Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU
Doç. Dr. Nazan Şen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 ÖYKÜ 60 Y Erkek Emekli bekçi Yakınma: Kan tükürme, öksürük, balgam

3 ÖZGEÇMİŞ Sigara: 50 paket yılı, 2 yıldır kullanmıyor HT (+)
KAH-CABG (+), 2010 yılı İlaç: Plavix, Beloc zok, Coraspin, Revil plus, Gopten

4 FİZİK BAKI Vital bulguları normal Kalp ritmik, normokardik
Solunum sistemi bakısında sol tabanda raller O2 sat: %95

5 LABORATUVAR CBC: N Biyokimya: N TİT: N ESR: 60 mm/saat
AKG: pH: 7.39, PO2: 72 mmHg, pCO2: 40 mmHg, O2 sat: %96

6 AKCİĞER GRAFİSİ

7 TORAKS BT Sol alt lob bronşunu daraltan, süperior segmenti obstrükte eden, distalindeki atelektatik alandan net ayırt edilemeyen, 26x20 mm çapında düzensiz sınırlı kitle lezyonu Mediastende en büyüğü subkarinal 2 cm kısa çapında olmak üzere, prevasküler, sağ ve sol alt paratrakeal, aortikopulmoner, sol hiler lenf bezleri

8 Zafer

9

10

11

12

13

14 SFT FEV1: 1800 ml, %75 FVC: 2250 ml, %79 FEV1/FVC: %80

15 EKG/EKO EKG: NSR, V5-6 T (-), hız 75 atım/dk
EKO: Sol atriyal dilatasyon, 1. derece MY, 1. derece AY, EF normal

16 BRONKOSKOPİ Sol alt lob süperior segment girişi vejetan, vaskülarize, düzensiz yüzeyli kitle lezyonu ile tam tıkalı Lezyon alt lob bazal segment girişine doğru ilerlemekte ve burada %50’den fazla obstrüksiyon oluşturmakta Biyopsi ve bronş lavajı alındı

17 BRONKOSKOPİK BİYOPSİ SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSER
PATOLOJİ BRONKOSKOPİK BİYOPSİ SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSER

18 PET-BT Sol hiler/infrahiler santral yerleşimli, alt lob süperior segment bronşunu tıkayan, yoğun FDG tutulumu gösteren (SUVmax: 10.1), sınırları periferik atelektatik alandan net ayırdedilemeyen, ölçülebildiği kadarıyla 26X21 mm çaplı hipermetabolik kitle lezyonu Prevasküler, sağ ve sol alt paratrakeal, aortikopulmoner, subkarinal lokalizasyonlarda bazılarında hafif FDG tutulumu izlenen, öncelikle reaktif olduğu düşünülen, büyüğü 16x9 mm çaplı lenf bezleri

19

20

21

22

23

24

25

26 BEYİN MR BEYİN MR: Normal

27 ECOG PERFORMANS DURUMU: 0-1

28 MEDİASTİNOSKOPİ 4, 7 no’lu lenf bezleri örneklendi
Antrakotik pigment içeren reaktif lenf bezleri Tümör hücresi saptanmadı

29 TEDAVİ SEÇENEĞİ CERRAHİ

30 AMELİYAT NOTU Hiler yerleşimli, fissürü atake etmiş ve sol ana bronş distalini tutmuş kitle lezyonu izlendi CERRAHİ İŞLEM: SOL PNÖMONEKTOMİ+MEDİASTİNAL LENF BEZİ DİSEKSİYONU (5, 6, 7, 8, 9, 10)

31 PATOLOJİ Makroskopi: 20x16x10 cm boyutlarında kahve kırmızı renkte sol akciğer materyali Ana bronş cerrahi sınırından 2 cm uzaklıkta, ana bronş duvarından başlayıp akciğer parankimini infiltre eden 2.5x2.3x2 cm boyutlarında gri-beyaz kitle lezyonu Akciğer parankimi içerisinde 3x2x2 cm boyutlarında, içerisinde sarı-yeşil renkte, koyu kıvamlı materyal bulunan kistik alan ile yaygın bronşektazi alanı

32 PATOLOJİ Mikroskopi: Küçük hücreli dışı karsinom-Skuamöz hücreli kanser 10 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezinde metastaz (+), kapsül invazyonu (-) 7 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezlerinden 1’inde metastaz (+), kapsül invazyonu (-) 5, 6, 8, 9 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezleri reaktif Cerrahi sınırlar (-), lenfovasküler invazyon (+), tümör dışı alan amfizem ve bronşektazi

33 PATOLOJİ Bronş cerrahi sınır, tmör hücresi yok
Ok ile işaretli alan distalinde atipik skuamöz hücrelerin oluşturduğu adalar-yuvalar yapan tümör

34 PATOLOJİ İnflamatuvar hücrelerden zengin, desmoplastik zeminde atipik skuamöz hücrelerin oluşturduğu tümöral lezyon

35 PATOLOJİ Daha büyük büyütmede keratinize skuamöz hücrelerin oluşturduğu tümör

36 PATOLOJİ 10 no’lu lenf bezi istasyonunda lenfoid hücreler arasına giren tümör adaları, kapsül invazyonu yok

37 POSTOPERATİF EVRE T2 N2 M0 EVRE IIIA

38 POSTOPERATİF İZLEM Postop ekstübe Yoğun bakımda izlem
İkinci gün kliniğe transfer Dördüncü gün göğüs tüpü çekilmesi Altıncı gün sorunsuz taburcu

39 ADJUVAN TEDAVİ SEÇENEĞİ
Tam rezeke T2N2MO Sol pnömonektomi Skuamöz hücreli kanser Adjuvan KT-Eş zamanlı KRT ???

40 ADJUVAN KEMOTERAPİ Karboplatin-Paklitaksel
ADJUVAN TEDAVİ ADJUVAN KEMOTERAPİ Karboplatin-Paklitaksel

41 TEŞEKKÜR EDERİM……


"AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları