Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME BAĞCILAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ. Not Sistemi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi uygulanır. PUAN NOT DERECE PUAN NOT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME BAĞCILAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ. Not Sistemi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi uygulanır. PUAN NOT DERECE PUAN NOT."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME BAĞCILAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 Not Sistemi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi uygulanır. PUAN NOT DERECE PUAN NOT DERECE 85-100 5 PEKİYİ 70-84 4 İYİ 55-69 3 ORTA 45-54 2 GEÇER 25-44 1 GEÇMEZ 0-24 0 ETKİSİZ

3 Dönem Notu Bir dersin dönem notu,o döneme ait yazılı,sözlü,ödev ve projelere verilen PUANLARIN ARİTMETİK ORTALAMASI nota çevrilerek belirlenir. Bir dersin dönem notu,o döneme ait yazılı,sözlü,ödev ve projelere verilen PUANLARIN ARİTMETİK ORTALAMASI nota çevrilerek belirlenir. Matematik 1.yazılı : 40 110:3= 36.6=37 2.yazılı : 50 37= 1 GEÇMEZ 2.yazılı : 50 37= 1 GEÇMEZ sözlü : 20 sözlü : 20 Toplam: 110 Toplam: 110

4 Bir dersten başarılı sayılma İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ (0) olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA (3)olması gerekir. (Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir.)

5 Örnek: DERSLER 1.DÖNEM PUANI 2.DÖNEM PUANI ORTALAMA PUANI VE NOTU SONUÇ A (1) (1) (2) (2)(1+2=3/2=2)BAŞARILI B (1) (1) (2+1=3/2=2) (2+1=3/2=2)BAŞARISIZ C (0) (0) (3) (3)(0+3=3/2=2)BAŞARILI D (5) (5) (1) (1) (5+1=6/2=3) (5+1=6/2=3)BAŞARISIZ E (1) (1) (5) (5) (1+5=6/2=3) (1+5=6/2=3)BAŞARILI

6 Bir dersin yıl sonu puanı Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda belirlenen puan ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan puanların aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda belirlenen puan ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

7 YIL SONU NOTU Yıl sonu puanlarının nota çevrilmesiyle elde edilir. Yıl sonu puanlarının nota çevrilmesiyle elde edilir.1.dönem:252.dönem:60 Yıl sonu puanı:85/2=43 Yıl sonu notu:1

8 Sınavlara katılmayanlar * Özürsüz olarak sınavlara katılmayan,ödev ya da projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. * Özürsüz olarak sınavlara katılmayan,ödev ya da projesini zamanında teslim etmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. *Özrü nedeniyle sınavlara katılmayan öğrenci bu özrün belgesini 7 gün içerisinde okul yönetimine vermek zorundadır. *Özrü nedeniyle sınavlara katılmayan öğrenci bu özrün belgesini 7 gün içerisinde okul yönetimine vermek zorundadır.

9 Yıl sonu başarı ortalaması nedir? Yıl sonu başarı ortalaması, öğrencinin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saati toplamına bölümünden elde edilen nottur. Yıl sonu başarı ortalaması, öğrencinin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saati toplamına bölümünden elde edilen nottur. Bir dersin ağırlığı o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin ağırlığı o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile haftalık ders sayısının çarpımından elde edilen not o dersin ağırlıklı notudur. Bir dersin yıl sonu notu ile haftalık ders sayısının çarpımından elde edilen not o dersin ağırlıklı notudur.

10 1.D Ö NEM2.D Ö NEM YILSONUHAFTALIK TOPLAM DERSLERNOTU SAATAĞIRLIK DİL VE ANLATIM32326 T Ü RK EDEBİYATI 24339 DİN K Ü LT Ü R Ü VE AHL. 33313 TARİH21224 ORT COĞRAFYA12224 MATEMATİK233412 FİZİK41326 ORT KİMYA34428 BİYOLOJİ22224 İNGİLİZCE323 39 BEDEN EĞİTİMİ555210 GEOMETRİ23326 SAĞLIK 32313 MÜZİK23313 EKONOMİ23326 SANAT TARİHİ23326 İŞLETME32326 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKL.23313 AĞIRLIKLI NOTLAR TOPLAMI ( KREDİ )108 YIL SONU ORTALAMASI: 108 / 36 = 3,00 Bu ö ğrencinin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 3,00 olduğu i ç in (2,50 den b ü y ü k) sınıfını ortalama ile ge ç er.

11 Bu öğrencinin not ortalaması 2,50 den küçük olduğu sınıfını geçemez. DERSLER HAF.SAATİNOTUKREDİ MATEMATİK414 FİZİK212 KİMYA212 BİYOLOJİ236 SAĞLIK133 T.DİLİ VE EDEB336 DİL VE ANLATIM236 TARİH236 COĞRAFYA236 İNGİLİZCE336 BEDEN EĞT248 DİN K Ü LT Ü R Ü 144 GEOMETRİ2 1 2 MÜZİK 122 KURAN-I KERİM2 2 2 HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 224 TEMEL DİNİ BİLGİLER 224 DİKSİYON 122 REHBERLİK 1 37 KREDİ 75 29 Saat (rehberlikten not alınmadığı i ç in) 75 / 36 = 2,08 ORTALAMA 2,08

12 Sınıf geçme nasıl olur ? Doğrudan sınıf geçme Doğrudan sınıf geçme Yıl sonu başarı ortalamasına göre sınıf geçme Yıl sonu başarı ortalamasına göre sınıf geçme Sorumlu olarak sınıf geçme Sorumlu olarak sınıf geçme

13 Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçme Kurulca belirlenen dersler dışında başarısız dersi bulunan, ancak yıl sonu ağırlıklı ortalaması Kurulca belirlenen dersler dışında başarısız dersi bulunan, ancak yıl sonu ağırlıklı ortalaması Genel Liselerde (2.50) Genel Liselerde (2.50) Anadolu Liselerinde (3.00) Anadolu Liselerinde (3.00) Fen liselerinde (3.50) Fen liselerinde (3.50) olanlar sınıflarını geçerler. olanlar sınıflarını geçerler.

14 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme  * Doğrudan ya da yıl sonu başarı ortalaması İle sınıf geçemeyen öğrencilerden; alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil,başarısız olduğu ders sayısı en fazla 5 olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. *9. sınıf sonunda üçten fazla, 10 ve 11. sınıfta ise ikiden fazla sorumlu dersi olan öğrenciler başarısız sayılırlar. alt sınıflardaki dersler de dahil beşten fazla zayıfı olan öğrenciler başarısız sayılır. *Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması durumunda kalkar*

15 Ortalama Yükseltme Sınavları Okula devam eden öğrenciler öğrenim gördükleri sınıfta, Okula devam eden öğrenciler öğrenim gördükleri sınıfta, 1-Yıl sonu başarı ortalamasını yükseltmek 2-Başarısız olduğu derslerinden başarılı olmak için; *Yeni ders yılının başlamasına bir hafta kala bitecek şekilde, en çok dört dersten ortalama yükseltme sınavına alınırlar.

16 Sorumluluk Sınavları Alt sınıflardan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile, mezun olamayıp sınav hakkı bulunan beklemeli öğrenciler, Alt sınıflardan başarısız dersi bulunan öğrenciler ile, mezun olamayıp sınav hakkı bulunan beklemeli öğrenciler, * Yeni ders yılının başlamasına bir hafta kala bitecek şekilde (yaz döneminde )sorumluluk sınavlarına alınırlar. * Yeni ders yılının başlamasına bir hafta kala bitecek şekilde (yaz döneminde )sorumluluk sınavlarına alınırlar. *Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar BİR, öğrenim hayatı boyunca sınıf tekrarı hakkını kullanmayanlar İKİ yıl daha sorumluluk sınavına girebilir,başarısızlığın devamı halinde okulla ilişiği kesilir. *Mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar BİR, öğrenim hayatı boyunca sınıf tekrarı hakkını kullanmayanlar İKİ yıl daha sorumluluk sınavına girebilir,başarısızlığın devamı halinde okulla ilişiği kesilir.

17 TAKDİR VE TEŞEKKÜR  Dönem Puanı 85-100 arası olanlar Takdir ALMAYA HAK KAZANIR. ALMAYA HAK KAZANIR.  Dönem puanı 70-84,99 arası olanlar Teşekkür

18 Derse geç gelme Derse geç gelme Birinci ders saati dışındaki derse geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Birinci ders saati dışındaki derse geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır. Normal öğretim yapan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarım gün sayılır.

19 Devam Devamsızlık  İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrenciler yarım gün yok yazılır.  Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün,bir tam gün sayılır.  Ders Yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar. notları ne olursa olsun sınıf tekrarı yaparlar.

20 Devam - Devamsızlık Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla ilgili okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü geçemez. Ancak özrün resmi/özel sağlık kurumundan alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin en geç 7 iş günü içerisinde okul yönetimine sunulması gerekir. Olağandışı durumlarda(kaza, ölüm, deprem, yangın vs.) bu süre okul müdürünce belirlenir. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklarla ilgili okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü geçemez. Ancak özrün resmi/özel sağlık kurumundan alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin en geç 7 iş günü içerisinde okul yönetimine sunulması gerekir. Olağandışı durumlarda(kaza, ölüm, deprem, yangın vs.) bu süre okul müdürünce belirlenir. Yurt içi ve dışı bilim, tiyatro, spor, folklor, beceri yarışması vb. eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam etmedikleri süre için izinli sayılırlar. Yurt içi ve dışı bilim, tiyatro, spor, folklor, beceri yarışması vb. eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam etmedikleri süre için izinli sayılırlar.

21 Kimlerin okulla ilişiği kesilir ? Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir. Öğrenim süresince ikinci kez sınıf tekrarı yapan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

22 DERS SEÇİM SİSTEMİ M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile Genel Liselerde alanlar (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik,Yabancı Dil, v.s) kaldırılarak 10.sınıftan itibaren ders seçim sistemi getirilmiştir. Madde 11 — (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

23 REHBERLİK AÇISINDAN ÖNERİLEN DERS SEÇİMİ TABLOLARIDIR YÜKSEK ÖĞRENİMİNİ: 1-Yönetim Bilimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo TV, Medya İletişim, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercimlik, v.b bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerimizin; Seçmeli Dil ve Anlatım : 2 Saat Seçmeli Tarih : 2 Saat Seçmeli Coğrafya :2 Saat Seçmeli Psikoloji :2 Saat Sosyal Etkinlik :1 Saat Seçmeli İngilizce :4 Saat veya Seçmeli İngilizce yerine Bilgi ve İletişim Tek. :2 Saat Matematik :2 Saat

24 2-İşletme, İktisat, Hukuk, Kamu Yönetimi v.b bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerimizin: Seçmeli Dil ve Anlatım :2 Saat Seçmeli Matematik :4 Saat Seçmeli Geometri :2 Saat Seçmeli Tarih :2 Saat Seçmeli Coğrafya :2 Saat Sosyal Etkinlik :1 Saat

25 3-Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Fen Edebiyat Fakülteleri ile Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik Öğretmenliği gibi bölümlerde devam etmeyi planlayan öğrencilerimizin; Seçmeli Matematik :4 Saat Seçmeli Geometri :2 Saat Seçmeli Fizik :2 Saat Seçmeli Kimya :2 Saat Seçmeli Biyoloji :2 Saat Sosyal Etkinlik :1 Saat Şeklinde ders seçimi yapmaları önerimiz olmakla birlikte "Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler" listesinden ders veya dersler seçilebilecektir.

26 VE BAŞARDIM DİYEBİLENİNDİR. ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİN; BAŞARI BAŞARACAĞIM DİYE BAŞLAYANANIN


"SINIF GEÇME BAĞCILAR LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ. Not Sistemi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi uygulanır. PUAN NOT DERECE PUAN NOT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları