Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 THE 2. The, evrende tek olan ve dolayısıyla belirli olan şeylerle kullanılır: 1. The, daha önce sözü edilen ya da karşı tarafça zaten bilinen kişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " THE 2. The, evrende tek olan ve dolayısıyla belirli olan şeylerle kullanılır: 1. The, daha önce sözü edilen ya da karşı tarafça zaten bilinen kişi."— Sunum transkripti:

1

2

3  THE 2. The, evrende tek olan ve dolayısıyla belirli olan şeylerle kullanılır: 1. The, daha önce sözü edilen ya da karşı tarafça zaten bilinen kişi ya da şeyleri anlatırken kullanılır.Genellikle ‘hangisini/hangilerini kastettiğimi biliyorsun’ anlamına gelir: 3. The, tekil bir ismin önüne gelerek o ismin ait olduğu grupla ilgili genelleme yapmak için kullanılır: 4. The, vücudumuzla ya da organlarımızla ilgili ifadelerde kullanılır: 5. The, ‘hospital, church, school, college, university, prison’ gibi isimlerden önce kullanılırsa, ‘bina’ kastedilir ve bu yerlere asıl amaç dışında gidildiği anlaşılır. Ancak bu yerlere asıl amaçları için gidildiğini anlatmak istiyorsak, bu isimlerden önce the kullanmamalıyız: 7. The, deniz, okyanus, nehir, çöl, ada, takımada, sıradağ, kanal, otel, sinema, tiyatro, müze ve sanat galerisi isimleriyle kullanılır: 6. The, tarihlerle ve belli zaman dilimleriyle kullanılır: 8. Gazete isimleri genellikle the ile kullanılır : 9. The, sıfatların enüstünlük (superlative) halleri ile ‘first, second, next, last, only, same’ gibi sözcüklerin önünde kullanılır: 10. The, belli sıfatların önüne gelerek onlara çoğul anlam katar:

4  Hangi sözcüğün önüne a, hangisine an gelmesi gerektiği, doğrudan doğruya seslere dayanır. Yani söz konusu sözcüğün ilk sesinin ünlü ya da ünsüz harf olmasına bağlıdır.  I want to buy a book. Bir kitap almak istiyorum.  Book sözcüğünün okunuşunun ilk sesi ‘b’dir ve ‘b’ sessiz bir harftir. Bu yüzden a kullanılmıştır.  Can I have an orange, please? Bir portakal alabilir miyim, lütfen?

5  1. “Hepsi, tamamı, tüm, tümü” gibi anlamlara gelen all, hem sayılabilen çoğul adlar (plural countable nouns) hem de sayılamayan adlarla (uncountable nouns) kullanılır:  2. All sözcüğü aynı zamanda bir zamir (pronoun) olduğu için all of ve all the biçimlerinde de kullanılır:  3. Bir addan ya da zamirden sonra da gelebilir:

6  Possessive Adjectives:  my, your, his, her, its, our, their, whose my, your, his, her, its, our, their, whose  Other determiners:  each, every each, every  either, neither  some, any, no some, any,  much, many; more, most  little, less, least  few, fewer, fewest  what, whatever; which, whichever  both, half, all  several  enough


" THE 2. The, evrende tek olan ve dolayısıyla belirli olan şeylerle kullanılır: 1. The, daha önce sözü edilen ya da karşı tarafça zaten bilinen kişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları