Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILIM VE İ ŞLET İ M S İ STEMLER İ. 2 B İ LG İ SAYAR S İ STEM İ DONANIM Çevre BirimleriGiriş Klavye, Fare, Tarayıcı, Web- cam,,... Çıkış Yazıcı, Monitor,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILIM VE İ ŞLET İ M S İ STEMLER İ. 2 B İ LG İ SAYAR S İ STEM İ DONANIM Çevre BirimleriGiriş Klavye, Fare, Tarayıcı, Web- cam,,... Çıkış Yazıcı, Monitor,"— Sunum transkripti:

1 YAZILIM VE İ ŞLET İ M S İ STEMLER İ

2 2 B İ LG İ SAYAR S İ STEM İ DONANIM Çevre BirimleriGiriş Klavye, Fare, Tarayıcı, Web- cam,,... Çıkış Yazıcı, Monitor, Hoparlor, Depolama Sabit Disk, Flash Disk, CD-DVD Rom Sistem Birimleri CPUCUALU Register s RAM YAZILIM İ şletim Sistemi Hazır Programl ar MS-Office, Antivirus, vb.vb.vb İ NSAN Yazılımcıl ar Son Kullanıcıl ar / Bizler

3 GEÇEN HAFTA  Temel Donanımlar Merkezi İ şlem Birimi (CPU) Bilgisayarın beyni! Denetim Birimi, ALU, Registers  Anakart Bilgisayarın omurgası! Bellek (RAM) Ekran Kartı Sabit Disk Kalıcı bellek! Ekran Büyüklük (inch), çözünürlük, renk derinli ğ i, nokta aralı ğ ı Kasa Klavye-Fare

4 GEÇEN HAFTA  Çoklu Ortam Aygıtları Ses kartı Analog>digital, digital>analog CD-Rom/DVD - sürücü/yazıcı Web cam  Çevre Birimleri Yazıcı –tarayıcı Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, lazer Flatbet, drum, handheld Kesintisiz güç kaynakları A ğ ba ğ daştırıcıları

5 BU HAFTA  Yazılım Tanımı ve Esasları  Programlama Dilleri  İ şletim Sistemi  İ şletim Sisteminde Temel Kavramlar  Görev Çubu ğ u  Temel Dosya ve Klasör İ şlemleri  Temel programlar  Temel Dosya İ şlemleri  Word’e giriş

6 YAZILIM TANIMI VE ESASLARI Devre uyarıcı sinyaller: Komut (Instruction) Bilgisayara ne gibi işlemler yapılaca ğ ını bildiren Komutlar dizisi: Program Bir programlama dili kullanarak bilgisayarın işlev kazanmasını sa ğ layan programlar: Yazılım

7 YAZILIM birkaç örnek: MS Word, Excel, PowerPoint BIOS İ şletim sistemi Virüsler Antivirüs programlar Oyun

8 Uygulama Yazılımları Çeşitli amaçlara cevap vermek üzere önceden hazırlanan programlar Kullanıcı arabirimleri donanım sürücüsü Kelime/Hesap/Sunum vb Oyunlar bilgisayar ---- kullanıcı bilgisayar ---- donanım

9 Program Adı/CinsiKullanım Alanları WORDÇeşitli metinler yazmak, doküman hazırlamak Web Author / FrontPage Web sayfası hazırlamak GraphicsResim, Şekil ve Filmlerle çalışmalar yapmak PaintRenkli resimler hazırlamak Photo EditingFotoğraf çalışmaları yapmak 3-D GraphÜç boyutlu şekil çalışmaları yapmak Power PointKonferans hazırlamak ve bir sunuş yapmak

10 ExcelTablolarla ve rakamlarla ilgili işler yapmak Statistics-SPSSİstatistik tabloları ve sonuçları elde etmek Maths. ModelingBilim ve mühendislik problemleri çözmek InformationAnsiklopedi ve rehber çalışmaları yapmak Database - AccessÇeşitli veri dosyalarından ortak yararlanmak TrainingSınavlara hazırlanmak e-mailİnternet üzerinden haberleşmek

11 Baskı ve Yayın Hakları Yazılım: yüksek masraflı! Bir programı hazırlayıp satılmaya hazır hale getiren hakkı Baskı Hakkı Programları pazarlayanların sahip oldu ğ u hak: Yayın veya Telif hakkı

12 Korsan Kimdir?  Programları izinsiz kopyalayıp satan veya da ğ ıtan kimselere bilgisayar dilinde Korsan denmektedir.

13 Korsan  2009 Ekim: Kanal D ana haber bülteni: korsan matbaası toplam 4 milyon € luk makine yatırımı yapmışlar !  100.000 kitaptan 1.000.000 TL lik para elde ediyorlar!

14  3 Mart 2001’de yürürlü ğ e giren yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:  Lisans basına 10 milyar TL’den 150 milyar TL’ye kadar para cezası  2 yıldan 6 yıla kadar, para cezasına çevrilmeksizin hapis  3 yıla kadar meslekten men  Ço ğ altmada kullanılan veya kopya yazılımların yüklenmiş oldu ğ u bilgisayar ve araçlara el konulması

15 Programlama Dilleri  Program bilgisayarla haberleşme dilidir. Böyle bir dili konuşabilmek yani hazırlayabilmek için ilk önce ortada bir problem mevcut olmalıdır  E ğ er bir problem yoksa programa da ihtiyaç yoktur.

16 Program Yazarken  Problemi anla  Çözüm yolu üret (Algoritma)  Ben bir robotum  Çözüm için Akış Şeması Hazırla  Programı Yaz  Programı Dene (Debug)  Kullanma Yönergesi Hazırla ve  Kullan

17 Programlama Dilleri 1960’lı yıllarda, insanların daha kolay kullanabilecekleri FORTRAN, COBOL gibi insan diline yakın dilleri ve makine aksamı olarak da Derleyiciyi (Compiler) geliştirdiler. Bu suretle yazılan dillere İ leri Programlama Dilleri adını verdiler. FORTRAN ve COBOL’dan başka RPG, PL/ ve BASIC dillerini sayabiliriz.

18 İ şletim Sistemi 18  Depolama ve Yazma ortamları birer  Çevre Birimidir (Peripheral Unit).  İ şlemler ise  Merkezi İ şlem Biriminin (CPU) (yani programlarda gösterilen komutların görevidir)  Bu koordinasyonu sa ğ layan ve ortamdaki bilgileri yazma ortamına gönderip yazdıran ana programlara gereksinim vardır.  İ ŞLET İ M S İ STEM İ (Operating System- kısaca OS-) programları

19 İ şletim Sistemi 19  Özellikle CPU ile Giriş, Çıkış ve Depo arasındaki işlemleri denetleyen ve sa ğ layan ana program İ şletim Sistemi (OS) programıdır.

20 Katmanlar 20  makine donanımı ile programlar arasındaki işlem katmanları İşletim Sistemi (OS) Uygulama Programları (Word, Pascal, C++, Photoshop) Donanım

21 Katmanlar 21 Kullanıcı Uygulama yazılımı İşletim Sistemi Donanım

22 İ şletim Ortamı 22  İ şletim sistemi programları bilgisayara bir defa yüklenir ve hep orada kalır.  Format !  Bu nedenle dış bellekte (Depo ) saklı kalan bu programa aynı zamanda Gizli Yazılım adı verilmiştir.

23 İ şletim Ortamı 23  Bilgisayar açıldı ğ ı zaman depo üzerinde bulunan işletim sistemi temel dosyalarının RAM üzerine yüklenmesi gerekmektedir.  Bir bilgisayara İ şletim Sistemi programlarını RAM’e yükleme işlemine Önyükleme (Booting) denmektedir.

24 İ şletim Ortamı BootinG (Önyükleme) 24 1. Elektrik gelir 2. BIOS (Basic Input Output System) tetiklenir ve devreye girer 1. BIOS üzerinde ROM (Read Only Memory) komutları okunur 2. POST (Power On Self Test): Bilgisayarın çalışması için gerekli kartlar test edilir 3. Başlangıç ekranı görüntülenir (bu ekranda BIOS üretici adı, seri numarası, logosu gibi bilgiler yer alır.

25 İ şletim Ortamı BootinG (Önyükleme) 25 4. RAM test edilir, ekranda RAM bilgisi verilir 5.... Di ğ er testler yapılır 6. Sistem konfigürasyonu hakkında bilgi verilir 7. BIOS sistem yüklemek için sürücü arar (Genellikle C:\ sürücüsüdür)

26 İ şletim Ortamı BootinG (Önyükleme) 26 8. Boot sürücüsü bulunduktan sonra, bu sürücüde boot bilgisinin olup olmadı ğ ına bakılır (Master Boot Record, MBR), 3. boot bilgisi MBR’ de bulunduktan sonra artık BIOS işletim sisteminin yükletilmesi işlemini MBR’de bulunan komutlara bırakır.

27 TAR İ HÇE: Microsoft 27 TAR İ H İ şletim Sistemi Genel ÖzelliklerAçıklamalar 1970 - 1980DOSDisk Operating SystemSadece metin işlemleri 1980- 1985MS-DOSKomut yolu arabirimiMetin tipi işlemler 1995Windows 95GUI ve OLE Nesne Ba ğ lama ve Katma 1998Windows 98 İ nternet ve Sihirbazlar TV yayını, Çoklu Ortam 2000Windows 2000 A ğ İ şletim Sistemi Güvenlik 2001Windows XP İ nternet deste ğ i, ÇokluOrtam, Kendini yenileme Arayüz 2007Windows VistaGüvenlikGrafiksel işlemler 2009Windows 7

28 TAR İ HÇE: Di ğ er İ şletim Sistemleri 28 İ ŞLET İ M S İ STEM İ AÇIKLAMA Mac OSMachintosh. Daha kaliteli resim çalışmaları UNIXÇok Kullanıcılı, Zaman Paylaşımlı LINUX Parasız sa ğ lama, Daha Hızlı çalışma PARDUS TUBITAK tarafından geliştirilen yerli İ şletim Sistemi Programı

29 KAYNAK KULLANIMI 29  Bilişim dilinde kullanılan Veri, Bilgi ve Dosya gibi sözcüklerin anlamları çeşitli şekillerde tanımlanabilirler. Tekrarlamak gerekirse;  Veri (Data): İ nsanları, eşyaları ve fikirleri simgeleyen sözcük, sayı, sembol ve/veya şekillere verilen addır.  Bilgi (Information): Daha önceden Bilgi işlem ortamında işlem görmüş anlamlandırılmış Verilerdir.  Dosya (File): Veri, Bilgi veya Programların bulundu ğ u, bir ismi olan ortamdır.

30 Dosyalar 30  Dosyalar içeriklerine göre,  Geçici Dosyalar (Temporary Files),  Veri Dosyaları (Data Files),  İ şlem Dosyaları (Executable Files),  Program Dosyaları (Program Files),  Yı ğ ın Dosyaları (Batch Files),  Yapılandırma Dosyaları (Configuration Files) gibi isimler altında işlem yaparlar.

31 Dosyalar 31  İ şlem Dosyaları (Executable Files) Bunlar o makinede kullanılmakta olan programları veya İ şletim Sistemlerini içeren dosyalardır.  Yı ğ ın Dosyaları (Batch Files) Genellikle İ şletim Sistemi dosyalarını içerirler.  Yapılandırma Dosyaları (Configuration Files) Makinenin ba ğ lı oldu ğ u ortamlarla ilişkileri sa ğ layan dosyalardır.  Geçici Dosyalar (Temporary Files) Programın çalışması esnasında elde edilen geçici verileri taşıyan dosyalardır.  Yardım Dosyası (Help Files) Bilgisayardan bir konuda yardım istendi ğ inde açıklayıcı bilgileri taşıyan dosyalardır.

32 DOSYALARIN İ S İ MLEND İ R İ LMELER İ 32  Dosyalara rastgele isim verilmez.  Dosya isimlendirirken bazı kurallara uyulması gerekmektedir.  Bir dosya ismi iki kısımdan oluşmaktadır: Dosyaismi.uzantisi  Birinci kısımda Dosyanın İ smi ve  İ kincisinde İ sim Uzantısı (File Name Extension) bulunur.  Uzantılar çalışma esnasında bilgisayar tarafından otomatik olarak verilmektedir.

33 DOSYALARIN İ S İ MLEND İ R İ LMELER İ 33 DOSYA CİNSİİSİM UZANTILARI Yığın Dosyaları.bat Yapılandırma Dosyaları.cfg,.sys Yardım Dosyaları.hlp Geçici Dosyaları.tmp İşlem Dosyaları.exe Metin Dosyaları (Text Files).txt,.dat Ses Dosyaları (Sound Files).wav,,mid Şekil Dosyaları (Graphics Files).bmp.pcx Animasyon/Video Dosyaları.avi,.mov,.fli Web Dosyaları.htm,.html, asp, aspx, php MS Word Dosyaları.doc,.docx MS Excel Dosyaları.xls,.xlsx MS PowerPoint Dosyaları.ppt, pptx MS Access Dosyaları.mdb, mdbx

34 DOSYALARIN İ S İ MLEND İ R İ LMELER İ 34  Dosyalara isim vermede dikkat edilecek hususlar:  İ sim verirken kullanılan boşluklarla birlikte isim uzunlu ğ u en çok 255 karakter uzunlu ğ unda olabilir  İ simlerde Sayılar yani Rakamlar kullanılabilir.  Bazı Özel işaretler dosya isimlerinde kullanılamazlar : \, ?,, |, *, / gibi.  Ayrıca AUX, COM1, COM2, COM3, COM4, CON, LPT1, LPT2, LPT3, PRN, NULL gibi kısaltmalar dosya isimler olarak kullanılamazlar.

35 MANTIKSAL DOSYA DEPOLAMA 35  Bilgisayarlar, kullanılan depolama aygıtlarının şekline göre A, B, C, D gibi Dizinlere/klasör (Directory) (sürücülere) ayrılmıştır.  A ve B dizinleri Disketler için  C dizini makinede bulunan disk için  D dizini CD-ROM ve DVD için ve  Di ğ er harfler A ğ Sunucusu (Network Server) Bilgisayarda bulunan diskler için kullanılmaktadırlar.

36 MANTIKSAL DOSYA DEPOLAMA 36  Kullanılacak dizinlere dosyaları saklarken çeşitli Klasörlerden (Folders) yararlanmayı da ihmal etmemeliyiz.  Bu suretle, bir birleriyle ilişkili veya yakın konular aynı klasörde toplanabilirler ve aranan bir dosyanın daha kolay bulunmasına yararlı olabilir.

37 MANTIKSAL DOSYA DEPOLAMA 37  Dosya saklamakta kullanılan genel kural bir a ğ acın gövdesinin yapısına uygun bir şekilde dosyaların yerleştirilmesidir. Kök Dizin (Root Directory) denilen bu usulde bir a ğ acın gövdesi, ana dalları, ince dalları ve yaprakları örnek olarak alınmaktadır.

38 MANTIKSAL DOSYA DEPOLAMA 38

39 Dosya Yönetimi  Klasör  Kısayol  Dosya  Nasıl seçeriz?  Nasıl açarız?

40 Dosya Yönetimi  Dosyalarla Çalışma  Kopyala (CTRL-C)  Yapıştır (CTRL-V)  Kes (CTRL-X)  Silinen dosyalar nereye gider?

41 Dosya Yönetimi  Arama yapma  Dosyalarımı nasıl bulurum?

42 Dosya Yönetimi  Sıkıştırma  Dosyalarımın boyutunu nasıl küçültürüm?

43

44 Doküman Hazırlama (Word Processing) Bir sözlü ğ e baktı ğ ınızda “Bir fikir, şekil veya hareketin yazılı oluşumu ” şeklinde tanımlanan dokümanlar günlük hayatımızın birer parçasıdır.

45 Programın çalıştırılması  Başlat (Start) > Programlar (Programs) > Microsoft Office > Microsoft Word 2007 seçene ğ i seçilir.  E ğ er Word programı otomatik olarak yeni bir belge açmadı ise; Microsoft Office buton seçene ğ ine tıklanarak Yeni (New) seçene ğ i seçilerek boş bir belge oluşturulabilir. Artık yazı yazmaya başlayabiliriz.

46

47  Şeridin üç ana bileşeni vardır.  Sekmeler. Üst sırada yedil temel sekme vardır. Her biri bir etkinlik alanını temsil eder.  Gruplar. Her sekmenin, birbiriyle ilişkili ö ğ eleri bir arada gösteren birkaç grubu vardır.  Komutlar. Komut bir dü ğ me, bilgi girmek için kutu veya menüdür.  Sekmedeki her ö ğ e, kullanıcı etkinliklerine uygun olarak dikkatle seçilmiştir. Örne ğ in Giriş sekmesi, metin yazı tipini de ğ iştirmek için kullanılan Yazı Tipi grubundaki komutlar gibi, en sık kullandı ğ ınız tüm ö ğ eleri içerir: Yazı Tipi, Yazı Tipi Boyutu, Kalın, İ talik, vb.

48

49  İ lk bakışta, önceki Word sürümünde olan belirli bir komutu göremeyebilirsiniz. Kaygılanmayın. Bazı grupların sa ğ alt köşesinde küçük bir çapraz ok vardır.  Bu oka İ letişim Kutusu Başlatıcısı denir. Onu tıklatırsanız, o grupla ilgili di ğ er seçenekleri görürsünüz. Bu seçenekler ço ğ unlukla önceki Word sürümünden tanıyabilece ğ iniz bir iletişim kutusu biçiminde görünür. Tanıdık görünen bir görev bölmesinin içinde de belirebilirler.

50

51

52

53 Uygulama 1

54  Blo ğ unuzdaki içerik bölümünden 3.hafta uygulama dökümanını masaüstünüze indiriniz.  http://matbilgisayar1.wordpress.com/ http://matbilgisayar1.wordpress.com/  Dosyayı açınız.  İ lgili grup bölümüne kendinizin ve grup arkadaşlarınızın ismini yazınız.  Dosyayı farklı kaydet seçenegi ile dosya adını de ğ iştiriniz: Uygulama

55  Dosyayı farklı kaydet seçene ğ i ile dosya adını de ğ iştiriniz: Bilgisayar1_grupnumaranız_adınız_soyadınız formatına uygun olarak kaydediniz. Örnek: grup numaranız 3, adınız Ahmet, soyadınız GÜLGEL İ ise dosya isminiz Bilgisayar1_3_ahmet_gulgeli şeklinde olmalıdır.  Dosyanızı ngedik@akdeniz.edu.tr ye gönderiniz.ngedik@akdeniz.edu.tr Uygulama

56  Dosyanın Gönderilmesi  E-posta gönderirken: Kime kısmına ngedik@akdeniz.edu.tr  Benzer şekilde “Bilgi” kısmına kendi e-posta adresinizi yazınız. Yine bilgi butonuna tıklayıp açılan pencerede kendi soyadınızı yazarak Alıcı ekle... bölümünde de Bilgi butonuna tıklayarak yapabilirsiniz.  Dosyanızı Ekler bölümünü kullanarak ekleyiniz.  Konu kısmına bilgisayar1_grupnumaranız_adınız_soyadınız şeklinde yazınız.  E-postanızı gönderiniz.  E-postanızın ulaşıp ulaşmadı ğ ını teyit ediniz.


"YAZILIM VE İ ŞLET İ M S İ STEMLER İ. 2 B İ LG İ SAYAR S İ STEM İ DONANIM Çevre BirimleriGiriş Klavye, Fare, Tarayıcı, Web- cam,,... Çıkış Yazıcı, Monitor," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları