Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Prof.Dr.Aydın ULUCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Prof.Dr.Aydın ULUCAN."— Sunum transkripti:

1 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Prof.Dr.Aydın ULUCAN

2 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Benzer girdiler kullanarak, benzer çıktılar üreten birimlerin göreli etkinliklerinin ölçülmesi işletme yöneticilerinin önemli problemlerinden biridir. Veri Zarflama Analizi, çok sayıda girdi/çıktı olması durumunda etkinlik ölçülmesinde kullanılabilecek doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir.

3 Which Unit is most productive?
DMU labor hrs. #cust. DMU = decision making unit

4 DEA (Charnes, Coopers & Rhodes ‘78) A multiple-input, multiple-output productivity measurement tool
Basic intuition (DMU = decision making unit) #cust. DMU labor hrs. #cust. #cust/hr. 200 x slope = 1.87 x x DMU’s 1,3,4,5 are dominated by DMU 2. x 100 x labor hrs. 50 100

5 CCR Efficient Frontier
Output 6 C F 5 G 4 E 3 B 2 D 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Input

6 BCC Efficient Frontier
Output 6 C F 5 G 4 E 3 B 2 D 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Input

7 Why DEA? Regression can accommodate Multiple inputs or outputs but not both Regression requires a functional relationship between in/outputs Regression provides only average relationships not best practice

8 Extending to multiple outputs ...
Ex: Consider 8 M.D.’s working at Shouldice Hospital for the same 160 hrs. in a month. Each performs exams and surgeries. Which ones are most “productive”? Note: There is some “efficient” trade-off between the number of surgeries and exams that any one M.D. can do in a month, but what is it?

9 Scatter plot of outputs:
Efficient M.D.’s: These two M.D.’s (#1 and #6) define the most efficient trade-off between the two outputs. #6 efficient frontier #1 These points are dominated by #1 and #6. “Pareto-Koopman efficiency” along the frontier - cannot increase an output (or decrease an input) without compensating decrease in other outputs (or increase in other inputs).

10 How bad are the inefficient M.D.s and where are the gaps?
#5 Performance “gap” 73.4% of distance to frontier Efficiency score = 73.4%

11 “Nearest” efficient points define a reference set and a linear combination of the reference set inputs and outputs defines a hypothetical composite unit (HCU) Reference set for #5 is {1,6} #6 #5 #1 HCU

12 DEA summary so far: DEA uses an efficient frontier to define multiple I/O productivity
Frontier defines the (observed) efficient trade-off among inputs and outputs within a set of DMUs. Relative distance to the frontier defines efficiency “Nearest point” on frontier defines an efficient comparison unit (hypothetical comparison unit (HCU)) Differences in inputs and output between DMU and HCU define productivity “gaps” (improvement potential) How do we do this analysis systematically?

13 Productivity Conceptually ... Productivity = Outputs Inputs
Reality if more complex ... Inputs Outputs Technology + Decision Making equipment #type A cust. facility space #type B cust. server labor quality index mgmt. labor $ oper. profit

14 Operating Units Differ
Mix of customers served Availability and cost of inputs Facility configuration Processes/practices used Examples bank branches, retail stores, clinics, schools, etc. Questions: How do we compare productivity of a diverse set of operating units serving a diverse set of markets? What are the “best practice” and under-performing units? What are the trade-offs among inputs and outputs? Where are the improvement opportunities and how big are they?

15 Some approaches Operating ratios
e.g. Labor-hrs/transaction, $sales/sq.-ft. Good for highly standardized operations Problem: Does not reflect varying mix of inputs and outputs found in more diverse operations Financial approach: Convert everything to $$$! Problems? Some inputs/outputs cannot be valued in $ (non-profit) Profitability is not the same as operating efficiency (e.g. variances in margins and local costs matter as well) $Inputs $Outputs

16 Profitability vs. effeciency
Profitability is a function of 3 elements … Input prices (costs) Output prices Technical efficiency (How much input is required to generate the firms output.) Improving operations requires understanding technical efficiency not just overall profitability.

17 DEA’de bir karar-biriminin göreli etkinliği toplam ağırlıklı çıktılarının toplam ağırlıklı girdilerine oranı olarak tanımlanmaktadır. Bir birim için ağırlıklı çıktılar toplamının ağırlıklı girdiler toplamına oranı aşağıda matematiksel formda gösterilmektedir.

18 Her bir birim için etkinlik maksimize edilir
Her bir birim için etkinlik maksimize edilir. Modelin kısıtları ise bu ağırlıklar diğer karar-birimlerine de uygulandığında hiç bir karar- biriminin etkinliğinin biri (%100’ü) geçmemesini sağlayan kısıtlardır.

19 Doğrusal Eşdeğeri

20 Örnek Bir banka Ankara’daki 6 şubesinin göreli etkinliklerini ölçmek istemektedir. Banka yönetimi şubelerin yaptıkları işlemleri üç grupta toplamış ve bunları şubelerin çıktı göstergeleri olarak belirlemiştir. Şubelerin operasyonel girdileri ise kira giderleri, personel harcamaları ve malzeme harcamaları olarak belirlenmiştir. Bu şubelerin ürettikleri çıktı ve kullandıkları girdi miktarları tablo’da görülmektedir. Yönetim etkin çalışan ve çalışmayan şubelerini belirlemek istemektedir.

21 Veri ve Karar Değişkenleri
Çıktılar Girdiler Şube Ç1 Ç2 Ç3 K P M 1 484 4,139 60 140 43 88 2 384 1,686 49 17 38 3 209 1,059 66 37 14 30 4 157 879 27 47 9 5 46 371 19 33 20 6 272 667 35 51 8 Karar değişkenleri: a1 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 1’in ağırlığı a2 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 2’nin ağırlığı a3 = Şubenin etkinlik skorunda çıktı 3’ün ağırlığı b1 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 1’in ağırlığı b2 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 2’nin ağırlığı b3 = Şubenin etkinlik skorunda girdi 3’ün ağırlığı

22 Amaç Fonksiyonu: Problemin amacı etkinlik skoru hesaplanan şubenin toplam ağırlıklı çıktısını maksimize etmektir. Aşağıda şube 1 için kurulacak modelin amaç fonksiyonu görülmektedir. Maks. 484 a a a3 Not: Bizim örneğimizde 6 şube için 6 ayrı model kurulacaktır. Örneğin şube 2 için amaç fonksiyonu Maks. 384 a a a3 olarak elde edilecektir.

23 Problemin Kısıtları: Problemdeki ilk kısıt grubu modeli kurulan şubenin ağırlıkları ile diğer şubelerin 1’den (%100) daha yüksek bir etkinliğe sahip olmamasını sağlayan kısıtlardır. Bu grupta şube sayısı kadar kısıt hazırlanacaktır. 484 a a a3 – 140 b1 – 43 b2 – 88 b3  0 384 a a a3 – 49 b1 – 17 b2 – 38 b3  0 209 a a a3 – 37 b1 – 14 b2 – 30 b3  0 157 a a a3 – 47 b1 – 9 b2 – 28 b3  0 46 a a a3 – 33 b1 – 5 b2 – 20 b3  0 272 a a a3 – 51 b1 – 8 b2 – 19 b3  0 Modeldeki diğer kısıt ise etkinlik skoru hesaplanan şubenin ağırlıklı girdi toplamını 1’e eşitleyen aşağıdaki kısıttır. 140 b b b3 = 1

24 Matematiksel Model: Maks. 484 a1 + 4139 a2 + 60 a3 Kısıtlar
484 a a a3 – 140 b1 – 43 b2 – 88 b3  0 384 a a a3 – 49 b1 – 17 b2 – 38 b3  0 209 a a a3 – 37 b1 – 14 b2 – 30 b3  0 157 a a a3 – 47 b1 – 9 b2 – 28 b3  0 46 a a a3 – 33 b1 – 5 b2 – 20 b3  0 272 a a a3 – 51 b1 – 8 b2 – 19 b3  0 140 b b b3 = 1 a1, a2, a3, b1, b2, b3  0 Not: Şube 1 için yukarıda oluşturulan model diğer şubeler için kurulurken, sadece koyu renkle gösterilen rakamlar o şubenin çıktı ve girdi değerleri ile değiştirilecektir.

25 Excel’de Modelleme ve Solver ile Çözüm:
B C D E F G H I J K 2 3 Çıktılar Girdiler Ağırlıklı 4 Şube C1 C2 C3 P M Çıktı Girdi Fark 5 1 484 4,139 60 140 43 88 9.29 9.33 -0.04 6 384 1,686 49 17 38 3.78 0.00 7 209 1,059 66 37 14 30 2.38 3.09 -0.71 8 157 879 27 47 9 1.97 2.02 -0.05 46 371 19 33 20 0.83 1.00 -0.17 10 272 667 35 51 1.50 1.80 -0.31 11 12 Ağırlıklar 0.22 13 15 0.832 16 Hücre Formül I5: =SUMPRODUCT($C$12:$E$12;C5:E5) I5:I10 aralığına kopyalanacak J5: =SUMPRODUCT($F$12:$H$12;F5:H5) J5:J10 aralığına kopyalanacak K5: =I5-J K5:K10 aralığına kopyalanacak C15: =Index(I5:I10;C14) C16: =Index(J5:J10;C14)

26 Çözüm: Tüm şubeler için model çözüldüğünde, şubelerin etkinlik skorları sırasıyla, 1, 1, 0.84, 0.98, 0.83 ve 1 olarak hesaplanır. Buna göre 1, 2 ve 6. şubeler etkin, 3, 4 ve 5. şubeler ise etkin olmayan şekilde bulunmuştur. Etkin olmayan şubeler kullandıkları girdi miktarlarını azaltarak ve/veya ürettikleri çıktı miktarlarını arttırarak etkin hale gelebilirler.

27

28

29

30

31

32 CCR Modelleri ile toplam etkinlik bulunurken, BCC modelleri ise teknik etkinliği hesaplar.
Toplam Etkinlik Skoru(CCR) = Teknik Etkinlik Skoru (BCC) * Ölçek Etkinliği

33 Excel Modeli (Örnek)

34 Primal-Dual Relation s.t. x1 <= 4 2x2 <= 12 3x1 + 2x2 <=18
max 3x1 + 5x2 s.t. x <= 4 2x2 <= 12 3x1 + 2x2 <=18 x1, x2 >= 0 min 4y1 + 12y2 + 18y3 y y3 >= 3 2y2 + 2y3 >= 5 y1, y2, y3 >= 0

35 Primal – Dual Relations

36

37 Maximize Outputs

38 Modeling Return to Scale

39 ÖRNEK OLAY H.D. Sherman ve F. Gold, “Bank Branch Operating Efficiency : Evaluation with Data Envelopment Analysis,” Journal Banking and Finance, Vol.9, pp , 1985. Şube Sayısı : 14 Girdi : Kira, Personel-Saat, Malzeme Çıktı : 4 Tip

40

41 Sonuçlar

42 Örnek, (Türk Bankacılık Verisi ile)


"VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Prof.Dr.Aydın ULUCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları