Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Create Directory:  Server’daki bir directory’e alias atamak ve bu alias üzerinden bu directory’e db’deki bir dosyayı yazmak veya dosyayı buradan db’ye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Create Directory:  Server’daki bir directory’e alias atamak ve bu alias üzerinden bu directory’e db’deki bir dosyayı yazmak veya dosyayı buradan db’ye."— Sunum transkripti:

1 Create Directory:  Server’daki bir directory’e alias atamak ve bu alias üzerinden bu directory’e db’deki bir dosyayı yazmak veya dosyayı buradan db’ye aktarmak…

2  Grant create any directory to ;  Grant drop any directory to ;  Create directory as ‘C:\gvn\vbj’;  Drop directory ;  CREATE OR REPLACE DIRECTORY …  SELECT *FROM dba_directories;  SELECT *FROM all_directories;  GRANT READ ON DIRECTORY my_dir TO ayse;  select * from all_tab_privs where table_name='MY_DIR'

3 Export/İmport ile Data Taşıma:  Tablo Export Etme: expdp "'/ as sysdba'" TABLES=hr.countries INCLUDE=TABLE_DATA directory=MY_DIR dumpfile=countries%U.dmp logfile=countries.log YA DA expdp fgulec/fgulec@xe TABLES=hr.departments INCLUDE=TABLE_DATA directory=MY_DIR dumpfile=departments%U.dmp logfile=departments.log

4 Server’lar Arası Dump File’ların Transferi:  İki server da unix ise; > sftp oracle@10.4.26.216 … sftp> cd /ggs sftp> mput countries.dmp / mget countries.dmp  Server’lardan biri unix diğeri windows ise; Filezilla ve buna benzer dosya transfer uygulamaları  İkisi de windows ise; Remote desktop veya bilinen basit yöntemler…

5  Tablo İmport Etme: impdp "'/ as sysdba'" INCLUDE=TABLE_DATA directory=MY_DIR dumpfile=countries%U.dmp logfile=countries.log YA DA impdp fgulec/fgulec@xe INCLUDE=TABLE_DATA directory=MY_DIR dumpfile=departments%U.dmp logfile=departments.log (PARALLEL=8)

6  Şema export/import expdp "'/ as sysdba'" schemas=hr directory=MY_DIR dumpfile=hr%U.dmp logfile=hr.log impdp "'/ as sysdba'" schemas=hr directory=my_DIR dumpfile=hr%U.dmp logfile=hr_IMP.log

7  Remap table ya da tablespace ya da schema remap_table=hr.deneme_hr.deneme_new remap_tablespace=users:hr_data remap_schema=hr:fgulec  parallel=8  compression=ALL  content=METADATA_ONLY  exclude=TABLES:">‘countries'"  EXPDP/IMPDP’de Sık Kullanılan Bazı Özellikler:

8 Database Link Create Etme:  Bir veritabanından diğerine erişmeyi ve işlem yapmayı sağlayan yapı.  Public ve private olarak yaratılabilir.  Public yapıda tüm kullanıcılar bu link üzerinden bağlantı sağlayabilir fakat güvenlik açısından büyük sakıncalar içerir. Önerilen private’dır.

9  Create / Drop Public Link: CREATE PUBLIC DATABASE LINK CONNECT TO FGULEC IDENTIFIED BY USING ‘(DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = UM80040668N.tt-tim.tr)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = XE) ) )’ Drop public database link ; Bağlanılacak db’nin TNS’i

10  Procedure Kullanarak Create / Drop Private Link: grant create database link to ayse; CREATE or replace PROCEDURE ayse.e AS BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE DATABASE LINK MY_LINK' ||'CONNECT TO mehmet IDENTIFIED BY mehmet123' ||' USING '‘XE2'''; END; / exec ayse.E; ******************************************************* CREATE or replace PROCEDURE ayse.DE AS BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'DROP DATABASE LINK MY_LINK’ END; / exec ayse.DE;

11 Oracle Başlangıç Modları  STARTUP NOMOUNT :Parametre dosyaları (PFILE/SPFILE) dışında hiçbir şey okunmaz. Buna controlfile da dâhildir. Parametre dosyaları dışında, arşiv destinasyonunun varlığı kontrol edilir. Eğer arşiv dosyalarının yükleneceği klasör bulunmuyorsa, veritabanı hata vercektir.

12  STARTUP MOUNT : Mount mode ile veritabanı açılırsa, controlfile okunur. Controlfile datafile’ların lokasyonu, backup file’ların lokasyonu … gibi birçok önemli bilgiyi bulundurur. Veritabanı kullanılmak üzere henüz açılmamıştır. Ancak fixed tablo ve view’lar için sorgu yapılabilir.

13  STARTUP (NORMAL): Veritabanı normal olarak açılır. Düzgün açıldığında veritabanı normal olarak çalışmaya başlar.  STARTUP RESTRICT : Veritabanı standart mode’da olduğu gibi açılacaktır. Ancak restrict parametresi verildiği için sadece ayrıcalıklı kullanıcılar sisteme giriş yapabilir.

14  STARTUP MIGRATE : Pek sık kullanılmayacak bir yöntemdir. Migrate (Update şeklinde de olabilir) kullanacağınız durumlar, veritabanı güncellemelerinde (patch geçmelerinde) olacaktır.  STARTUP FORCE : Debug işlemlerinde ve anormal durumlarda kullanılır.

15 Oracle Kapanma Modları  SHUTDOWN [ NORMAL ] : Pek kullanılmaz. Çünkü bu yöntemde kullanıcıların işlerini bitirip, veritabanından çıkmaları beklenir. Kullanıcı sistemde olduğu sürece, veritabanı açık kalacaktır. Normal bir kapatma yapıldığında, veritabanında yapılan bütün değişiklikler datafile’lara yazılır. Bu yüzden temiz kapatma (clean shutdown) olarak da anılmaktadır

16  SHUTDOWN IMMEDIATE : Genellikle kullanılan, ideal yöntemdir. Yeni girişleri engeller. Commit edilmemiş işlemleri geri alır. Tıpkı normal kapatmada olduğu gibi bellekteki değişiklikleri datafile’lara kaydeder.

17  SHUTDOWN ABORT : Veritabanını kapatmanın en garanti yöntemidir. Diğer yöntemlerde, takılma, uzun bekleme vb. sorunlarla karşılaşabilirken, bu yöntemde veritabanı en kısa sürede kapatılır. Fakat veritabanı başlarken daha uzun sürede ayağa kalkacaktır.

18 DB’nin Arşiv Modda Olması Bir sonraki konumuz RMAN ile Backup almada ve şu anki konumuz goldengate uygulamasının çalışabilmesi için db’nin arşiv modda olması gerekir.

19 DB’yi Arşiv Moda Alalım  Şu anki modu ne? SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE;  Eğer no ise;

20  alter system set db_recovery_file_dest_size=1G scope=both sid='*';  alter system set db_recovery_file_dest = ‘C:\fgh' scope=both sid='*';  alter system set log_archive_dest='LOCATION=USE_DB_RECOVERY _FILE_DEST' scope=spfile sid='*';  alter system set log_archive_format='arch_%t_%s_%r.arc' SCOPE=spfile;

21 DB’nin bu değişikliğin farkında olabilmesi için kapatıp açılması gerekir;  Shutdown Immediate Henüz arşiv moda almadık, db mount mode’da iken alınabilir.  Startup mount  alter database archivelog;  alter database open; SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE;

22 Oracle Goldengate Nedir?  Goldengate, database’ler arasında online yani real-time data aktarımını sağlayan bir oracle ürünüdür. (dml&ddl)  Bu aktarım işlemi kaynak veritabanında yapılan bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, spesifik olarak sadece bir tablonun veya şemanın aktarımı olarak da yapılabilir.

23 Goldengate Yapısı: EXTRACT PUMP REPLICAT TCP/IP server1 server2 Trail Files 1. DB arşiv loglar/online redologlar 2. DB datafiles


"Create Directory:  Server’daki bir directory’e alias atamak ve bu alias üzerinden bu directory’e db’deki bir dosyayı yazmak veya dosyayı buradan db’ye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları