo Fizik Kimya Biyo Prog. Sayısı Kont. MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 20 17 438 MF-2 7 12 31 37 521 MF-3 14 15 24 26 514 MF-4 9 22 94 61 739 ORT. 5,8 10,3 19,3 12,3 9,3 169

28 MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil
MF1 ile öğrenci alan prog:(mat-geo ağırlıklı bil.) Astronomi,Endüstriyel tasarım,finans matematiği, iç mimarlık,istatistik, mat/öğr…vb MF2 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı bil) Biyoloji/öğr.,deri müh.fizik/ögr., kimya/öğr/müh,su ürünleri… MF3 ile öğrenci alan prog:(fen-mat ağırlıklı-sağlık) Tıp, diş hekimliği,eczacılık… MF4 ile öğrenci alan prog:(mat-fiz-geo ağırlıklı müh.) Bilgisayar, elektrik elektronik,makine, mekatronik… Mühendislikleri,

29 Edebiyat, Coğrafya Sınavı
Türk D. ve Ed. testi 56 Soru 85 dakika Coğrafya-1 testi 24 Soru 35 dakika TOPLAM 80 Soru 120 dakika

30 Edebiyat- Coğrafya1 Sınavı
Edebiyat konuları: İslam Öncesi Türk ed., İslam etkisindeki Türk ed.,Divan ed., Halk ed.batı ed. edebi akımlar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli ed…vb Cografya1: Türkiye coğrafyası konularının yoğunlukta olması beklenirken, bunun yanında dünyanın iklimi, bitki örtüsü,şekli ve hareketlerinden de soru gelmektedir.

31 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1)
LYS’de Puanlar - TM ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) YGS LYS-1 ( Mat + Geo ) LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) Türkçe Temel Mat Sosyal Fen Mat Geo Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Prog Sayısı Kont TM-1 14 16 5 25 10 18 7 75 53 807 TM-2 22 8 33 25 232 TM-3 15 21 16 886 ORT. 14,3 13,3 7,3 21,7 8,3 129 95 925

32 TM1 ile öğrenci alan prog. (Mat ağırlıklı)
Çalışma Ekonomisi,İktisat,İşletme, Ekonometri.(ekonomi böl.) TM2 ile Öğrenci alan prog. (Mat-edeb. Ağırlıklı) Kamu Yön.,Hukuk,Uluslar arası iliş.,Siyaset bilimi,Sınıf öğr.,iç mimar- tas. TM3 ile Öğrenci alan prog. (Edeb-Mat. Ağırlıklı) PDR,Psikoloji,Sosyoloji,Felsefe,Arkeoloji,vb

33 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih testi : 44 Soru 65 dakika Coğrafya-2 testi : 16 Soru 25 dakika Felsefe Grubu testi: 30 Soru 10 psikoloji 10 Sosyoloji 10 Mantık 45 dakika TOPLAM : 90 Soru 135 dakika

34 Sosyal Bilimler Sınavı
Tarih Konuları: İlk çağ uyg.,Genel Türk T.,İslam T.,Türkiye T.,Osmanlı,Kurtuluş T., İnkılap T.,Güncel olaylar. Coğrafya 2 Konuları: Türkiye ve dünya coğrafyası Felsefe Grubu: Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin müfredatından temel düzeydeki lise ders konuları.

35 LYS’de Puanlar - TS ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
YGS LYS-3 (Türk Dili + Coğr- 1) LYS-4 ( Tarih + Fels Grb + Coğr-2) Türkçe Temel Mat. Sosyal Fen Türk D. ve Edeb. Coğr-1 Tarih Coğr-2 Felsefe Grubu Prog. Sayısı Kont TS-1 13 10 12 5 15 8 7 42 23 927 TS-2 18 6 11 25 21 083 ORT. 15,5 11,5 20 6,5 12,5 54 45 010

36 TS Grubu Puan Türleri TS1:(sosyal bilimler ağırlık-Tar-Cog-Fels Gr)
Arkeoloji ve sanat tar.,Basın yayın, Coğrafya/öğr.,Gazetecilik, Halkla iliş.ve ta. sinema tv,sosyal bilg.öğr…vb TS2:(TDE ve Türkçe ağırlıklı) TDE/Türkçe öğrt.,Halkbilim,Tarih/Öğrt., Sümeroloji,Sanat tar.,Hititoloji…vb

37 ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı)
LYS’de Puanlar - DİL ( Puanlamada derslerin yüzdelik ağırlığı) Puan Türleri YGS LYS-5 (Dil) Prog. Sayısı Kont. Türkçe T. Mat. Sosyal Fen DİL-1 15 6 9 5 65 DİL-2 25 7 13 50 2 113 ORT. 20 6,5 11 57,5 40 16 091

38 Yabancı Dil Puan Türleri
Dil1 :Alman dil edb./Öğrt,Amerikan kül.ed,. İngiliz dil edb./Öğrt., Fransız Dil ve edb.,Mütercim ter., Çeviribilim, dilbilim,Turist rehb., Dil2 :Arnavutça, Arap dil, Boşnak, Bulgarca Yunan, Fars, Gürcü, Hırvat, Hungaroloji, İspanyol, Japon, Leh, Latin, Yunan dil-edb./öğr

39 LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK?
Matematik Geometri LYS - 2 Fizik Kimya Biyoloji LYS - 3 Türk Dili ve Edeb. Coğrafya-1 LYS - 4 Tarih Coğrafya-2 Felsefe Grb. LYS - 5 Yabancı Dil LYS'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU SORULACAK? LYS - 1 LYS - 2 LYS - 3 LYS - 4 LYS - 5 Süre Toplam Soru 80 Soru 90 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 Fizik 30 135 Dk. Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edeb. 56 85 Coğrafya - 1 24 35 Tarih 44 65 Coğrafya - 2 16 25 Felsefe Grb. Yabancı Dil 80 Not: Her testin kitapçığı ayrı ayrı dağıtılacak.

40 YENİ SINAV SİSTEMİNDE 17 PUAN TÜRÜ OLACAK.
YGS LYS 4 Yıllık Bölümler YGS – 1 MF – 1 YGS – 2 MF – 2 YGS – 3 MF – 3 YGS – 4 MF – 4 YGS – 5 TM – 1 YGS – 6 TM – 2 TM – 3 TS – 1 AÖF + MYO + Meslek L. Lisans Böl. ( Okul Öncesi Öğrt, Tesisat Öğrt…) TS – 2 DİL – 1 DİL – 2

41 Hangi Alan Mezunu Hangi Sınava Girerse İyi Olur
Sayısal alan mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS2(Fen Bil) Eşit Ağırlık alan Mezunları: YGS, LYS1 (Mat-Geo), LYS3(Ed-Coğ.) Sözel alan mezunları: YGS, LYS3 (Ed-Coğ.), LYS4 (Sosyal Bil) Yabancı Dil alan mezunları: YGS, LYS5 (Yabancı Dil)

42 Psik. Dan. Reh. Bölümü okumak isteyen öğrenci
NİSAN ayında YGS’ ye girecek. Haziran ayında ayrı günlerde LYS’ye girecek. (TM-3 Puanı) LYS - 1 Süre Toplam Soru 80 Soru Matematik 50 75 120 Dk. Geometri + Analitik 22+8 45 LYS - 3 Süre Toplam Soru 80 Soru Türk Dili ve Edeb. 56 85 120 Dk. Coğrafya - 1 24 35

43 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları
OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak puan aralığı 100 – 500 olacaktır.. arasında hesaplanan AOBP 0,15 ile çarpılacak ve en son puan aralığında bir puan ortaya çıkacaktır.

44 Yerleştirme puanları LYS ve YGS deki her puan türünden alınabilinecek en yüksek puan 500 olacaktır. AOBP den de alınabilecek en yüksek puan 75 olacağından, yerleştirmede karşımıza çıkabilecek en yüksek puan 575 olacaktır. Örnek; Tıp fakültesine girmek isteyen bir öğrenci MF3 puan türündeki tüm soruları doğru cevaplarsa 500 MF3 puanı ve eğer okul birincisi ise 75 puan da okuldan alarak toplam 575 puan almış olacak.

45 Ek Puanlı Yerleştirme Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar kendi alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanlarına eklenecek ek puan (0,06 x AOBP) olarak hesaplanacaktır. Alınabilecek en yüksek ek puan 500 x 0,06 = 30 iken; en düşük ek puan 100 x 0,06 = 6 dır

46 AOBP nin kesilmesi Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına merkezi sistemle yerleştirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınacaktır. (0,15 yerine 0,075; 0,06 yerine de 0,03) Bu durumdaki bir öğrencinin okul birincisi olduğunu düşünürsek 75 puan AOBP yerine 37,5 puan alacaktır.

47 Alanlara Göre Öğrenci alan Programlar
SAYISAL (MF) : Öğrenci Alan Programlar SÖZEL (TS) :Öğrenci Alan Programlar EŞİT AĞIRLIK (TM) :Öğrenci Alan Programlar

48 Öğrencilere Öneriler *YGS, yerleştirme puanına %40 katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin bu konuları mutlaka özümlemeleri gerekmektedir. *Soru sayısındaki artış mevcut konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerektirebilir. Konularda önemli önemsiz ayrımı yapılmamalıdır. *Fen puanlarının sayısal içerisindeki yüzdesi arttığından sayısal öğrencileri fen derslerini önemsemelidirler. *EA öğrencileri için fen testlerinin, Sözel öğrencileri için Mat testlerinin puan değeri azaltılmıştır.Bu öğrencilerin kendi alanlarına daha yoğunluk vermeleri faydalı olacaktır.

49 ÇALDIRAN ANADOLU LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ MEHTAP KIZILKAYA


"ÖSYS SİSTEMİ. T.C. ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI ÇALDIRAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları