Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

2 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU: İş Fikri Kavramı Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

3 Başarılı olmak isteyen girişimcilerin elindeki en önemli iyi bir iş fikridir kaynak, iyi bir iş fikridir. Yeni bir iş kurma fikri, yeni bir hizmet veya ürün üretme fikrine dayanır. İyi girişimciler çevrelerini inceleyip gördükleri. eksiklikleri fırsatlara dönüştürerek iş fikrine çevirirler. İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli ilk adımı, İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli ilk adımı, yeni fırsatlara gelişmeler, bazı ilişkin gelişmeleri yakından izlemektir. gelişmeler, bazı kaynaklardan öğrenilebilir. Bunlar kaynaklardan öğrenilebilir. Bunlar; yeni gelişmelerin yer aldığı dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, işletmeler, patent kurumu yada çeşitli kamu kuruluşlarının yayınları olabilir. İş fikrinin en temel özelliği; – insan ihtiyaçlarını karşılayabilir olması, – Uzun vadeli yatırıma dönüştürülebilir olması girişimci bu özelliklerini de göz önüne almalıdır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

4 İş fikri bulabilmenin başka yolları da vardır. Bunlar; Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirir (kendi kendine) Başka bir girişimcinin fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir Başka birisinden fikri satın alabilir İş fikrini; Fayda,atılımyenilik Fayda, atılım ve yenilik de ortaya çıkarabilir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

5 Ölçme ve değerlendirme İş fikri nedir? Değişik fırsatlara ilişkin gelişmeleri öğrenme kaynakları nelerdir? İş fikrinin en temel özelliği nedir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

6 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU: Proje Kavramı Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

7 Proje Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesi, yazıya veya şekle dönüşmesi durumudur. Önceden belirlenmiş bir bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir. Projeler, belli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması gerekmektedir. Projelerde maliyet ve kalite ilgili bilgilerin mutlaka bulunması gerekir Kanal İstanbul projesi Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

8 Genel olarak projeler; Yenilikçi bilimsel ve yarar sağlayıcı olmalıdır. Sorunun tanımı, projenin amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir. Hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır. Uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih edilmelidir Sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır. İnsanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özellikte olmalıdır. Bursa Hızlı tren projesi Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

9 Ölçme değerlendirme Proje nedir? Sizce ülkemizde şu an konuşulan en popüler proje nedir? Bursa şehrimizin ön plana çıkan projeleri nelerdir? Proje aşamaları nelerdir? Projelerin taşıması gereken özellikler nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

10 Bazı Kavramlar Proje: Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp, yazıya veya şekle dönüşmesi durumudur. Plan : Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi.resimyazı Fizibilite:Yatırımlar yapılmadan önce fikrin, ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara fizibilite etüdü denir. Program:Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

11 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU: Fizibilite Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

12 Fizibilite Çalışması (Etüd) İşletmeler kurulmadan önce yatırım fikrinin; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve fizibilite örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara fizibilite etüdü etüdü denir. İşletmelerin kurulması ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaların ekonomik, teknik, finansal, örgütsel ve hukuki yönleri vardır. Küçük bir işletme açmak isteyen girişimci bile birtakım çalışma ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan aile sayısı, ihtiyaçları, gelir düzeyleri, mevcut bakkal dükkanları vb yerler araştırılır. Oradaki çeşitli esnafa danışılarak çeşitli bilgiler alınır. İşin daha büyük olması durumunda (örn bir Motor fabrikası) kuruluşla ilgili çalışmalar birkaç hafta veya birkaç ay yerine birkaç yıla çıkabilir. Çok sayıda değişik konularda uzmanlaşmış kalifiyeli elemanlarla koordineli bir çalışma yapılması gerekir. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

13 Fizibilite etüdünün yapılış amaçları: İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağına karar vermek. Yatırımın finansal yükünü ortaya çıkarmak Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkanlardan yararlanıp yararlanılmayacağı belirlemek Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu, işleyişi sırasında ortaya çıkacak güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak. Fizibilite Etüdünün Aşamaları Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılması. Üretilmek istenen mal ve hizmetin Pazar payı talep durumu tahmin edilir, kuruluş yeri belirlenir. Teknik Araştırmalar: Üretim teknolojilerinin belirlenmesi, makinelerin seçimi, fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanakların araştırılması.. Finansal Araştırmalar: Yapılacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilerek sermaye tutarının belirlenmesi, sermayenin nasıl temin edileceği Yasal Araştırmalar: Vergilendirme, kredi sağlama imkanları, kuruluş giderleri, işletme yapısından meydana gelen zorunluluklar gibi etkenlerin değerlendirilmesi.. Örgütsel Araştırmalar: İş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı gibi çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması gibi çalışmalardır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

14 Fizibilite Raporunun Hazırlanması: Araştırmalar yapıldıktan sonra sonuçlar bir rapor haline getirilir. Raporun Değerlendirilmesi: Projeye ilişkin tüm bilgileri içeren rapor önemli bir göstergedir. Raporun değerlendirilmesinde ana ölçüt uzun vadede bu proje ile girişimcinin sağlayacağı kârdır. Karlılık işletmenin tüm ömrü boyunca olması gereken en önemli faktördür. Bu ticari kar da, sosyal kar da olabilir. Yatırıma Karar Verilmesi: Rapor değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre yatırıma karar verilir veya vaz geçilir… Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

15 Ölçme ve değerlendirme Fizibilite etüdünün yapılış amaçları nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

16 DERS:GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU: İş Planı Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

17 İŞ PLANI Planlama, hayatımıza yön verir. Çünkü planlar yönelticidir. Plansız yaşayan insanlar ne yapacaklarına karar veremezler, karar verseler bile işlerini nasıl yapacaklarını belirleyemezler ve başarılı olamazlar. İş hayatında da planlama önemlidir. İşletme yöneticileri ve çalışanlar iş planları yaparak daha başarılı olurlar. İş planları yol gösterir yöneltir. İş planı ile; Ne elde etmek istediğimizi; Nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; Hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz gerektiğini; Kimlere gereksinim olduğunu(kimlerle çalışacağımızı) belirleriz. İş planı yapılırken gelecekteki çalışmalar için mümkün olan her olasılık dikkate alınmalıdır. plan esnekliği Buna plan esnekliği denir (A Planı, B Planı gibi) Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

18 Hangi tip kuruluşta görev yapılırsa yapılsın, hangi tür hizmete ait olursa olsun, tüm planlamalarda dikkat edilmesi gereken dört temel öğe vardır. Amaç, kaynaklar, yöntemler denetim. Bir iş planının gerçekleşebilir ya da gerçekleşemez bir tasarı olup olmadığı bu dört öğeyi taşıyıp taşımadığı ile anlaşılır. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

19 Planlama: Bir amaca ulaşmak için yapılacak işlerin önceden tasarlanarak saptanması anlamına gelir. Girişimci için plan, işletmenin amaçlarına yada amacına ulaşabilmesi için ne gibi işlerin yapılacağını, bunların nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır. İş planın şu amaçlar için kullanılabilir; Finansal kaynakları temin araştırmalarında, Kredi kaynaklarına başvuru yaparken Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır. Potansiyel ortaklara iş fikirlerini tanıtırken Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

20 Önceden yapılacak bir iş planı sayesinde büyük hataların yapılması engellenir. Beklenmeyen sorunlar ve etkileri plan yoluyla engellenebilir. İyi bir iş Planı; Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik eder, Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatlerini amaçlara yöneltir. Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar. Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net

21 Değerlendirme İyi bir iş planının taşıması gereken özellikleri yazınız. İyi bir iş planının taşıması gereken nitelikler nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net


"GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları