Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI http://www.stg.yildiz.edu.tr/butce

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır; Muhasebe Detaylı Hesap Planı Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları 1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı, 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi. 4- 11 No’lu Bütçe Uygulama Talimatı, 5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ - 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır. -Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak 2008-2010 Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.

7 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR) KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK(A) HARCAMA (B) SERB.ÖD.K AL.(C) C=A-B BAŞ.ÖD. GÖRE % SER. ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ46.659.00050.762.65946.597.2144.165.44599 92 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD.10.475.0007.237.5356.189.4121.048.12259 86 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ12.743.00018.468.67914.021.6964.446.984110 7676 05 CARİ TRANSFERLER794.0002.520.0002.504.26415.736315 99 06 SERMAYE GİDERLERİ20.724.00021.574.89920.179.5491.395.35098 9494 GENEL TOPLAM 91.395.000100.563.77289.492.13511.071.637989889

8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A) SERBEST ÖDENEK(B) HARCAMA (C) SERB.ÖD.KAL.C=(A-B) SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ 42.450.00043.070.51042.182.244888.266 98 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD. 9.213.0007.093.0356.067.6281.025.407 86 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.646.0009.657.2758.572.8481.084.427 89 05 CARİ TRANSFERLER 794.0002.520.0002.504.26415.735 99 06 SERMAYE GİDERLERİ 17.377.00017.313.70916.225.0441.088.666 94 GENEL TOPLAM 77.480.00079.654.52975.552.0284.102.50195

9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ %98 %86 %89%94 %95 %99 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği43.070.5107.093.0359.657.2752.520.00017.313.709 79.654.529 Harcama42.182.2436.067.6288.572.8472.504.26416.225.043 75.552.025

10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ KO D AÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A) SERBEST ÖDENEK(B) HARCAMA (C) SERB.ÖD.KA L.C=(A-B) SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ4.209.0007.692.1494.414.9703.277.179 57 02 SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD.1.262.000144.500121.78422.716 8484 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ5.097.0008.811.4045.448.8483.362.556 6262 05 CARİ TRANSFERLER0000 0 06 SERMAYE GİDERLERİ3.347.0004.261.1903.954.505306.685 93 GENEL TOPLAM 13.915.00020.909.24313.940.1076.969.13667

11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ %57 %84 %62 %93 %67 %0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği7.692.149144.5008.811.40404.261.190 20.909.243 Harcama4.414.970121.7845.4448.84803.954.505 13.940.107

12 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ %92 %86 %76 %99 %94 %89 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği50.762.6597.237.53518.468.679 2.520.000 21.574.899 100.563.772 Harcama46.597.2146.189.41214.021.6962.504.26420.179.549 89.492.135

13 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADIBAŞ.ÖDE.(A)SERB.ÖD.(B)HARCANAN (C)SER.ÖD.KAL. BAŞ.ÖD.SERB. GÖRE %ÖDE. GÖRE % EĞİTİM SEKTÖRÜ15.687.00016.617.50616.072.452545.0531029797 Kamulaştırma 200.0001.0000 00 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri170.000152.883152.69219190100 Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası8.000.0008.661.8508.426.713235.13710597 Restorasyon230.00000000 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı790.0001.250.0001.243.6236.37715799 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı750.0001.724.5831.718.5955.988229100 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı2.570.0002.713.1902.674.63238.55810499 Yayın Alımı (Kütüphanecilik)927.000777.000594.670182.3306477 Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı)150.000 121.80528.19581 Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar )1.900.0001.187.0001.139.72247.2776096 SPOR SEKTÖRÜ700.0008940 00 Açık ve Kapalı spor Tesisi700.0008940 00 BİL.TEKN.ARŞ. PROJ.4.337.0004.956.4994.107.098849.4019596 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri4.337.0004.956.4994.107.098849..4019583 GENEL YATIRIM TOPLAMI20.724.00021.574.89920.179.5501.395.3489794

14 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ %83 %81 %100 %99 %96%77 %100 %0 %97 %99 %0 %94 BİL.TEK. AR. PROG.A L ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ.ALI MI YAYIN ALIM. BÜY. ONA.SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM KAM UL. D.PAŞA ALTYAPITOPLAM Yılsonu Ödeneği 4.956.499150.000152.8832.713.1901.187.000777.0001.724.5838948.661.8501.0001.250.00021.574.899 Yılsonu Harcama 4.107.098121.805152.6922.674.6321.139.722594.6701.718.59508.426.71301.243.62320.179.550

15 AÇIKLAMA BAŞLA. ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 46.659.00051 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 10.475.00011 03 Mal ve hizmet alım giderleri 12.743.00014 05 Cari Transfer Gider. 794.0001 06 Sermaye Giderleri 20.724.00023 TOP.BAŞL.ÖD. 91.935.000100 %51 %14 %11 %23 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %1%1

16 AÇIKLAMA YILSONU ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 50.762.65951 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 7.237.5357 03 Mal ve hizmet alım giderleri 18.468.67918 05 Cari Transfer Gider. 2.520.0003 06 Sermaye Giderleri 21.574.89921 TOP.Y.SONU ÖD. 100.562.872100 %51 %3 %18 %21 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU ÖDENEĞİNDEKİ PAYI %7

17 AÇIKLAMA YILSONU HARCAMA AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 46.597.21452 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid. 6.189.4127 03 Mal ve hizmet alım giderleri 14.021.69616 05 Cari Transfer Gider. 2.504.2642 06 Sermaye Giderleri 20.179.54923 TOPLAM HARC. 89.492.135100 %52 %2 %16 %23 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %7

18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI KOD AÇIKLAMALAR 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2007/2008 BÜTÇE ARTIŞI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ46.659.00053.234.4001414 02 SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD.10.475.0007.047.600-30 03MAL VE HİZMET ALIM GİD.12.743.00016.415.00028 05CARİ TRANSFERLER794.000887.50011 06SERMAYE GİDERLERİ20.724.00021.550.0004 GENEL TOPLAM91.395.00099.134.5008 %28 %-30 %11 %4 %14 %8

19 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI 2007 YATIRIM2008 YATIRIM 2007/2008 ARTIŞ (%) EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 15.687.00018.110.000 5 Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri170.000175.000 3 Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası8.000.00011.068.000 38 Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu230.0000 0 Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı790.000820.000 3 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı750.0001.661.000 121 Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı2.570.0002.506.000 -2 Yayın Alımı (Kütüphanecilik)927.000820.000 -12 Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı)150.000100.000 -33 Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar )1.900.000950.000 -50 Kamulaştırma200.00010.000 -95 SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI 700.000735.000 5 Açık ve Kapalı Spor Tesisi700.000735.000 5 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI 4.337.0002.705.000 -38 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri4.337.0002.705.000-38 GENEL YATIRIM TOPLAMI 20.724.00021.550.000 4

20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%) BİL.TEK. AR.PROG.AL ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ.ALI MI YAYIN ALIM. BÜY. ONA.SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM RESTOR. D.PAŞA ALTYAPIKAMULAŞ. 2007 YATIRIM 4.337.000150.000170.000 2.570.0001.900.000927.000750.000700.000 8.000.000 230.000 790.000 200.000 2008 YATIRIM 2.705.000100.000175.0002.506.000950.000820.0001.661.000735.00011.068.0000820.00010.000 %121 %-33%3 %-2 %-50%-12 %5 %38 %-38 %0 %3 %4 %-95

21 AÇIKLAMA BÜTÇ E ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri 52.234.40053 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri 7.047.6007 03 Mal ve hizmet alım giderleri 16.415.00017 05 Cari Transfer Gider. 887.5001 06 Sermaye Giderleri 21.550.00022 TOPLAM 99.134.500100 %53 %17 %7 %22 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY %1


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları