Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YARIŞMASI 22.10.2014 KEPSUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YARIŞMASI 22.10.2014 KEPSUT."— Sunum transkripti:

1 PROJE YARIŞMASI KEPSUT

2 1 2 3 3 3 Öğrenme Yaklaşımları Proje nedir? Nasıl yapılır?
Neden Proje Çalışması? 2 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye… 3 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye…

3

4 Öğrendiklerimizin ... ÖĞRENME %1 TATMA %2 DOKUNMA %4 KOKLAMA %10 DUYMA
%83 GÖRME

5 Her bir öğrenci; yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

6 Çağdaş Öğrenme Kuramları
Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, İş Birliğine Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Aktif Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Tam Öğrenme Çoklu Zeka kuramı, Kolb öğrenme kuramı

7 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenmede ;
karmaşık zihinsel problemleri çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, yaptığı çalışmaların sonucunda bir ürün ortaya koyabilen ve uzun vadede hayat boyu öğrenebilen bireyler

8 PROJE TABANLI ÖĞRENME Yaklaşımının temeli, bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgileri kullanabilmeleridir.

9 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME Buluş Yoluyla Öğrenmede, öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, ferdi tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişidir. Öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Öğrenme için fazla zaman gerekmektedir.

10 PROJE ÇALIŞMASI Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Proje bir öğrenci tarafından hazırlanır. Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir.

11 Yarışmanın Amacı Bu yarışmanın amacı,
ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek, bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak, ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi‐katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

12 Yarışmanın Hedefleri  Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek,  Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,  Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,  Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

13 Yarışmanın Kapsamı Yarışma, 2014‐2015 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında gerçekleştirilecektir.

14 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Proje konuları Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarına uygun araştırma projelerini kapsamaktadır. Yarışmaya katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir, gönüllülük esastır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yarışmaya her öğrenci bireysel katılacaktır. Projedeki öğrenci sayısı bir (1) ile sınırlıdır. Öğrenciler, hazırlayacakları proje için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir. Her okul, birden fazla proje ile yarışmaya katılabilecektir. Öğrenci, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile yarışmaya katılabilir. Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.

16 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Danışman öğretmenlerinin görevi proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır. Yarışmaya katılanlar “final sona ermeden” ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya katılamazlar. Katılanların tespit edilmesi halinde yarışmacı hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

17 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvurular 08 Aralık 2014 ‐09 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

18 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kılavuz basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır. Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

19 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İÇG Üyeleri, yarışmada proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alabilirler. Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak görev alabilirler.

20 PROJE YARIŞMASINA BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru formunda değişiklik yapılamayacaktır. Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesi zorunludur.

21 08 Aralık 2014 Saat 10.00’da başlayıp
Başvuru Süresi Yarışma ilan edilen uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje başvuruları 08 Aralık 2014 Saat 10.00’da başlayıp 09 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır.

22 Proje nedir? Nasıl yapılır?
Neden Proje Yarışması?

23 PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;
Değişimi hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

24 PROJE NEDİR? Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

25 Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır.
PROJE HAZIRLIĞI Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar.

26 PROJE SÜREÇLERİ Projenin konusunu seçmek . Bilgi toplamak Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi Değerlendirme ve Rapor Yazımı

27 1. Projenin konusunu seçmek
Proje konusu İlgi çeken, Üzerinde düşünülen, Merak edilen konulardan seçilmelidir.

28 1. Projenin konusunu seçmek
Proje konusu seçerken en iyi fikirler: Seyahat ederken, Haber dinlerken, Gazete okurken ve İnsanları ilgilendiren problemler düşünülürken oluşur.

29 2. Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

30 Projenin Amacı, Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

31 Hedefler, Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

32 3. Projenin tanımlanması
Yöntem proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

33 3. Projenin tanımlanması
Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır.

34 3. Projenin tanımlanması
Beklenen Sonuçlar Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

35 4. Projenin yürütülmesi Projeler belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda yürütülür.

36 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı
Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

37 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

38 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (2)
Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

39 Öğretmenler Proje Çalışmalarını Nasıl Değerlendirecek?

40

41

42

43 ÖRNEK UYGULAMA

44 Konu: “Kanın yapısı ve görevleri”
Süre: Konuların araştırılması ve uygulamalar için 3 hafta süreniz vardır Açıklamalar: 6. sınıflardan 2 kişilik grup oluşturulacak

45 Problem: Kan, damarlar içindeki inişli, çıkışlı uzun seyahatinde neleri başarır? Kimlere yardım eder? Kimlerle savaşır? Eğitim hedefleri: Kanın yapısını mikroskopta inceleyebilmek, kanın nelerden oluştuğunu kavrayabilmek, kan hücrelerinin şekil ve yapı olarak birbirinden farklı olduğunu kavrayabilmek, kan hücrelerinin görevlerini kavrayabilmek, farklı ortamlardan bilgi toplayabilmek, deney yapabilmek, sonuç çıkarabilmek ve bunları ilişkilendirerek kaydedebilmek, ortak çalışmalar yapabilmek

46 Görevler: ..... hastanesine gidilerek mikroskopta kan incelenecek, Laboratuar görevlilerinden ve doktorlardan kanın yapısı ile ilgili bilgi alınacak, mikroskopta görülen kan hücrelerinin şekilleri çizilerek farklılıkları belirtilecek, kan hücrelerinin görevleri internetten, çeşitli ansiklopedilerden, sağlık kitaplarından, insan vücudu nasıl çalışır (Tubitak Yayınları) adlı kitaptan, insan vücuduna yolculuk ve CD-ROM lardan yararlanılarak araştırılacak, yapılan çalışmanın sunusu hazırlanarak çalışma sunulacak.

47 Etkileşim: Öğrencilere araştırma ve inceleme görevleri ve uygulamalarla ilgili ödevler verilecek, hastanede laboratuar görevlileri ve doktorlar bilgi aktaracak, öğrenciler ortak çalışmalar yürütecek. Uygulama Ortamları: Hastane, laboratuar, sınıf

48 Değerlendirme: Sunu, içerik ve kullanılan kaynaklar bakımından değerlendirilecektir. Bilgilerin doğruluğu değerlendirilecektir. Sununun yapılışı değerlendirilecektir. Araçlar: Mikroskop, lam, lamel, deney tüpleri, kan, ansiklopediler, kitaplar, dergiler, bilgisayar, insan vücuduna yolculuk CD –ROM

49

50 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"PROJE YARIŞMASI 22.10.2014 KEPSUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları