Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ek:2 İlköğretim Kurumları Standartları Kavramlar-1 Standart Alanı: İlköğretim kurumlarındaki temel hizmet süreçlerine göre, ilişkili ve kategorik standart.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ek:2 İlköğretim Kurumları Standartları Kavramlar-1 Standart Alanı: İlköğretim kurumlarındaki temel hizmet süreçlerine göre, ilişkili ve kategorik standart."— Sunum transkripti:

1 Ek:2 İlköğretim Kurumları Standartları Kavramlar-1 Standart Alanı: İlköğretim kurumlarındaki temel hizmet süreçlerine göre, ilişkili ve kategorik standart gruplarıdır. Standart: İlköğretim kurumlarında eğitim yönetiminin, öğrenme - öğretim süreçlerinin ve destek hizmetleri alanlarının her birini oluşturan öğelerin MEB politikaları, çocuk hakları ve çocuğun yüksek yararına uygunluğunu değerlendirmek için belirlenmiş ölçütlerdir. Alt Standartlar: Her bir standardın okulda varlığı ve işlerliği açısından tanımlanmış belli bir hedef duruma ilişkin doğrulanabilen, operasyonel öğelerdir. Örtük Standart: Toplumsal cinsiyete duyarlık, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, demokratik okul iklimi, dezavantajlı çocuklara sunulan hizmetler gibi temalara dayalı olarak, farklı standart alanlarında yer alan alt standartların gruplandırılmasıyla oluşturulan standartlardır. Mevcut Durum Girdileri: Belli bir alt standardın okulda işlerliğini doğrulamak için toplanan, varlık-yokluk, zaman, sayı gibi uygulama verileridir. Performans Göstergeleri: Alt standartla ilgili mevcut durum girdilerinin, önceden belirlenmiş ölçütlere göre işlevselliğinin düzeyini, sıklık, güncelleme sıklığı, oran vb. olarak hesaplamaya dayalı üretilen verilerdir. Algılanan Yarar Düzeyi: İlköğretim okullarının sunduğu hizmetlerden ve bunların sonuçlarından yararlananlar ve çalışanların alt standart düzeyindeki varlık-yokluk, işlevsellik, paylaşım ve yarar durumuna ilişkin algılarını ortaya koyan verilerdir.

2 Öz değerlendirme:Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini ve belli ölçütleri esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesidir. İKS’ye göre öz değerlendirme süreci okulun: Fotoğrafının çekilmesidir. Güçlü,zayıf ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesidir. İçe dönük bir biçimde değerlendirilmesidir. Kendi durumunu kendinin teşhis etmesidir. İçinde bulunduğu mevcut durumu tespit ederek, gelişme planları içinde verilerin üretilmesidir. Görevlerini daha iyi yapabilme fırsatları oluşturmasıdır. Okul Aktörleri: İlköğretim kurumlarında hizmet sunan ve/veya bu hizmetlerin doğrudan yararlanıcısı olan; yöneticiler, öğretmenler, kuruma kayıtlı çocuklar ile kuruma kayıtlı çocukların velileridir. İKS Sorgulama Raporu: Alt standartlar, standartlar ve standart alanlarına göre, mevcut durum, performans göstergeleri ve algılanan yarar durumuna ilişkin standart raporun yanında ihtiyaç duyulan konularda, tanımlanmış yetkililerce istenilen zamanda ve istenilen değişkenlere göre ilçe, il ve merkezi düzeyde alınabilen raporlardır. İKS Standart Raporu: Genel Müdürlükçe belirlenen değişkenlere göre İKS mevcut durum girdilerinin ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumu ile; kurum aktörlerince algılanan yararı alt standart/standart/ standart alanı temelinde her bir aktör grubu için ayrı ayrı, birlikte ve karşılaştırmalı olarak ortaya koyan ve her okul için aynı göstergelerden oluşan raporlardır. İKS Modülü: İKS’ nin mevcut durum ve algılanan yarar düzeyine dair verilerinin girildiği ve mevcut durum girdilerinden performans verilerini üreten, tüm verileri belirlenmiş kalite göstergelerine göre işleyen, raporlayan ve okul, ilçe, il ve merkezi düzeyde tanımlanmış yetkili kişilerin veri girişine ve kullanımına açık olan internet tabanlı yazılım sistemidir. İ lköğretim K urumları S tandartları Kavramlar-2


"Ek:2 İlköğretim Kurumları Standartları Kavramlar-1 Standart Alanı: İlköğretim kurumlarındaki temel hizmet süreçlerine göre, ilişkili ve kategorik standart." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları