Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM İŞLETMELERİ-46 Çizelge 31. İşledikleri Arazi Genişliğine Göre Tarım İşletmelerinin Dağılımı İşletme Büyüklüğü (da) 1963 1980 2001 Sayısı İşlenen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM İŞLETMELERİ-46 Çizelge 31. İşledikleri Arazi Genişliğine Göre Tarım İşletmelerinin Dağılımı İşletme Büyüklüğü (da) 1963 1980 2001 Sayısı İşlenen."— Sunum transkripti:

1 TARIM İŞLETMELERİ-46 Çizelge 31. İşledikleri Arazi Genişliğine Göre Tarım İşletmelerinin Dağılımı İşletme Büyüklüğü (da) 1963 1980 2001 Sayısı İşlenen Alan 1000 adet (%) ha 1000 ha 1-20 21-50 51-100 501-+ 1.268,8 863,5 561,7 291,7 99,8 15,4 40,9 27,9 18,1 9,4 3,2 0,5 1.176,5 2.902,9 3.995,3 3.973,1 2.842,1 1.844,4 7,0 17,4 23,9 23,7 17,0 11,0 1.102,4 1.164,7 738,4 422,3 193,7 29,4 30,2 31,9 20,2 11,6 5,3 0,8 941,4 3.614,2 4.839,2 4.533,0 5.200,2 2.736,0 4,1 15,9 21,3 22,8 12,0 1.008,3 950,8 560,0 327,4 153,7 21,9 33,4 31,5 18,5 10,8 5,1 0,7 981,2 2.953,2 3.812,7 4.388,4 4.207,6 2.091,7 16,0 20,7 23,8 11,4 TOPLAM 3.100,9 100 16.734,3 3.650,9 22.764,0 3.022,1 18.434,8 Kaynak:

2 1980 2001 TARIM İŞLETMELERİ-56 1 2-3 4-5 6-9 10-+ 337 933 797 791 701
Çizelge 33. Türkiye Tarım İşletmelerinde Arazinin Parçalılık Durumu İşletme Arazilerinin Parça Sayısı 1980 2001 Arazi Parça Sayısı 1000 adet (%) 1 2-3 4-5 6-9 10-+ 337 933 797 791 701 9,5 26,2 22,4 22,2 19,7 2.330 3.577 5.606 11.057 1,5 10,2 15,6 24,5 48,2 589 1.119 615 485 214 19,5 37,0 20,4 16,0 7,1 2.724 2.722 3.450 2.838 4,8 22,1 28,0 23,0 TOPLAM 3.559 100,0 22.904 3.022 12.323 Kaynak:

3 TARIM İŞLETMELERİ-51 Çizelge 32. İşledikleri Arazi Genişliğine Göre Tarım İşletmelerinin Dağılımı İşletme Büyüklüğü (da) 1980 1991 2001 Sayısı Alanı (%) Dışarıdan Arazi Tutmayanlar 90,60 86,70 92,57 89,30 81,34 73,96 Dışarıdan Arazi Tutup Dışarı Arazi Vermeyenler 7,40 11,10 5,78 9,75 15,10 22,41 Dışarıdan Arazi Tutup Dışarı Arazi Verenler 0,20 0,40 - Yalnız Kira ile Arazi İşletenler 0,80 0,60 1,18 0,57 1,81 1,67 Yalnız Ortakçılıkla Arazi İşletenler 0,50 0,31 0,26 1,25 1,39 Bedelsiz ve Hibe İle Arazi İşletenler 0,70 0,11 0,09 0,32 0,25 İki ya da Daha Fazla Tasarruf Şekli İle Arazi İşletenler 0,05 0,03 0,18 TOPLAM 100,00 100,0 Kaynak:

4 Çizelge 38. Buğday Maliyeti Hesabı (fiziki veriler 1 dekar içindir)
Üretim İşlemleri Kullanılan İşgücü ve Çekigücü Kullanılan Ekipmanlar Kullanılan Materyal Toplam Masraf Tutarı (TL/da) İşgücü Çekigücü I.TOPRAK HAZIRLIĞI Saat Tutar Cinsi (kg/adet) a.Birinci sürüm 0,30 1,50 10,00 pulluk 11,50 b.İkinci sürüm 0,25 1,25 7,50 8,75 c.Üçüncü sürüm 0,15 0,75 5,00 diskaro 5,75 d.Dördüncü sürüm 0,12 0,60 4,50 kazayağı 5,10 e.Ekim mibzer tohum 28,00 33,75 taban gübresi 25,00 35,00 II.BAKIM a.Gübreleme 0,11 0,55 3,50 GDM üst gübresi 20,00 22,00 26,05 b.Sulama 2,00 18,00 motopomp c.İlaçlama 0,10 0,50 3,00 pülverizatör zirai ilaç III.HASAT a.Hasat 0,14 0,70 12,00 biçerdöver 12,70 b.Balyalama 17,00 balya makinesi 18,25 c.Taşıma 0,13 0,65 4,75 römork 5,40 IV.DÖNER SERMAYE FAİZİ 9,76 A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 3,70 18,50 90,25 205,01 a.Genel İdare Gideri (A x %3) 6,15 b.Arazi kirası 75,00 B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI 81,15 C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI(A+B) 286,16 D-YAN ÜRÜN (saman) VERİMİ (kg/da) 250,00 E-SAMAN FİYATI (TL/kg) F-YAN ÜRÜN GELİRİ G-BUĞDAY VERİMİ (kg/da) 400,00 H- 1 KG BUĞDAY MALİYETİ (TL/kg) 0,53

5 Kullanılan işgücü ve Çekigücü
Çizelge 39. Vişne Bahçesi Tesis Giderleri (fiziki veriler 1 dekar içindir) Tesis İşlemleri Kullanılan işgücü ve Çekigücü Kullanılan Kullanılan Materyal Masraflar İşgücü Çekigücü Ekipman Cinsi Miktarı Tutarı Toplamı Saat TL kg 1.YIL YAPILAN İŞLEMLER a.Derin sürüm 0,50 2,50 12,00 pulluk 14,50 b.ikileme 0,25 1,25 6,00 7,25 c.Dikim yeri işaretleme 1,00 5,00 elle d.Çukur Açma 8,00 40,00 e.Dikim 10,00 50,00 fidan 32 240 290,00 f.Gübreleme k.gübre 50 70 71,25 g.Sulama 25,00 30,00 motopomop 55,00 A-Değişken Masraflar Top.(1.yıl) 483,00 a.Genel İdare Gideri(A*0,03) 14,49 b.Çıplak Arazi Değerinin Faizi(i=%5) c.Yatırım Cari Yıl Faizi(A*0,05) 24,15 B-Sabit Masraflar Top.(1.yıl) 88,64 C-Tesis Masrafları Top.(A+B)(1.yıl) 571,64 2.YIL YAPILAN İŞLEMLER a.Sulama 7,00 35,00 45,00 80,00 b.Kuru Fidan Yenileme 3 22,5 27,50 c.Ara Sürüm kazayağı 9,50 d.Tava Yapma e.Gübreleme 0,30 1,50 75 105 106,50 D-Değişken Masraflar Top.(2.yıl) 248,50 a.Genel İdare Gideri(D*0,03) 7,455 c.Yatırım Cari Yıl Faizi(D*0,05) 12,425 d.Yatırım Bileşik Faizi (C*0,05) 28,582 E-Sabit Masraflar Top.(2.yıl) 98,462 F-Tesis Masrafları Top.(D+E)(2.yıl) 346,96

6 Çizelge 39’un devamı 3.YIL YAPILAN İŞLEMLER Saat TL ekipman cinsi kg
a.Sulama 8,00 40,00 56,00 motopomp 96,00 b.Ara Sürüm 0,60 3,00 9,00 kazayağı 12,00 c.Tava Yapma 7,00 35,00 elle d.Gübreleme 0,40 2,00 k.gübre 80,00 112,00 114,00 e.İlaçlama 6,00 pülverizatör z.ilaç 0,28 36,00 45,00 G-Değişken Masraflar Top.(3.yıl) 302,00 a.Genel İdare Gideri(G*0,03) 9,06 b.Çıplak Arazi Değerinin Faizi(i=%5) 50,00 c.Yatırım Cari Yıl Faizi(G*0,05) 15,10 d.Yatırım Bileşik Faizi (F*0,05) 17,35 H-Sabit Masraflar Top.(3.yıl) 91,51 İ-Tesis Masrafları Top.(G+H)(3.yıl) 393,51 4.YIL YAPILAN İŞLEMLER 10,00 60,00 110,00 0,64 3,20 13,20 7,50 37,50 0,50 2,50 90,00 126,00 128,50 0,75 3,75 0,42 55,00 66,75 J-Değişken Masraflar Top.(4.yıl) 355,95 a.Genel İdare Gideri(J*0,03) 10,68 c.Yatırım Cari Yıl Faizi(J*0,05) 17,80 d.Yatırım Bileşik Faizi (İ*0,05) 19,68 K-Sabit Masraflar Top.(4.yıl) 98,15 L-Tesis Masrafları Top.(J+K)(4.yıl) 454,10 M-TESİS MASRAFLARI GENEL TOPLAMI 1766,21 N-Ekonomik Ömür (yıl) 30 O-TESİS MASRAFLARI AMORTİSMAN PAYI 58,87

7 Kullanılan işgücü ve Çekigücü
Çizelge 40. Vişne Bahçesi Üretim Dönemi Giderleri (fiziki veriler 1 dekar içindir) Üretim İşlemleri Kullanılan işgücü ve Çekigücü Kullanılan Kullanılan Materyal Masraflar İşgücü Çekigücü Ekipman Cinsi Miktarı Tutarı Toplamı Saat TL kg I.BAKIM a.Ara Sürüm 1,20 6,00 13,00 kazayağı 19,00 b.Dip Çapası 8,00 40,00 elle c.Gübreleme 0,65 3,25 k.gübre 100,00 140,00 143,25 d.İlaçlama 0,90 4,50 12,00 pülverizatör z.ilaç 0,64 78,00 94,50 e.Sulama 60,00 80,00 tanker f.Budama+ çalı toplama 10,00 50,00 II.HASAT-HARMAN 0,00 a.Hasat 48,00 240,00 b.Ayrım-ambalaj 2,20 11,00 c.Pazara taşıma 0,30 1,50 5,00 römork 6,50 III.DÖNER SERMAYE FAİZİ 74,43 A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 818,68 a.Genel İdare Giderleri( A*0,03) 24,56 b.Çıplak Arazi Değerinin Faizi (i=0,05) c.Tesis Masrafları Amortisman Payı 58,87 d.Tesis Sermayesi Faizi ( ½ *0,05) 44,16 B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI 177,59 C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B) 996,26 D-VİŞNE ÜRETİMİ (kg) 900,00 E- 1 kg VİŞNE MALİYETİ (TL/kg) 1,11

8 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE MALİYET HESABI-38
Çizelge 38.Koyunculuk İşletmesinde Üretilen Toplam GSÜD ve Her Bir Ürünün Payı Ürünler Üretim (kg) Fiyat (TL/kg) GSÜD (TL) Ürünün Payı (%) 1 2 1x2 PDKA Koyun sütü Yapağı - 300 50 1,00 2,40 780,00 300,00 120,00 65,0 25,0 10,0 Toplam 1.200,00 100,0

9 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE MALİYET HESABI-39
Çizelge 39. Koyunculuk İşletmesinde Üretim Masrafları ve Ürün Maliyetleri Ürünler Masraf Payı (%) Üretim Masrafları (TL) (kg) Birim Maliyeti (TL/kg) 1 2 3 2/3 PDKA Koyun sütü Yapağı 65,0 25,0 10,0 520,0 200,0 80,0 - 300,00 50,00 0,67 1,60 Toplam 100,0 800

10 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE MALİYET HESABI-42
Çizelge 40.Düzeltilmiş Fiyatlara Göre Maliyet Hesabı Üretim Miktarı (kg) Düzeltilmiş Fiyat * (TL/kg) Toplam GSÜD (TL) Ürün Payı (%) Ürüne Düşen Masraf Birim Özel Masraf Maliyet 1 2 3=1x2 4 5 6 7=5/1+6 PDKA Koyun sütü Yapağı - 300 50 0,85 2,10 780,00 255,00 105,00 68,4 22,4 9,2 506,16 165,76 68,08 0,15 0,30 0,70 1,66 Toplam 1.140,00 100,0 740,00 * Düzeltilmiş Fiyat = Satış Fiyatı – Birim Ürüne Düşen Özel Masraf


"TARIM İŞLETMELERİ-46 Çizelge 31. İşledikleri Arazi Genişliğine Göre Tarım İşletmelerinin Dağılımı İşletme Büyüklüğü (da) 1963 1980 2001 Sayısı İşlenen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları