Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS ( 15 Mart ) YGS ( 15 Mart ) ÜNİVERSİTE SINAVI İKİ BASAMAK HALİNDE UYG. 2 1. 2. LYS ( Haziran ) LYS ( Haziran )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS ( 15 Mart ) YGS ( 15 Mart ) ÜNİVERSİTE SINAVI İKİ BASAMAK HALİNDE UYG. 2 1. 2. LYS ( Haziran ) LYS ( Haziran )"— Sunum transkripti:

1

2 YGS ( 15 Mart ) YGS ( 15 Mart ) ÜNİVERSİTE SINAVI İKİ BASAMAK HALİNDE UYG LYS ( Haziran ) LYS ( Haziran )

3 Türkçe 40 Türkçe 40 Sos Sos Mat Mat Fen Fen YGS – YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI Tarih : 15 Coğrafya : 12 Felsefe:8 Cebir : 32 Geometri:8 Fizik : 14 Kimya : 13 Biyoloji: 13 -Ygs soruları 9.sınıf ağırlıklıdır. - Yoruma dayalı. - Zamana karşı yarış çok önemli. -Tek oturumda yapılır. - Çoğunlukla 2 yıllık bölümler için kull. 3 Din K: 5

4 LYS – LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS – 1 (Mat-2) LYS – 1 (Mat-2) Cebir : 50 Geo : Fizik : 30 Kim : Biy : 30 Edeb : 56 Coğ : LYS – 2 ( Fen-2) LYS – 2 ( Fen-2) LYS – 3 ( Edb Coğ) LYS – 3 ( Edb Coğ) Tarih : 44 Coğ : Fls Gr: 24 LYS – 4 ( Sos -2) LYS – 4 ( Sos -2) Y.Dil : LYS – 5 ( Y.Dil) LYS – 5 ( Y.Dil) 4 - Bilgi ağırlıklıdır. - 10,11 ve 12.sınıf konuları. - 4 yıllık bölümler için kull. Din K: 8 (75 dk) (60 dk)(45 şer dk) (85 dk) (35 dk) (65 dk) (20 dk) (50 dk) (120 dk)

5 LYS– 2 / Fen – 2 LYS– 3 / Edeb-Coğ LYS– 4 / Sos Bil- 2 LYS – 5 / Y.Dil TM LYS– 1 / Mat – 2 LYS– 3 / Edeb-Coğ Sayısal LYS– 1 / Mat – 2 Sözel Y. Dil Ygs Sınava da katılabilirsiniz. 5

6 YGS’DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR? 2 Yıllık Bölümler için : 140 Puan 4 Yıllık Bölümler için : 180 Puan 6

7 Üniv. Puanı = YGS Neti OBP ++ LYS Neti % 40 etkili % 60 etkili YGS VE LYS’NİN YERLEŞTİRME PUANINA ETKİSİ Max. 60 puan 7

8 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) 8 Diploma Notu x 0,6 100 * 0,6 = * 0,6 = * 0,6 = * 0,6 = 30 Max. puan Min. puan Lys Puanı = Max. Ham puan Max. Ham puan OBP

9 Ygs’de Max Puanı Ygs’de Max Puanı = Max. Ham puan Max. Ham puan OBP + YGS – LYS ’DE MAXİMUM PUAN LYS’DE MAXİMUM PUAN Lys’de Max Puanı = Max. Ham puan Max. Ham puan OBP

10 YGS – LYS’DE 18 PUAN TÜRÜ VAR

11 YGS LYS TürkçeSos - 1Mat - 1Fen - 1FizikKimyaBiyoCebirGeo MF - 1 Matematik 1,10.51,60.81, ,08 1,73 MF - 2 Fen Bilg Öğrt 1,10.51,11,3 1,73 1,6 1,280,93 MF - 3 Tıp Fak. 1,10.71,1 1,731,86 2 1,040,6 MF - 4 İnşaat Müh. 1,10.61,40.91,731,20.6 1,76 1,46 Puan Türüne Göre Derslere Ağırlık Vermeli YGSLYS TürkçeSos - 1Mat - 1Fen - 1 CebirGeoEdebCoğr TM - 1İşletme 1,40,51,60,5 2 1,331,281,66 TM - 2Hukuk 1,40,71,40,5 1,76 1,061,571,33 TM - 3Pdr 1,5110,51,440,93 1,78 1,66 11

12 2013 Lys 1 – Sınıf Düzeyi / Soru Sayısı 12 9.Sınıf10.Sınıf11.Sınıf12.Sınıf Mat-2 (50 Soru) Geometri (30 Soru) Toplam

13 2013 Lys 2 – Sınıf Düzeyi / Soru Sayısı 13 9.Sınıf10.Sınıf11.Sınıf12.Sınıf Fizik (30 Soru) Kimya (30 Soru) Biyo (30 Soru) 6699 Toplam

14 14 AKDENİZ ÜNİV. TIP FAK YGS NETLERİLYS NETLERİ TürkçeSos - 1Mat - 1Fen - 1 Mat-2GeoFizikKimyaBiyo ,536,25 38,7516,52522,5 Diploma 94 Ygs Başarı SırasıLys Başarı Sırası 4892 ( Ygs 2)6947 ( MF 3 ) 2013 ÖSYS YERLEŞTİRME PUANLAMASINA GÖRE

15 İSTANBUL ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ TürkçeSosyalMat - 1FenMat-2GeoFizikKimyaBiyo (40 Soru) (50 Soru)(30 Soru) Toplam : 133 SoruToplam : 52 SoruToplam : 73 Soru (2013 Ygs – Lys Sonuçlarına göre)

16 ULUSLAR ARASI ANTALYA ÜNİV. ELEKT-ELEKTRONİK MÜH. TürkçeSosyalMat - 1FenMat-2GeoFizikKimyaBiyo (40 Soru) (50 Soru)(30 Soru) Toplam : 94 Soru Toplam : 35 SoruToplam : 41 Soru (2013 Ygs – Lys Sonuçlarına göre)

17 TürkçeSosyalMat - 1FenMat-2GeoEdebCoğr (40 Soru) (50 Soru)(30 Soru)(56 Soru)(30 Soru) Toplam : 116 SoruToplam : 40 SoruToplam : 69 Soru İSTANBUL ÜNİV. HUKUK FAK. GÜNÜMÜZDE ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAK ÇOK KOLAY…. AMA NİTELİKLİ BÖLÜMLERİ KAZANMAK İÇİN GAYRET GEREKİYOR… (2013 Ygs – Lys Sonuçlarına göre)

18 2013 Ygs ‘ ye başvuran öğrenci sayısı : YGS barajını geçen aday sayısı : YGS – LYS İSTATİSTİĞİ

19 Lisans Kontenjanları 2013 Lys Başvuru Devlet Ünv Lisans Kont Vakıf Ünv Her iki kişiden birisi yerleşebilir KKTC Ünv Yurtdışı Ünv Toplam KONTENJANLAR

20 2013 Ygs – Lys İstatistiği Ygs Net Ortalaması Testler Türkçe 16,81821,9 Sos ,116,6316,6 Mat -1 7,56,927,5 Fen -1 3,53,564,1 * Türkçedeki düşüşün nedenini paragraftan çok, dilbilgisi sorularının beklenenden fazla gelmesidir. * Sosyal bilimlerde bilgi odaklı soruların olması yorum sorularının az olması, normal başarı dağılımını da etkiledi. * Fen Bilimlerinin düşük olmasının nedeni son üç yılda okullarda öğretilenlerin dışında uygulamaya yönelik, güncel hayata yönelik sorularla muhatap ediyor öğrencileri. Öğrenciler okulda öğrendiklerini ÖSYM’nin sorularına entegre edemiyorlar. Sorularda açıklık ve netlik şekillerdeki özensizlik öğrencilerin soruları anlamada zorlandığını gösteriyor.

21 Dersin Adı Soru Sayısı 2012 Ort rt Matematik50 Soru13,1712,32 Geometri30 Soru6,734,15 Fizik30 Soru9,796,46 Kimya30 Soru9,8710,19 Biyoloji30 Soru10,0811,05 Edb56 Soru23,5223,22 Coğrafya-124 Soru7,617,6 Tarih44 Soru13,1314,49 Coğrafya-216 Soru6,334,78 Felsefe30 Soru6,867,88 Yabancı Dil(İng) 80 Soru28,6230, LYS NET ORTALAMALARI

22 YGS ‘deki Sorularının Zorluk Düzeyleri Bindiği gibi bu sene ikincisi uygulanacak olan YGS da 4 farklı teste 160 soru sorulmaktadır. Sorular daha çok kavrama ve uygulamaya yöneliktir. Ayrıca öğrencilerin; Okuduğunu anlama, temel kavram ve ilkelerle düşünme, basit işlem alışkanlıkları ve zihinsel becerileri ölçülmesi hedeflenmektedir.

23 LYS ‘deki Sorularının Zorluk Düzeyleri Tablo dikkatlice incelendiğinde, herhangi bir testi dışlamanın son derece yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü kolay ve normal sorular az ve dikkatli bir çalışmayla rahatlıkla yapılabilir. Dikkat edilirse, % 70' lik bir bölüm, rahatlıkla cevaplandırılabilecek türden sorulardan oluşmaktadır. Aynı test içindeki en zor ve en kolay soruların puan değeri, birbirinden farklı değildir. Aynı test içindeki soruların zorlukları düzeyleri birbirinden farklı; fakat puan getirisi bakımından aynıdır. Bu özelliğin bilinmesi test tekniği açısından önemlidir.

24 Günde kaç soru çözmeliyim? - Konuya yeterince çal ış madan soru çözmek mant ı kl ı de ğ ildir. - Soru çözmenin amac ı konuyu peki ş tirmektir. (Konu bitmemi ş ki peki ş sin? ) - Günde kaç soru çözece ğ inize karar vermek için; a)Kapasitenizi b)Alg ı lama h ı z ı n ı z ı c)Konular ı bitirme durumunuzu d) Hedefinizi göz önünde bulundurun. Birçok eksik konunuz oldu ğ u halde sadece soru çözerek ders çal ış man ı z zaman kayb ı d ı r.

25 Netlerimizi nas ı l artt ı rabiliriz? - Yeni konu bitirmek…. (Anlayarak ve seri bir ş ekilde) - Öncelikle yapabilece ğ imiz konular ı halletmeli. Tedricilik… - Konular ı n püf noktalar ı n ı ö ğ renmek - Zorland ığı n ı z konularda takviye alman ı z. - Farkl ı kaynaklardan bol soru çözmek - Testlerdeki zor sorular ı ( c testi ) ihmal etmemek. -Çözemedi ğ imiz sorular ı kesinlikle es geçmeme - Belirli aral ı klarla konular ı tekrar etmek - Sab ı r… ( Tam verim alacakken pes etmek)

26 Baz ı teknik ayr ı nt ı lar... - Kolay sorularda bit yeni ğ i aramay ı n ( %10 çok kolay soru gelir) - Kesinlikle cevap olmayacak şı klar ı eleyin. - Göz mesafesi ile okunacak materyal aras ı en az 30 cm olmal ı d ı r. - S ı raya kapanarak soru çözmemelisiniz. - Soruyu okurken ileri - geri sallan ı lmamal ı d ı r. - Ayn ı testte 4 tane ayn ı şı k pe ş pe ş e gelmez.

27

28 SORULARI HIZLI ÇÖZMEK İÇİN… Sorular ı okurken (özellikle sözel sorular ı n ı ) her sat ı r ı n alt ı n ı çizmeniz ve dudaklar ı n ı z ı k ı p ı rdatman ı z size zaman kaybettirecektir. Fakat soru köklerini okurken özellikle “de ğ ildir, sadece, m ış t ı r, mam ış t ı r” gibi kelimelerin alt ı n ı çizmeniz mant ı kl ı olacakt ı r.

29 29 Bu bir Rehberlik Servisi Hizmetidir… Teşekkür Ederiz.


"YGS ( 15 Mart ) YGS ( 15 Mart ) ÜNİVERSİTE SINAVI İKİ BASAMAK HALİNDE UYG. 2 1. 2. LYS ( Haziran ) LYS ( Haziran )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları