Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HAKKINDA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 Sayılı Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibariyle kurulmuştur.

3 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği değiştiğinden Üniversitemizin tahakkuk birimlerine gerekli örneklemeler yapılarak bilgilendirme amaçlı kitaplar hazırlanarak dağıtılmıştır; Muhasebe Detaylı Hesap Planı Yükseköğretim Muhasebe Yönergesi Değişen Detaylı Hesap Planına göre örneklemeler kitapçığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu İdareleri Detaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar (Tebliğ 24),

5 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali yıl içerisindeki değişen mevzuat, yönetmelik ve kanunlarla ilgili çeşitli bilgilendirme kitapçıkları 1- Yükseköğretim Başkanlığı Koordinatörlüğünce düzenlenen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Uygulanışı ile ilgili Eğitim Semineri kitapçığı, 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 3- Taşınır Mal Yönetmeliği (Taslak) Uygulanışı, Ayniyat Detaylı Hesap Planı 4.Düzey Kod Listesi No’lu Bütçe Uygulama Talimatı, 5- İhtiyaç Belgesi İle ilgili Uygulamalı Bilgilendirme

6 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için Harcama Birimleri ile Gerekli Bilgilendirme ve Koordinasyon sağlanmıştır. -Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine Uygun Olarak Mali Yılları Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.

7 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR) KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ SERBEST ÖDENEK(A) HARCAMA (B) SERB.ÖD.K AL.(C) C=A-B BAŞ.ÖD. GÖRE % SER. ÖD. GÖRE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ KODAÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A) SERBEST ÖDENEK(B) HARCAMA (C) SERB.ÖD.KAL.C=(A-B) SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ %98 %86 %89%94 %95 %99 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ KO D AÇIKLAMALAR BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (A) SERBEST ÖDENEK(B) HARCAMA (C) SERB.ÖD.KA L.C=(A-B) SER.ÖD.GÖ RE % 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSY.GÜV. KUR.DEV.PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM

11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ %57 %84 %62 %93 %67 %0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

12 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ %92 %86 %76 %99 %94 %89 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK MAL VE HİZ.ALIM. CARİ TRANSFER SERMAYETOPLAM Yılsonu Ödeneği Harcama

13 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADIBAŞ.ÖDE.(A)SERB.ÖD.(B)HARCANAN (C)SER.ÖD.KAL. BAŞ.ÖD.SERB. GÖRE %ÖDE. GÖRE % EĞİTİM SEKTÖRÜ Kamulaştırma Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası Restorasyon Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Mak. Teçh. Alımı Yayın Alımı (Kütüphanecilik) Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) SPOR SEKTÖRÜ Açık ve Kapalı spor Tesisi BİL.TEKN.ARŞ. PROJ Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL YATIRIM TOPLAMI

14 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ %83 %81 %100 %99 %96%77 %100 %0 %97 %99 %0 %94 BİL.TEK. AR. PROG.A L ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ.ALI MI YAYIN ALIM. BÜY. ONA.SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM KAM UL. D.PAŞA ALTYAPITOPLAM Yılsonu Ödeneği Yılsonu Harcama

15 AÇIKLAMA BAŞLA. ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri TOP.BAŞL.ÖD %51 %14 %11 %23 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %1%1

16 AÇIKLAMA YILSONU ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri TOP.Y.SONU ÖD %51 %3 %18 %21 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU ÖDENEĞİNDEKİ PAYI %7

17 AÇIKLAMA YILSONU HARCAMA AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri TOPLAM HARC %52 %2 %16 %23 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI %7

18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI KOD AÇIKLAMALAR 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2007/2008 BÜTÇE ARTIŞI (%) 01 PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİD CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM %28 %-30 %11 %4 %14 %8

19 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI 2007 YATIRIM2008 YATIRIM 2007/2008 ARTIŞ (%) EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası Merk.Kampüsü Hünkar Dairesi ve Tar. Bin.ve Köşkler Restorasyonu Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı Yayın Alımı (Kütüphanecilik) Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı) Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar ) Kamulaştırma SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI Açık ve Kapalı Spor Tesisi TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ TOPLAMI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri GENEL YATIRIM TOPLAMI

20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI (%) BİL.TEK. AR.PROG.AL ETÜT PROJE MAKİNE TEÇH. BİLGİ.ALI MI YAYIN ALIM. BÜY. ONA.SPOR D.PAŞA EĞT.HİZM RESTOR. D.PAŞA ALTYAPIKAMULAŞ YATIRIM YATIRIM %121 %-33%3 %-2 %-50%-12 %5 %38 %-38 %0 %3 %4 %-95

21 AÇIKLAMA BÜTÇ E ÖDENEGİ AYRILAN PAY (%) 01 Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri Mal ve hizmet alım giderleri Cari Transfer Gider Sermaye Giderleri TOPLAM %53 %17 %7 %22 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY %1


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları