Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOOLEAN CEBİR VE SADELEŞTİRME (BOOLEAN ALGEBRA SIMPLIFICATION)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOOLEAN CEBİR VE SADELEŞTİRME (BOOLEAN ALGEBRA SIMPLIFICATION)"— Sunum transkripti:

1 BOOLEAN CEBİR VE SADELEŞTİRME (BOOLEAN ALGEBRA SIMPLIFICATION)

2 Bollean Cebir Kuralları:
Momutatif Kural (Commutative Law): A + B = B + A b) AB = BA NOT: Kapı girişlerindeki sıra ne olursa olsun işlem aynıdır.

3 Birleşme Kuralı (Associative Law):
a) A + (B + C) = (A + B) + C b) A(BC) = (AB)C

4 Dağılım Kuralı (Distribute Law):
A(B + C) = AB + AC

5 Temel Cebir Kuralları:
A + 0 = A Sıfır ile OR yapmak 0 değişken kendisini verir. A + 1 = 1  A = 0  = 1 A = 1  = 1 Bir sayıyı 1 ile OR yapmak her zaman 1’i verir. A . 0 = 0 Sıfır ve AND yapmak her zaman sıfır verir.

6 A . 1 = A eğer A = 0  = 0 A = 1  = 1 A + A = A eğer A = 0  = 0 A = 1  = 1 Kendisi ile OR yapmak yine kendisini verir. Değerli ile OR yapmak her zaman 1 verir. A . A = A A = 1  =1 A = 0  = 0

7 Değili ile AND yapmak her zaman “0” verir.
İki defa değil yapmak kendisini verir. A + A . B = A Isbat: A parantezine alınırsa, A (1 + B) = A . 1 = A

8 İsbat: A yerine A + AB koyunuz. A yerine A . A ve fazladan bir terimi yazınız. AA = 0 olduğundan ve 0 + A fonksiyonu değiştirmediğinden ’I ilave etmek fonksiyonu değiştirmez. = 1 . (A + B) =A + B (A + B) . (A + C) = A + BC

9 De Morgan Kuralları: AB = A + B A + B = A . B

10 Örnek: De Morgan kurallarını uygulayınız. 1)

11 2) 3)

12 Boolean Cebir Kurallarına Göre Mantık Devrelerinin Analizi:

13 Doğruluk Tablosu: A B C D A(B + CD) 1

14 Boolean Cebir’i Kullanarak Basitleme:
Örnek1: AB + A(B + C) + B(B + C) = AB + AB + AC + BB + BC = AB + AC + B + BC = AB + AC + B  AC + B

15 Örnek2: İlk devre, sadeleştirilmiş devreye göre; Daha az karmaşıktır. Daha az malzeme kullanılır. Daha kolay kurulur. Daha ucuzdur. Daha hızlıdır.

16 Örnek3: AND NOR NOR AND AND OR

17 Fonksiyonlar, toplamların çarpımı (product of sums (POS)) veya çarpımların toplamı (sum of products(SOP)) şeklinde bulunabilir. Toplamların Çarpımı (Product of Sums, POS) Formu: Çarpımların Toplamı (Sum of Products, SOP) Formu:

18 FONKSİYONLARIN STANDART FORMLARI
Herhangi bir fonksiyonun, standart formunda tüm değişkenler, her terimde kendisi veya değili olarak bulunmalıdır. Örnek: Y = AB + ABC A, B, C  fonksiyon değişkenleri Terimlerdeki eksik değişkenler ile (kendisi + değili) ilgili terimler çarpılmalıdır. Daha sonra parantezlerde ortadan kaldırılmalıdır.

19 Terim1: AB  “C” eksik Terim2:  üç değişkende mevcuttur

20 Örnek: standart POS şeklinde ifade ediniz. Çözüm: A, B, C, D  değişkenler

21 Örnek: Y = AB + C , SOP formundaki Y’yi satndart forumda yazınız. Çözüm:

22 POS – SOP Dönüşümü: (A + B) (A + B + C)  POS
Parantezler direk olarak çarpılır. POS  SOP  paranteleri direk olarak çarpıp açınız.

23 SOP – POS Dönüşümü: Örnek:
A, B, C  n = 3 = 23 = 8 kombinezonu vardır. (değiline 0, kendisine 1 yaz) A B C 1 ABC  (A + B + C)  ABC  (A + B + C)

24 KARNAUGH HARİTALARI KULLANARAK SADELEŞTİRME
2 Değişkenli Fonksiyonların Haritaları: n = 2  22 = 4 değişik kombinezon  haritada 4 değişik yer vardır. B 1 A 00 AB 01 10 11 1

25 fonksiyonunu K-MAP (Karnaugh Mapping) haritalarına yerleştiriniz.
Örnek: fonksiyonunu K-MAP (Karnaugh Mapping) haritalarına yerleştiriniz. Çözüm: Değişkenler  A, B  2 değişken  4 değişik durumu vardır. B 1 A 1 1

26 K-MAP üzerinde gösteriniz
Örnek: K-MAP üzerinde gösteriniz Çözüm: Y standart forumdadır. B 1 A 1 1

27 Y’yi satndart hale getiriniz.
Örnek: Y’yi satndart hale getiriniz. Çözüm: B 1 A 1 1

28 2 değişkenli bir fonksiyon haritalandırılırken;
2 değişkenli terimler  haritada bir bölgede olur. 1 değişkenli terimler  haritede iki bölgede olur. Verilen fonksiyon olarak haritalandırılabileceği gibi önce standart hale getirerek de haritalandırılabilir. 3 Değişkenli Fonksiyonların Haritaları: 3 değişken  23 = 8 değişik kombinezon  haritada 8 değişik bölge vardır. BC 00 01 11 10 A 000 001 011 010 100 101 111 ABC 110 1

29 3 değişkenli  A, B, C standarttır.
Örnek: 3 değişkenli  A, B, C standarttır. Çözüm: BC 00 01 11 10 A 1 1

30 K-MAP üzerinde gösteriniz.
Örnek: K-MAP üzerinde gösteriniz. Çözüm: BC 00 01 11 10 A 1 1

31 K-MAP üzerinde gösteriniz.
BC 00 01 11 10 A 1 1 Örnek: K-MAP üzerinde gösteriniz. Çözüm: Değili olduğunda “0” olan yerlerdir. BC 00 01 11 10 A 1 1

32 4 Değişkenli Fonksiyonların Haritaları:
n = 4  24 = 16 değişik kombinezon  16 değişik bölge vardır. CD 00 01 11 10 AB 0000 0001 0011 0010 0100 0101 0111 0110 1100 1101 1111 1110 1000 1001 1011 1010 00 01 11 10 Y =  (1, 3, 5, 7) = ?

33 NOT: 3 değişkenli bir fonksiyonu; 3 değişkenli terimler  1 bölge
Örnek: Y standarttır. CD Çözüm: 00 01 11 10 AB 1 00 01 11 10 NOT: 3 değişkenli bir fonksiyonu; 3 değişkenli terimler  1 bölge 2 değişkenli terimler  2 bölge 1 değişkenli terimler  4 bölge

34 Örnek: standarttır. Çözüm: CD 00 01 11 10 AB 1 00 01 11 10

35 Standart degil Standart
Örnek: Standart degil Standart Çözüm: CD 00 01 11 10 AB 1 00 01 11 10

36 1.yol: Önce Y standart hale getirilir sonra tek tek terimler haritaya işlenir. 2.yol: Direk olarak haritaya işlenir. A = 1 B = “D” dikkate alınmaz. C = 0 yerlerine istenen şartlar sağlanır. Bu iki yerin ikisine birden “1” yerleştirilir.

37 Örnek: Çözüm: A = olan yerler, C & D dikkate alınmaz. B = 0

38 Sonuç: 4 değişkenli fonksiyonda üç değişken terimler, haritada iki yer tutar. 1000 1001 1011 1010 yerlerinde A = şartı sağlanır. 4 yere birden yazılır. B = 0

39 A = 0 olan tüm yerler. B, C, D dikkate alnmaz.
Örnek: Çözüm: A = 0 yerlerine 1 yazınız. A = 0 olan tüm yerler. B, C, D dikkate alnmaz. NOT: 4 değişkenli bir fonksiyonda 1 değişkenli terimler haritada 8 yer alır.

40 K-MAP üzerinde gösteriniz.
Örnek: K-MAP üzerinde gösteriniz. Çözüm: CD 00 01 11 10 AB 1 00 01 11 10

41 Terim: olan tüm yerler. 0000 0001 0011 yerlerine B = 0 0010 tümüne “1” yazılır. (8 yer) 1001 1011 1010 Terim: ABC A = 1, B = 1, C = 1 yerleri 1111 yerlerinde tümüne “1” yazılır. 1110

42 Terim: A = 0, C = 0 yerleri yerlerinde A = 0 şartı sağlanır. Tümüne “1” yazılır. C = 0 0101 4 yer, ancak ikisi daha önce kullanıldığı için geri kalan ikisine “1” yazılır. Terim: Standarttır. 1 yer; daha önce 1110 yeri kullanıldığı için yine aynı yere “1” koymaya gerek yoktur.

43 K – MAP SADELEŞTİRME K – MAP kullanarak sadeleştirmede dikkat edilecek kurallar. 2n kadar 1 aynı gruba dahil edilebilir. 2n = 2, 4, 8, 16,… Maximum sayıda 1’in aynı gruba dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Yatay ve dikey komşu olan “1” ler aynı grupta yer alabilir. Ortak elemanlı gruplar olabilir. K – MAP bükülüp döndürülerek komşuluklar yaratılır. Bir grubun ismi; o grupta DEĞİŞMEYEN değişkenlerden oluşur. Tüm “1” ler herhangi bir grupta yer almalıdır.

44 2 Değişkenli K – MAP Sadeleştirme:
Örnek: Y fonksiyonunu K – MAP kullanarak sadeleştiriniz. Çözüm: B 1 A 1 AB  grup1 = A Grup yaptıktan sonra; grup ismlerini yazarken “AB” diye yazılır ve gruplara bakarız, harfleri aynı olan değişkenleri alırız ve ismi onun adı olur. 1

45 3 Değişkenli K – MAP Sadeleştirme:
Örnek: Y’yi K – MAP kullanarak sadeleştiriniz. Çözüm: B 00 01 11 10 A ABC 1 3D→3D haritada 1 Ys (A, B, C) = BC + AC + ABC

46 Y (A, B, C) = AB + C , Y’yi K – MAP kullanarak sadeleştiriniz.
Örnek: Y (A, B, C) = AB + C , Y’yi K – MAP kullanarak sadeleştiriniz. Çözüm: B 00 01 11 10 A Verilen Y sadeleştirilmiş durumdadır. Ys (A, B, C) = C + AB 1 1 AB C

47 Örnek: Çözüm: B 00 01 11 10 A 1 1 Ys = C

48 4 Değişkenli K – MAP Sadeleştirme:
Örnek: Y(A,B,C,D) = Σ(1,3,5,8,9,11,15) , Y’yi K – MAP kullanarak sadeleştiriniz. Çözüm: 1

49 Örnek: , Y’yi sadeleştiriniz. Çözüm: 1


"BOOLEAN CEBİR VE SADELEŞTİRME (BOOLEAN ALGEBRA SIMPLIFICATION)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları