Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: HANİFE FIRAT KAZMALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: HANİFE FIRAT KAZMALI"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: HANİFE FIRAT KAZMALI
ÖĞRENMENİN YOLLARI HAZIRLAYAN: HANİFE FIRAT KAZMALI

2 ÖĞRENME STİLLERİ NELERDİR?
Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliklerimizdir. Yaşamımızın her anında, her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Yürürken, yatarken, otururken, konuşurken, oynarken bizi etkiler ve bu özelliğimize göre bu eylemleri yaparız.

3 Öğrenme stillerini Görsel işitsel ve kinestetik/dokunsal olmak üzere üç ana grupta toplarız

4 A) GÖRSEL STİL Görseller özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım dediğimiz (okullarda öğretmenin veya bir öğrencinin dersi anlatması) öğretim yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemelerle desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

5 B) İŞİTSEL STİL Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Yabancı dil öğreniminde başarılıdırlar. Gözle okuma esnasında hiç birşey anlamayabilirler. Bu nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilmelidir. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.

6 C) KİNESTETİK/DOKUNSAL STİL
. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi ya da laboratuarda, dokunarak olayların içinde yaşayarak çok daha iyi öğrenirler

7 ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

8

9 A. GÖRSEL ÖĞRENCİ: 1. Görsel/Sözel öğrenci:
- Yazarken, okurken renkli kalemler kullanmalı. Önemli konuların altını renkli kalemlerle çizmeli. - Ders dinlerken not almalı. - Anahtar sözcük kartları hazırlamalı. Bu kartlara kısa notlar yazmalı. - Problem çözerken istenenleri, verilenleri ayrı renkteki kalemlerle yazmalı. - Video ve bilgisayar programlarından yararlanmalıdır.

10 2. Görsel/ Resimsel öğrenci:
- Anahtar noktalar için kartlar hazırlayıp bu kartlara resim ve semboller çizmeli. - Kitapların kenarlarına bir bakışta ona hatırlatacak sembol ve resimler koymalıdır. Bu durum konuları kolay hatırlamasında yardımcı olacaktır.

11 D. İŞİTSEL ÖĞRENCİ: - Çalışma grupları oluşturularak ya da çalışma arkadaşı bulunarak çalışılmalı. Bu şekilde en uygun öğrenme sağlanır. - Konular yüksek sesle tekrar edilerek okunmalı. - Kaset çalarla (okuduğunu sesli kaydedebilmek amacıyla) çalışılmalı.

12 - Bellekte tutulması gereken (tarih,isim,formül) konular için melodik tekrar kullanılmalı.
- Basamak olarak öğrenmeleri gereken şeyleri basamaklı olarak yazıp, yüksek sesle söylemeli. Bu yöntem öğrenmeyi olumlu etkileyecektir.

13 C. KİNESTETİK /DOKUNSAL ÖĞRENCİ:
Derse başlamadan önce konsantre olabilmesi için; · Ön sıraya oturmalı. · Yazım kurallarına dikkat etmeksizin işittiklerini hatırlaması için sürekli kısa notlar tutmalı.

14 - Dersi anlatan kişi dersi mimikler ve dramalar ile desteklemeli
- Dersi anlatan kişi dersi mimikler ve dramalar ile desteklemeli. Bu yöntemle dersin anlaşılması kolaylaşır. - Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı. - Problemleri ve denklemleri fasulye, dama taşları, sayma çubukları kullanarak anlamaya çalışmalı. Bu yöntemle matematik ve teknik bilgilerin öğrenilmesi kolaylaşır. - Çalışırken elindeki kartlarla ileri geri yürüyerek yüksek sesle okumalı. Bu yöntemle öğrenme kolaylaşır.

15 SON OLARAK!

16 GÖRSEL STİL : ALGILAMA YOLU: *Gördüğünü hatırlar. *Metin ve çizimleri takip eder. *İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar. EN İYİ ÖĞRENME: *Bilgisayar grafikleri *Görsel yap bozlar *Haritalar, grafikler, şemalar,ilan panoları OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Sessiz okuma *Resimli roman *Yazılı poster

17 İŞİTSEL STİL : ALGILAMA YOLU: *İşittiğini hatırlar. *Sözel ifadeleri takip eder. *Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. EN İYİ ÖĞRENME: *Konuşarak, mülakat yaparak *Derse katılarak *Soru sorarak ve cevap vererek *Sözlü rapor vererek OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Seslendirme *Yüksek sesle okuma *Masal ve kitap kasetlerini dinleme *Olay ve öyküler hakkında sohbet etme

18 KİNESTETİK STİL: ALGILAMA YOLU: *Yaşadıklarını hatırlar. *Oynayabildiklerini ve prova yapabildiklerini takip eder. *Fiziksel etkinlikler içinde öğrenir. EN İYİ ÖĞRENME: *Yer oyunlarını oynayarak *Eşyaları yapıp bozarak, model inşa ederek *Deney kurarak *Rol oynayarak *Şeklini alarak *Hoplayarak, koşarak OKUDUĞUNU EN İYİ ÖĞRENME: *Pandomim *Oyunlarda rol alma *Talimat okuyarak inşa etme veya bir eylem gerçekleştirme

19 LÜTFEN SİZDE KENDİNİZİ TANIYARAK ÖĞRENME STİLİNİZİ KEŞFEDİNİZ.

20 UNUTMAYIN ÖĞRENME STİLİMİZ YAŞAM BOYU DEĞİŞMEZ AMA YAŞAMIMIZI DEĞİŞTİRİR !


"HAZIRLAYAN: HANİFE FIRAT KAZMALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları