Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Social Perception: How We Come to Understand Other People

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Social Perception: How We Come to Understand Other People"— Sunum transkripti:

1 Social Perception: How We Come to Understand Other People
Chapter 4 Social Perception: How We Come to Understand Other People

2 CHANGES IN THE COURSE Classroom changed to DZ10 due to class size.
Only one midterm instead of two, during the week of April A newspaper assignment is added. Details will be provided.

3 Newspaper Assignment Details
Find a newspaper example (Turkish or English) for a concept that is mentioned in the chapters that we read. 15% of the Grade (15 points) Can be from newspaper blogs as well. A concept can be given as an example by only one person. In order to earn your grade, submit a written, one paragraph discussion to the instructor. Name, concept, your one paragraph evaluation, staple a copy of the example s will not be accepted. The last day of submission: May 23, 2011.

4 Social Perception Social perception is defined as the study of how we form impressions of and make inferences about other people. Necessary for social survival Fun and entertainment

5 Chapter Outline I. Nonverbal Behavior

6 Nonverbal Behavior Nonverbal communication is defined as the way in which people communicate, intentionally or unintentionally, without words.

7 Example: Babies

8

9 Sarı mutluluğun rengi İnsanın ruh sağlığı ile renkler arasındaki ilişkiyi araştıran bilim adamları, duyguların da rengi olduğunu ortaya koydular. Depresyondaki insanların donuk, kendini iyi hissedenlerin ise sıcak renkleri tercih ettiğine işaret eden bilim adamları, bunun, çocukların ve iletişim sorunu yaşayanların hastalıklarının teşhisine yardımcı olabileceğini belirttiler. İtalyan La Repubblica gazetesinde yayımlanan habere göre, İngiltere'deki Manchester Üniversitesinden bir grup bilim adamı, sağlıklı 105 ve depresyondaki 108 yetişkinin her birinden, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor, kahverengi, siyah, beyaz ve grinin 38 tonunun bulunduğu renk tablosundan ruhsal durumlarına en uygun olan rengi seçmelerini istediler. Araştırmacılar, depresyondakilerin grinin, sağlıklı katılımcıların ise sarının tonlarını tercih ettiklerini gözlemlediler. Araştırmanın ikinci bölümünde ise sağlıklı 204 gönüllüden renkleri pozitif, negatif ve nötr olarak ayırmalarını ve en sevdikleri renkleri seçmelerini isteyen bilim adamları, katılımcıların sadece yüzde 10'unun, ruhsal durumlarını temsil etmesi için griye yöneldiklerini belirttiler. Araştırma sonuçlarının, beynin, insanın ruh haliyle renkleri hemen eşleştirdiğini ve bu şekilde dış dünyayla iletişim kurduğunu gösterdiğini kaydeden bilim adamları, bu ilişkinin sürekli dile getirildiğini, ancak şimdiye kadar bu konuda yapılmış tam ve gerçek bir araştırmanın mevcut olmadığını vurguladılar. Araştırma ekibinin başındaki Peter Whorwell, şu anda asabi bağırsak sendromu görülen ve dolayısıyla da oldukça sıkıntılı olan hastalar üzerinde çalışmakta olduğunu belirterek, "Renk çarkının, bu hastaların psikolojik tedavilere verdikleri yanıtı görmemize yardımcı olmasını umuyorum" dedi. Kelimelerin yetersiz kaldığı ve sözsüz ifade yöntemlerinin daha etkili olduğu durumların olduğunu ifade eden Whorwell, bu gibi durumlarda renklerden faydalanılabileceğini söyledi.

10 Nonverbal Behavior Nonverbal behavior is used to express emotion, convey attitudes, communicate personality traits, and to facilitate or modify verbal communication.

11

12 Obama'nın "Beden dili" neler söyledi?
Uzmanlara göre, Obama'nın vücut dili Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söylüyordu. Karşılama töreninde elini Gül'ün sırtına koyan Obama, samimi jestlerini sürdürdü.  Bizden biri gibi tavırlar sergileyen Obama, güçlü bir devletin başkanı olduğu sinyallerini de vermeyi ihmal etmedi. Obama mecliste yaptığı konuşmada da kendine olan güvenini bedenine yansıttı. Sultanahmet Camii`ne hayran olduğunu gizlemeyen Obama, vücut diliyle de bunu kanıtladı. Obama, beden diline göre bu ziyaretten memnun kaldı.

13

14 Nonverbal Behavior Facial Expressions
Charles Darwin believed that human emotional expressions are universal -- that all humans encode and decode expressions in the same way.

15 Nonverbal Behavior Facial Expressions
Modern research suggests that Darwin was right for the six major emotional expressions: anger, happiness, surprise, fear, disgust, and sadness.

16 Nonverbal Behavior Facial Expressions
Affective blend is a facial expression in which one part of the face registers one emotion while another part registers a different emotion.

17 Nonverbal Behavior Facial Expressions
Current research examines whether other emotions have distinct and universal facial expressions associated with them.

18 Facial expressions 'not global'
A new study suggests that people from different cultures read facial expressions differently. East Asian participants in the study focused mostly on the eyes, but those from the West scanned the whole face. In the research carried out by a team from Glasgow University, East Asian observers found it more difficult to distinguish some facial expressions. The work published in Current Biology journal challenges the idea facial expressions are universally understood. In the study, East Asians were more likely than Westerners to read the expression for "fear" as "surprise", and "disgust" as "anger". The researchers say the confusion arises because people from different cultural groups observe different parts of the face when interpreting expression.

19 Facial expressions Facial expressions for "fear" and "surprise" were confused by some participants

20 Nonverbal Behavior Culture and Channels of Nonverbal Communications
Culture also influences emotional expression; display rules that are unique to each culture dictate when different nonverbal behaviors are appropriate to display.

21

22 Erkekler ne zaman ağlar?
Ağlamak, sadece Türkiye’de değil dünyanın hemen her ülkesinde toplum tarafından kadınsı bir eylem olarak görülür. Çünkü çaresizliğin ifadesidir ağlamak ve erkekler asla öyle bir duruma düşmeyecekleri için hiç de erkeksi değildir! İngiltere’de 18 yaş üzerindeki 2000 erkek arasında ilginç bir anket yapildi. Arastirmacilar görüştükleri kişilere hiç ağlayıp ağlamadıklarını, eğer ağladılarsa nelere ağladıklarını sordular. Geçtiğimiz hafta açıklanan araştırma sonuçlarına göre ankete katılan erkeklerin yüzde 77’si hayatlarında en az bir kere ağlamış. Hatta bunların hemen hepsi ayda en az bir kere düzenli olarak ağlıyorlarmış. Yani 2000 erkekten sadece 460 tanesi, hiç ağlamadım, demiş. Tabii o da doğru mu yalan mı bilinmez. Bu arada araştırmadaki başka bir sonuca göre ağlamayan erkek oranı, yapılan bir başka araştırmanın ortaya koyduğu maço eğilimli erkek sayısının çok çok altında kalmış. Araştırmada eskiye oranla bir kıyaslama da yapılıyor. Mesela ankete katılan erkelerden 50 yaş üzerinde olanların yüzde 63’ü, babalarını hiç ağlarken görmemişler yaş aralığında olanlardan babalarını hiç ağlarken görmeyenlerin oranı ise yüzde 49’da kalmış. Bu sonuç da gösteriyor ki, zaman ilerledikçe erkeklerin ağlama eğilimi gittikçe yükseliyor. Yeni jenerasyon, bir eskisine göre ağlamaya daha meyilli oluyor.

23 Erkekler ne zaman ağlar?
Bir yakını öldüğünde 74 Bir film, televizyon programı ya da kitapta acıklı bir hikayeye rastladığında 44 Yaşadığı romantik bir ilişki sona erdiğinde 39 Sevdiği biri zarar gördüğünde 25 Sevdiği biriyle kavga ettiğinde 24 Yalnızlık hissettiğinde 22 Duygusal bir müzik dinlediğinde 18 Kendine acıdığında 17 Fiziksel bir acı hissettiğinde 16 Duyguları incindiğinde 13 Düğünlerde 9

24 Nonverbal Behavior Culture and Channels of Nonverbal Communications
Emblems are nonverbal gestures that have well understood definitions within a given culture.

25 Nonverbal Behavior Multichannel Nonverbal Communication
In everyday life, we usually receive information from multiple channels simultaneously.

26 Nonverbal Behavior Gender Differences in Nonverbal Communication
Women are better than men at both decoding and encoding nonverbal behavior if people are telling the truth. Men, however, are better at detecting lies.

27 Nonverbal Behavior Gender Differences in Nonverbal Communication
This finding can be explained by social-role theory, which claims that sex differences in social behavior are due to society’s division of labor between the sexes.

28 Chapter Outline II. Implicit Personality Theories: Filling in the Blanks

29 Implicit Personality Theories
An implicit personality theory is a type of schema people use to group various kinds of personality traits together. Using these theories helps us form well-developed impressions of other people quickly.

30 TWO TOUGH QUESTIONS Question 1: If you knew a woman who was pregnant, who had 8 kids already, three who were deaf, two who were blind, one mentally retarded, and she had syphilis, would you recommend that she have an abortion? Question 2: It is time to elect a new world leader, and only your vote counts. Here are the facts about the three candidates. Candidate A -- Associates with crooked politicians, and consults with astrologists. He's had two mistresses. He also chain smokes and drinks 8 to 10 martinis a day. Candidate B -- He was kicked out of office twice, sleeps until noon, used opium in college, and drinks a quart of whiskey every evening. Candidate C -- He is a decorated war hero. He's a vegetarian, doesn't smoke, drinks an occasional beer and never cheated on his wife. Which of these candidates would be your choice?

31 Candidate A is Franklin D. Roosevelt. Candidate B is Winston Churchill
Candidate A is Franklin D. Roosevelt. Candidate B is Winston Churchill. Candidate C is Adolph Hitler. And, by the way, on your answer to the abortion question: If you said, "YES!" . ..you just killed Beethoven.

32 Implicit Personality Theories
Culture in Implicit Personality Theories Hoffman and colleagues (1986) found that cultural implicit personality theories affect how people form impressions of others.

33 Chapter Outline III. Causal Attribution: Answering the “Why” Question

34 Causal Attribution Although nonverbal behavior may be relatively easy to decode, there is still substantial ambiguity about why people act the way they do.

35 Causal Attribution The Nature of the Attribution Process
Attribution theory is a description of the way in which people explain the causes of their own and other people’s behavior. Atıf, atfetmek

36 The Nature of the Attribution Process
Causal Attribution The Nature of the Attribution Process Fritz Heider is considered the father of attribution theory. He believed that people are like amateur scientists, trying to understand other people’s behavior by piecing together information until they arrive at a reasonable cause. Beggar= Poor, lazy or drug addicted…or?

37 Causal Attribution The Nature of the Attribution Process
He proposed a simple dichotomy for people’s explanations: internal attributions and external attributions.

38 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions The covariation model states that in order to form an attribution about what caused a person’s behavior, we systematically note the pattern between the presence (or absence) of possible causal factors and focus on the consensus information, distinctiveness information, and consistency information we gather from the situation.

39 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions According to the covariation model, consensus* information is the information regarding how other people besides the actor treat the target. *Fikir birliği

40 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions Distinctiveness* information is the information about how the actor treats other people besides the target, and consistency** information is the information about how the actor treats the target across time and different situations. *Ayırdedicilik ** Tutarlılık

41 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions People are most likely to make an internal attribution (attribute the behavior to the actor) when consensus and distinctiveness are low but consistency is high; they are most likely to make an external attribution (attribute the behavior to the target and/or situation) when consensus, distinctiveness, and consistency are all high.

42 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions The covariation model assumes that people make causal attributions in a rational, logical fashion.

43 Causal Attribution The Covariation Model: Internal Versus External Attributions

44 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists The correspondence bias is the tendency to infer that people’s behavior corresponds to (matches) their disposition (personality). =Fundamental attribution error

45 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists The fundamental attribution error is the tendency to overestimate the extent to which a person’s behavior is due to internal, dispositional factors and to underestimate the role of situational factors.

46 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists One reason people make the fundamental attribution error is that observers focus their attention on actors, while the situational causes of the actor’s behavior are less salient and may be unknown.

47 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists Perceptual salience*, or the information that is the focus of people’s attention, helps explain why the fundamental attribution error is prevalent. *Algıda belirgin olma durumu

48 Who had taken the lead in the conversation?
Who had chosen the topics to be discussed? Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists

49 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists The Two-Step Process of Attribution occurs when people analyze another person’s behavior by first making an automatic internal attribution, and only then thinking about possible situational reasons for the behavior, after which one may adjust original internal attribution.

50 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists

51 Causal Attribution The Correspondence Bias: People as Personality Psychologists The spotlight* effect is the tendency to overestimate the extent to which our actions and appearance are salient to others. * Projektör ışığı, sahne ışığı

52 Causal Attribution The Actor/Observer Difference
The actor/observer difference is the tendency to see other people’s behavior as dispositionally caused, but focusing more on the role of situational factors when explaining one’s own behavior.

53 Causal Attribution The Actor/Observer Difference
One reason for the actor/observer difference is perceptual salience: actors notice the situations around them that influence them to act, while observers notice the actors.

54 Causal Attribution The Actor/Observer Difference
The actor/observer difference also occurs because actors have more information about themselves than do observers.

55 Causal Attribution Self-Serving Attributions
Self-serving attributions are explanations for one’s successes that credit internal, dispositional factors and explanations for one’s failures that blame external, situational factors. Example: Sports

56 Causal Attribution Self-Serving Attributions
Defensive attributions are explanations for behavior or outcomes that avoid feelings of vulnerability and mortality. Example: Explaining a bad grade in a test

57 Self-Serving Attributions
Unrealistic optimism is a form of defensive attribution wherein people think that good things are more likely to happen to them than to their peers and that negative events are less likely to happen to them than to their peers.

58 Self-Serving Attributions
Causal Attribution Self-Serving Attributions One way we deal with tragic information about others is to make it seem like it could never happen to us. We do it through the belief in a just world, a form of defensive attribution wherein people assume that bad things happen to bad people, and that good things happen to good people. Examples: Candid, My name is Earl

59 Chapter Outline IV. Culture and Attribution

60 Culture and Attributions
Culture and the Correspondence Bias The correspondence bias is the inclination to conclude that people’s behaviors match their personalities. Although the correspondence bias is prevalent across cultures, people from collectivist cultures are more likely than Westerners are to notice situational information and to use it to form situational attributions.

61 Culture and Attributions
Culture and Other Attribution Biases Westerners are more prone to the self-serving bias than Easterners are. Defensive attributions, like the belief in a just world, are more prevalent in societies where extremes in wealth and poverty exist. And, the spotlight effect is more common among people in individualist cultures compared to those from collectivist cultures.

62 Chapter Outline V. How Accurate Are Our Attributions and Impressions?

63 How Accurate Are Our Attributions and Impressions?
Under many circumstances we are not very accurate, especially compared to how accurate we think we are.


"Social Perception: How We Come to Understand Other People" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları