Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, etkileşim düzeni,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, etkileşim düzeni,"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, etkileşim düzeni, iyi ilişkiler, öğrenci katılımı ve davranış düzenidir.

2 Sınıf Yönetimi Etkinliklerinin Boyutları
Sınıf ortamının fiziksel düzeni Plan program etkinlikleri Zaman yönetimi İletişim Davranış düzenlemeleri

3 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler
Öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri Okul yapısı Öğretmenlerin sahip olduğu kişisel geçmiş

4 Öğretmenlerin Sahip Olduğu Kişisel Geçmiş
Bir çok araştırma, öğretmenlerin önyargılarının karar vermede önemli rol oynadığını göstermektedir.Ön yargılarının sınıf durumuna ilişkin yorumları ile bütünleştirerek sınıfta uygulama yöntemleri geliştirdikleri belirtilmektedir.

5 Sınıf Ortamının Özellikleri
Çok boyutluluk Eş zamanlılık Anındalık-çabukluk Açıklık Uzun sürelilik

6 Farklı sınıf yapılarında öğrencilerin davranış değişimine hazır oldukları görülmüştür.Yapılanmış bir sınıf düzeninin daha etkili olduğu belirlenmiştir.İyi bir sınıf düzeni öğrenciyi güdülemekte, öğrenmeyi artırmakta, öğrenilenin hatırlanmasına yarım etmektedir.

7 Etkili zaman yönetimine nereden başlamalıyız?
Zaman yönetimi ile ilgili problemleri çözmek için bir öğretmenin yapması gereken işlerin başında daha etkili, daha ayrıntılı planlar yapmak gelir.

8 Örnek Olay Öğretmen:Şimdi tahtaya yazdığım soruları ders kitabınızdan yararlanarak cevaplayın. Öğrenciler kitap sayfalarını çevirerek soruları yanıtlamaya başlarlar.

9 Öğretmen :Bir dakika, bir dakika
Öğretmen :Bir dakika, bir dakika!Herkes dün verdiğim okuma parçasını okudu mu?Kaç kişi okuyamadı? Okumayanlar ellerini kaldırsınlar.Tamam şimdi soruları yanıtlamaya devam edebilirsiniz.

10 Öğretmen sınıfta dolaşmaya devam eder
Öğretmen sınıfta dolaşmaya devam eder.Öğrencilerden birisinin başka bir şeyle ilgilendiğini görür.Yüksek sesle öğrenciyi uyarır.Öğrenciler de uyarılan öğrenciye doğru dönerler. Öğretmen:Sadece bir dakikanız kaldı.Herkes önüne dönsün.

11 Siz öğrencilerin yerinde olsaydınız ne hissederdiniz?
Öğretmenin zamanı kullanmaya ilişkin yaptığı hatalar nelerdir? Öğretmenin yerinde olsaydınız zamanı daha etkili kullanmak için ne yapardınız?

12 Bu örnekte,öğretmen bir öğretim etkinliğinin tamamlanmasını beklemeden diğer bir etkinlik hakkında konuşarak ve öğrencilerin dikkatini yapılan etkinlikle hiç alakası olmayan bir başka bir duruma çekerek konsantrasyonlarını bozmuş ve zamanı etkin olarak kullanılmamasına neden olmuştur.

13 Sınıf İçi Davranış Kuralları
Öğrenciler sınıfta uygulanacak davranış standartlarının geliştirilmesinde sorumluluk üstlenmeye gereksinim duyarlar. Kuraların anlaşıldığı biçimde ifade edilmesi gerekmektedir. Okul ortamında oluşturulan davranış kuralları öğrencilerin okul dışı yaşantıları ile çatışabilir.

14 Öğrenciler, sınıfça fikir birliğine varılan davranış kurallarını kabul ettiklerini açıkça belirtmelidir. Öğrenciler aileleri ve akranları tarafından kabul edilen kurallara daha kolay uyarlar.

15 Sınıf İçi Davranış Kuralını Değiştirmenin Adımları
Davranış kurallarını tartışma Bir liste oluşturma Bağlanmayı sağlama Sınıf kurallarını gözden geçirme Sınıf işlemleri Etkili işlemler

16 Etkili İşlemler Etkili öğretmenlerin geliştirdikleri 4 anahtar alan vardır. Sınıfta başlangıç Bütün sınıf etkinlikleri Akademik gelişimle ilgili izlenimler Sınıfta ders işlenirken dersin kesilmesi.

17 Kural Ve Düzenlemeleri Öğretme Yolları
Kukla oyunları Posterler Mektuplar Sınıf kurallarını resimleme Ödül

18 Ödül Sınıf kuralları belirlenir ve ödüllerle eşleştirilir.Öğrenciler belli bir kuralla ilgili uygun davranışı yansıtan bir davranış biçimi sergilediğinde ödüllendirilir.

19 Kuralların Oluşumuna Öğrenciyi Katma
Sınıf kurallarının geliştirilmesinde öğretmen ve öğrenciler olası sınıf kurallarını önermekte öğretmen bu kuralları kaydetmektedir.Üzerinde fikir birliği sağlanan maddeler sınıf kuralı olarak kabul edilmektedir.

20 Öğretmenin iletişim becerisini artırmak için kendi kendisine şu soruları sorması ve cevaplaması gerekir: Göndereceğim mesaj sonrasında ne olmasını bekliyorum? Çevremi etkilemek anlamında neyi başarmak istiyorum?

21 Gireceğim iletişim sonucu olarak öğrencilerimin neye inanmalarını, ne söylemelerini, ne yapmalarını bekliyorum? Psikolojik anlamda, öğrencilerimde hangi etkiyi oluşturmak ve onlardan hangi tepkiyi almak istiyorum?

22 Öğretmen Davranışlarının Sınıf İletişimindeki Yeri
Bir öğretmenin etkinlik ve etkililik derecesi,gerçek anlamda o öğretmenin öğrencileriyle iletişim kurmada gösterdiği becerinin düzeyi ve çeşitliliği ile ölçülür.Öğrencinin dersi sevmesi çalışma alışkanlığı kazanması öğretmen- öğrenci iletişimi ile doğru orantılıdır.

23 Örneğin öğrenci istendik davranışı yerine getiremediğinde davranışın kapatmak için istenmedik davranışlar sergileyebilir.bu durumda öğretmenin olumsuz olan davranışı değerlendirmek yerine öğrencini asıl kaygısını anlamaya çalışmasında yarar vardır.

24 İletişim Korkusu Sınıfta iletişime zorla giren ya da iletişime girmekten kaçınan kısacası iletişim korkusu yaşayan öğrencilerle karşılaşılmaktadır.

25 İletişim Olumsuz Etkileyen Faktörler
Öğretmen ve öğrencinin; İletişime girme amacını tam olarak algılayamaması Bedensel ya da psikolojik bir özre sahip olması Ortak yaşantı alanlarının az olması Sevilmemesi, sayılmaması

26 Bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
Hangi davranışların neden ve nasıl ödüllendirileceği ya da cezalandırılacağını, öğrencilerle birlikte kararlaştırmak eğitsel açıdan daha etkili olmaktadır. Ödül ve ceza uygulamaları kararlı ve tutarlı olmalıdır. Ödül ve ceza davranış ortaya çıktığı anda verilmeli ve mutlaka sonuçları izlenmelidir.

27 Ödül ve ceza verilmeden önce , davranışın nedenleri anlaşılmalıdır.
Ödül ve ceza kişiliğin tamamına değil, sadece istenmeyen davranışa yönelik olmalıdır. Ödül ve ceza yapıcı, yaratıcı ve öğrenciyi geliştirici nitelikte olmalıdır.

28 Ödül ve ceza sınıfın duygusal atmosferini olumsuz yönde etkileyen yoğunluk ve sıklıkta verilmemelidir. Hiçbir zaman ödevler ve dersler ceza olarak kullanılmamalıdır. Ödül ve ceza mantıklı ve anlaşılabilir ölçütlere göre verilmelidir.

29 Otistik ve EDZE öğrenciler için düzenlemeler


"SINIF YÖNETİMİ Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, etkileşim düzeni," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları