Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN"— Sunum transkripti:

1 YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN
KANDAN KORKAN DR YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN

2 YANLIŞ BİR LİSE 4 YILA YANLIŞ BİR MESLEK 40 YILA MAL OLUR
UNUTMAYALIM !!! AMCA,DAYI,ARKADAŞ KARDEŞ VS,VS. YANLIŞ BİR LİSE 4 YILA YANLIŞ BİR MESLEK 40 YILA MAL OLUR

3 GİRMEK İÇİN, İYİ BİR LİSE...
İYİ BİR ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İÇİN, İYİ BİR LİSE...

4 TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Fen Liselerine, * Sosyal Bilimler Liselerine, * Anadolu Liselerine, * Anadolu Teknik Liselerine, * Anadolu Meslek Liselerine, * Anadolu Öğretmen Liselerine, * Anadolu İmam Hatip Liselerine, * Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liselerine, * Adalet Meslek Liselerine, * Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liselerine, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine Denizcilik Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Spor lisesi ve Güzel sanatlar lisesi

5 GERÇEKÇİ OLMAK GEREK Öğrencinin tercihlerinde belirteceği programlar kendi gerçeklerine uygun olmalı. Yok babam şunu istiyor, annem bunu istiyor, falanca şu LİSEDE okuyor, filanca LİSE daha popüler... vs. gerekçelerle kendi gerçeklerinden uzaklaştırılmamalı

6 Sıklıkla Yapılan Tercih Hataları
Bilgi sahibi olmadan,tesadüfi tercih Ailelerin baskısı ve istemeden tercih. Arkadaşlardan etkilenerek körü körüne tercih.

7 Fen Liseleri İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır.

8 kadıköy Atatürk Fen Lisesi kon:104 taban:492 tavan:497

9 Sosyal Bilimler Liseleri
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.

10 Anadolu Liseleri İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

11 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Okulların resim ve müzik alanlarının her birine bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçemez. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden girecekleri alanla ilgili derslerin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait girecekleri alanla ilgili derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4 olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Anadolu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır.

12 Spor Liseleri Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00, b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden Beden Eğitimi dersinin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00, c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00, d) Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine başvurabilirler. Sınavı kazanan adayların, süresi içinde kayıtları yapılır. Kadıköy Ataşehir B.çekmece

13 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
AMACI:Okul, lise sonrası üniversite yaşamına hazırlamak ile birlikte aynı zamanda öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına iyi bir alt yapı oluşturarak öğretmenlik ruhunu ve davranışlarını kazandırmayı amaçlar. BAŞVURU KOŞULU:8.Sınıf öğrencisi olması ve öğrencinin okuduğu okulun Öğretmenler Kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir. ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıldır. DİPLOMA ALANLARI: Sınıf Geçme Sistemi’ne göre öğrencinin 9. sınıfın sonunda seçmiş olduğu alanlara göre değişir. (Fen Bil.-Türkçe Matematik-Sosyal Bil.-Yabancı Dil- Spor-Sanat) NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. ÖĞRENİM BİÇİMİ:Yatılı/Gündüzlü ve karma eğitim veren bir okuldur.

14 DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSELERİ
GEMİ YAPIMI ALANI DENİZCİLİK ALANI Denizcilik Alanı Çerçeve Öğretim Programında; 1. Gemi Yönetimi, 2. Makine Zabitliği, 3. Gemi Elektroniği Ve Haberleşme, 4. Gemi Otomasyonu, 5. Yat Kaptanlığı, 6. Balıkçı Gemisi Kaptanlığı, 7. Su Ürünleri Üretimi

15 GEMİ YAPIMI ALANI Çelik Gemi Yapımı Tekne Ve Yat Yapımı
gemi Tesisat Donatımı Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

16 ANADOLU TEKNİK- ANADOLU MESLEK LİSELERİ
AMACI:Okul, öncelikle hayata, mesleğe ve yükseköğretim programlarına öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. BAŞVURU KOŞULU:Alan/Bölümlerine göre giriş koşullarında farklılıklar olabilmektedir. Aynı zamanda, bu okulların Denizcilik ile ilgili bölümleri, yazılı sınav sonrası mülakat ve beden yeterliliği sınavlarına katılırlar. ÖĞRETİM SÜRESİ: Teknik Liseler, 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık okullardır. Meslek Liseleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıllık okullardır. DİPLOMA ALANLARI: Mezun oldukları alan/bölüme göre değişir. NAKİL: Mevzuatında belirtilen nakil şartları ile birlikte, giriş puanı üstünlüğü ve açık kontenjan bulunması kaydıyla yapılabilir. ÖĞRENİM BİÇİMİ:Gündüzlü ve karma eğitim veren okullardır. ÖSS TERCİHLERİ: Mezun oldukları alan/bölüme göre, 2 yıllık ön lisans programları için sınavsız geçiş sisteminden yararlanabildiği gibi, 4 yıllık bazı yükseköğretim programlarını sınırlı da olsa yazabilmektedirler. Bu programlara yerleştirilirken ek puan alırlar.

17 ANADOLU MESLEK LİSELERİ BÖLÜMLERİ
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Bilgisayar Büro Yönetimi ve Sekreterlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi El Sanatları ve Teknolojisi Fotoğrafçılık İç Mekan Tasarımı Resim

18 Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bölümleri
Alt Yapı • Kalıp • Ayakkabıcılı • Kimya • Bilgisayar (Yazılım) • Konfeksiyon Mak. Bakım Ve Onarım • Bilgisyar (Donanım) • Konfeksiyon • Baskı (Tipo-Ofset) • Kontrol Ve Enstümantasyon Tekno. • Bilgisayarlı Nümerik Kontrol ( Cnc) • Kuyumculuk • Boya-Apre • Kütüphanecilik • Boya Teknolojisi • Lastik Teknolojisi • Cilt Ve Serigrafi • Makine • Çay Teknolojisi • Makine Ressamlığı • Çinicilik Ve Seramik (Dekorlama) • Matbaa • Çinicilik Ve Seramik (Şekillendirme) • Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşcılığı) • Dekoratif Sanatlar

19 • Metal İşleri • Deri Konfeksiyon • Mikroteknik • Deri Teknolojisi • Mobilya Ve Dekorasyon • Dizgi • Model • Dokuma • Motor • Döküm • Örme Teknolojisi • Döşemecilik • Plastik İşleme • Elektrik • Proses • Elektronik • Reprodüksiyon Ve Klişe • Elektro Mekanik Taşıyıcılar • Restorasyon • Endüstriyel Elektronik • Sanayi Boya. Uygulama Tekno. • Gıda Teknolojisi • Soğutma Ve İklimlendirme • Grafik • Su Ürünleri • Harita Ve Kadastro • Telekomünikasyon • Hidrolik Pnomatik Teknolojisi • Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Doğalgaz) • İnşaat (Üst Yapı) • Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) • İplik • Tesviye • İş Makinaları ( Bakım Onarım) • Tıp Elektroniği • İş Makinaları ( Operatörlük) • Yapı • İzabe • Yapı Ressamlığı 

20 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Muhasebe Ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Elemanlığı Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanlığı Pazarlama Ve Perakende Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servis Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Yönetici Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Hukuk Sekreterliği Tıp Sekreterliği Ulaştırma Hizmetleri Lojistik Elektronik-Elektronik Teknolojisi Büro Makineleri Teknik Servisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri

21 Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri
Acil Tıp Teknisyenliği Anestezi Teknisyenliği Diş Protez Teknisyenliği Hemşirelik Laboratuvar Teknisyenliği Radyoloji Teknisyenliği Çevre Sağlığı Teknisyenliği Ortapedi Teknisyenliği Tıbbi Sekreterlik

22 Kadıköy Sultanbeyli Üsküdar Ümraniye Pendik: Ercan Görür Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

23 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır. TUZLA Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

24 ASKERİ LİSELER VE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU (ALS)
BAŞVURU KOŞULLARI:Sadece erkek öğrenciler Boy-Kilo oranları En fazla16 yaş Okul Bitirme Notu : Askeri liseler 3.50 Astsubay lisesi 3.00 BAŞVURU ZAMANI:Ocak ve Şubat ayları içerisinde ÖSYM Merkezine başvurabilirler. SINAV TARİHİ:Nisan ayının 3. haftası Pazar günü PUAN AĞIRLIĞI:TM ağırlıklı bir değerlendirme yapılır. SORU SAYISI:100 SINAVDA DERS DAĞILIMI:Türkçe-Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler SÜRE:120 dakika SINAVI YAPAN KURUM:ÖSYM HANGİ OKULLARI TERCİH EDEBİLİRLER? İst. Kuleli Askeri Lisesi Bursa Işıklar Askeri Lisesi İzm. Maltepe Askeri Lisesi Ank. Bando Astsubay Lisesi YAZILI SINAV AŞAMASINI GEÇENLER: Temmuz ayı içerisinde İstanbul’da diğer aşamaları gerçekleştirirler. Bu aşamalar: Ön Sağlık Muayenesi-Psikoteknik Testi-Sağlık Muayenesi Bedeni Yetenek Sınavı-Mülakat

25 POLİS KOLEJİ Ankara ve Bursa’da
Üç aşamalı sınav yazılı, mülakat, performans Polis koleji mezunları polis akademisine sınavsız girer ve akademi mezunları amir, komser ya da komser yardımcısı olarak başlar.

26 Mesleki eğitim merkezi
ÇIRAKLIK KALFALIK

27 eczacı GİRİŞ KOŞULARI:
Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir. GİRİŞ KOŞULARI: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Eczacılık” lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER  Kimya,  Fizik,  Matematik,  Biyoloji. Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

28 PİLOT ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER  Fizik,  Kimya,
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER  Hava Harp Okulu,  Kara Havacılık Okulu,  Türk Hava Yolları,  Türk Hava Kurumu,  Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu,  Özel Havacılık Şirketlerİ ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER  Fizik,  Kimya,  Matematik,  Yabancı Dil (İngilizce)

29 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Pilot olmak isteyenlerin;  Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı,  Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen,  El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen,  Bedence çok sağlam ve dayanıklı,  Soğukkanlı ve dikkatli,  Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan,  Yükseklik korkusu olmayan Türk Hava Yollarında (THY);Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj bölümü ise; Öğrenci Seçme Sınavı'nı (ÖSS ) kazanan öğrencilerden bu bölümü isteyenlere özel yetenek sınavı açmaktadır.

30 HUKUK Avukat hakim savcı

31 tıp Eğitim süresi 6 yıl Sayısal alanda başarılı olmalı
Yardım mesleği olduğu için yardımsever ve sabırlı kişiler olmalı

32 Hemşirelik ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir. ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER Temel Fen Bilimleri.

33 SOSYAL BİLİMLER ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ULUSLAR ARASI EKONOMİ HUKUK
PSİKOLOJİ

34 MÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MİMARLIK

35 FEN BİLİMLERİ GENETİK GIDA MÜHENDİSLİĞİ BİYOTEKNOLOJİ

36 GELECEĞİN EKONOMİSİ TURİZM BANKACILIK FİNANS PAREKENDECİLİK
YAPI SEKTÖRÜ


"YANLIŞ BİR TERCİH, MUTSUZ BİR İNSAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları