Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.Doğanay DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS Prof.Dr.Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.Doğanay DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS Prof.Dr.Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim."— Sunum transkripti:

1 M.Doğanay DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS Prof.Dr.Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Kayseri Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 M.Doğanay HASTALIĞIN ADI AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu HASTALIĞIN ETKENİ HIV: Human Immunodeficiency Virüs Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu Virüsu HASTALIĞIN KAÇ ETKENİ VAR? HIV- 1 HIV- 2

3 M.Doğanay HIV infeksiyonun bulaşma yolları Cinsel ilişki (homoseksüel, biseksüel,heteroseksüel,lezbiyen) Ortak enjektör kullanımı (İV ilaç bağımlıları) Kan ve kan ürünleri transfüzyonu Organ veya doku transplantasyonu Transplasental ve intrapartum geçiş Kontamine kesici,delici tıbbi aletlerle yaralanma

4 M.Doğanay HIV infeksiyonu için yüksek risk grupları Homoseksüel ve biseksüel erkekler İV ilaç bağımlıları Hemofilili hastalar Sık kan transfüzyonu yapılanlar Heteroseksüel temas (risk grupları ile) HIV infekte annelerden doğan bebekler

5 M.Doğanay 2001 yılı sonunda dünyada yaşayan HIV/AIDS’li erişkin ve çocuk vakaları Toplam 40 milyon HIV/AIDS vakası

6 M.Doğanay Global HIV/AIDS PANDEMİSİ 2001 yılı sonu verileri Dünyada 40 milyon insan HIV/AIDS ile infekte yaşıyor 2001 yılında 5 milyon insan ( 15 yaş altı 800 000 ) HIV virusu ile infekte oldu Kadın / erkek oranı eşit 18.2 milyon insan 15-49 yaş arasında 2000 yılı sonuna kadar HIV/AIDS’ten 21.8 milyon ölüm 2001 yılında 3 milyon ölüm 2001 yılı sonuna kadar yeni 2 784 317 AIDS vakası bildirildi

7 M.Doğanay Avrupa ülkelerinde erişkin ve adolesan AIDS vakaları, yıllara göre bulaşma yolu Vakalar/milyonVakalar/milyon Damariçi ilaç kullnımı Homo/ biseksüel Hemofilili Heteroseksüel Yıllara göre teşhis

8 M.Doğanay kadın erkek Sub Saharan Afrika Amerika Asya Endüstriyel ülkeler Doğu Avrupa Kuzey Afrika ve Orta Doğu Okyanus

9 M.Doğanay Bazı Afrika ülkelerinde AIDS vakalarının yaş gruplarına göre dağılımı Yaş grupları

10 M.Doğanay Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - I Yıllar VakaTaşıyıcıToplam 1985 112 1986 2 35 1987 7 2734 1988 9 2635 1989 11 2031 1990 141933 1991 172138 1992 283664

11 M.Doğanay Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - II YıllarVakaTaşıyıcıToplam 1993294574 1994345286 1995345791 19963782119 199738105143 19982980109 19992891119 200046112158 Toplam3647771141

12 M.Doğanay Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yaş ve Cinsiyete göre Dağılımı Yaş gruplarıErkek KadınToplam 0-9101020 10-19172037 20-29221131352 30-3928973362 40-4911430144 50-59552581 60+281240 Bilinmeyen8026106 TOPLAM8143271141

13 M.Doğanay Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Bulaş Yollarına Göre Dağılımı Bulaş yoluErkek KadınToplam Homo/Biseksüel93093 iv Madde bağımlı89594 Homo/ Bi+iv505 Hemofili Hast.9110 Transfüzyon241436 Heterüseksüel 320241561 İnfekte anne bebeği8614 Nozokomiyal 415 Bilinmeyen26259321 TOPLAM8143271141

14 M.Doğanay HIV İnfeksiyonun Seyri Akut infeksiyon Persistan yaygın lenfadenopati Asemptomatik infeksiyon AIDS hastalığı

15 M.Doğanay Akut Retroviral İnfeksiyon Ekspojurdan 1-6 hafta sonra İnfeksiyöz mononükleozise benzer nonspesifik semptomlar; ateş,terleme, kırgınlık,farenjit, adenopati, döküntü,aftöz lezyonlar, menenjit. Lab; lenfopeni, sedim artışı, ALT,AST,ALP yükselme Antijenemi (2-3 hafta) ve serokonversiyon

16 M.Doğanay Persistan Yaygın Lenfadenopati Ekstrainguinal iki veya daha fazla yerde (servikal,oksipital, aksiller, epitroklear) Minimum 3-6 ay devam eden, simetrik, 0.5-2 cm çapında lenfadenopati Serokonversiyondan sonra hastaların % 50- 70’inde görülür

17 M.Doğanay Konstitüsyonel Semptomlar Uzun süren ateş (> 1 ay) Kilo kaybı (> % 10) İshal ( > 1ay)

18 M.Doğanay Oral Hastalıklar Oral kandidoz Oral hairy leukoplakia Oral ülserler Gingivit ve periodonditis

19 M.Doğanay Akciğer İnfeksiyonları Bakteriyel infeksiyonlar Mikobakteriyel infeksiyonlar Mantar infeksiyonları Pneumocystis carinii pnomonisi Viral pnomoniler

20 M.Doğanay Nörolojik Komplikasyonlar HIV-1’ e bağlı –Akut aseptik menenjit –Kronik menenjit –HIV-1 ensefalopati –Vakuoler miyelopati –Periferik nöropati –Miyopati

21 M.Doğanay Nörolojik Komplikasyonlar Fırsatçı infeksiyonlar –Kriptokok menenjiti –Toksoplazmosis –CMV retinit-ensefaliti –Herpes ensefaliti –Diğer fırsatçı infeksiyonlar –Progressif multifokal lökoensefalopati

22 M.Doğanay DERİ BELİRTİLERİ Viral infeksiyonlar –HSV infeksiyonu –V-Z virus infeksiyonu –Molluskum kontajiozum Bacillary angiomatosis Diğer lezyonlar –seboraik dermatit –Bakteriyel infeksiyonlar –Mantar infeksiyonları

23 M.Doğanay Gastrointestinal Sendromlar Özofajit Gastrit Hepatit (HBV,HCV,CMV) Sklerozan kolanjit Enterokolit Proktit

24 M.Doğanay Genital Hastalıklar Genital herpes Genital siğiller Diğer cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar Pelvik inflamatuvar hastalıklar Genital kandidoz Servikal lezyonlar (atipia,displazi,karsinom)

25 M.Doğanay Kas İskelet Sistemi Miyalji, hassasiyet, adele güçsüzlüğü, adele kitlesinde azalma, kas enzimlerinde artış Piyomiyozit polimiyozit ( az oranda)

26 M.Doğanay KANSERLER Sık görülenler –Kaposi sarkomu –Primer serebral lenfoma –Non-Hodgkin lenfoma Az görülenler –Hodgkin lenfoma –Skuamöz karsinom –Testis kanserleri –Bazal hücreli karsinom –Melenoma

27 M.Doğanay TANI Hikaye –Bulaşma hikayesi –Diğer cinsel ilişki ile geçen hastalıklar –Tuberküloz hikayesi –Seyahat –İlaç bagımlılığı Fizik muayene Laboratuvar tetkikleri

28 M.Doğanay Laboratuvar Tetkikleri Akciğer grafisi Tam kan, formül, trombosit Lenfosit alt grupları Karaciger fonksiyon testleri,total protein, albumin Serolojik testler(toksoplazma, CMV,HBV,HCV,sifiliz) Anti-HIV Viral yük (viral load) Kadın hastalarda kolposkopik muayene ve servikal smear

29 M.Doğanay HIV/AIDS Tedavisinde Ulaşılan Başarı AIDS’li hastaların yaşam süresini uzatır HIV infeksiyonuna bağlı hastalık veya semptomların gelişimini ve AIDS gelişimini geciktirir HIV ile infekte anneden, infeksiyonun bebeğe geçişini azaltır

30 M.Doğanay HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri Nonnükleozid revers transkriptaz inhibitörleri Proteaz inhibitörleri

31 M.Doğanay Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri –Zidovudine ( AZT,Retrovir) –Didanosine (ddI, Videx) –Zalcitabine (ddC, Hivid) –Stavudine (d4T, Zerit) –Lamivudine (3TC) –Abacavir (ABC,Ziagen) Non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri –Nevirapine (Viramune) –Delavirdine (Rescriptor) –Efavirenz (Sustiva)

32 M.Doğanay Proteaz inhibitörleri Indinavir (crixivan) Ritonavir (Norvir) Nelfinavir (Viracept) Saquinavir (Invirase, Fortovase) Amprenavir ( Agenerase)

33 M.Doğanay Postekspojur Profilaksi AZT (3×200mg) Lamivudine (2×500 mg) Süre: 4 hafta Anti-HIV testi; 6 hafta, 3, 6 ve 12’inci aylarda yapılmalı, serumlar saklanmalı

34 M.Doğanay KORUNMA Eğitim –Toplum –HIV/ AIDS’ li hastalar –Damar içi ilaç bağımlıları –Homoseksüeller Kan, kan ürünleri ve dokularla bulaşmayı önlemek Cinsel ilişki ile bulaşmayı önlemek Sağlık Slaytları İndirhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"M.Doğanay DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS Prof.Dr.Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları