Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi
Leonardo da Vinci Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi Uzm.Bugay TURHAN

2 Temel ve sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim 2- Ortak Konulu Programlar
Yaşam Boyu Öğrenim Programları Lifelong Learning Programmes 1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim Leonardo da Vinci Temel ve sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Programlar 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar

3 Leonardo da Vinci Programı Nedir?
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen sektörel bir eğitim programıdır. Ana Amacı, ülkelerarası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa Boyutunun yükseltilmesini teşvik etmektir.

4 Programın Hedefleri 1. Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,
2. Yaşam boyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkelerarası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi, 3 . Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 4. İstihdam imkanlarının artırılması,

5 Programın Hedefleri 5. Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi, 6. Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması, 7. Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, 8. Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamış kişiler için temel mesleki eğitime veya ileri düzeydeki eğitimlere erişimin kolaylaştırılması,

6 Programın Aşamaları 1995 Öncesi (COMETT, PETRA, FORCE, LINGUA & EUROTECNET) I. Dönem: Leonardo da Vinci (5 yıl) II. Dönem: Leonardo da Vinci (7 yıl) III. Dönem: Lifelong Learning (7 yıl)

7 Programa Kimler Başvurabilir?
Her seviyedeki mesleki eğitim kurum, merkez ve birimleri, üniversiteler, Araştırma merkezleri ve enstitüler, Yerel yönetimler, İşletmeler (özellikle KOBİ’ler) Odalar, borsalar, Sendikalar, vakıflar, dernekler...vb.

8 KATILIMCI ÜLKELER 31 ÜLKE
AB’YE ÜYE 27 ÜLKE AVRUPA EKONOMİK ALANI’NA ÜYE ÜLKELER İZLANDA, LİHTENŞTAYN VE NORVEÇ TÜRKİYE

9 2000 – 2006 Dönemi A Tipi Projeler B Tipi Projeler C Tipi Projeler
Hareketlilik: İlk ve Orta Öğretimde yer alan Eğiticiler ve Öğrenciler YÖK Öğrenciler; Genç İşçiler, yeni Mezunlar ve iş arayanlar Eğiticiler, MEÖ Rehberlik ve İK yöneticileri, dil uzmanları Pilot Projeler Başvuru Kaynakları Dil Yeterliliği Projeleri Konulu Faaliyetler Ülkelerarası Ağlar

10 Ülke Merkezli Projeler AB Komisyonu Merkezli Projeler
2007 – 2013 Dönemi Ülke Merkezli Projeler AB Komisyonu Merkezli Projeler Yenilik Transferi Projeleri Yenilik Projeleri Hareketlilik İlk ve Orta Öğretimde yer alan Eğiticiler ve Öğrenciler İşçiler, Çalışanlar MEÖ uzmanları Konulu Faaliyetler Ortaklık Projeleri (2008 den itibaren)

11 Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri
ÜLKE MERKEZLİ KOMİSYON MERKEZLİ HAREKETLİLİK YENİLİK TRANSFERİ YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME DESTEK FAALİYETLERİ

12 Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri
ÇOK ORTAKLI PROJELER Yenilik Transferi (Eski LdV B Tipi Projeler) Yenilik ve Ağ Geliştirme (Eski LdV C Tipi Projeler) Yenilik geliştirme ve iyi uygulama odaklı eğitim sistemlerini amaçlar

13 ÜLKE MERKEZLİ ÇOK ORTAKLI PROJELER
ESKİ LdV B TİPİ PROJELER Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında Yenilik Transferi Projeleri YENİLİK TRANSFERİ

14 KOMİSYON MERKEZLİ ÇOK ORTAKLI PROJELER
ESKİ LdV C TİPİ PROJELER 1) Yenilik ve Ağ Geliştirme YENİLİK ve AĞ GELİŞTİRME DESTEK FAALİYETLERİ 2) Destek Faaliyetleri

15 YENİLİK GELİŞTİRME Somut proje sonuçları ve ürünleri hedeflenmelidir,
En az 1 yıllık en çok 2 yıllık projeler yapılabilir, Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75i kadardır, Proje başına yıllık en fazla euro hibe yapılır.

16 AĞ GELİŞTİRME En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir,
Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır, Proje başına yıllık en fazla euro hibe yapılır.

17 DESTEK FAALİYETLERİ En çok 1 yıllık projeler yapılabilir,
Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin % 75’i kadardır, Proje başına yıllık en fazla euro hibe yapılır.

18 ÖRNEK PROJELER KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ.
“Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi” İş hayatına kadınların katılımını arttırma amacını taşıyan bu proje doğrultusunda %75'ini kadınların oluşturduğu bir yönetici ve yönetici adayı havuzunun eğitimiyle ilgili bir müfredat oluşturulacaktır. Proje sonunda, dezavantajlı grup olarak öngörülen kadın yöneticilere yönelik bir e-öğrenme modeli geliştirilmiş olacaktır. HİBE: € TÜRKİYE (2) YUNANİSTAN NORVEÇ (2) ROMANYA (2)

19 ÖRNEK PROJELER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Raylı sistem ve teknolojileri” HİBE: € Bu proje orta öğretim düzeyinde raylı sistem teknolojileri için bir müfredat geliştirmeyi amaçlayan bir projedir. TÜRKİYE (2) İSPANYA SLOVAKYA FRANSA

20 Yenilik Transferi Projeleri

21 NEDİR? Avrupa Ortaklığı
İyi uygulamaların ülkelerarasında yaygınlaştırılması Yerel, Bölgesel, Ulusal veya AB bakış açısıyla ihtiyaç analizi

22 NASIL YAPILIR? Yenilikçi öğrenim metodları tasarlanır
Kullanıcılara adapte edilir Yeni alanlara transfer edilir Mevcut eğitim sistem ve uygulamalarına entegre edilir.

23 KİMLERLE YAPILIR? MEÖ’de yer alan tüm kurumlar
KOBİ’ler ve benzeri “küçük kurumların” katılımının teşviki

24 ÖNCELİKLER 1. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemlerinin Kalitesi
2. Mesleki Eğitim ve Öğretimde Eğitimciler ve Öğretmenler 3. E-Öğrenme Kapsamında Yenilikçilik 4. Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transferi 5. Formal Eğitim ve Öğretim Dışı Öğrenmenin Değerlendirilmesi

25 ÖNEMLİ DETAYLAR Biri AB üyesi olmak şartıyla, en az 3 ülkeden 3 ortak kuruluş Proje Süresi maks. 2 yıl €/ yıl Proje Ortakları % 25’lik katkı sağlamalıdır (Personel gideri ve Genel Giderlerden)

26 KALİTE KRİTERLERİ Yenilik AB Boyutu Sağlam Ortaklık Yapısı
Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin Program

27 NASIL BAŞVURULUR? Türk Ulusal Ajansına (ABEGP) başvurulur.
Başvuru Formu ve diğer destekleyici döküman Teklif Çağrısı ile beraber ua web sayfasından indirilebilir.

28 ORTAK ARAMA - Avrupa Komisyonu Ortak Arama Veri Tabanı
Diğer Ulusal Ajanslar Tamamlanmış Projeler Kataloğunda yer alan proje ortağı kuruluşlar

29

30

31

32

33

34

35

36

37 HATIRLATMA - Önemli Günler
Teklif Çağrısı 20 Aralık 06 Son Başvuru Tarihi 30 Mart 07 Proje Başlangıcı 01 Eylül 07* * Kesin Değildir!

38 Adresler abofisi@hacettepe.edu.tr bturhan@hacettepe.edu.tr
-> AB Ofisi Ulusal Ajans : Komisyon


"Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları