Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 2-3 Kasım 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 2-3 Kasım 2006."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 2-3 Kasım 2006

2 ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türkçe akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir. 1990’ların başından bu yana “Türk Tıp Veri Tabanı”, “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı”, “Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı”, “Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı” çalışmalarını sürdürmekte ve bu veri tabanlarını Web üzerinden araştırmacıların erişimine açmaktadır. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenmektedir. Sosyal Bilimler konusunda yayınlanan dergileri bibliyografik olarak derleyen bazı çalışmalar mevcuttu. Ancak elektronik ortamda, taranabilir, özlü ve indekslenmiş bir veri tabanının eksikliği duyulduğundan, TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü, Mayıs 2002 tarihinde Ulusal Sosyal Bilimler Veri Tabanı oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren konularda, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir komisyon danışmanlığında yürütülmektir.

3 2002’de başladı. 2003 veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı. 2004 tam metinlere erişim sağlandı. 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı. 2006 devam ediyoruz. SBVT Tarihçe

4 Genel Antropoloji Arkeoloji Coğrafya Dil Bilim Eğitim Bilimleri Felsefe İletişim Ekonomi ve İşletme Kamu Yönetimi Kütüphanecilik ve Bilişim Mimarlık Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Şehir Bölge Planlama Tarih Uluslararası İlişkiler SBVT Konu Kapsamı

5 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergi, Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır. Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalıdır. Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır. Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır. Dergi sayıları, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde 2 basılı ve ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uygun 1 elektronik kopya halinde ULAKBİM'e gönderilmelidir.

6 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir. Hakem ve/veya Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.

7 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve öz (abstract)" içermelidir. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler“bulunmalıdır. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.

8 SBVT Dergi Seçim Kriterleri Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir. Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.

9 Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır. Elektronik Dergilerin Değerlendirme Kriterleri

10 Dergi sayısı: 88 Toplam makale sayısı: 5594 İndekslenen makale sayısı: 4526 Öz girilen makale sayısı: 4367 Referansları girilen makale sayısı: 4291 Rakamlarla SBVT

11 Tam metine onay veren dergi sayısı: 54 Tam metinleri olan dergi sayısı: 31 Tam metinleri olan makale sayısı: 1468 Eylül 2006 itibariyle indirilmiş tam metin makale sayısı: 19101 Rakamlarla SBVT

12 Kabul Dergilerinin Listesine Ulaşmak için; http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/

13 Antropoloji 36 Arkeoloji 63 Beden Eğitimi ve Spor 45 Bilgi Yönetimi 11 Coğrafya 57 Çevre 18 Dil Bilim 191 Dini Araştırmalar 7 Edebiyat 300 Eğitim Bilimleri1513 Ekonomi ve İşletme944 Felsefe 202 Genel 35 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

14 Halkla İlişkiler 10 Hukuk 75 İletişim 109 İstatistik 11 Kamu Yönetimi 197 Kütüphanecilik ve Bilişim 100 Mimarlık ve Yapı 21 Polis Bilimleri 12 Psikiyatri 52 Psikoloji229 Sanat 16 Sanat Tarihi 60 Siyasal Bilgiler 107 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

15 Sosyoloji 378 Su Ürünleri 1 Şehir Bölge Planlama 40 Tarım 25 Tarih 525 Temel Bilimler 15 Tıp Bilimleri21 Turizm32 Ulaşım ve Trafik 6 Uluslararası İlişkiler 129 Yönetim10 SBVT Konu Alanlarına Göre Makale Sayıları

16

17 Bilgi Dünyası2919 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi2307 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi1775 Türk Psikoloji Dergisi1043 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 927 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 736 Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 718 Türk Psikoloji Yazıları 698 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi693 S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 685 En Çok Tam Metin Makale İndirilen 10 Dergi

18 YILULAKBİM içiULAKBİM dışı 2006 Ocak-Eylül 245393214 2005 Ocak-Aralık 375286770 2004 Ocak-Aralık 314311428 TOPLAM9348191412 Kullanım İstatistikleri

19 Hedefler Dergi / Makale Sayısının Artırılması Tam Metin Makale İletiminin Otomatikleştirilmesi Tam Metin Makale Sayısının Artırılması Atıf İndeksinin Erişime Açılması

20 Teşekkürler http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt A. Nuray DEMİRKOL


"SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI Uzm. A. Nuray DEMİRKOL 2-3 Kasım 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları