Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU Doç. Dr. Nazan Şen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU Doç. Dr. Nazan Şen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU Doç. Dr. Nazan Şen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 ÖYKÜ  60 Y  Erkek  Emekli bekçi  Yakınma: Kan tükürme, öksürük, balgam

3 ÖZGEÇMİŞ  Sigara: 50 paket yılı, 2 yıldır kullanmıyor  HT (+)  KAH-CABG (+), 2010 yılı  İlaç: Plavix, Beloc zok, Coraspin, Revil plus, Gopten

4 FİZİK BAKI  Vital bulguları normal  Kalp ritmik, normokardik  Solunum sistemi bakısında sol tabanda raller  O 2 sat: %95

5 LABORATUVAR  CBC: N  Biyokimya: N  TİT: N  ESR: 60 mm/saat  AKG: pH: 7.39, PO 2 : 72 mmHg, pCO 2 : 40 mmHg, O 2 sat: %96

6 AKCİĞER GRAFİSİ

7 TORAKS BT  Sol alt lob bronşunu daraltan, süperior segmenti obstrükte eden, distalindeki atelektatik alandan net ayırt edilemeyen, 26x20 mm çapında düzensiz sınırlı kitle lezyonu  Mediastende en büyüğü subkarinal 2 cm kısa çapında olmak üzere, prevasküler, sağ ve sol alt paratrakeal, aortikopulmoner, sol hiler lenf bezleri

8

9

10

11

12

13

14 SFT  FEV1: 1800 ml, %75  FVC: 2250 ml, %79  FEV1/FVC: %80

15 EKG/EKO  EKG: NSR, V5-6 T (-), hız 75 atım/dk  EKO: Sol atriyal dilatasyon, 1. derece MY, 1. derece AY, EF normal

16 BRONKOSKOPİ  Sol alt lob süperior segment girişi vejetan, vaskülarize, düzensiz yüzeyli kitle lezyonu ile tam tıkalı  Lezyon alt lob bazal segment girişine doğru ilerlemekte ve burada %50’den fazla obstrüksiyon oluşturmakta  Biyopsi ve bronş lavajı alındı

17 PATOLOJİ BRONKOSKOPİK BİYOPSİ SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSER

18 PET-BT  Sol hiler/infrahiler santral yerleşimli, alt lob süperior segment bronşunu tıkayan, yoğun FDG tutulumu gösteren (SUVmax: 10.1), sınırları periferik atelektatik alandan net ayırdedilemeyen, ölçülebildiği kadarıyla 26X21 mm çaplı hipermetabolik kitle lezyonu  Prevasküler, sağ ve sol alt paratrakeal, aortikopulmoner, subkarinal lokalizasyonlarda bazılarında hafif FDG tutulumu izlenen, öncelikle reaktif olduğu düşünülen, büyüğü 16x9 mm çaplı lenf bezleri

19

20

21

22

23

24

25

26 BEYİN MR BEYİN MR: Normal

27 PERFORMANS DURUMU ECOG PERFORMANS DURUMU: 0-1

28 MEDİASTİNOSKOPİ  4, 7 no’lu lenf bezleri örneklendi  Antrakotik pigment içeren reaktif lenf bezleri  Tümör hücresi saptanmadı

29 TEDAVİ SEÇENEĞİ CERRAHİ

30 AMELİYAT NOTU  Hiler yerleşimli, fissürü atake etmiş ve sol ana bronş distalini tutmuş kitle lezyonu izlendi CERRAHİ İŞLEM:  SOL PNÖMONEKTOMİ+MEDİASTİNAL LENF BEZİ DİSEKSİYONU (5, 6, 7, 8, 9, 10)

31 PATOLOJİ Makroskopi:  20x16x10 cm boyutlarında kahve kırmızı renkte sol akciğer materyali  Ana bronş cerrahi sınırından 2 cm uzaklıkta, ana bronş duvarından başlayıp akciğer parankimini infiltre eden 2.5x2.3x2 cm boyutlarında gri-beyaz kitle lezyonu  Akciğer parankimi içerisinde 3x2x2 cm boyutlarında, içerisinde sarı-yeşil renkte, koyu kıvamlı materyal bulunan kistik alan ile yaygın bronşektazi alanı

32 PATOLOJİ Mikroskopi:  Küçük hücreli dışı karsinom-Skuamöz hücreli kanser  10 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezinde metastaz (+), kapsül invazyonu (-)  7 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezlerinden 1’inde metastaz (+), kapsül invazyonu (-)  5, 6, 8, 9 no’lu istasyondan çıkarılan lenf bezleri reaktif  Cerrahi sınırlar (-), lenfovasküler invazyon (+), tümör dışı alan amfizem ve bronşektazi

33 PATOLOJİ

34

35

36

37 POSTOPERATİF EVRE T2 N2 M0 EVRE IIIA

38 POSTOPERATİF İZLEM  Postop ekstübe  Yoğun bakımda izlem  İkinci gün kliniğe transfer  Dördüncü gün göğüs tüpü çekilmesi  Altıncı gün sorunsuz taburcu

39 ADJUVAN TEDAVİ SEÇENEĞİ  Tam rezeke T2N2MO  Sol pnömonektomi  Skuamöz hücreli kanser Adjuvan KT-Eş zamanlı KRT ???

40 ADJUVAN TEDAVİ ADJUVAN KEMOTERAPİ Karboplatin-Paklitaksel

41 TEŞEKKÜR EDERİM……


"AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ OLGU SUNUMU Doç. Dr. Nazan Şen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları