Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cer. Eğ.ve Araş. Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cer. Eğ.ve Araş. Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi."— Sunum transkripti:

1 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cer. Eğ.ve Araş. Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

2 Uyku hastalıkları ilk sınıflama → 1979 American Academy of Sleep Medicine (AASM) International Classification of Sleep Disorders-1 (ICSD-1) → 1991 Revizyon → 1997 ve 2001 AASM tarafından ICSD-2 → 2005 UYKU BOZUKLUKLARI SINIFLAMASI TARİHÇESİ

3 ICSD-2 1. İnsomniler 2. Uykuda solunum bozuklukları 3. Santral orijinli hipersomniler 4. Sirkadiyen ritm uyku bozuklukları 5. Parasomniler 6. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları 7. İzole semptomlar 8. Diğer uyku bozuklukları

4 Uykuda Solunum Bozukluklukları (USB) Uyku sırasında solunum paterninde patolojik düzeydeki değişikliklere bağlı olarak gelişen ve hastalarda morbidite ve mortalitenin artmasına yol açan klinik tablolara denir.

5 SUASOUASUHHSDiğer A. Santral Uyku Apne Sendronu B.Obstrüktif Uyku Apne Sendromu C. Uyku ile ilişkili Hipoventilasyon- Hipoksemik Sendromu D.Uykuya bağlı diğer solunumsal hastalıklar UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI

6 A. Santral uyku apne sendromu 1. Primer 2. Tıbbi sorunlara bağlı a. Cheyne-Stokes solunumu b. Yüksek irtifa c. a ve b dışında bir medikal sorun 3. İlaç ya da madde bağlı 4. İnfantın primer uyku apnesi

7 B. Obstrüktif uyku apne sendromu 1. Erişkin 2. Pediatrik

8 C.Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar 1.İdiyopatik nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 2.Kongenital santral alveolar hipoventilasyon 3.Tıbbi durumlara bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi a. Pulmoner parankim ve damar yapısına, b. Alt solunum yollarına, c. Nöromusküler ya da göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi

9 Kistik fibrozis, İnterstiyel Akc Hst, Orak Hücreli anemi İdiyopatik uyku ile ilişkili nonobstrüktif alveoler hipoventilasyon Akciğerin parankimal ve vasküler patolojisine bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON-HİPOKSEMİK SENDROMLAR Aşağı hava yolu obstrüksiyonuna bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi KOAH, Astım Nöromusküler ve göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi OHS, ALS, MG, spinal kord travması, kifoskolyoz, Tbc sekeli Konjenital santral alveoler hipoventilasyon

10

11 Pratik sınıflama ve ICSD-2 karşılaştırılması Önceki Sınıflama Basit horlama Üst solunum yolu rezistansı sendromu Obstrüktif uyku apne sendromu Santral uyku apne sendromu Overlap sendromu Obezite hipoventilasyon sendromu ICSD-2 (2005) Uyku bozukluklarının 7. grubu olan izole semptomlar içinde horlama olarak sınıflandırılmıştır OSAS’ın bir paterni olarak tarif edilmiştir USB’nun 2. başlığı USB’nun 1. başlığı “Tıbbi durumlara bağlı uykuda hipoventilasyon/hipoksemi” başlığı altında “Pulmoner parankimal veya vasküler patolojiye bağlı” ve “Alt solunum yolu obstrüksiyonuna bağlı” Tıbbi durumlara bağlı uykuda hipoventilasyon/hipoksemi” başlığı altında “Nöromuskuler ve göğüs duvarı hastalıklarına bağlı”

12 SOLUNUM KURALLARI Apne - hipopne Apne En az 10 sn süren solunum durması Hava akım sinyalinin <%90 azalması Saturasyon kriteri yok (oro-nazal termistör) Hipopne En az 10 sn süreyle (1 veya 2) 1. Nazal basınç amplitüdünün <%30 azalması + SaO2’de <% 4 düşme veya uyanma (arousal) 2. Nazal basınç amplitüdünün <%50 azalması ve SaO2’de <% 3 düşme düşme veya uyanma (arousal) (nazal basınç kanülü)

13 SOLUNUM KURALLARI RERA RERA(Solunum Çabası İlişkili Arousal): Apne veya hipopne olarak tanımlanmayan solunum çabasında en az 10 sn süreli artış ile karakterize ve arousal ile sonlanan durumdur (Artmış inspiratuvar çaba ile nazal akım sinyalinde düzleşme).

14 SOLUNUM KURALLARI RERA

15

16 Cheyne-Stokes Solunumu (CSS) CSS, solunum amplitüdünde gittikçe artma ve azalma (kreşendo-dekreşendo) ile karakterizedir. Hiperpne ve santral apne - hipopne periyodları tekrarlayan siklik bir patern oluşturur.

17 Tipik Cheyne Stokes Solunumu Derin nefes alma Derin iç çekme Öksürük Harekete bağlı derin nefes

18 Tipik Cheyne Stokes Solunumu Derin nefes alma sonucu CO2 ↓ CO2 düzeyini arttırmak üzere ventilasyonun ↑

19 Tipik Cheyne Stokes Solunumu Hipoventilasyon → C02 ↑↑↑→hiperventilasyon

20 Tipik Cheyne Stokes Solunumu Hiperventilasyon→C02 ↓↓↓ Kısır döngü

21 Cheyne Stokes

22 PERSİSTAN Cheyne-STOKES SOLUNUMU

23 SOLUNUM KURALLARI CHEYNE STOKES SOLUNUMU KURALI 1. Solunum amplitüdünde kreşendo ve dekreşendo gösteren en az 3 adet birbirini takip eden siklus 2. Aşağıdakilerden en az birinin bulunması:  Uyku saati başına en az 5 santral apne veya hipopne  Kreşendo-dekreşendo siklusunun en az 10 dakikalık bir süre içinde izlenmesi

24 SOLUNUM KURALLARI HİPOVENTILASYON KURALI –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg

25 UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON- HİPOKSEMİK SENDROMLAR Hipoventilasyon (ICSD-2) –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg Uyku ile ilişkili hipoksemi (ICSD-2) –Uykuda Sp0 2 %90↓ > 5 dakika + min. Sp0 2 ≤ %85 –Toplam uyku süresinin %30'nun ≥ Sp0 2 'nun %90 ↓

26 Apne-hipopne indeksi (AHİ): Uykuda görülen apne ve hipopne sayılarının uyku süresine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. RDI (respiratory disturbance index): Solunum sıkıntısı indeksi (SSİ). Uyku saati başına düşen apne, hipopne ve RERA’nın toplam sayısıdır.

27 Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları A. Santral uyku apne sendromu B. Obstrüktif uyku apne sendromu C. Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar D. Uykuya bağlı diğer solunumsal hastalıklar

28 A. Santral uyku apne sendromu 1. Primer 2. Tıbbi sorunlara bağlı a. Cheyne-Stokes solunumu b. Yüksek rakım c. a ve b dışında bir medikal sorun 3. İlaç ya da maddeye bağlı 4. İnfantın primer uyku apnesi

29 1. Primer Santral Apne Sendromu 1. Aşağıdakilerden en az biri olmalı - aşırı gündüz uykululuğu - uykuda sık arousal veya uyanıklıklar veya insomni yakınması - nefes darlığı ile uyanma 2. Polisomnografide Santral AHI≥ 5 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik bozukluk veya ilaç ve madde kullanımı ile açıklanamamalı

30 2. Tıbbi Sorunlara Bağlı Santral Uyku Apne Sendromu Cheyne-Stokes Solunumu (CSS) CSS tanısı için aşağıdaki kriterlerden her ikisinin de bulunması gerekir: A+B A:Konjestif kalp yetmezliği veya serebral nörolojik hastalığın varolması

31 Cheyne-Stokes Solunumu (CSS) B:Solunumsal olayların PSG kayıtlarında aşağıdaki özelliklerin bulunması: 1. Solunum amplitüdünde kreşendo ve dekreşendo gösteren en az 3 adet birbirini takip eden siklus 2. Aşağıdakilerden en az birinin bulunması:  Uyku saati başına en az 5 santral apne veya hipopne  Kreşendo-dekreşendo siklusunun en az 10 dakikalık bir süre içinde izlenmesi

32 2. Tıbbi Sorunlara Bağlı Santral Uyku Apne Sendromu Yüksek rakım periyodik solunumu 1. Yakın zamanda en az 4000 m rakıma çıkma öyküsü 2. NREM uykuda belirgin olmak üzere, santral AHI≥ 5

33 2. Tıbbi Sorunlara Bağlı Santral Uyku Apne Sendromu Diğer tıbbi durumlara bağlı santral uyku apnesi 1. Tıbbi bir bozukluğa ikincil 2. Cheyne-Stokes solunumunun özellikleri yoktur 3. Beyin sapı lezyonları, kardiyak ve renal bozukluklar sonucu gelişebilir

34 3. İlaç ya da maddeye bağlı santral apne sendromu 1.Hasta en az 2 ay süreyle uzun etkili opioid alıyor olmalı 2. PSG’de santral AHI≥ 5 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik hastalık ile açıklanamamalı

35 Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları A. Santral uyku apne sendromu B. Obstrüktif uyku apne sendromu C. Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar D. Uykuya bağlı diğer solunumsal hastalıklar

36 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (A-B-D veya C-D) A. En az 1’i: i. Uyanık kalınması gereken dönemde uyuyakalma, gün içi uykululuk, dinlendirici olmayan uyku, insomni veya aşırı yorgunluk İi. Hastanın soluk tutma, gürültülü soluma veya boğulma hissiyle uyanması İii. Eşin gürültülü horlama, soluk durmaları veya her ikisini de bildirmesi B. Psg: i. skorlanan solunum bozuklukları (apne, hipopne veya RERA) ≥5/sa The International Classification of Sleep Disorders, Pocket Version, Diagnostic & Coding Manual, AASM, 2007.

37 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (A-B-D veya C-D) veya C. Psg: i. skorlanan solunum bozuklukları (apne, hipopne veya RERA) ≥15/sa D. Başka bir açıklayıcı neden (uyku bozukluğu, sistemik veya nörolojik hastalık ilaç veya madde kullanımı) yok The International Classification of Sleep Disorders, Pocket Version, Diagnostic & Coding Manual, AASM, 2007.

38 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SINIFLAMA AHİ < 5 NORMAL AHİ 5- 15HAFİF AHİ 15- 30ORTA AHİ > 30AĞIR

39 Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları A. Santral uyku apne sendromu B. Obstrüktif uyku apne sendromu C. Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar D. Uykuya bağlı diğer solunumsal hastalıklar

40 C.Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar 1.İdiyopatik nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 2. Kongenital santral alveolar hipoventilasyon 3. Tıbbi durumlara bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi a. Pulmoner parankim ve damar yapısına, b. Alt solunum yollarına, c. Nöromusküler yada göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi

41 İdiyopatik nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 1.PSG’de 10 sn den daha uzun süreli solunum yüzeyelleşmesi epizodları saptanır ve bu epizodlara arteriyal oksijen desatürasyonu, sık uyanıklık tepkileri veya bradi-taşikardi eşlik eder. 2.Solunumu etkileyebilecek primer akciğer hastalığı, iskelet malformasyonu veya nöromusküler hastalık yoktur. 3.Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik hastalık ile açıklanamamalı. Sık görülmemektedir ve özellikleri iyi bilinmemektedir. Bu hastaların çoğunun bilinen bir hipoventilasyon nedeninin yeni başlayan, hafif veya subklinik hali olabileceği düşünülmektedir.

42 Konjenital santral hipoventilasyon sendromu Mellins ve ark. tarafından → 1970 Uyku sırasında daha fazla dramatikleşen otomatik solunum kontrolünün disfonksiyonu Ondine’nin laneti → birkaç yüz vaka mevcuttur. Tahmini insidans 1/10000- 1/200000 Hayatın genellikle ilk yıllarında ortaya çıkmakla birlikte yenidoğanda da görülebilir

43 C.Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar 1.İdiyopatik nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 2. Kongenital santral alveolar hipoventilasyon 3. Tıbbi durumlara bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi a. Pulmoner parankim ve damar yapısına, b. Alt solunum yollarına, c. Nöromusküler yada göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi

44 Pulmoner parankim ve damar yapısına bağlı hipoventilasyon hipoksemi 1.Akciğer parankim hastalığı veya pulmoner vasküler hastalık 2.Uyku sırasında arteriyal kan gazları ölçümünde şunlardan en az biri saptanmalı: –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg –Uykuda Sp0 2 %90↓ > 5 dakika + min. Sp0 2 ≤ %85 –Toplam uyku süresinin %30'nun ≥ Sp0 2 'nun %90 ↓ 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik hastalık ile açıklanamamalı.

45 C.Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar 1.Nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 2. İdiyopatik kongenital santral alveolar hipoventilasyon 3. Tıbbi durumlara bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi a. Pulmoner parankim ve damar yapısına, b. Alt solunum yollarına, c. Nöromusküler yada göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi

46 Alt solunum yollarında tıkanıklığa bağlı hipoventilasyon hipoksemi 1.Alt solunum yollarının tıkayıcı bir hastalığı 2. Uyku sırasında arteriyal kan gazları ölçümünde şunlardan en az biri saptanmalı: –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg –Uykuda Sp0 2 %90↓ > 5 dakika + min. Sp0 2 ≤ %85 –Toplam uyku süresinin %30'nun ≥ Sp0 2 'nun %90 ↓ 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik hastalık ile açıklanamamalı.

47 C.Uykuya bağlı hipoventilasyon ve hipoksemik sendromlar 1.Nonobstrüktif alveolar hipoventilasyon 2. İdiyopatik kongenital santral alveolar hipoventilasyon 3. Tıbbi durumlara bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi a. Pulmoner parankim ve damar yapısına, b. Alt solunum yollarına, c. Nöromusküler yada göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi

48 Nöromusküler yada göğüs duvarı sorununa bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi 1.Sinir-kas hastalıkları veya göğüs duvarındaki bozukluğu 2. Uyku sırasında arteriyal kan gazları ölçümünde şunlardan en az biri saptanmalı: –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg –Uykuda Sp0 2 %90↓ > 5 dakika + min. Sp0 2 ≤ %85 –Toplam uyku süresinin %30'nun ≥ Sp0 2 'nun %90 ↓ 3. Bozukluk başka bir uyku bozukluğu, tıbbi veya nörolojik hastalık ile açıklanamamalı.

49

50

51

52

53

54 Diğer uyku ile ilişkili solunum bozuklukları Başka yerde sınıflandırılamayan veya tanı kriterlerini doldurmayan veya yeterli tetkik yapılamadığı için tanı konulamayan uyku ile ilişkili solunum bozuklukları için kullanılır.

55


"UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI SINIFLAMA VE TANIMLAR Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cer. Eğ.ve Araş. Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları