Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akış Kontrolü ve Döngüler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akış Kontrolü ve Döngüler"— Sunum transkripti:

1 Akış Kontrolü ve Döngüler

2 Şartlı İfadeler if (şartlar) { //Doğruysa yapılacaklar } else {
//Yanlışsa yapılacaklar }

3 Örnek <?php if (true) echo "Bu görünür!<BR>"; if (false) {
echo “Bu asla görünmez.<BR>"; } else { echo “Bu da görünür!<BR>"; } ?>

4 Hatırlayalım == != === !== > < <> >= <= Operatör
Açıklama Örnek Sonuç == Değerleri eşit mi? 5==8 yanlış != Eşit değil mi? 5!=8 doğru === Değerleri ve tipleri aynı mı? $a = 5; $b = “5”; $a === $b !== Değerleri ve tipleri aynı değil mi? > Büyük mü? 5>8 < Küçük mü? 5<8 <> 5<>8 >= Büyük veya eşit mi? 5>=8 <= Küçük veya eşit mi? 5<=8

5 Sonuç Ne Olur? <?php $tamamlananSayfa = 14;
if ($tamamlananSayfa < 15) { echo “Henüz uyuyamazsın.<BR>"; } else { echo “Başarılar, şimdi uyuyabilirsin!!<BR>"; } ?>

6 Sonuç Ne Olur? <?php $bittimi = true; $tamamlananSayfa = 14;
if (($tamamlananSayfa >= 15) || ($bittimi)) { echo "Başarılar, şimdi uyuyabilirsin!!<BR>"; } else { echo "Henüz uyuyamazsın.<BR>"; } ?>

7 elseif Kullanımı if (şartlar) { //Doğruysa yapılacaklar
} elseif (şartlar) { /*if’ten sonraki şartlar yanlış fakat elseif’ten sonraki şartlar doğruysa yapılacaklar */ } else { //Her iki şartta yanlışsa yapılacaklar. }

8 Örnek <?php $isim = “Ali"; if ($isim == “Hakan") {
echo ‘Merhaba Hakan'; } elseif ($isim == “Ayşe") { echo ‘Merhaba Ayşe'; } else { echo ‘Sen Ayşe ya da Hakan değilsin.'; } ?>

9 Başka bir örnek <?php
<?php // Ortada değişken diye bir değişken yok ve tanımlanmadı... if (isset($degisken)){ echo "Değer atanmıştır. <br />"; if (empty($degisken)){ echo "İçi boştur. <br />"; } else { echo "İçi doludur. <br />"; } else { echo "Değer atanmamıştır. <br />"; } // Değişkeni tanımladım ama içi boş... $degisken = ""; // İçine bir değer atadım $degisken = "123"; // Değişkeni sildim... unset($degisken); ?> <?php // Ortada değişken diye bir değişken yok ve tanımlanmadı... if (isset($degisken)){ echo "Değer atanmıştır. <br />"; if (empty($degisken)){ echo "İçi boştur. <br />"; } else { echo "İçi doludur. <br />"; } else { echo "Değer atanmamıştır. <br />"; } // Değişkeni tanımladım ama içi boş... $degisken = ""; // İçine bir değer atadım $degisken = "123"; // Değişkeni sildim... unset($degisken); ?>

10 switch Bildirisi switch ($degisken) { case <ifade1> :
// $degisken ifade1’e eşitse işlenecek komutlar break; case <ifade2> : // Varsa karşılaştırma için verilen diğer ifadeler default : // $degisken yukarıda verilen hiç bir ifadeye eşit değilse işlenecek komutlar } 10

11 switch Case ifadesinden sonra verilen değerler sadece sayısal olmak zorunda değildir, metinsel değerlerde olabilir. Case “İstanbul”: Veya Case 34:

12 Örnek <?php $arabaModel = “Corolla"; switch ($arabaModel){
case “Corolla" : echo "Toyota"; break; case “Focus" : echo "Ford"; default  : echo “bilinmiyor..."; } ?>

13 for Döngüsü for ( ‘başlangıç''; '‘şart ifadesi''; '‘döngü ifadesi'' )
{ // döngü boyunca işlenecek komutlar } Başlangıç: $i = 1 Şart İfadesi: $i < 10 Döngü İfadesi: $i++

14 Örnek <?php echo "Yüze kadar sayalım <br />"; for ($i=1; $i<101; $i++) { echo $i."<br />"; } ?>

15 Örnek <?php $j = 10; for ($i=0; $i<10; $i++) { $j += $j;
echo $j."<br />"; } ?>

16 while Döngüsü <?php while ('‘şart'') {
// döngüde işlenecek komutlar } ?> Değerlendirme önce yapılır, sonra işlemler yapılır.

17 Sonuç ne olur? <?php $sayac = 0; while ( $sayac < 100 ) {
$sayac = $sayac + 10; echo $sayac."<br />"; } ?>

18 Örnek <?php $sayi = 1; while ($sayi <= 300) {
if ( ($sayi % 3) == 0) { echo "$sayi 3'e tam olarak bölünür.<BR>"; } $sayi++; ?>

19 do ... while döngüsü <?php do { '' döngüde işlenecek komutlar''
} while ('‘şart'') ?>

20 Örnek <?php $i = 10; do { echo $i."<br>";; $i--;
} while ($i > 0) ?>

21 Örnek <?php for ($sayi = 1; $sayi <= 300; $sayi++) {
if ( ($sayi % 3) == 0) { echo "$sayi 3'e tam olarak bölünebilir!<BR>"; } ?>

22 Aşağıdaki kod ne işe yarar?
<?php $goster = true; if($goster) { echo "<IMG SRC=\"resim1.jpg\">"; } ?>

23 Peki bu kod nasıl çalışır?
<?php $isim = "Ali"; if ($isim == "Hakan") { ?> Merhaba Hakan <?php } elseif ($isim == "Ayşe") { ?> Merhaba Ayşe <?php } else { ?> Sen Ayşe ya da Hakan değilsin. <?php } ?>

24 Döngüyü Kırmak - break for ($i = 0; $i < 1000; $i++) {
if ($i == 10) { break; }

25 Örnek – Problem çoklu kırma
for ($i = 0; $i < 1000; $i++) { for ($x = 0; $x < 100; $x++) { if ($x == 10) { break; }

26 break n <?php for ($i = 0; $i < 1000; $i++) {
for ($x = 0; $x < 100; $x++) { if ($x == 10) { break 2; } ?>

27 continue Break kullanıldığında döngü sırasında yapılacak diğer komutlar atlanır ve döngü kırılır. Continue kullanıldığında ise döngü kırılmadan, sadece mevcut döngü sırasındaki yapılacak komutların atlanılması sağlanır.

28 goto <?php goto a; echo 'Ali'; a: echo 'Veli'; ?>

29 goto Aynı dosya içerisinde olmalı.
Fonksiyon içinden dışına, dışından içine gidilemez. Döngü içerisine girilemez. Döngü dışına çıkılabilir, yani break yerine kullanılabilir. Mümkünse kullanmayın.

30


"Akış Kontrolü ve Döngüler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları