Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ"— Sunum transkripti:

1 OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ
Optik spektroskopik yöntemler, 6 olaya dayanır " (1) absorpsiyon, (2) floresans, (3) fosforesans, (4) saçılma, (5) emisyon (6) kemilüminesans Her olayı, ölçen cihaz yapısal olarak farklılık gösterirken, temel bileşenlerinin çoğu dikkate değer ölçüde benzerlik gösterirler.)

2 Bir spektroskopik cihaz başlıca beş bileşen içerir.
Işın enerjisi kararlı bir ışık kaynağı, Numunenin konduğu saydam bir hücre, Ölçümler için spektrumun belirli bölgesini ayıran bir düzenek, Işınların enerjisini ölçülebilir bir sinyale (genellikle elektriksel) dönüştüren bir dedektör Sinyal işlemcisi ve kayıt sistemidir

3

4 Işık Kaynakları

5

6 Işık Kaynakları 1- Yeterli güçte ışın demetleri oluşturmalı
2-Yaydığı ışın şiddeti belirli bir sürede sabit kalmalı(bunu sağlamak zor olduğundan iki ışın yollu cihazlar kullanılır. Numuneden geçen ve geçmeyen ışınlar karşılaştırılır.) 3- istenilen dalga boyunda ışın yayabilmeli Bütün bu özellikler tek bir ışın kaynağında olmadığından amaca uygun olarak çeşitli ışık kaynakları kullanılır. Kaynaklar yaydıkları ışına göre “sürekli” ve “çizgi” olmak üzere 2 ye ayrılır.

7 Sürekli spektrum kaynakları:
Bunlar absorpsiyon ve floresans spektroskopisinde yaygın olarak kullanılır. Belli bir dalga boyu aralığında tüm dalga boylarındaki ışınları yayarlar. Çizgi Spektrum Kaynakları Sadece bazı dalga boylarında ışın yayan kaynaklardır. Lazer Kaynakları

8

9 Lazer Kaynakları Katı Hal Lazerleri Gaz Lazerler Boyar Madde Lazerleri
Yarı İletken Diyot Lazerler

10 Numune Kapları Emisyon spektroskopisi hariç, bütün spektroskopik yöntemlerde numune kaplarına ihtiyaç duyulur. Numune kapları hücre veya küvet olarak adlandırılır. Çalışılan dalga boyu aralığı için geçirgen olmalıdır. Mesela cam küvetler 350 nm altındaki ışığı absorplayacağı için UV bölgedeki çalışmalarda kuvars veya erimiş silis küvet kullanılır. Sodyum Klorür kristalleri IR bölgede uygun hücre penceresi olarak kullanılır.

11

12 Dalga Boyu Seçiciler Spektroskopik Analizlerin çoğunda, analit tarafından absorplanan veya yayılan bir ışın bandını diğer ışınlardan ayıracak bir sistem gerekir. Bu sistemler cihazın hem seçiciliğini hem de duyarlığını büyük ölçüde artırır. Dalga boyu seçicisinden çıkan ışınların tek dalga boylu olması ideal olarak beklenir. Ancak hiçbir dalga boyu ayırıcısı bunu tam olarak yerine getiremez. Bir bant oluştururlar. Bandın inceliği cihazın performansını artırır. Dalga boyu seçiciler filtreler ve monokromatörler olarak iki başlıkta incelenir.

13 Dalga Boyu Seçiciler a-Filtreler:
Filtreler, sürekli ışın veren bir kaynağın yaydığı ışınlardan belli bir ışıma bandındaki diğer dalga boylarını absorplayarak çalışır. Absorpsiyon filtrelerinde etkin bant genişliği nm aralığındadır. Absorpsiyona duyarlı çalışan filtreler GB de kullanılır. Genelde renkli camdırlar. Bunun dışında girişim filtreleri, UV, GB ve IR bölgelerde kullanılır. Girişim filtreleri çok dar ışın bandı elde etmek için optik girişimden yararlanır. Filtreler basit sağlam ve ucuzdur.

14 Filtreler Girişim Filtreleri Girişim Kamaları Absorpsiyon Filtreleri

15 Dalga Boyu Seçiciler b-Monokromatörler:
Bir çok spektroskopik yöntemde ışınların dalgaboyunu sürekli olarak değiştirmek gerekir. Monokromatörler spektral taramaları yapabilmek için tasarlanmıştır. UV, GB, ve IR için kullanılan monokromatörlerin yapılarında mercekler, pencereler, optik ağ veya prizmalar kullanılmıştır.

16 Monokromatörler Prizmalı Monokromatörler Optik Ağlı Monokromatörler
Echellette Optik Ağı İç Bükey Optik Ağlar Holografik Optik Ağlar

17

18

19

20

21

22

23

24 Dedektörler: Dedektör genel anlamda herhangi bir fiziksel olgunun varlığını gösteren cihazlardır. Elektromanyetik veya radyoaktif ışınların varlığını gösteren fotoğraf filmleri; kütle farklarını gösteren terazi ibresi, termometrelerdeki cıva seviyesi, bilinen dedektörlerdir. İnsan gözü de dedektördür. Göz GB ışınlarını bir elektrik sinyaline dönüştürür ve bu sinyal optik sinirdeki nöronlar zinciri ile beyne iletilir.

25 İdeal bir dedektörün özellikleri
Yüksek duyarlılığa sahip olmalı Sinyal/Gürültü (S/N)oranının yüksek olmalı Geniş dalga boyu aralığında sabit ve orantılı cevap vermeli Hızlı cevap vermeli Işın gelmediğinde çıkış sinyali 0 olmalı.

26 Gürültü: Analitik cihazlardan elde edilen sinyal, kontrolü mümkün olmayan pek çok değişkenin etkisiyle rastgele şekilde dalgalanır. Cihazın duyarlığını azaltan bu dalgalanmalara gürültü denir.Yandaki şekilde Hemoglobinin farklı S/G oranlarında elde edilmiş absorpsiyon spektrumları gösterilmektedir.

27 Sinyal/Gürültü

28 Dedektörler fotonlara ve ısıya duyarlı olmak üzere iki türlüdür.
Foton dedektörleri, ışın fotonlarının aktif bir yüzeye çarparak ya elektron koparması ya da yüzeydeki elektronları uyararak yüzeyi iletken hale getirmesi esasına dayanır. Yaygın olarak 6 tip foton dedektörü kullanılır. Fototüpler Fotoçoğaltıcılar Silisyumlu fotodiyotlar Fotovoltaik hücreler Fotoiletken hücreler Yük aktarım düzenekleri

29 Isı dedektörleri ise, IR ışınları gibi düşük enerjili ışınların ölçümünde kullanılır. Isı dedektörleri , üzerine ışın düşünce sıcaklığı yükselen siyah bir yüzeyden ve bu sıcaklık artışını elektrik sinyaline dönüştüren bir elektronik devreden oluşur.

30 Sinyal işlemciler ve Göstergeler
Sinyal işlemcisi dedektörden gelen elektrik sinyalini yükselten elektronik bir düzenektir. Sinyali doğru akımdan alternatif akıma ya da alternatif akımdan doğru akıma çevirebilir. Sinyalde istenmeyen bileşenleri uzaklaştırabilir.


"OPTİK CİHAZLARIN BİLEŞENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları