Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net."— Sunum transkripti:

1 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI

2 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE : 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU : İş Fikri Kavramı Abdulkadir HALAÇLI

3 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Başarılı olmak isteyen girişimcilerin elindeki en önemli kaynak, iyi bir iş fikridir. Yeni bir iş kurma fikri, yeni bir hizmet veya ürün üretme fikrine dayanır. İyi girişimciler çevrelerini inceleyip gördükleri eksiklikleri fırsatlara dönüştürerek iş fikrine çevirirler. İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli ilk adımı, yeni fırsatlara ilişkin gelişmeleri yakından izlemektir. gelişmeler, bazı kaynaklardan öğrenilebilir. Bunlar; yeni gelişmelerin yer aldığı dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, işletmeler, patent kurumu yada çeşitli kamu kuruluşlarının yayınları olabilir. İş fikrinin en temel özelliği; insan ihtiyaçlarını karşılayabilir olması, Uzun vadeli yatırıma dönüştürülebilir olması girişimci bu özelliklerini de göz önüne almalıdır. Abdulkadir HALAÇLI

4 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
İş fikri bulabilmenin başka yolları da vardır. Bunlar; Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirir (kendi kendine) Başka bir girişimcinin fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir Başka birisinden fikri satın alabilir İş fikrini; Fayda, atılım ve yenilik de ortaya çıkarabilir. Abdulkadir HALAÇLI

5 Ölçme ve değerlendirme
İş fikri nedir? Değişik fırsatlara ilişkin gelişmeleri öğrenme kaynakları nelerdir? İş fikrinin en temel özelliği nedir? Abdulkadir HALAÇLI

6 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE : 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU : Proje Kavramı Abdulkadir HALAÇLI

7 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Proje Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesi, yazıya veya şekle dönüşmesi durumudur. Önceden belirlenmiş bir bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir. Projeler, belli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması gerekmektedir. Projelerde maliyet ve kalite ilgili bilgilerin mutlaka bulunması gerekir Kanal İstanbul projesi Abdulkadir HALAÇLI

8 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Genel olarak projeler; Yenilikçi bilimsel ve yarar sağlayıcı olmalıdır. Sorunun tanımı, projenin amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir. Hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır. Uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih edilmelidir Sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır. İnsanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özellikte olmalıdır. Bursa Hızlı tren projesi Abdulkadir HALAÇLI

9 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Ölçme değerlendirme Proje nedir? Sizce ülkemizde şu an konuşulan en popüler proje nedir? Bursa şehrimizin ön plana çıkan projeleri nelerdir? Proje aşamaları nelerdir? Projelerin taşıması gereken özellikler nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI

10 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Bazı Kavramlar Proje: Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp, yazıya veya şekle dönüşmesi durumudur. Plan:Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi. Fizibilite:Yatırımlar yapılmadan önce fikrin, ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara fizibilite etüdü denir. Program:Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı. Abdulkadir HALAÇLI

11 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE : 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU : Fizibilite Abdulkadir HALAÇLI

12 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Fizibilite Çalışması (Etüd) İşletmeler kurulmadan önce yatırım fikrinin; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara fizibilite etüdü denir. İşletmelerin kurulması ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaların ekonomik, teknik, finansal, örgütsel ve hukuki yönleri vardır. Küçük bir işletme açmak isteyen girişimci bile birtakım çalışma ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan aile sayısı, ihtiyaçları, gelir düzeyleri, mevcut bakkal dükkanları vb yerler araştırılır. Oradaki çeşitli esnafa danışılarak çeşitli bilgiler alınır. İşin daha büyük olması durumunda (örn bir Motor fabrikası) kuruluşla ilgili çalışmalar birkaç hafta veya birkaç ay yerine birkaç yıla çıkabilir. Çok sayıda değişik konularda uzmanlaşmış kalifiyeli elemanlarla koordineli bir çalışma yapılması gerekir. Abdulkadir HALAÇLI

13 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Fizibilite etüdünün yapılış amaçları: İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağına karar vermek. Yatırımın finansal yükünü ortaya çıkarmak Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkanlardan yararlanıp yararlanılmayacağı belirlemek Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu, işleyişi sırasında ortaya çıkacak güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak. Fizibilite Etüdünün Aşamaları Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılması. Üretilmek istenen mal ve hizmetin Pazar payı talep durumu tahmin edilir, kuruluş yeri belirlenir. Teknik Araştırmalar: Üretim teknolojilerinin belirlenmesi, makinelerin seçimi, fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanakların araştırılması.. Finansal Araştırmalar: Yapılacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilerek sermaye tutarının belirlenmesi, sermayenin nasıl temin edileceği Yasal Araştırmalar: Vergilendirme, kredi sağlama imkanları, kuruluş giderleri, işletme yapısından meydana gelen zorunluluklar gibi etkenlerin değerlendirilmesi.. Örgütsel Araştırmalar: İş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı gibi çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması gibi çalışmalardır. Abdulkadir HALAÇLI

14 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Fizibilite Raporunun Hazırlanması: Araştırmalar yapıldıktan sonra sonuçlar bir rapor haline getirilir. Raporun Değerlendirilmesi: Projeye ilişkin tüm bilgileri içeren rapor önemli bir göstergedir. Raporun değerlendirilmesinde ana ölçüt uzun vadede bu proje ile girişimcinin sağlayacağı kârdır. Karlılık işletmenin tüm ömrü boyunca olması gereken en önemli faktördür. Bu ticari kar da, sosyal kar da olabilir. Yatırıma Karar Verilmesi: Rapor değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucuna göre yatırıma karar verilir veya vaz geçilir… Abdulkadir HALAÇLI

15 Ölçme ve değerlendirme
Fizibilite etüdünün yapılış amaçları nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI

16 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
DERS :GİRİŞİMCİLİK ÜNİTE : 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi KONU : İş Planı Abdulkadir HALAÇLI

17 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
İŞ PLANI Planlama, hayatımıza yön verir. Çünkü planlar yönelticidir. Plansız yaşayan insanlar ne yapacaklarına karar veremezler, karar verseler bile işlerini nasıl yapacaklarını belirleyemezler ve başarılı olamazlar. İş hayatında da planlama önemlidir. İşletme yöneticileri ve çalışanlar iş planları yaparak daha başarılı olurlar. İş planları yol gösterir yöneltir. İş planı ile; Ne elde etmek istediğimizi; Nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; Hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz gerektiğini; Kimlere gereksinim olduğunu(kimlerle çalışacağımızı) belirleriz. İş planı yapılırken gelecekteki çalışmalar için mümkün olan her olasılık dikkate alınmalıdır. Buna plan esnekliği denir (A Planı, B Planı gibi) Abdulkadir HALAÇLI

18 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Hangi tip kuruluşta görev yapılırsa yapılsın, hangi tür hizmete ait olursa olsun, tüm planlamalarda dikkat edilmesi gereken dört temel öğe vardır. Amaç, kaynaklar, yöntemler denetim. Bir iş planının gerçekleşebilir ya da gerçekleşemez bir tasarı olup olmadığı bu dört öğeyi taşıyıp taşımadığı ile anlaşılır. Abdulkadir HALAÇLI

19 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Planlama: Bir amaca ulaşmak için yapılacak işlerin önceden tasarlanarak saptanması anlamına gelir. Girişimci için plan, işletmenin amaçlarına yada amacına ulaşabilmesi için ne gibi işlerin yapılacağını, bunların nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır. İş planın şu amaçlar için kullanılabilir; Finansal kaynakları temin araştırmalarında, Kredi kaynaklarına başvuru yaparken Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır. Potansiyel ortaklara iş fikirlerini tanıtırken Abdulkadir HALAÇLI

20 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Önceden yapılacak bir iş planı sayesinde büyük hataların yapılması engellenir. Beklenmeyen sorunlar ve etkileri plan yoluyla engellenebilir. İyi bir iş Planı; Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik eder, Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların dikkatlerini amaçlara yöneltir. Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar. Abdulkadir HALAÇLI

21 Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net
Değerlendirme İyi bir iş planının taşıması gereken özellikleri yazınız. İyi bir iş planının taşıması gereken nitelikler nelerdir? Abdulkadir HALAÇLI


"Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net GİRİŞİMCİLİK Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.kebirhost.net." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları