Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler"— Sunum transkripti:

1 Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. FEN VE TEKNOLOJİ

2 Atomun iki katmanı varsa ve son katmanında sekiz elektron bulunuyorsa ya da üç katmanlı ise ve son katmanında yine sekiz elektronu bulunuyorsa bu tür atomlar da kararlı yapıya sahiptir. FEN VE TEKNOLOJİ

3 Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı yapıya ulaştıklarında artık, iyon olarak adlandırılırlar. Nötr bir atomun elektron almış veya vermiş haline iyon denir. FEN VE TEKNOLOJİ

4 Not: iyon yükü =proton sayısı- elektron sayısı Eğer iyon anyonsa sembolün sağ üst kısmına (-) işareti konur ve aldığı elektron sayısı yazılır. Katyonsa + işareti konur ve sayısı yazılır. FEN VE TEKNOLOJİ

5 1 2 3 Helyum Neon Argon Element Adı Katman Sayısı Elektron Sayısı
Elektron Dizilimi Helyum 1 2 elektron Neon 2 İlk katmanda 2 İkinci katmanda8 10 elektron Argon 3 İkinci katmanda 8 Üçüncü katmada 8 18 elektron + + FEN VE TEKNOLOJİ

6 Flor iyonunda negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazla olduğu için bu iyon negatif yüklüdür. Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenerek iyon hâline gelirler. Negatif yüklü bu iyonlar, anyon olarak adlandırılır. FEN VE TEKNOLOJİ

7 Bir iyonda negatif yük sayısı pozitif yük sayısından ne kadar fazla ise o sayı, sahip olduğu yükle birlikte atomun sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Örneğin, bir tane elektron alan flor atomu F- şeklinde gösterilir. FEN VE TEKNOLOJİ

8 Bir atom tek katmana sahipse ve katmandaki elektron sayısını 2’ye tamamlamışsa Dublet Kural’n, birden fazla katmana sahipse ve son katmanndaki elektron sayısını 8’e tamamlamışsasa Oktet Kuralı’nı gerçekleştirmiş olur. Örneğin dokuz proton ve dokuz elektronu olan flor elementini elementini ele alalım: Flor elementi FEN VE TEKNOLOJİ

9 Flor atomunun kararlı atomların elektron dizilimine ulaşması için ya bir elektron alması ya da yedi elektron vermesi gerekir. Tabi ki bir elektron alması, yedi elektron vermesinden daha kolaydır. Bu durumda flor atomu bir elektron almayı tercih edecektir ve Oktet Kuralı’na uyarak son katmanındaki elektron sayısını sekize tamamlayacaktır. Flor atomu Flor iyonu FEN VE TEKNOLOJİ

10 KİMYASAL BAĞ Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvveti kimyasal bağ olarak adlandırılır. Tuz FEN VE TEKNOLOJİ

11 İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif yüklü iyonlara dönüşürken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif yüklü iyon oluştururlar. FEN VE TEKNOLOJİ

12 Kovalent bağlarda elektronlar, bir atomdan diğerine aktarılmaksızın ortaklaşa kullanılır. Tek kovalent bağ,iki atom tarafından bölünmüş yani ortaklaşa kullanılan bir elektron çiftinden ibarettir. Moleküller birbirlerine kovalent bağlarla bağlanmış atomlardan meydana gelir. FEN VE TEKNOLOJİ

13 Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunur
Metalik bağlar, metal ve alaşımlarda bulunur. Metal atomları üç boyutlu bir yapı içinde düzenlenirler. Bu atomların  en dış elektronları, yapının her tarafında serbestçe dolaşır ve atomların birbirlerine bağlanmasını sağlarlar. FEN VE TEKNOLOJİ

14 Sodyum atomu Klor atomu Klor atomu, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Sodyum atomu ise bir elektronu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır. Iyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz, iyonlardan oluşur. FEN VE TEKNOLOJİ

15 Klor molekülü Elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağa, kovalent bağ adı verilir. Bağda ortaklaşa kullanılan elektron çifti her iki klor atomuna da aittir. Klor atomları bağ oluşturarak ikili hâlde bulunduklarında Cl2 şeklinde gösterilir. FEN VE TEKNOLOJİ


"Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları