Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı"— Sunum transkripti:

1

2 Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı
DNA Deteksiyon kiti kullanılarak, Real-time PZR yöntemiyle klinik örneklerden Sepsis patojeni tespitinin değerlendirilmesi Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı

3 GİRİŞ Sepsis hızlı ve uygun antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi tıbbi bir durumdur Konvansiyonel metodlarla patojenin identifikasyonu ve antimikrobial duyarlılık testlerinin tamamlanması 3 gün veya daha fazla sürmektedir

4 Kan akımı infeksiyonlarının erken tespitini sağlamak için klinik uygulamalarda kullanılan, patojen deteksiyon sistemi olan Septifast ‘in klinik yararını ve tanısal doğruluğunu değerlendirmek için yapılan çok merkezli prospektif gözlemsel bir çalışmadır

5 Materyal-Metod Fungal veya bakteriyel infeksiyon kaynaklı SIRS şüphesi olan 212 hasta çalışmaya alınmıştır Bu hastalardan 407 kan örneği alınmış ve kan kültürü analizi ile patojenlerin identifikasyonu gerçekleştirilmiş DNA deteksiyon kiti analizi için kan kültürü örneğinin alımından hemen sonra hastalardan tam kan örneği alınmış

6 DNA deteksiyon kiti, kan kültürü ve diğer kültür sonuçları karşılaştırılmış
DNA deteksiyon kiti ve/veya kan kültürü analizinde pozitif tespit edilen hastalarda seçilen ampirik antimikrobiyal tedavi ile bu analiz sonuçlarına göre uygulanan antibiyotik tedavisinin etkileri karşılaştırılmış

7 BULGULAR Kan kültüründe 43 örnekte pozitiflik tespit edilmişken, Septifast ile 55 örnek tespit edilmiş DNA detection kiti örneklerin %11,3’nde(45/400) patojenleri identifiye etmiş buna karşın kan kültürü %8’ini(32/400) tespit etmiştir

8 23 patojen sadece Septifast ile tespit edilmiş, diğer taraftan önemli klinik bakteremisi olan 5 olguyu tespit edememiş(bunlar 2 MRSA,1 Pseudomonas aeruginosa, 1 klebsiella spp., 1 E.faecium) Pozitif tespit edilen örnek sayıları, DNA deteksiyon kiti analizi sonuçlarıyla kombine edildiğinde anlamlı derecede artış göstermiş(p ≤0,01)

9 Septifast kiti kan kültürü analizi ile karşılaştırıldığında antibiotik tedavisi almayan hastalarda daha fazla sayıda bakteri ve mantar tespit etmiş, Antibiotik tedavisi alanlarda ise antibiotiğe maruziyetten daha az etkilenmiştir

10 SONUÇ Bu hızlı multiplex patojen deteksiyon sistemi geleneksel kültür yöntemlerinin tamamlayıcısıdır Özellikle antibiotik tedavisi öncesi hastalarda etken patojenlerin zamanında tespiti için tanısal değeri arttırmak için önerilmektedir


"Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları