Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ÖĞRENME

2 ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU
NEDEN ÇOKLU ZEKA? EŞİT OLMAYAN İNSANLARA EŞİT DAVRANMAKTAN DAHA BÜYÜK BİR HAKSIZLIK OLAMAZ ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU BİLGİ AKTARAN ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN

3 Zeka Nedir? Eğitimciler göre, öğrenme yeteneği
Biyologlara göre, çevreye uyum yeteneği Psikologlara göre, muhakeme yoluyla sonuca ulaşama yeteneği

4 En akıllı kim? William Shakespeare, Alber Einstein, Pablo Picasso, Michael Jordan, Charles Darwin, Mozart, ya da Martin Luther mi? Bu soruya zekanın geleneksel tanımlamasına dayanarak cevap verirsek, sözel dilsel ve mantıksal matematiksel alanda hangisi ağır basarsa en akıllı O’dur cevabını vermek zorunda kalırdık. Ne var ki, bu insanların hepsi de kendi alanlarında yüksek seviyeli zekaya sahip insanlardır.

5 Çoklu ZEKA: Öğrenmenin 8 Yolu

6 Öğrenmenin 8 Yolu: Sözel-Dil Zekası
Özellikleri: TANIM: Anadili veya başka bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme kapasitesidir. Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Anlambilim Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever.Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu

7 Sözel Düşünen/Öğrenen
Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever. Okuma yazmayı sever. Hikayeleri sever Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir. İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler.

8 Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal
Özellikleri: TANIM: Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama kapasitesidir . Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. yaşayarak öğrenme Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formül ve örüntülerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı

9 Mantıksal Düşünen/Öğrenen
İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever. İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir. Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir. Deneysel çalışmalara ilgi duyar Soru sormaya bayılır.

10 Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel
Özellikleri: TANIM: Boşluğu zihinde canlandırabilme yeteneğidir. İnsanın dış dünyayı doğru bir şekilde algılaması ve tekrar yaratabilme kapasitesidir. Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görsel hafıza Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı

11 Görsel Düşünen/Öğrenen
Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer. Sevmediği derslerde şatolar kurar Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir. Film seyretmeyi, ev alatleriyle oynamayı sever. Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz.

12 Öğrenmenin 8 Yolu: Müziksel
Özellikleri: TANIM: Ritimleri “algılama”, “ayırdetme”, “aranje etme” ve “yorumlama” kapasitesidir. 1.Dinleme, 2.yorumlama 3.besteleme Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen,

13 Ritmik Düşünen/Öğrenen
Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur. Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever. Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir. Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır. Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır.

14 Öğrenmenin 8 Yolu: Bedensel
Özellikleri: TANIM: Vücut hareketlerini kontrol edebilme ve ellerini ustaca kullanabilme kapasitesidir. Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş, Cerrah, Aktör,

15 Bedensel Düşünen/Öğrenen
Beden dilini iyi kullanır. Sportif etkinlikleri sever Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir. El becerileri iyidir. Çok iyi öğretmen taklidi yapar.

16 Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal
Özellikleri: TANIM: İnsanların hislerini, niyetlerini motivasyonlarını, karakterlerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve değerlendirme kapasitesidir. Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma . İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi

17 Sosyal Düşünen/Öğrenen
Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir. . Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir. Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır. Sınıfın gevezesidir.

18 Öğrenmenin 8 Yolu: İçsel
Özellikleri: TANIM: İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, sınırlılıklarını bilme, kendi iç dünyası ile irtibatlı olma, kim olduğu üzerine yoğunlaşabilme kapasitesidir. Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal

19 İçsel Düşünen/Öğrenen
İçgüdüleriyle hareket eder. Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir. Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir. Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır. Sınıfın mütefekkiridir.

20 Öğrenmenin 8 Yolu: Doğa Zekası
Özellikleri: TANIM: Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları anlama, ayırt etme, ve sınıflama kapasitesidir. Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci . Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog

21 Doğacı Düşünen/Öğrenen
Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir. Sınıfın meteoroloji uzmanıdır. Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur.

22 HOWARD GARDNER’ a göre zekanın özellikleri:
Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. Her insan, zeka alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır. Her insan kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir.

23 İlginize Teşekkürler


"ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları