Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.abofisi.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Leonardo da Vinci 2007 - 2013 Uzm.Bugay TURHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.abofisi.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Leonardo da Vinci 2007 - 2013 Uzm.Bugay TURHAN."— Sunum transkripti:

1 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Leonardo da Vinci 2007 - 2013 Uzm.Bugay TURHAN

2 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Yaşam Boyu Öğrenim Programları Lifelong Learning Programmes 1- Sekt ö rel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Y ü ksek Ö ğretim Leonardo da Vinci Temel ve s ü rekli Mesleki Eğitim ve Ö ğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Programlar 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Ö ğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar

3 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Leonardo da Vinci Programı Nedir?  Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen sektörel bir eğitim programıdır.  Ana Amacı, ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa Boyutunun yükseltilmesini teşvik etmektir.

4 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Programın Hedefleri 1. Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, 2. Yaşam boyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkelerarası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi, 3. Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 4. İstihdam imkanlarının artırılması,

5 www.abofisi.hacettepe.edu.tr 5.Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi, 6.Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması, 7.Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 8.Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitime veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması, Programın Hedefleri

6 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Programın Aşamaları  1995 Öncesi (COMETT, PETRA, FORCE, LINGUA & EUROTECNET)  I. Dönem: Leonardo da Vinci 1995 - 1999 (5 yıl)  II. Dönem: Leonardo da Vinci 2000 - 2006 (7 yıl)  III. Dönem: Lifelong Learning 2007 - 2013 (7 yıl)

7 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Programa Kimler Başvurabilir?  Her seviyedeki mesleki eğitim kurum, merkez ve birimleri, üniversiteler,  Araştırma merkezleri ve enstitüler,  Yerel yönetimler,  İşletmeler (özellikle KOBİ’ler)  Odalar, borsalar,  Sendikalar, vakıflar, dernekler...vb.

8 www.abofisi.hacettepe.edu.tr KATILIMCI ÜLKELER 31 ÜLKE AB’YE ÜYE 27 ÜLKE AB’YE ÜYE 27 ÜLKE AVRUPA EKONOMİK ALANI’NA ÜYE ÜLKELER AVRUPA EKONOMİK ALANI’NA ÜYE ÜLKELER İZLANDA, LİHTENŞTAYN VE NORVEÇ İZLANDA, LİHTENŞTAYN VE NORVEÇ TÜRKİYE TÜRKİYE

9 www.abofisi.hacettepe.edu.tr 2000 – 2006 Dönemi A Tipi ProjelerB Tipi ProjelerC Tipi Projeler Hareketlilik: İlk ve Orta Öğretimde yer alan Eğiticiler ve Öğrenciler YÖK Öğrenciler; Genç İşçiler, yeni Mezunlar ve iş arayanlar Eğiticiler, MEÖ Rehberlik ve İK yöneticileri, dil uzmanları Pilot ProjelerBaşvuru Kaynakları Dil Yeterliliği Projeleri Konulu Faaliyetler Ülkelerarası Ağlar

10 www.abofisi.hacettepe.edu.tr 2007 – 2013 Dönemi Ülke Merkezli ProjelerAB Komisyonu Merkezli Projeler Yenilik Transferi ProjeleriYenilik Projeleri Hareketlilik İlk ve Orta Öğretimde yer alan Eğiticiler ve Öğrenciler İşçiler, Çalışanlar MEÖ uzmanları Konulu Faaliyetler Ortaklık Projeleri (2008 den itibaren)

11 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri  YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME  DESTEK FAALİYETLERİ  YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME  DESTEK FAALİYETLERİ HAREKETLİLİK YENİLİK TRANSFERİ ÜLKE MERKEZLİ KOMİSYON MERKEZLİ

12 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ÇOK ORTAKLI PROJELER  Yenilik Transferi (Eski LdV B Tipi Projeler)  Yenilik ve Ağ Geliştirme (Eski LdV C Tipi Projeler) Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri Yenilik geliştirme ve iyi uygulama odaklı eğitim sistemlerini amaçlar

13 www.abofisi.hacettepe.edu.tr YENİLİK TRANSFERİ Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında Yenilik Transferi Projeleri ESKİ LdV B TİPİ PROJELER ÜLKE MERKEZLİ ÇOK ORTAKLI PROJELER

14 www.abofisi.hacettepe.edu.tr 1) Yenilik ve Ağ Geliştirme 2) Destek Faaliyetleri KOMİSYON MERKEZLİ ÇOK ORTAKLI PROJELER ESKİ LdV C TİPİ PROJELER  YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME  DESTEK FAALİYETLERİ  YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME  DESTEK FAALİYETLERİ

15 www.abofisi.hacettepe.edu.tr  Somut proje sonuçları ve ürünleri hedeflenmelidir,  En az 1 yıllık en çok 2 yıllık projeler yapılabilir,  Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,  Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75i kadardır,  Proje başına yıllık en fazla 250.000 euro hibe yapılır. YENİLİK GELİŞTİRME

16 www.abofisi.hacettepe.edu.tr  En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir,  Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,  Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır,  Proje başına yıllık en fazla 150.000 euro hibe yapılır. AĞ GELİŞTİRME

17 www.abofisi.hacettepe.edu.tr  En çok 1 yıllık projeler yapılabilir,  Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,  Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır,  Proje başına yıllık en fazla 150.000 euro hibe yapılır. DESTEK FAALİYETLERİ

18 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ÖRNEK PROJELER KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ. “Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi” İş hayatına kadınların katılımını arttırma amacını taşıyan bu proje doğrultusunda %75'ini kadınların oluşturduğu bir yönetici ve yönetici adayı havuzunun eğitimiyle ilgili bir müfredat oluşturulacaktır. Proje sonunda, dezavantajlı grup olarak öngörülen kadın yöneticilere yönelik bir e-öğrenme modeli geliştirilmiş olacaktır. TÜRKİYE (2) TÜRKİYE (2) YUNANİSTAN YUNANİSTAN NORVEÇ (2) NORVEÇ (2) ROMANYA (2) ROMANYA (2) HİBE: 277.566 €

19 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ÖRNEK PROJELER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Raylı sistem ve teknolojileri” Bu proje orta öğretim düzeyinde raylı sistem teknolojileri için bir müfredat geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. TÜRKİYE (2) TÜRKİYE (2) İSPANYA İSPANYA SLOVAKYA SLOVAKYA FRANSA FRANSA HİBE: 341.944 €

20 www.abofisi.hacettepe.edu.tr Yenilik Transferi Projeleri

21 www.abofisi.hacettepe.edu.tr NEDİR?  Avrupa Ortaklığı  İyi uygulamaların ülkelerarasında yaygınlaştırılması  Yerel, Bölgesel, Ulusal veya AB bakış açısıyla ihtiyaç analizi

22 www.abofisi.hacettepe.edu.tr NASIL YAPILIR? 1.Yenilikçi öğrenim metodları tasarlanır 2.Kullanıcılara adapte edilir 3.Yeni alanlara transfer edilir 4.Mevcut eğitim sistem ve uygulamalarına entegre edilir.

23 www.abofisi.hacettepe.edu.tr KİMLERLE YAPILIR?  MEÖ’de yer alan tüm kurumlar  KOBİ’ler ve benzeri “küçük kurumların” katılımının teşviki

24 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ÖNCELİKLER 1. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Kalitesi 2. Mesleki Eğitim ve Öğretimde Eğitimciler ve Öğretmenler 3. E-Öğrenme Kapsamında Yenilikçilik 4. Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transferi 5. Formal Eğitim ve Öğretim Dışı Öğrenmenin Değerlendirilmesi

25 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ÖNEMLİ DETAYLAR  Biri AB üyesi olmak şartıyla, en az 3 ülkeden 3 ortak kuruluş  Proje Süresi maks. 2 yıl  150.000 €/ yıl  Proje Ortakları % 25’lik katkı sağlamalıdır (Personel gideri ve Genel Giderlerden)

26 www.abofisi.hacettepe.edu.tr KALİTE KRİTERLERİ  Yenilik  AB Boyutu  Sağlam Ortaklık Yapısı  Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin Program

27 www.abofisi.hacettepe.edu.tr NASIL BAŞVURULUR?  Türk Ulusal Ajansına (ABEGP) başvurulur.  Başvuru Formu ve diğer destekleyici döküman Teklif Çağrısı ile beraber ua web sayfasından indirilebilir.  www.ua.gov.tr

28 www.abofisi.hacettepe.edu.tr ORTAK ARAMA - Avrupa Komisyonu Ortak Arama Veri Tabanı  Diğer Ulusal Ajanslar - Tamamlanmış Projeler Kataloğunda yer alan proje ortağı kuruluşlar

29 www.abofisi.hacettepe.edu.tr

30

31

32

33

34

35

36

37 HATIRLATMA - Önemli Günler  Teklif Çağrısı20 Aralık 06  Son Başvuru Tarihi30 Mart 07  Proje Başlangıcı01 Eylül 07*  * Kesin Değildir!

38 www.abofisi.hacettepe.edu.tr abofisi@hacettepe.edu.tr bturhan@hacettepe.edu.tr www.hacettepe.edu.trwww.hacettepe.edu.tr -> AB Ofisi www.hacettepe.edu.tr www.ua.gov.trwww.ua.gov.tr Ulusal Ajans : www.ua.gov.tr www.leonardo.gov.trwww.ua.gov.trwww.leonardo.gov.tr ibrahim.erbir@leonardo.gov.tr Komisyon http://eacea.ec.europa.eu/index.htmhttp://eacea.ec.europa.eu/index.htm http://leonardo.cec.eu.int/bp/ http://eacea.ec.europa.eu/index.htm Adresler


"Www.abofisi.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Leonardo da Vinci 2007 - 2013 Uzm.Bugay TURHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları